Rok szkolny 2017/2018

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w roku szkolnym 2017/2018

pełni pani Małgorzata Matuszewska, nauczycielka religii,

któr± uczniowie wybrali w powszechnych wyborach.

Apel o prawach dziecka z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

W dniu 21 listopada 2017 r. odbył się w naszej szkole apel
o prawach dziecka z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Uczniowie klasy Ve poprzez wiersze, piosenki i scenki przybliżyli zebranym tematykę przysługuj±cych praw dzieciom. Weronika Cielemencka z kl. Vd w duecie z p. P. Harcejem (który grał na gitarze) pięknie za¶piewała "Walczyk szczę¶liwych dzieci". Uczniowie dowiedzieli się co to jest Konwencja Praw Dziecka oraz gdzie się udać kiedy prawa dziecka s± łamane. Na zakończenie zostało zaprezentowane przemówienie pana Marka Michalaka, który złożył życzenia wszystkim dzieciom z okazji Dnia Praw Dziecka. Apel przygotowały p. M. Matuszewska
i p. E. Hawryluk Ricciardiello

W ramach obchodów Dnia Praw Dziecka w naszej szkole ogłoszono 2 konkursy: na zaprojektowanie logo Rzecznika Praw Ucznia oraz konkurs plastyczny "Znam swoje prawa". Komisja
w składzie M. Matuszewska, E. Hawryluk Ricciardiello,
H. Michalik wyłoniła zwycięzców;
 

KONKURS dla klas IV - V

„Znam swoje prawa”

I miejsce– Adrianna Hryciuk kl. V d

II miejsce– Paulina Nowicka kl. IV a

III miejsce –Maja Danilczuk kl. IV c, Julia Kędziora kl. IV d

KONKURS dla klas VI-VII

na projekt logo rzecznika praw ucznia

I miejsce– Gabriela Łopacińska kl. VI b – praca została przyjęta jako wizerunek logo Rzecznika Praw Ucznia w Szkole Podstawowej Nr 7

II miejsce– Maja Chazan kl. VI b

III miejsce –Tymoteusz Grochowski kl. VI e

Opracowała: p. Małgorzata Matuszewska

ROK SZKOLNY 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016
funkcję Rzecznika Praw Ucznia
pełni pani Ilona Wierzba,
nauczycielka przyrody,
wybrana przez uczniów w powszechnych wyborach.

APEL O PRAWACH DZIECKA

Dnia 23 listopada 2015 r. odbył się apel po¶więcony prawom dziecka, w którym wzięli udział uczniowie klas czwartych oraz klasy 5b, 5c i 6b.

Spotkanie rozpoczęło się występem uczennic z kl. 4b: Sandry Jurzyk, Gabrieli Łopacińskiej, Wiktorii Izdebskiej, Magdaleny Szymkiewicz, Aleksandry Skwarek, Marty Chmury, Zuzanny Kalickiej i Adrianny Lewczuk. Dziewczynki, prezenuj±c piosenkę
o prawach dziecka własnego autorstwa, wykazały się duż± pomysłowo¶ci± i zdolno¶ciami wokalnymi. Następnie uczniowie
kl. 5c i 6b, przedstawiaj±c scenkę sytuacyjn± i recytuj±c wiersze, przypomnieli, jakie prawa gwarantuje m.in. Konwencja
o prawach dziecka. Wskazali osoby, u których można szukać pomocy w sytuacji, kiedy s± one łamane.

Na apelu zostały również wręczone nagrody i dyplomy dla laureatów konkursów przeprowadzonych w ramach szkolnych obchodów 25-lecia Konwencji o prawach dziecka.

Zwycięzcami konkursu plastycznego pt. "Znam prawa dziecka" zostali:
Golec Aleksandra (kl. 5c) – I miejsce
Bobryk Eryk (kl. 5c) – II miejsce
Piskorz Martyna (kl. 5c) – III miejsce
Barszczak Iga (kl. 4c) – wyróżnienie
Joński Dominik (kl. 6b) – wyróżnienie
Marczuk Bartosz (kl. 4b) - wyróżnienie

W konkursie poetyckim o prawach dziecka zwyciężyli:
Golec Aleksandra (kl. 5c) – I miejsce
Zdanowska Kinga (kl. 5c) – II miejsce
Zabuska Oliwia (kl. 5c) – III miejsce

Podsumowaniem apelu był konkurs wiedzy dla klas czwartych "Czy znasz swoje prawa?". Przedstawiciel kl. 4a - Julian Borkowski wykazał się najlepsz± znajomo¶ci± tematyki i zaj±ł
I miejsce
. II miejsce ex aequo zajęli: Zuzanna Staręga
z kl. 4e i Grzegorz Kapu¶ciński z kl. 4c, natomiast III miejsceMaja Chazan z kl. 4b.

Apel przygotowały: p. E. Hawryluk-Ricciardiello,
p. I. Wierzba i p. J. Romaniuk.


Opracowała: p.Joanna Romaniuk

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

W roku szkolnym 2014/2015
funkcję Rzecznika Praw Ucznia
pełni pani Tatiana Jakubiak,
nauczycielka języka angielskiego,
wybrana przez uczniów w powszechnych wyborach.
Zadaniem rzecznika jest ochrona praw uczniów w szkole, 
dlatego maj± oni możliwo¶ć konsultowania się w tej kwestii 
z wymienion± wyżej osob±.
 Pamiętajmy jednak, że uczniowie maj± nie tylko prawa, 
ale także obowi±zki. 

 

Konkurs
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Prawa Dziecka Oczami Dzieci”, który był organizowany przez  Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro, pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

Konkurs był zrealizowany w celu:Oto przykładowe prace naszych uczniów: