HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW
11:25 - 11:45
Świetlica, klasy I - II
11:45 - 12:30
Oddział przedszkolny, świetlica uczniowie przed i po lekcjach
12:30 - 12:45
Klasy III - IV
12:45 - 13:30
Świetlica, uczniowie po lekcjach
13:30 - 14:00
Klasy V - VI,
uczniowie po lekcjach

We wtorki klasy wyjeżdżające na basen IVb i IVe (chłopcy) korzystają z obiadów w godz. 11:25 - 11:45

UWAGA
OPŁATY ZA OBIADY NA PAŹDZIERNIK:


Przelewem do dnia 25 września 2018 r.
ING Bank Śląski
Rachunek nr: 33 1050 1953 1000 0023 5336 0809

OPŁATY GOTÓWKĄ W DNIACH:
25.09.2018 r. w godz. 08:00 -11:00
26.09.2018 r. w godz. 14:00 -16:30
27.09.2018 r. w godz. 07:30 -11:00
28.09.2018 r. w godz. 08:00 -12:00
Koszt obiadów wynosi:
• dzieci- 80,50 zł
• pracownicy-119,60 zł

W związku z wprowadzaniem nowego Programu Kasowego prosimy o dokonywanie opłat w terminie.
Niezapłacenie w terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

Regulamin opłat na stołówce SP7
Regulamin opłat na stołówce SP7