SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

W 2010 roku nasza szkoła, po odbyciu 3- letniego stażu kandydackiego, została przyjęta do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

14 lipca 2011r. Kapituła powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty przyznała Szkole Podstawowej nr 7 w Siedlcach Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

23 listopada 2011 r. na II Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Warszawie Pani Dyrektor Alicja Świderska wraz ze szkolnym koordynatorem programu - Hanną Sobieszuk, odebrały nadany certyfikat z rąk Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Pani Katarzyny Góralskiej.