Wizyta w Tężni Solankowej w Parku Wodnym Siedlce

Podczas wizyt w tężni nasi uczniowie korzystają z możliwości inhalacji, korzystnie wpływających na zdrowie. Mikroklimat tam stworzony jest zbliżony do klimatu, którym możemy cieszyć się nad morzem. Oddychanie przez godzinę powietrzem nasyconym solankowym aerozolem sprawia, że dawka jodu jaką pochłaniamy, jest równa dawce przyjętej w ciągu trzech dni plażowania. Sama radość. Wdychanie powietrza przesyconego minerałami wzmacnia, bowiem odporność i zabezpiecza przed chorobami.

Żyjemy w warunkach sprzyjającym powstawania wielu schorzeń. Negatywnym oddziaływaniom środowiska na organizm można jednak skutecznie przeciwdziałać, a pobyt w tężni pozwala czerpać same korzyści.

Opracowała: p. Hanna Sobieszuk

 
KRAJOWY CERTYFIKAT
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

23 listopada 2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów Szkoła Promująca Zdrowie w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Prestiżowe wyróżnienie przyznane szkole przez Panią Annę Zalewską - Ministra Edukacji Narodowej wręczyli Pan Maciej Kopeć - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pani Elżbieta Matejka - Dyrektor Departamentu Wychowania
i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Pani prof. Barbara Woynarowska - Przewodnicząca Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z standardami szkoły promującej zdrowie, podejmując systemowe działania na rzecz zdrowia całej społeczności szkolnej.

Aktualnie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach znajduje się w gronie 210. szkół wyróżnionych w Polsce, w tym trzynastu szkół z Mazowsza.

Siedlecka SIÓDEMKA jest PIERWSZĄ SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE w naszym MIEŚCIE, która otrzymała - tak zaszczytne - krajowe uznanie.

Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie jest gratyfikacją za wieloletnią, systemową i kreatywną pracę szkoły na rzecz promowania zdrowia wśród społeczności szkolnej i lokalnej.

Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie potwierdza:

* przynależność szkoły do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie;
* przynależność szkoły do Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie;
* realizację przez szkołę standardów Szkoły Promującej Zdrowie;
* podejmowanie przez szkołę systemowych działań na rzecz zdrowia całej społeczności szkolnej;
* poddawanie się przez szkołę rzetelnej autoewaluacji;
* dzielenie się szkoły z innymi swoimi doświadczeniami.

Szkoła nasza otrzymała Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie dzięki zaangażowanym, kreatywnym nauczycielom,
a w szczególności ogromnej pracy i determinacji pani Hanny Sobieszuk i pani Bożeny Kotowskiej – szkolnych koordynatorów SPZ, za co wszystkim nauczycielom serdecznie dziękuję.


 

Opracowała: p. Alicja Świderska

 
Lekcje przyrody w Ogrodzie Dydaktycznym

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia
w lekcjach przyrody, które odbywają się w niedawno powstałym Ogrodzie Dydaktycznym. Zajęcia terenowe stwarzają okazję do ćwiczeń w rozpoznawaniu gatunków roślin: drzew, krzewów i bylin
w ogrodzie, a także poznawania ich roli w naszym życiu. Taka formuła lekcji pozwalającej na naukę poprzez kontakt z przyrodą bardzo dzieciom odpowiada.

Opracowała: p. Hanna Sobieszuk