PREZYDIUM RADY RODZICÓW
w roku szkolnym 2018/2019

p. Paweł Trojanowski - przewodniczący
p. Andrzej Bacławski - wiceprzewodniczący
p. Aneta Kalinowska - sekretarz
p. Małgorzata Mazurczak - komisja rewizyjna
p. Iwona Kopiwoda - komisja rewizyjna
p. Ewelina Tojanowska - komisja rewizyjna

Przypominamy, a Rodziców nowych uczniów – których serdecznie witamy w progach „naszej szkoły” – informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Rodziców wpłata na rzecz Funduszu Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi na jedno dziecko 50 zł, na dwoje dzieci 70 zł, a na troje i więcej 80 zł.

Pieniądze można wpłacać w sekretariacie szkoły
u p. Anny Zienkiewicz lub na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 7
ul. Starowiejska 23
08-110 Siedlce
nr konta 34 9194 0007 0000 2479 2000 0010

Kontakt do Rady Rodziców:e-mail: radarsp7@gmail.com