Kadra

DYREKTOR SZKOŁY

p. Marzenna Koncerewicz

Marzenna Koncerewicz

ZASTĘPCA DYREKTORA do klas 0- III

p. Hanna Sieczkowska

hsobieszuk

ZASTĘPCA DYREKTORA do klas IV - VIII

p. Joanna Zając

Joanna Zając

NAUCZYCIELE - WYCHOWAWCY KLAS

w roku szkolnym 2019/2020

klasa IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY KLASY
0 Ewelina Kryńska
I a Urszula Krasuska
I b Bożena Przedlacka
I c Katarzyna Wąsowska
I d Izabela Talacha
II a Małgorzata Radomyska
II b Joanna Kowalik
II c Beata Jastrzębska
III a Małgorzata Czarnocka
III b Dorota Podgórzak
III c Alicja Andrzejewska
III d Izabela Woźniak
IV a Małgorzata Kłosińska
IV b Iwona Doszko
IV c Renata Zdanowska
V a Justyna Kowalczyk
V b Anna Bukład
VI a Małgorzata Szewczak
VI b Ilona Wierzba
VI c Barbara Piasecka
VII a Małgorzata Sieńkowska
VII b Barbara Mikołajczyk
VII c Dariusz Grabarski
VII d Anna Wiśniewska
VIII a Edyta Piskorska
VIII b Bożena Kotowska
VIII c Edyta Guth

KADRA PEDAGOGICZNA

Z PODZIAŁEM NA PRZEDMIOTY

Koncerewicz Marzenna
Zając Joanna
Kowalczyk Justyna
Edyta Guth
Bukład Anna
Skolimowska Aneta

Doszko Iwona
Szewczak Małgorzata
Wiśniewska Anna
Grabarski Dariusz
Jakubiak Tatiana
Zdanowska Renata
Taraszewski Jacek

Romaniuk Joanna
Woźniak Izabela

Sieńkowska Małgorzata
Mikołajczyk Barbara

Piskorska Edyta
Piasecka Barbara
Konarzewska Ewa
Stachowicz Martyna

Wysokińska Joanna
Konarzewska Ewa
Skolimowska Aneta

Kłosińska Małgorzata
Chibowska Joanna

Kotowska Bożena
Wierzba Ilona

Kotowska Bożena
Wierzba Ilona

Wierzba Ilona

Kłosińska Małgorzata

Sobieszuk Hanna
Dziedzina Anna

Chibowska Joanna

Michalik Hanna

Wojtowicz Andrzej

Zagalska Małgorzata

Sieńkowska Małgorzata

Bryłka – Chomka Anna
Nikoniuk Jolanta

Błaszczyk Grażyna
Serzycka Małgorzata
Matuszewska Małgorzata

Zagalska Aldona
Chazan Grzegorz
Karasek Grzegorz
Rędzia Krystyna
Twarowski Dariusz
Żmujdzin Tadeusz
Mierzejewski Piotr

Przedlacka Bożena
Jastrzębska Beata
Andrzejewska Alicja
Radomyska Małgorzata
Czarnocka Małgorzata
Podgórzak Dorota
Woźniak Izabela
Wąsowska Katarzyna
Kowalik Joanna
Krasuska Urszula
Talacha Izabela
Kryńska Ewelina

Romaniuk Joanna
Kłosek Klaudyna
Lech Monika
Marczuk Małgorzata
Krzyżanowska Ilona
Pieńkowska Hanna
Jastrzębska Beata
Suchożebrska Hanna
Kordys Anna

Lech Monika
Kłosek Klaudyna
Wąsowska Katarzyna
Serzycka Małgorzata
Jastrzębska Beata
Karasek Grzegorz
Hawryluk- Ricciardiello Elwira
Sieńkowska Małgorzata
Zagalska Małgorzata

Hawryluk- Ricciardiello Elwira

Stańczuk Maria
Kuśmierczyk Agata
Bryłka – Chomka Anna

Artych Barbara
Zagalska Małgorzata
Somla Ewa
Miłońska Bożena
Zwolińska Marta
Lewczuk Iwona
Kiryła Danuta
Mościcka Agnieszka

Wykorzystywanie danych osobowych znajdujących się na stronie internetowej bez zgody danej osoby jest zabronione.