Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2020/20201

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 r. –
31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe 18 – 31 stycznia 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno- wychowawczych
25 czerwca 2021 r.
6. Ferie letnie 28 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

DNI WOLNE

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

  • 14 października 2020 r. (środa)
  • 9 listopada 2020 r. (poniedziałek)
  • 10 listopada 2020 r. (wtorek)
  • 25  maja 2021 r. (wtorek) egzamin ósmoklasisty
  • 26 maja 2021 r. (środa) egzamin ósmoklasisty
  • 27 maja 2021 r. (czwartek) egzamin ósmoklasisty
  • 4 czerwca 2021 r. (piątek)

Szkoła w ww. dniach organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 996) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)