KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1.
Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017 r.
2.
Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2017 r. -
1 stycznia 2018 r.
3.
Ferie zimowe
15 - 26 stycznia 2018 r.
4.
Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
5.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno- wychowawczych
22 czerwca 2018 r.
6.
Ferie letnie
25 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
w Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego
w Siedlcach

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) informuję, że dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 zostają ustalone w następujących dniach:


• 2 listopada 2017 r. (czwartek)
• 22 grudnia 2017 r. (piątek)
• 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
• 2 maja 2018 r. (środa)
• 1 czerwca 2018 r. (piątek)

Szkoła w ww. dniach organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.