Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2019/2020

  • p. Paweł Trojanowski - przewodniczący
  • p. Andrzej Bacławski – wiceprzewodniczący
  • p. Małgorzata Mazurczak – sekretarz
  • p. Jolanta Dąbrowska - członek prezydium, członek Komisji Rewizyjnej
  • p. Małgorzata Jaszczuk – członek prezydium, członek Komisji Rewizyjnej
  • p. Aneta Kalinowska – członek prezydium, członek Komisji Rewizyjnej

Przypominamy, a Rodziców nowych uczniów – których serdecznie witamy w progach „naszej szkoły” – informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Rodziców wpłata na rzecz Funduszu Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 50 zł.

Pieniądze można wpłacać w sekretariacie szkoły u p. Anny Zienkiewicz lub na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 7
ul. Starowiejska 23
08-110 Siedlce
nr konta 34 9194 0007 0000 2479 2000 0010

Kontakt do Rady Rodziców: radarsp7@gmail.com