BEZPOŚREDNIE NUMERY TELEFONÓW
 
SEKRETARIAT  25 794 3571
FAX 25 794 3580
POKÓJ NAUCZYCIELSKI 25 794 3583

PEDAGOG 

25 794 3584
INTENDENT 25 794 3581
ŚWIETLICA 25 794 3579
PIELĘGNIARKA 25 794 3577

HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW

 11:30 - 11:50 Świetlica, klasy I - II
11:50 - 12:35 Oddział przedszkolny, świetlica uczniowie przed i po lekcjach
12:35 - 12:50 Klasy III - IV
12:50 - 13:35 Uczniowie przed i po lekcjach
13:35 - 14:00 Klasy V - VI, 
uczniowie po lekcjach

UWAGA

Opłaty na obiady za wrzesień będą przyjmowane w dniach:
      01.09.2015     w godz.   8:00 - 12:00
      02.09.2015     w godz.   7:30 - 12:00
      02.09.2015     w godz.   14:00 - 16:30
      03.09.2015     w godz.   8:00  -  11:00
      04.09.2015     w godz.   8:00  -  11:00
Koszt obiadu wynosi - 70,00 zł
Niezapłacenie w terminie jest równoznaczne z rezygnacją.
Za wrzesień wpłat dokonujemy tylko u p. INTENDENTKI w szkole.

Od września do 25 każdego miesiąca będzie można dokonać opłaty za obiady na następny miesiąc przelewem na konto bankowe 
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego 
ul. Starowiejska 23, 08-110 Siedlce
nr: 33 1050 1953 1000 0023 5336 0809
Tytułem: imię i nazwisko ucznia/ klasa/ miesiąc

Regulamin opłat na stołówce SP7

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

         Prosimy o pilne składanie wniosków.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wyprawka szkolna 2015/2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że do konsultacji publicznych, w tym z partnerami społecznymi, związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców został skierowany projekt Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r.

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

 1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
 2. uczniów słabowidzących,
 3. uczniów niesłyszących,
 4. uczniów słabosłyszących,
 5. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 6. uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 7. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 8. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 9. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
 10. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł na osobę w rodzinie.

Planowana kwota dofinansowania:

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić zgodnie z kwotami zawartymi w załączonej tabeli: zobacz tabelę

 

ZAKOŃCZENIE ROKU 2014/15

          

      

ZAKOŃCZENIE KLAS SZÓSTYCH

          

      

MECZ UCZNIOWIE - NAUCZYCIELE

          

Więcej zdjęć  na  kfotograficzny.blogspot.com/       

         Praca uczniów z programem Insta.Ling dobiegła końca. Nauka słówek w języku angielskim przy wykorzystaniu nowoczesnej aplikacji trwała od lutego do czerwca i została odznaczona indywidualnymi certyfikatami dla nauczycieli, którzy wdrożyli program Insta.Ling w naszej szkole oraz certyfikatem dla Szkoły Podstawowej nr 7 w Siedlcach. 
         Udział w programie podyktowany był potrzebą efektywnej nauki słówek. Podstawowym założeniem było skłonienie uczniów do krótkiej, ale systematycznej, codziennej pracy. Nauka odbywała się w ciekawej i nienużącej formie quizu, który indywidualnie dobierał poziom trudności do aktualnych umiejętności uczniów, dzięki czemu dzieci nie były ani przytłoczone nadmiarem nowego materiału, ani nie traciły czasu na powtórki słówek, które już świetnie znały. 
      Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że szkoła otrzymała certyfikat dzięki rzetelnej pracy naszych uczniów!!! 
      Poniżej prezentujemy listę klas, które brały udział w programie.
 KLASA GRUPA
4 B  podstawowa
4 C zaawansowana
4 E zaawansowana
5 A zaawansowana
5 B zaawansowana
5 D zaawansowana
5 D podstawowa
6 C podstawowa
6 C zaawansowana

