ROK SZKOLNY 2013/2014

Konferencja pod patronatem
Prezydenta Miasta Siedlce i Mazowieckiego Kuratora Oświaty
DZIAŁANIA SZKOŁY NA RZECZ ZDROWIA
I BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW

Dnia 9 października 2013r. szkolny koordynator Programu Szkoła Promująca Zdrowie – Pani Hanna Sobieszuk uczestniczyła w konferencji „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”, jaka odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach. Podczas spotkania omawiane były zagadnienia dotyczące edukacji zdrowotnej. Pani Hanna Sobieszuk przedstawiła zebranym przykłady dobrych praktyk
w szkole promującej zdrowie. Mówiła o tym jakie działania podejmować, aby tworzyć szkołę promującą zdrowie.

 Opracowanie: Hanna Sobieszuk

ROK SZKOLNY 2012/2013
REGIONALNA KONFERENCJA
"SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE"

7 grudnia 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach odbyła się Regionalna Konferencja "Szkół Promujących Zdrowie". Organizatorami konferencji był Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach.

Celem konferencji było zachęcenie szkół do podjęcia działań w zakresie promocji zdrowia.

W spotkaniu wzięli udział: Pan dr Mariusz Dobijański - I Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Pani Joanna Kaniuk - Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pani Ewa Dombrowska - starszy wizytator Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pani Ewa Gawenda - wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie, Pani Katarzyna Stępniak - Krajowy Koordynator Szkół Promujących Zdrowie, Kierownik Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Pani Ewa Gawenda przygotowała prezentację na temat: "Procedury, standardy i narzędzia ewaluacji niezbędne do tworzenia szkół promujących zdrowie". Przedstawiła, w jaki sposób szkoły powinny rozpocząć swoje działania zgodnie z pięcioma standardami SzPZ.

Ważnym punktem programu było wystąpienie Pani Katarzyny Stępniak, która omówiła europejską i krajową sieć szkół promujących zdrowie. Poinformowała uczestników konferencji, że wśród 51 szkół w województwie mazowieckim do sieci szkół promujących zdrowie z terenu delegatury w Siedlcach należy jedynie Szkoła Podstawowa
nr 7 w Siedlcach oraz Zespół Szkół w Sabniach.
Od 2011 r. Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach jest jedyną placówką w mieście, która posiada Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Pani Krystyna Rędzia - nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 7 w Siedlcach przestawiła prezentację na temat: "Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie".

Szczególne zainteresowanie wzbudziły prezentacje szkół. O swoich przedsięwzięciach w szkole opowiedziały Pani Anna Chmiel - Dyrektor Zespołu Szkół im. Heleny Mniszek w Sabniach oraz Pani Małgorzata Kruza - szkolny koordynator zespołu ds. promocji zdrowia.

Ostatnie wystąpienie należało do gospodarzy. Pani Alicja Świderska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach oraz Pani Hanna Sobieszuk - szkolny koordynator programu SzPZ mówiły o licznych działaniach, jakie podejmuje szkoła, aby kształtować u dzieci zachowania prozdrowotne i właściwe nawyki życia codziennego. Podkreślano, że wiodącą rolę w edukacji pełni wychowanie zdrowotne. Realizowane w szkole projekty popularyzujące zdrowy styl życia, pozwalają na to, by najmłodsi, w dobie tak wielu zagrożeń cywilizacyjnych, potrafili dokonywać mądrych wyborów służących poprawie jakości ich życia.

Konferencja zgromadziła dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli przyrody, biologii, wychowania fizycznego wszystkich typów szkół z powiatu garwolińskiego, łosickiego, siedleckiego i miasta Siedlce.

Gospodarz konferencji Pani Alicja Świderska - dyrektor SP nr 7 zadbała o zdrowy poczęstunek i oprawę artystyczną w wykonaniu uczniów szkoły.

W imieniu organizatorów szczególne słowa podziękowania składa Pani Alicja Świderska - dyrektor SP 7 w Siedlcach sponsorom konferencji: Miasto Siedlce, Państwo Katarzyna i Zbigniew Sobolewscy - właściciele sieci sklepów Carlos, Pan Adam Ławecki - właściciel sklepu spożywczego, Pan Zbigniew Załęski - właściciel PH-U "UZIMEX" z Sokołowa Podlaskiego, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Fundacja "Mleko dla szkół, mleko dla zdrowia", Hurtownia "Ren", Pan Rafał Kozak, Pan Maciej Czajkowski - właściciel hurtowni "Natura", rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Siedlcach.

Opracowała: p. Alicja Świderska

ROK SZKOLNY 2011/2012

KONFERENCJA "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE" - w Sabniach

10 maja 2012 r. w Zespole Szkół w Sabniach odbyła się konferencja związana z założeniami ogólnopolskiego programu "Szkoła Promująca Zdrowie". Uczestniczyli w niej dyrektorzy i nauczyciele szkół powiatu sokołowskiego, węgrowskiego oraz zaproszeni goście. Celem konferencji było zachęcenie szkół do włączenia się w realizację programu.

Nasze liczne działania i przedsięwzięcia dotyczące szkoły promującej zdrowie zostały zaprezentowane przez Panią Alicję Świderską - dyrektora szkoły i Panią Hannę Sobieszuk - koordynatora programu. Wyeksponowane materiały na gazetkach ściennych i przygotowana prezentacja multimedialna cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji.

Szkoły promujące zdrowie cechuje otwartość i silna potrzeba dzielenia się swoimi dokonaniami. Nasza szkoła chętnie korzysta z praktyk innych placówek, ale też wiernie przekazuje swoje doświadczenia innym.