HARMONOGRAM GODZIN LEKCYJNYCH I PRZERW

1.
8.00 - 8.45
5
2.
8.50 - 9.35
10
3.
9.45 - 10.30
10
4.
10.40 - 11.25
20
5.
11.45 - 12.30
15
6.
12.45 - 13.30
15
7.
13.45 - 14.30
5
8.
14.35 - 15.20
5
9.
15.25 - 16.10
5
10.
16.15 - 17.00
5

HARMONOGRAM GODZIN LEKCYJNYCH I PRZERW
(LEKCJE SKRÓCONE)

1.
8.00 - 8.30
5
2.
8.35 - 9.05
5
3.
9.10 - 9.40
5
4.
9.45- 10.15
5
5.
10.20 - 10.50
5
6.
10.55- 11.25
20
7.
11.45- 12.15
15
8.
12.30- 13.00
15
9.
13.15- 13.45
5
10.
13.50- 14.20
5