Ubezpieczenie

NNW SZKOLNE 2020/2021

NR POLISY: EDU-A/P 067334
Data początku: 2019-09-01 Data końca: 2021-08-31
Ubezpieczyciel: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

  •  suma ubezpieczenia: 19.000 zł
  •  składka roczna za NNW 45 zł
  •  ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje 24 godziny na dobę na terenie całego świata.

Zgłaszanie szkód:

a) infolinia: 22 212 20 12
b) e-mailowo: szkody@interrisk.pl
c) on-line na stronie www.interrisk.pl – zakładka „zgłoś szkodę”
d) w Kancelarii Brokerskiej obsługującej polisę – w godz. 8-15 od poniedziałku do piątku:

Kancelaria Brokerska, Siedlce, ul. Plac 1000-Lecia 23
(przy kościele garnizonowym, obok fotografa Maliszewskiego, I piętro nad okulistą), zgłoszenia przyjmuje Pani Anna Zalewska – tel. 602 438 309 (prosimy koniecznie o wcześniejszy kontakt telefoniczny) – zalecana forma zgłaszania świadczeń

Do zgłoszenia roszczenia wymagane są:

a) wypełniony przez rodzica oraz podbity na ostatniej stronie przez szkołę druk zgłoszenia szkody (druk w załączeniu);
b) dokumentacja medyczna
c) oryginalne rachunki – w przypadku roszczeń dotyczących kosztów leczenia
d) nr konta do przekazania odszkodowania