KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1.
Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018 r.
2.
Zimowa przerwa świąteczna
24 grudnia 2018 r. -
1 stycznia 2019 r.
3.
Ferie zimowe
28 stycznia - 8 lutego 2019 r.
4.
Wiosenna przerwa świąteczna
18 - 23 kwietnia 2019 r.
5.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno- wychowawczych
21 czerwca 2019 r.
6.
Ferie letnie
24 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
w Szkole Podstawowej nr 7 im.
Czesława Kamińskiego w Siedlcach

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 996) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) informuję,
że dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 zostają ustalone w następujących dniach:
• 2 listopada 2018 r. (piątek)
• 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) egzamin ósmoklasisty
• 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) egzamin ósmoklasisty
• 17 kwietnia 2019 r. (środa) egzamin ósmoklasisty
• 2 maja 2019 r. (czwartek)

Szkoła w ww. dniach organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.