PLEBISCYT
MISS i MISTER UPRZEJMOŚCI


Przypominamy, że co miesiąc w każdej klasie wybieramy
najbardziej uprzejmego ucznia i uczennicę.Kryteria wyboru:
- brak uwag dotyczących zachowania
- takt i życzliwość w kontaktach z innymi
- stosowanie zwrotów grzecznościowych
- dbałość o kulturę języka
- niesienie pomocy innym
- dbałość o wygląd zewnętrzny

Cykl klasowych wyborów podsumujemy na zakończenie roku szkolnego. Zachęcamy do starań.