NNW SZKOLNE 2017/2018

NNW SZKOLNE 2017/2018


NR POLISY: EDUS-A/P 047010

Okres ubezpieczenia: 01.10.2017 – 30.09.2018

Ubezpieczyciel: InterRisk

- suma ubezpieczenia: 15.000 zł
- składka roczna za NNW 36 zł
- ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje 24 godziny na dobę na terenie całego świata
- uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych klubów sportowych (np. MKK SIEDLCE,
MKS POGON) może być objęte ochroną tylko za dodatkową zwyżką składki


Ubezpieczenie NNW obejmuje:
- wszelkiego rodzaju urazy typu skręcenia, zwichnięcia, złamania itp.
- pogryzienia przez psa, ukąszenia, użądlenia
- uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
- zdiagnozowanie sepsy
- zgon rodzica/opiekuna prawnego w następstwie NW
- zatrucie gazami, porażenie prądem, piorunem
- wstrząśnienie mózgu w wyniku NW
- koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
- koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW
- koszty rehabilitacji do 500 zł
- świadczenie szpitalne 50 zł za dzień pobytu w szpitalu wskutek NW – płatne od trzeciego
dnia pobytu


Zgłaszanie szkód:
a) infolinia: 22 212 20 12
b) e-mailowo: szkody@interrisk.pl
c) on-line na stronie www.interrisk.pl – zakładka „zgłoś szkodę”
d) w Kancelarii Brokerskiej obsługującej polisę - w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku
do piątku: Kancelaria Brokerska, Siedlce, ul. Plac 1000-Lecia 23 (I piętro nad okulistą), zgłoszenia przyjmuje Pani Anna Zalewska - tel. 602 438 309 (prosimy koniecznie o wcześniejszy kontakt telefoniczny)


Do zgłoszenia roszczenia wymagane są:
a) wypełniony przez rodzica oraz podbity na ostatniej stronie przez szkołę druk zgłoszenia szkody (druk w załączeniu)
b) dowód osobisty rodzica
c) dokumentacja medyczna
d) oryginalne rachunki - w przypadku roszczeń dotyczących kosztów leczenia
e) nr konta do przekazania odszkodowania

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS


OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS