rok szkolny 2016/2017
Apel hasłem "Jestem widoczny. Chcę być bezpieczny".

W dniu 26 października 2016 r. odbył się apel dla uczniów klas II, III, IV i VI pod hasłem "Jestem widoczny. Chcę być bezpieczny". W spotkaniu wzięli udział: Asystent Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Siedlcach asp. sztab. Janusz Cabaj i asp. Edyta Barycka z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich
i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Siedlcach.

Uczniowie wysłuchali zasad dotyczących ruchu pieszych
i rowerzystów, mogli wykazać się posiadaną wiedzą odpowiadając na pytania gości. Za właściwe odpowiedzi uczniowie otrzymali elementy odblaskowe. Na zakończenie obejrzeli ciekawą prezentację.

 

Opracowała: p. Małgorzata Kłosińska

"B & N,
czyli B jak BEZPIECZNY
i N jak NIECHRONIONY"

Program profilaktyczny jest realizowany w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na obszarze Mazowieckiego Garnizonu Policji.
Cele szkoły:
- zwiększenie liczby pieszych poruszających się po drogach, zwłaszcza w obszarach niezabudowanych, wyposażonych
w elementy odblaskowe widoczne dla innych użytkowników dróg;
- zwiększenie liczby rowerzystów poruszających się po drogach, którzy używają wymaganego przepisami oświetlenia, poruszają się sprawnymi rowerami ;
- propagowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci
i młodzieży, ich rodziców i opiekunów.

Więcej informacji na stronie