Dyrektor szkoły pani Alicja Świderska

 

Funkcje zastępcy dyrektora do  klas 0- III:
od 01.09.2018r. pełni pani Hanna Sobieszuk

 

Funkcję zastępcy dyrektora do klas IV - VI od dnia 01.09.2012 r. pełni pani Aldona Zagalska.

 

 

NAUCZYCIELE - WYCHOWAWCY KLAS
w roku szkolnym 2018/2019
klasa
IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY KLASY
0 Elżbieta Soszyńska
I a Małgorzata Czarnocka
I b Dorota Podgórzak
Ic Alicja Andrzejewska
Id Izabela Woźniak
II a Beata Jastrzębska
II b Bożena Przedlacka
II c Katarzyna Wąsowska
III a Małgorzata Radomyska
III b Hanna Pieńkowska
IV a Marzenna Koncerewicz
IV b Hanna Michalik
IV c Barbara Piasecka
V a Małgorzata Sieńkowska
V b Barbara Mikołajczyk
V c Dariusz Grabarski
V d Wiśniewska Anna
VI a Edyta Piskorska
VI b Bożena Kotowska
VI c Beata Mazur
VI d Edyta Guth
VI e Joanna Chibowska
VIIa Joanna Wysokińska
VIIb Tatiana Jakubiak
VIIc Joanna Zając
VIIIa Justyna Kowalczyk
VIIIb Renata Zdanowska
VIIIc Ilona Wierzba
Język polski
Matematyka
Świderska Alicja
Piasecka Barbara
Zając Joanna    
Piskorska Edyta
Kowalczyk Justyna
Mazur Beata
Edyta Guth
Konarzewska   Ewa
Radomyska Małgorzata
Kocerewicz Marzenna
Zajęcia komputerowe, Informatyka
Dziewulska Marzena
Wysokińska Joanna 
Język angielski
Mazur Beata
Doszko Iwona
Robert Daniluk
Szewczak Małgorzata
Historia
Wiśniewska Anna
Sieńkowska Małgorzata
Jaśniak Justyna
Mikołajczyk Barbara 
Grabarski Dariusz
Zajęcia techniczne, technika 
Jakubiak Tatiana
Kłosińska Małgorzata
Zdanowska Renata
Joanna Chibowska
Język niemiecki
Przyroda   
Romaniuk Joanna
Kotowska Bożena
Woźniak Izabela
Wierzba Ilona
Biologia
Muzyka
Kotowska Bożena
Joanna Chibowska
Wierzba Ilona
Wychowanie fizyczne
Fizyka
Chazan Grzegorz  
Kłosińska Małgorzata
Harcej Paweł
Religia
Karasek Grzegorz 

Błaszczyk Grażyna

Rędzia Krystyna
Serzycka Małgorzata
Twarowski Dariusz
Matuszewska Małgorzata
Żmujdzin Tadeusz
Geografia 
Dolińska Aneta
Hanna Sobieszuk
Doradztwo zawodowe
Dziedzina Anna
Zubkowicz Renata
Chemia
Plastyka
Skorupska Anna
Hanna Michalik
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wojtowicz Andrzej
  Edukacja wczesnoszkolna
Przedlacka Bożena
Jastrzębska Beata 
Andrzejewska Alicja
Radomyska Małgorzata 
Czarnocka Małgorzata 
Pieńkowska Hanna
Podgórzak Dorota
Soszyńska Elżbieta
Woźniak Izabela
Wąsowska Katarzyna 
Świetlica
Biblioteka
Zagalska Aldona
Artych Barbara
Zagalska Małgorzata
Kuśmierczyk Agata
Somla Ewa
Wanda Romańska
Miłońska Bożena
Bryłka - Chomka Anna
Zwolińska Marta
Pedagog
Lewczuk Iwona
Hawryluk- Ricciardiello Elwira
Kiryła Danuta
Wychowanie do życia w rodzinie
Mościcka Agnieszka
Bryłka - Chomka Anna
Kordys Anna
Jolanta Nikoniuk
Zajęcia specjalistyczne
Nauczyciele wspomagający
Romaniuk Joanna
Romaniuk Joanna
Lewczuk Iwona
Kłosek Klaudyna
Lech Monika
Lech Monika
Kłosek Klaudyna
Marczuk Małgorzata
Wąsowska Katarzyna 
Anna Schmidt
Somla Ewa
Pieńkowska Hanna
Jastrzębska Beata 
Jastrzębska Beata 
Karasek Grzegorz 
  Suchożebrska Hanna
Hawryluk- Ricciardiello Elwira
Asystent nauczyciela
Sieńkowska Małgorzata
Sabina Sykosz
Wiedza o społeczeństwie
Sieńkowska Małgorzata
 

Wykorzystywanie danych osobowych
znajdujących się na stronie internetowej bez zgody
danej osoby jest zabronione.