KONKURSY SZKOLNE, POWIATOWE, REGIONALNE I OGÓLNOPOLSKIE

W celu rozwijania zainteresowań uczniów oraz podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności organizowane są konkursy szkolne dla klas I - III:

 • matematyczny,
 • przyrodniczy,
 • ortograficzny,
 • recytatorski,
 • czytania ze zrozumieniem,
 • znajomości lektur,
 • czytania prozy i recytacji poezji anglojęzycznej,
 • wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym,
 • konkurs „Nasz patron, nasza szkoła, nasze miasto”
 • prozdrowotne,
 • religijne,
 • plastyczne,
 • sportowe.

oraz dla klas IV - VI:

 • konkurs „Czy znasz swój język ojczysty?”,
 • czytania prozy i recytacji poezji anglojęzycznej,
 • wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych,
 • czytania prozy i recytacji poezji niemieckojęzycznej,
 • kolęd i poezji o Bożym Narodzeniu w języku niemieckim
 • matematyczny,
 • ortograficzny,
 • czytania ze zrozumieniem,
 • recytatorski,
 • konkurs „Nasz patron, nasza szkoła, nasze miasto”
 • znajomości polskich legend,
 • mitologiczny,
 • historyczne,
 • religijne,
 • literacki,
 • języka angielskiego,
 • ekologiczny,
 • plastyczny,

Uczniowie z klas I-VI uczestniczą również
w konkursach/ turniejach/zawodach powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in.:
* Międzyszkolna Liga Przedmiotowa organizowana przez SCDiDN;
* Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur;
* Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Dyktando siedleckie;
* Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego;
* Konkursy przedmiotowe organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
* Regionalne Konkursy Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego organizowane przez SCDiDN;
* Ogólnopolskie i międzynarodowe konkursy plastyczne;
* Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej
(kategorie: teatr, taniec ludowy, muzyka, plastyka);
* Olimpiada Franciszkańska wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe;
* Siedlecki Festiwal Piosenki o Zdrowiu;
* Regionalne konkursy historyczne organizowane przez SCDiDN;
* Przeglądy Zespołów Kolędniczych organizowanych przez CKiS;
* Konkursy plastyczne organizowany przez Nadleśnictwo Siedlce;
* Konkurs Biblijny "Czy znasz Ewangelię św. Mateusza?";
* Regionalne Przeglądy Amatorskich Zespołów Tanecznych w Borkach Wyrkach;
* Festiwal Piosenki Harcerskiej;
* Konkursy literackie zorganizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną;
* Liczne zawody sportowe organizowane przez TKKF oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy;
* Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych;
* Regionalne zawody w gimnastyce sportowej organizowane przez Polski Związek Gimnastyczny.