ŚWIETLICA SZKOLNA

Kadrę świetlicy szkolnej stanowią panie wychowawczynie: Bożena Miłońska – kierownik świetlicy, Marta Zwolińska, Ewa Somla, Iwona Lewczuk, Izabela Woźniak, Joanna Romaniuk, Małgorzata Kłosińska.

Świetlica obejmuje opieką uczniów z klas I-III.

W świetlicy dzieci mogą liczyć na wsparcie osoby dorosłej oraz grupy rówieśniczej. Tutaj znajduje się czas na swobodną zabawę, odrabianie prac domowych, zabawę na świeżym powietrzu, a także na zajęcia wynikające z planu pracy świetlicy. Organizowane są między innymi: zajęcia plastyczno-manualne, muzyczne, rekreacyjno-ruchowe, komputerowe, rozrywkowe (zabawy okolicznościowe, konkursy), zajęcia
z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Dużo uwagi poświęca się edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej i proekologicznej. Wychowawcy realizują także programy własny: "Wychowanie regionalne
w świetlicy szkolnej" oraz "Pedagogika zabawy elementem integracji dzieci w grupie".

Wśród wielu form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia plastyczno-techniczne oraz zabawy ruchowe. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę i korytarz szkolny.

Na stałe do kalendarza imprez organizowanych
w świetlicy zostały wpisane następujące uroczystości: Pasowanie na Świetliczaka, Andrzejki, Dzień Babci
i Dziadka, Bal karnawałowy, Wieczór Walentynkowy, "Świetliczaki na pikniku".