OPŁATY ZA OBIADY NA WRZESIEŃ

UWAGA !

OPŁATY ZA OBIADY DLA UCZNIÓW NA MARZEC 2021 r.:

Przelewem do dnia  25 LUTEGO 2021 r.

ING Bank Śląski

 Rachunek nr: 33 1050 1953 1000 0023 5336 0809

Koszt obiadów wynosi:

  • dzieci – 115,00 zł
  • pracownicy – 172,50 zł

PROSIMY O WPŁATY PRZELEWEM ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW.

Niezapłacenie w terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW

11:25 – 11:45 Świetlica, klasy I – III
11:45 – 12:30 Oddział przedszkolny, świetlica oraz uczniowie przed i po lekcjach
12:30 – 12:45 Klasy IV – VI
12:45 – 13:30 Świetlica, uczniowie po lekcjach
13:30 – 14:00 Klasy VII – VIII,
uczniowie po lekcjach

We wtorki klasy wyjeżdżające na basen korzystają z obiadów

w godz. 11:25 – 11:45