Budynek Szkoły nr 7 w Siedlcach oddany do użytku
w 1958r.(nowy)

Grono nauczycielskie szkoły nr 7 w 1959 r.

Od strony lewej siedzą:
1)   Regina Maliszewska nauczyciel wychowania plastycznego,
2)    Tomasz Hardejewski nauczyciel matematyki (zesłaniec na Syberię, nie żyje),
3)    Janina Maksymiuk nauczyciel matematyki (nie żyje),
4)    
 Giebień Janina -nauczyciel klas I-IV (nie żyje),
5)      Dmowska Wiesława nauczycielka fizyki
i chemii,
6)      Elżbieta Tobolska nauczycielka języka rosyjskiego i klas I-III,
7)      Janina Petz kierownik świetlicy,
8)      Oknińska intendentka świetlicy,

Stoją od strony prawej:
9)      Maria Cielemęcka nauczycielka języka polskiego,
10)  Nie,
11)  Lucyna Kiryluk nauczyciel historii i klas I-III,
12)  Zdzisław Ciekot zastępca Kierownika szkoły (nie żyje),
13)  Zofia Boblewska nauczyciel języka polskiego,
14)  Tadeusz Cipkowski nauczyciel geografii (nie żyje),
15)  Janina Drabio nauczyciel matematyki,
16)  Bolesław Kazimierski nauczyciel matematyki (nie żyje),
17)  Kordusiewicz nauczyciel biologii.

 

Klasa II szkoły nr 7 wychowawca Lucyna Kiryluk.

Pocztówka wykonana na zajęciach Kółka fotograficznego okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet dla wszystkich mam uczniów szkoły nr 7. Zaprojektowała p. Halina Rokta nauczycielka biologii. Kółko fotograficzne prowadził p. Zbigniew Petz nauczyciel wychowania fizycznego.

Wydzielone zagonki dla klas I-III do prowadzenia działek przyrodniczych. Uczennica klasy III
w czasie pracy po lekcjach z wychowawcą Lucyną Kiryluk rok 1961. Między klasami prowadzono konkursy na najładniejszą działkę. Organizowano uroczystości – zbioru plonów, najpiękniejszych okazów oraz święto ziemniaka.

Rada Pedagogiczna w 1961r.
1) Zofia Boblewska nauczyciel języka polskiego,
2)  Maria Cielemęcka nauczyciel języka polskiego,
3)  Elżbieta Tobolska nauczycielka języka rosyjskiego (w późniejszych latach dyrektor szkoły nr 7),
4)  po środku Zofia Makuch kierownik szkoły nr 7 (nie żyje),
5)  Giebień Janina - nauczyciel klas I-IV (nie żyje),
6)  Dmowska Wiesława -nauczycielka fizyki i chemii,
7)   Alicja Branowska nauczyciel języka polskiego
i klas III,

8)  Halina Rokita nauczycielka biologii (nie żyje),
9)   Janina Drabio nauczyciel matematyki,
10)  Zbigniew Petz nauczyciel wychowania fizycznego,
11)  Bolesław Kazimierski nauczyciel matematyki (nie żyje),
12)  Tadeusz Cipkowski nauczyciel geografii (nie żyje),
13)  Tomasz Hardejewski nauczyciel matematyki (zesłaniec na Syberię, nie żyje),
14)  Lucyna Kiryluk nauczyciel historii i klas I-III

Stołówka szkolna nr 7 – przy obiedzie Zbigniew Petz, katechetka  i Lucyna Kiryluk.

Świetlica szkolna – kierownik świetlicy Janina Petz w rozmowie z L. Kiryluk

Koniec roku szkolnego 1963 r Elżbieta Tobolska
i Lucyna Kiryluk (na schodach prowadzących do szkoły).