REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ
z matematyki
dla klas IV, V , VI, VII.


1. W konkursie może brać udział każdy uczeń z klasy IV- VII Szkoły Podstawowej
nr 7.
2. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje do systematycznego rozwiązywania zadań zamieszczonych na koniec każdego miesiąca (od października 2017r. do kwietnia 2018r.) na stronie Internetowej szkoły.
3. Zadania będą publikowane w dwóch grupach dla uczniów klas: IV-V i VI-VII.
4. Rozwiązania zadań (NIE TYLKO ODPOWIEDZI) należy przedstawić na osobnej kartce (PODPISANEJ) i oddać do połowy następnego miesiąca do p. Barbary Piaseckiej (lub innemu nauczycielowi matematyki). Za każde poprawne rozwiązanie zadania uczeń otrzymuje 2 punkty.
5. Wyniki z poszczególnych miesięcy będą publikowane na stronie Internetowej szkoły.
6. Łączna punktacja za zadania z poszczególnych miesięcy wyłoni Mistrza
i Wicemistrza.
7. Zwycięzcy Ligi w każdej kategorii wiekowej otrzymają cząstkowe oceny celujące
z matematyki. Liderzy Ligi oraz uczestnicy finału mogą otrzymać cząstkowe oceny bardzo dobre z matematyki.


Życzymy powodzenia!