PROGRAMY I PROJEKTY

W ramach programu Sokrates Comenius Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach nawiązała współpracę ze szkołami w Belgii, Hiszpanii, Holandii, na Cyprze i na Słowacji.

W latach 2000-2002, razem z Belgią, Hiszpanią
i Cyprem realizowaliśmy projekt: "Żywienie i zdrowie
w życiu dzieci". Efektem końcowym była książka kucharska, w której znalazły się przepisy napisane
w językach szkół partnerskich.

Od sierpnia 2003 roku do lipca 2005 roku, razem
z naszymi szkołami partnerskimi w Holandii i na Słowacji, pracowaliśmy nad projektem: "Pomost ku przyszłości". Był to projekt rozwoju szkoły nastawiony na porównanie systemów edukacyjnych szkół partnerskich.

Udział w programie Socrates-Comenius uświadomił uczniom i całej społeczności szkolnej istotę nauki języków obcych, okazał się ciekawym doświadczeniem dla uczniów i nauczycieli, wpłynął na podniesienia jakości pracy w szkole.

W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła uzyskała certyfikat "Szkoły
z klasą", przyznawany dla najlepszych szkół. Główne cele programu to: kształtowanie w szkole nowego sposobu myślenia o oświacie, podnoszenie poziomu edukacji, oddziaływanie na poprawę kultury wychowawczej, ożywianie współpracy szkoły z środowiskiem lokalnym.

Szkoła Podstawowa nr 7 to "szkoła z klasą", ponieważ: dobrze uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozumieć świat, rozwija społecznie, pomaga wierzyć w siebie i przygotowuje do przyszłości.

Od roku 2007 nasza szkoła uczestniczy w projekcie europejskim "eTwinning". Jest to program oferujący wsparcie szkołom, które chciałyby współpracować z placówkami partnerskimi
z innych krajów europejskich za pomocą Internetu.

W roku szkolnym 2007/2008 realizowany był projekt "What do we have in common?" ("Co mamy wspólnego?"). Polskim partnerem była szkoła w Portugalii (Escola Básica 2, Seixal). Efektem projektu była prezentacja, która ukazała, że pomimo dzielących szkoły dwóch tysięcy kilometrów uczniowie mają podobne plany
i marzenia.

Ze szkołą w Portugalii w roku szkolnym 2008/2009 realizowaliśmy również projekt "Discovering Portuguese and Polish customs and festivals" ("Odkrywamy portugalskie i polskie zwyczaje, święta"). Projekt ten pozwolił uczniom poznać inne tradycje, nauczył ich tolerancji i szacunku dla innych kultur. Koordynatorami projektów polsko-portugalskich była pani Ana Ribeiro Gonçalves (strona portugalska) oraz pani Małgorzata Szewczak (strona polska).

W sierpniu 2009 roku Szkoła Podstawowa nr 7 nawiązała współpracę ze szkołą w Czechach, mieszczącą się w mieście Most ( ZS Okruzni 1235, Most).

W roku szkolnym 2009/2010 realizowany był nowy projekt: "Becoming friends". ("Zostańmy przyjaciółmi"). Koordynatorem projektu jest pani Małgorzata Szewczak (SP7 w Siedlcach), oraz pani Stepanka Vopatova (ZS Okruzni 1235, Most). Głównym celem projektu było rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku obcym poprzez wykorzystywanie nowoczesnej technologii informatycznej.

W 2011 r. kilkoro uczniów z klasy IV c rozpoczęło międzynarodową współpracę z dwoma europejskimi szkołami podstawowymi w ramach programu eTwinning. Opiekunem projektu jest wychowawczyni p. Renata Zdanowska. Pierwsza szkoła znajduje się w Słowacji (Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza, Prievidza), natomiast druga we Włoszech (Circolo Didattico, Trivento). Tematem projektu są zmieniające się pory roku w naszych miastach i wsiach, które staramy się na bieżąco fotografować. Następnie wymieniamy się zdjęciami poprzez Internet z naszymi nowymi przyjaciółmi. W grudniu planowane jest wykonanie kalendarza na 2012 rok. Zawierać on będzie zdjęcia, które zdobędą najwięcej punktów w głosowaniu przeprowadzonym wśród uczestników projektu trzech europejskich szkół.

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęliśmy współpracę ze szkołą z Cypru. Wspólnie realizujemy projekt pt. "eFriends". Koordynatorem projektu jest pani Małgorzata Szewczak. Naszym celem jest ćwiczenie komunikowania się w języku angielskim, poznania nowych kultur, poszerzenia horyzontów.
W ramach projektu uczniowie wymieniają się informacjami dotyczącymi swojego kraju, regionu, miasta. Poznają zwyczaje, tradycje innych państw, zawierają nowe przyjaźnie. Uczniowie rozwijają umiejętność posługiwania się językiem angielskim poprzez wzajemną korespondencję. Projekt realizują uczniowie klasy 6d oraz 6e.

Projekt eTwinning uświadamia nam różnice kulturowe pomiędzy państwami, uczy nas akceptować i tolerować inne zwyczaje, poglądy, dzięki temu stajemy się świadomymi Europejczykami.

Nasza szkoła od wielu lat ubiegała się
o przyjęcie do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Od 2007 roku odbywaliśmy staż kandydacki.
Naszymi priorytetowymi problemami było: obniżenie poziomu agresji wśród uczniów oraz walka ze szkolnym hałasem.

Do poprawy sytuacji w szkole oraz rozwiązania naszych największych problemów zmierzamy poprzez podejmowanie różnorodnych działań, np. cykliczny Plebiscyt na Miss i Mistera Uprzejmości, wprowadzenie
w szkole tzw. Przerwy Ciszy, konkursy tematyczne, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, bogata oferta zajęć pozwalających na rozwijanie zainteresowań
i zagospodarowanie czasu wolnego

W 2010 roku nasza szkoła, po odbyciu 3- letniego stażu kandydackiego, została przyjęta do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

14 lipca 2011 r. Kapituła powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty przyznała Szkole Podstawowej nr 7 w Siedlcach Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

23 listopada 2011 r. na II Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Warszawie Pani Dyrektor Alicja Świderska wraz ze szkolnym koordynatorem programu - Hanną Sobieszuk, odebrały nadany certyfikat z rąk Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Pani Katarzyny Góralskiej.

Program "Trzymaj formę" realizowany jest od kwietnia 2007. Ma on na celu uświadamianie dzieciom, na czym polega prawidłowe odżywianie i aktywny sposób życia, a także kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej. Programem tym zostali objęci uczniowie klas 4-6. Każda klasa wykonuje powierzone zadania, nad którymi czuwają wychowawcy
i nauczyciele przyrody.