OPIEKA PEDAGOGICZNA

Wśród wielu zadań wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły są te, które realizuje pedagog szkolny - pani mgr Elwira Hawryluk-Ricciardiello.

Udziela ona pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i ich rodzicom, wspierana przez dyrekcję, wychowawców, nauczycieli oraz instytucje i osoby
z zewnątrz. Zajęcia psychoedukacyjne, terapeutyczne, profilaktyczne odbywają się indywidualnie, grupowo lub w całych zespołach klasowych. Organizowane są spotkania dotyczące problematyki wychowawczej,
a także wydawane broszurki poświęcone tej tematyce.

Oferta pedagogiczna wzbogacana jest poprzez realizację programów psychoedukacyjnych
i profilaktycznych "Spójrz inaczej", "Przemoc wobec dzieci", "Kreowanie prawidłowych postaw wobec mediów", "Domowi Detektywi", "Szkoła promująca zdrowie", "Między nami kobietkami", "Radosny uśmiech, radosna przyszłość".

Od 2002 r. przeprowadzana jest akcja charytatywna "Świąteczna paczka od Mikołaja" dla dzieci z rodzin ubogich materialnie i patologicznych. Dzięki pomocy sponsorów z tej formy pomocy skorzystało ponad 700 dzieci.

Pedagog szkolny bierze aktywny udział w konkursach na realizację zadań profilaktycznych i opiekuńczych organizowanych przez Urząd Miasta w Siedlcach.