DANE INFORMACYJNE O SZKOLE

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego
w Siedlcach położona jest przy ulicy Starowiejskiej 23.

Teren szkoły zajmuje powierzchnie 1,30 ha, obejmując trzy boiska do zajęć sportowych, w tym Orlik - 2012 oraz plac zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”.

Budynek jest 3-pietrowy, mieści się w nim 8 sal lekcyjnych dla dzieci młodszych z klas I - III, 12sal lekcyjnych dla uczniów z klas IV - VI: 2 pracownie polonistyczne, 2 matematyczne, 2 przyrodnicze,
2 języków obcych, pracownia historyczna, pracownia muzyczno-plastyczna, 1 pracownia informatyczna z 14 stanowiskami pracy i dostępem do Internetu oraz 1 sala gimnastyczna z szatniami i łazienką, mała sala do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet pielęgniarki, biblioteka
z czytelnią, świetlica, szatnia, stołówka, kuchnia, sala dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

Budynek jest zadbany, a wnętrza kolorowe. Większość sal lekcyjnych wyposażona jest w komputery, laptopy, projektory i ekrany projekcyjne.

W roku szkolnym 2012/2013 uczy się 750 uczniów
w klasach I-VI w 30 oddziałach oraz 56 dzieci
w 3 oddziałach przedszkolnych. Zatrudnionych jest
66 nauczycieli, w tym 4 w niepełnym wymiarze oraz
17 pracowników niepedagogicznych.

Od siedmiu lat w szkole funkcjonują klasy sportowe
z rozszerzoną ilością godzin wychowania fizycznego. Uczniowie aktywnie uczestniczą w sportowej rywalizacji
i zajmują czołowe miejsca. W obecnym roku szkolnym została utworzona klasa sportowa o profilu gimnastyka sportowa i mini gry zespołowe.

Już od 12 lat w naszej szkole obowiązuje ujednolicony strój uczniowski. Każda klasa może sobie wybrać dowolny kolor t-shirtów i modnych bluz.