Tatiana Jakubiak
Anna Wiśniewska
Małgorzata Szewczak

Zbiórka na rzecz ,,Kotów i Spółki''

         Szkolne koło PCK przeprowadziło w czerwcu zbiórkę  na rzecz podopiecznych ,,Kotów i Spółki''. Jest to zaprzyjaźniona grupa domów tymczasowych dla kotów. Działa ona w ramach fundacji ,,Viva! - Międzynarodowa Akcja na Rzecz Zwierząt''. Grupa ta zajmuje się opieką i przygotowaniem do adopcji kotków znalezionych na ulicy, chorych lub odebranych w wyniku interwencji. Uczniowie naszej szkoły zebrali 174,80 zł. Pieniążki te zostały wpłacone na konto ,,Kotów i Spółki''. Pamiętajmy o tym, że zwierzęta również czują i cierpią, a my mamy obowiązek im pomagać oraz dbać o poprawę ich bytu. 

Opracowała - p. Iwona Doszko

Z WIZYTĄ W PEC - u

         18 czerwca klasa I d pod opieką wychowawczyni Katarzyny Wąsowskiej udała się na wycieczkę do Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach. Tego dnia rozpoczęły się dni otwarte promujące działania proekologiczne w PEC. Dzieci obejrzały prezentację „Działania proekologiczne w PEC Siedlce kogeneracja, ciepło systemowe, likwidacja niskiej emisji”, wykonały prace plastyczne o tematyce związanej z oszczędzaniem energii i ochroną środowiska oraz zwiedziły elektrociepłownię. Na koniec wszyscy otrzymali drobne podarunki i zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe. Naszą grupą opiekowała się p. Angelika Ambroziewicz. Było super, bardzo dziękujemy!

      

BAL KLAS SZÓSTYCH

          

     

ZAWODY W GIMNASTYCE

         Reprezentacja SP nr 7 w gimnastyce awansowała do finału Mazowieckich Igrzysk Młodzieży szkolnej gdzie 11 czerwca w Legionowie zdobyła 5 miejsce w kategorii dziewcząt klas I-IV. 

      14 czerwca 2015 roku odbyły się zawody o puchar dyrektora MOSIR w Radomiu gdzie nasza reprezentacja zdobyła 2 brązowe medale w kategoriach klas I-IV oraz V-VI. Wielkie gratulacje.

      

"NASZ TEATR"

         Dzieci z koła teatralnego „Nasz teatr” bardzo ciężko pracowały w II semestrze 2014/2015 r.. W efekcie powstał spektakl pt. „Żyj zdrowo”, z którym zajęli II miejsce na Jubileuszowym XX Miejskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej w kat. teatr i wyróżnienie na V Festiwalu Kultury i Sztuki w Chodowie kat. teatr. Oprócz tego wystąpili w Niepublicznym Przedszkolu im. ,,Kubusia Puchatka’’, na akademii z okazji Dnia zdrowia, Szkolnym festiwalu piosenki o zdrowiu, akademii z okazji wizyty szkół współpracujących w ramach projektu Comenius Quality of life oraz na uroczystości wręczania nagród z okazji I Międzyszkolnego konkursu „Żyj zdrowo i wesoło. Gratulujemy!

p. Edyta Kadej i p. Katarzyna Wąsowska

      

Wyniki szkolnego konkursu o UNII EUROPEJSKIEJ

I miejsce – Gnat Adrianna, klasa V E 
II miejsce – Joński Dominik, klasa V B 
                  Czarnocka Gabriela, klasa VI B 
                  Rola Wiktoria, klasa V D 
                  Wesołowska Zuzanna, klasa VI B
 III miejsce – Cichy Marta, klasa V D
                     Michalak Błażej, klasa V D

