semestr II , nr 406/1/2017

Autor Renata Zdanowska

semestr I , nr 406/1/2016

Autor Renata Zdanowska

Podróż do krainy św. Mikołakja
-scenariusz zajęć świetlicowych 
Iwona Lewczuk, Ewa Somla
Pasowanie na świetliczaka
-scenariusz zajęć świetlicowych 
Iwona Lewczuk, Ewa Somla
The story of Scary Skeleton - utrwalenie nazw części ciała. Renata Zdanowska - konspekt
"Running and rollerskating" chant. "He" for boys and "she" for girls. Rymowanka o sporcie.
Zaimki osobowe: "on", "ona".
Renata Zdanowska - konspekt

Introducing the first conditional with the song "If you go away" by Frank Sinatra. Renata Zdanowska - konspekt

Food Pyramid (Piramida zdrowego żywienia) - Renata Zdanowska - konspekt

Załącznik do konspektu

Renata Zdanowska Whole- class grouping - Zbiorowa forma pracy na lekcji
"Żywność modyfikowana genetycznie (GM Food)"- prezentacja w języku angielskim" - opracowały : Renata Zdanowska & Anna Zalewska
"Motivation" - prezentacja w języku angielskim- opracowały Renata Zdanowska & Izabela Świć
Gry i zabawy na lekcjach matematyki- czyli przez zabawę do wiedzy- opracowała Ewa Konarzewska

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie-
opracowała Ewa Konarzewska

Pasowanie na świetliczaka - scenariusz zajęć opracowały:
Ewa Somla, Iwona Lewczuk

Programie własnym koła języka angielskiego
dla klas III "Food"- Renata Zdanowska
Możliwości bezpośredniego i pośredniego zaspokajania potrzeby miłości w procesie wychowania
opracowała: Renata Anna Zdanowska

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Edukacji
opracowała: Marzenna Koncerewicz- Posiadała

Scenariusz dnia w klasie I
Krąg tematyczny: "W świecie zwierząt"

Temat dnia: Jakie zwierzęta hodujemy na wsi?
o pracowała: Bożena Przedlacka
Pomoce do lekcji w klasie I
Krąg tematyczny: "W świecie zwierząt"
Temat dnia: Jaiek zwierzęta hoduje się na wsi?

opracowała: Bożena Przedlacka
Scenariusz dnia w klasie II
Blok tematyczny:Dzień Ziemi
Temat dnia: Zaprzyjaźnić się z Ziemią

opracowała: Bożena Przedlacka

Dziedzictwo kulturowe w regionie dla klas I-III – program własny opracowany przez Alicję  Andrzejewską i Małgorzatę Czarnocką.

 Propozycje ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych
i syntaktycznych w programie nauczania dla I etapu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej - o
pracowała Hanna Pieńkowska

 Scenariusz zajęć otwartych w świetlicy szkolnej: Tradycje andrzejkowe w naszej świetlicy.
 Zabawy świetlicowe związane z tradycją
obchodów Święta Wiosny
Ćwiczenia korekcyjne w zabawach ruchowych- opracowała Anna Bryłka Chomka

Konspekt lekcji pokazowej dla rodziców przeprowadzonej przez Annę Bryłke Chomkę

Przyczyny nadwagi i otyłości u dzieci w wieku szkolnym i sposoby ich zwalczania- opracowała: Anna Bryłka Chomka
 Boczne skrzywienie kręgosłupa- skolioza-
opracowała: Anna Bryłka Chomka

Zestaw ćwiczeń śródlekcyjnych o charakterze korekcyjnym dla klas I – III - opracowała Anna Bryłka– Chomka

Zestaw ćwiczeń domowych w formie zabawowej dla dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa-
opracowała: Anna Bryłka - Chomka
 Trudności uczniów I etapu edukacji wczesnoszkolnej
w nauce czytania i pisania - opracowała: Hanna Pieńkowska

Scenariusz zajęć integracyjnych z udziałem dzieci ze SOSz- W w Stoku Lackim: "Poznanie zwyczajów wielkanocnych" - opracowała: Hanna Pieńkowska

 Scenariusz zajęć dla klasy I - "Przyroda w mieście"
opracowała: Hanna Pieńkowska