Świetlica

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Dzieci uczęszczające do świetlicy mają czas na odrabianie pracy domowej, zabawę na świeżym powietrzu, zajęcia według własnych zainteresowań, jak również wynikające z planu pracy świetlicy. Organizowane są również zajęcia programowe i zabawy dydaktyczne: plastyczno-techniczne, muzyczno-relaksacyjne, rekreacyjno-ruchowe, integracyjne oraz czytelnicze. W zakresie zajęć dydaktycznych realizowane są różne ogólnopolskie programy i projekty o tematyce prozdrowotnej, profilaktycznej i proekologicznej.

GODZINY PRACY

poniedziałek 07:30 – 17:00
wtorek 07:30 – 17:00
środa 07:30 – 17:00
czwartek 07:30 – 17:00
piątek 07:30 – 17:00

DOKUMENTY

AKTUALNOŚCI ŚWIETLICOWE

tutaj zobaczysz czym zajmujemy się na świetlicy