 GRATULACJE ! 
M. Sieńkowska M. Serzycka

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy z dożywianiem

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy z dożywianiem przy SP7

   JAPOŃSKA GRUPA TANECZNA MASHU W NASZEJ SZKOLE

     2 czerwca 2015 r. naszą szkołę odwiedziła japońska grupa taneczna Mashu z miasta Hamamatsu. Przyjechała ona do Siedlec w ramach wymiany kulturowej z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach.  
    Japończycy odwiedzili uczniów, którzy uczą się w szkole języka i kultury japońskiej. Pani wicedyrektor Aldona Zagalska gorąco powitała gości z kraju kwitnącej wiśni. Szkolny zespół taneczny Tańczące Nutki zatańczył krakowiaka – polski taniec narodowy. Następnie uczennice Maja Chazan i Wiktoria Izdebska  - laureatki konkursu „Piosenka moich rodziców” zaśpiewały piosenkę pod tytułem „Laleczka z saskiej porcelany”. Występ został uświetniony tańcem Sandry Jurzyk.  
     Pani Justyna Dombrowska – opiekunka koła japońskiego przedstawiła prezentację multimedialną w języku japońskim o naszej szkole oraz o pracy koła japońskiego. Uczniowie przedstawili się w języku japońskim oraz pokazali próbkę swych umiejętności posługiwania się tym językiem. Japończycy nagrodzili uczniów gromkimi brawami. Nasi uczniowie uczyli Japończyków przedstawić się w języku polskim, a goście pokazali kaligrafię. Uczniowie mieli więc okazję podziwiać prawdziwych mistrzów japońskiej sztuki pisma. Na pożegnanie dzieci wręczyły każdemu z japońskich gości mały upominek przygotowany na zajęciach świetlicowych. Wicedyrektor szkoły wręczyła Pani Chieko Wada dyplom i książkę o Polsce ze specjalną dedykacją w języku japońskim dla zespołu Mashu. Na spotkaniu obecna była również telewizja TVP Warszawa, która przeprowadziła wywiady z jednym z naszych uczniów – Alanem Drabarkiem oraz dwójką japońskich gości – tancerką zespołu i choreografem – Shinnosuke Wada oraz nauczycielką języka japońskiego. Wywiady dotyczyły pracy koła języka japońskiego oraz pobytu Japończyków w Siedlcach. Goście podziwiali również wystawę przygotowaną przez dzieci z koła japońskiego. Japończycy nieustannie robili zdjęcia i nie ukrywali podziwu dla prac uczniów. Byli bardzo zadowoleni i zaskoczeni, że w tak odległym miejscu, jakim jest Polska, dzieci w szkole podstawowej interesują się ich kulturą i uczą się ich języka. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.  
     Mamy nadzieję jeszcze nieraz gościć mieszkańców kraju kwitnącej wiśni w naszej szkole. W czasie tygodniowego pobytu w Siedlcach Japończycy wielokrotnie wspominali spotkanie z naszymi uczniami. 

Opracowała: p. Justyna Dombrowska

SPRAWOZDANIE Z WIZYTY PARTNERSKIEJ NA CYPRZE
W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU COMENIUS

         W ramach realizacji programu Comenius, projektu „Jakość życia”, nauczyciele (p. A. Andrzejewska, p. M. Czarnocka, p. D. Grabarski, p. M. Szewczak ) oraz uczniowie (A. Gnat, J. Parobczy, M. Tarkowski) uczestniczyli w spotkaniu partnerów projektu współpracy międzynarodowej między szkołami z Cypru, Grecji, Hiszpanii i Polski. Spotkanie odbyło się w Nikozji, stolicy Cypru, w dniach 03.06.2015- 07.06.2015.

      Podczas pierwszego dnia spotkania uczniowie z Cypru oprowadzali nas po swoim mieście opowiadając o najważniejszych zabytkach oraz miejscach wartych zobaczenia w Nikozji. Dzieci z klasy piątej szkoły podstawowej na Cyprze chętnie przedstawiali nam historię swojego kraju. Uczniowie z Cypru byli bardzo serdeczni, uśmiechnięci i otwarci. 
      Kolejnego dnia uczestniczyliśmy w akademii szkolnej gdzie mieliśmy możliwość wysłuchania przemówień pani dyrektor i koordynatora szkoły z Cypru, zobaczyliśmy cypryjskie tańce i stroje narodowe, wysłuchaliśmy piosenek w wykonaniu uczniów, obejrzeliśmy krótkie przedstawienia. Następnie uczniowie i nauczyciele mieli okazję uczestniczyć w lekcjach otwartych. Nasi uczniowie mogli przećwiczyć znajomość języka angielskiego razem u dziećmi z szóstej klasy szkoły podstawowej. Nauczyciele analizowali metody i techniki pracy stosowane przez nauczycieli na zajęciach z najmłodszymi dziećmi oraz na lekcjach wychowania fizycznego. W tym czasie koordynatorzy projektu pracowali nad raportem finalnym podsumowującym dwuletnią pracę w projekcie.

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania pojechali do urokliwej nadmorskiej miejscowości Limassol. Podczas pobytu w Limassol spędziliśmy kilka godzin w centrum naukowym im. Archimedesa gdzie uczniowie i nauczycieli próbowali rozwiązać wiele zagadek związanych ze światem fizyki i matematyki. Pobyt w Limassol pozwolił na wzajemne poznanie uczniów i nauczycieli wszystkich szkół.

Podczas kolejnego dnia projektu uczniowie mogli rozwijać talenty artystyczne. Razem z nauczycielem plastyki i uczniami z Cypru stworzyli niesamowite arcydzieło. Tylko popatrzcie:

      Nauczyciele i koordynatorzy projektu podsumowywali wszystkie działania zrealizowane w latach 2013- 2015. 
      Po ciężkiej pracy nauczyciele i uczniowie mieli okazję uczestniczyć we wspólnym grillu przygotowanym przez nauczycieli z Cypru. Pozwoliło nam to na poznanie nowych smaków i potraw. 
      Kolejnym etapem wizyty była wycieczka na farmę ekologiczną, gdzie mieliśmy okazję dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat upraw rolniczych na Cyprze jak również poznać zasady pracy nowoczesnych gospodarstw rolniczych. Mieliśmy możliwość uczestniczenia w warzywno-ziołowym teście, a najodważniejsi mogli spróbować samodzielnie wydoić kozy.

   Kolejnego dnia pobytu mogliśmy cieszyć się słońcem, którego na Cyprze nigdy nie brakuje. Spędziliśmy kilka godzin na plaży w Larnace.

        Tego samego dnia, wieczorem, odbyła się uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników z Grecji, Cypru, Hiszpanii i Polski. Wspólny posiłek był okazją do zawierania przyjaźni, poznawania nowych tradycji, nauki tańca do greckiej i cypryjskiej muzyki. Pobyt na Cyprze minął nam bardzo szybko, ale na długo zostanie w naszej pamięci.

Wyniki szkolnego konkursu o UNII EUROPEJSKIEJ

I miejsce – Gnat Adrianna, klasa V E 
II miejsce – Joński Dominik, klasa V B 
                  Czarnocka Gabriela, klasa VI B 
                  Rola Wiktoria, klasa V D 
                  Wesołowska Zuzanna, klasa VI B
 III miejsce – Cichy Marta, klasa V D
                     Michalak Błażej, klasa V D

 GRATULACJE ! 
M. Sieńkowska M. Serzycka

  DZIEŃ SPORTU I ZDROWIA

         Dnia 21 maja 2015r. uczniowie klas IV i V uczestniczyli w zmaganiach sportowych połączonych z konkurencjami sprawdzającymi wiedzę o zdrowiu i umiejętności artystyczne. Impreza odbyła się w Hali Sportowej Ośrodka Sportu ARMS. Zawody sportowe obejmowały 6 konkurencji. Pozostałe zmagania to np. prezentacja rymowanki, hasła, piosenki o zdrowym odżywianiu, a także sprawdzian wiedzy z zakresu udzielania I pomocy. Rywalizacja była emocjonująca. 

