HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW
11:25 - 11:45
Świetlica, klasy I - II
11:45 - 12:30
Oddział przedszkolny, świetlica uczniowie przed i po lekcjach
12:30 - 12:45
Klasy III - IV
12:45 - 13:30
Świetlica, uczniowie po lekcjach
13:30 - 14:00
Klasy V - VI,
uczniowie po lekcjach

We wtorki klasy wyjeżdżające na basen IVb i IVe (chłopcy) korzystają z obiadów w godz. 11:25 - 11:45

UWAGA
Opłaty za obiady na styczeń przelewem w dniach
1 - 2 stycznia 2019 r.

ING Bank Śląski
Rachunek nr: 33 1050 1953 1000 0023 5336 0809
Opłaty gotówką w dniach:
02.01.2018 r. w godz. 8:00 – 11:00
03.01.2018 r. w godz. 7:30 – 11:00
04.01.2018 r. w godz. 14:00 – 16:30


Koszt obiadów wynosi:
• dzieci - 63,00 zł.
• pracownicy – 93,60 zł.

Niezapłacenie w terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

Prosimy rodziców o niedokonywanie przelewów za styczeń w grudniu 2018 r.

Regulamin opłat na stołówce SP7
Regulamin opłat na stołówce SP7