Patron

Czesław Kamiński urodził się 8 listopada 1903 r. w Patrykozach powiat Sokołów Podlaski. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Mordach, a następnie do Gimnazjum im. Hetmana Żółkiewskiego w Siedlcach, które ukończył w 1925 roku. Następnie kształcił się na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale matematyki, a po uzyskaniu absolutorium w 1936 roku podjął pracę w zawodzie nauczycielskim w Szkole Podstawowej nr 4 w Siedlcach.

Był także kierownikiem Centralnej Pracowni Szkół Powszechnych w Siedlcach przy ul. Błonie, w tym samym czasie zawarł związek małżeński. W okresie 1932 – 1939 pełnił funkcję Komendanta Hufca w stopniu harcmistrza, a jego zastępcą był hm. dh. St. Szostek. Czesław Kamiński w 1937 r. otrzymał odznakę 25 – lecia w uznaniu owocnej pracy dla rozwoju harcerstwa na terenie lubelszczyzny.

W okresie okupacji był kierownikiem Szkoły Powszechnej nr.7 na Osiedlu Robotniczym w Siedlcach. 2 października 1942 roku został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego pod zarzutem przynależności do organizacji podziemnej. Początkowo wieziony na Pawiaku a potem wywieziony do obozu koncentracyjnego w Majdanku, następnie do Fossenburgu, gdzie uratował życie swojemu towarzyszowi panu Zielińskiemu obecnemu urzędnikowi Narodowego Banku Polski.

Czesław Kamiński zmarł 29 kwietnia 1943 roku w bliżej nieznanych okolicznościach. Pozostawił żonę oraz dwoje dzieci, córki w wieku 10 i 13 lat.

Czesław Kamiński pozostał w pamięci jako człowiek uczciwy, pogodny, koleżeński żyjący według prawa harcerskiego. Był ceniony i szanowany jako nauczyciel, kolega i działacz ZHP, ZNP na terenie Podlasia.

Pamięć o Czesławie Kamińskim zawsze będzie w sercach Siedlczan wśród, których się uczył i pracował.