Klasyfikacja końcowa klas IV: 
  I miejsce kl. IVe 
  II miejsce kl. IVc 
  III miejsce kl. IV b 

Klasyfikacja końcowa klas V: 
  I miejsce kl. Ve 
  II miejsce kl. Vd 
  III miejsce kl. Va 

Gratulujemy uczestnikom sprawności i pomysłowości !

Opracowała: Hanna Sobieszuk

Konkurs Fotograficzny: Zdrowie to uśmiech i radość

         Do dnia 15.05.2015 r. uczniowie naszej szkoły dostarczali zdjęcia biorące udział w konkursie. 20.05.2015 r. komisja w składzie: p. I. Doszko, p. M. Ostojska oraz p. R. Zdanowska wybrała najbardziej pomysłowe i oddające sens tytułu fotografie. Celem konkursu była promocja zdrowego żywienia w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie. Dodatkowo zawarła się w nim realizacja zadań projeku eTwinnig: Food for life oraz rozwój wyznaczonych zadań w ramach koła fotograficznego. 

Wyniki konkursu: 
I miejsce – Aleksandra Golec, kl. IV c 
II miejsce – Paulina Zarzycka, kl. IV d 
III miejsce – Jakub Kępkowicz, kl. IV d 

Wyróżnienia: 
Maria Mydlak, kl. IV e 
Aleksandra Pniewska, kl. VI b 
Aleksandra Radzikowska, kl. VI b 
Gabriela Czarnocka, kl. VI b 
Oliwia Orłowska, kl. VI b 

Gratulujemy !

  

UROCZYSTE PODSUMOWANIE I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŻYJMY ZDROWO I WESOŁO”
W RAMACH PROGRAMU „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE”

        20 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach odbyło się uroczyste podsumowanie I Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Żyjmy zdrowo i wesoło” w ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie. 
         Konkurs przeznaczony był dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów siedleckich szkół podstawowych w trzech kategoriach: dzieci 5 i 6-letnie, kl. I-III, kl. IV-VI.
Celem konkursu było propagowanie zasad zdrowego stylu życia, zachęcanie uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli do czynnego zainteresowania się tematyką zdrowia, promowanie wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania i korzyści z tego płynących, a także uświadamianie, jak ważne jest zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna dla ogólnej kondycji ucznia i jego funkcjonowania w szkole.
        W uroczystości wzięli udział pani Ewa Dombrowska – starszy wizytator Delegatury w Siedlicach Kuratorium Oświaty w Warszawie, pan Jacek Rutkowski –  Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, dyrektorzy, nauczyciele siedleckich przedszkoli i szkół podstawowych oraz rodzice laureatów.
         Dzieci z koła teatralnego "Nasz teatr" przygotowały specjalny występ dotyczący zdrowego stylu życia. Mali aktorzy z klas I d i II d zaprezentowali swoje umiejętności rówieśnikom z siedleckich placówek oświatowych. Uczniów do występu przygotowały panie Edyta Kadej i Katarzyna Wąsowska. 

Prace plastyczne dzieci oceniała komisja konkursowa w składzie:

Pani Bożena Prachnio – doradca metodyczny plastyki 
                                  w Samorządowym Centrum Doskonalenia
                                  i Doradztwa Nauczycieli w Siedlcach, 
                                  nauczyciel PG nr 1 w Siedlcach

Pani Hanna Michalik – nauczyciel plastyki SP nr 7 w Siedlcach 

Pan Jacek Rutkowski –  Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej
                                   i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji
                                   Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach

LAUREACI KONKURSU:

Ø  5 - 6 latki

I miejsce:  Tobiasz Kurowski – Miejskie Przedszkole nr 9 
                                              w Siedlcach

