Pracownie komputerowe współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła otrzymała pracownie komputerowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" o numerach BA-WZPAW-322-12A/2005 i BA-WZP-AW-322-20A/2006 oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
o numerach BA-WZP-AW-322-22B/2005-733
i WZP.322-AW/04A/07 w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską "Internetowe centra informacji multimedialnej
w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych".