BIBLIOTEKA SZKOLNA

W bibliotece szkolnej znajduje się około 27000 woluminów, z czego większą część stanowią lektury szkolne i literatura dla dzieci i młodzieży. Ważną częścią księgozbioru są też wydawnictwa informacji bezpośredniej, książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych programem nauczania oraz zbiory specjalne.

Biblioteka pełni funkcję informacyjną i kulturalną,
w istotny sposób wspiera działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły. Dysponujemy wypożyczalnią i czytelnią wyposażoną w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
W czytelni odbywają się zajęcia edukacji czytelniczej
i medialnej, konkursy czytelnicze, zajęcia biblioteczne.

Co roku w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 7 organizowane są różne uroczystości i imprezy związane z książką i propagowaniem czytelnictwa. Na stałe do naszego kalendarza wpisały się m. in.:
• Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania,
• Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych,
• środowe spotkania z książką poświęcone głośnemu czytaniu,
• urodziny Kubusia Puchatka,
• mikołajkowo-gwiazdkowy kiermasz książki,
• mikołajki z Mikołajem,
•"Gwiazdka świeci nisko, bo już Święta blisko…"
• uroczyste przyjęcie uczniów klas I w poczet czytelników,
• impreza "Godzina baśni",
• kiermasz używanych podręczników.

Organizujemy również spotkania autorskie ze znanymi pisarzami i poetami dla dzieci, m.in. z Wandą Chotomską, Grzegorzem Kasdepke, Stanisławą Gujską, Stefanem Todorskim.

Współpracujemy z innymi bibliotekami, Biblioteką Pedagogiczną, Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki w Siedlcach, a także Miejskim Przedszkolem nr 17, Oddziałem Dziecięcym Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

Rozpoczęłyśmy komputerowe opracowywanie zbiorów w programie MOL. Uzupełniamy na bieżąco księgozbiór
o nowe pozycje - lektury oraz ciekawe nowości wydawnicze dla uczniów, nauczycieli i rodziców, uwzględniając życzenia naszych czytelników, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i wymaganiom.

Staramy się, aby biblioteka była miejscem przyjaznym dla naszych czytelników. Mogą tutaj znaleźć ciekawe książki oraz potrzebne informacje.