II miejsce: Nikola Kuć – Miejskie Przedszkole nr 3 w Siedlcach 

III miejsce: Maria Walaszczyk – Miejskie Przedszkole nr 3 
                                                w Siedlcach

wyróżnienia: 1. Maria Sienica – Miejskie Przedszkole nr 22 
                                                w Siedlcach
                   2. Natalia Gospodarczyk – Miejskie Przedszkole nr 9 
                                                          w Siedlcach
                   3. Izabela Tokarewicz – Miejskie Przedszkole nr 15
                                                          w Siedlcach

Ø  kl. I - III

I miejsce:  Alicja Kamecka  – Szkoła Podstawowa nr 6 
                                            w Siedlcach 

II miejsce:  Jagoda Cibor – Szkoła Podstawowa nr 6 w Siedlcach 

III miejsce: Zofia Wyczółkowska – Szkoła Podstawowa nr 7 
                                                     w Siedlcach

wyróżnienia:  1. Patrycja Bazan – Szkoła Podstawowa nr 11 
                                                   w Siedlcach
                    2. Zofia Tatkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 6 
                                                    w Siedlcach
                    3. Adam Szczepanik – Szkoła Podstawowa nr 6 
                                                       w Siedlcach

Ø  kl. IV - VI

I miejsce:  Iga Gałachowska  – Szkoła Podstawowa nr 7 
                                              w Siedlcach 

II miejsce:  Julia Wasilewska – Szkoła Podstawowa nr 7
                                                w Siedlcach 

III miejsce: Alicja Augustyniak – Szkoła Podstawowa nr 7 
                                                  w Siedlcach

 wyróżnienia:  1. Adriana Wiewiórka – Szkoła Podstawowa nr 6 
                                                       w Siedlcach
                     2. Julia Parobczy – Szkoła Podstawowa nr 7 
                                                   w Siedlcach
                     3. Aleksandra Sacharczuk – Szkoła Podstawowa nr 6 
                                                               w Siedlcach

Nagrody ufundowane zostały przez: 

  1.   Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach
  2.  Firmę AGMAR - dostawcę mleka do szkół w ramach programu „Szklanka mleka” 
  3.  Aptekę w Pawilonie ul. Młynarska 15 „LUX” Dzido, Joanna Obrębska-Ludwiczuk S.J. 
  4.  Radę Rodziców przy SP 7 w Siedlcach

Zdrowy poczęstunek dla wszystkich osób zasponsorowany został przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Siedlcach oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UZIMEX Pan Zbigniew Załęski.

Pani Alicja Świderska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Siedlcach szczególne słowa podziękowania składa komisji konkursowej, sponsorom oraz nauczycielom pani Hannie Sobieszuk, pani Hannie Michalik, pani Joannie Wysokińskiej, pani Edycie Kadej, pani Katarzynie Wąsowskiej za przygotowanie i osobiste zaangażowanie w organizację ww. konkursu.

Szkolne eliminacje XXXII Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci 
im. Kornela Makuszyńskiego

         W dniach 11 i 14 maja br. w czytelni odbyły się szkolne eliminacje XXXII Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego dla klas I – III i IV – VI. 
       Komisja konkursowa w składzie: Beata Jastrzębska, Hanna Suchożebrska, Maria Stańczuk po wysłuchaniu 26 uczestników wyłoniła zwycięzców szkolnych eliminacji w kategorii klas I - III:  
  I miejsce – Maja Chazan z klasy III b 
  II miejsce – Patrycja Skiba z klasy I b
  III miejsce – Katarzyna Żur z klasy I d 

Wyróżnienia przyznano następującym osobom:
  Alicja Chacińska z klasy I b
  Amelia Kosowska z klasy II a 
  Aleksandra Skiba z klasy I a
  Jakub Wrona z klasy I f 

     Komisja konkursowa w składzie: Alicja Świderska, Zofia Łukowska, Maria Stańczuk po wysłuchaniu 17 uczestników, wyłoniła zwycięzców szkolnych eliminacji w kategorii klas IV – VI:
    I miejsce – Iga Gałachowska z klasy IV e 
    II miejsce – Aleksandra Radzikowska z klasy VI b 
    III miejsce – Gabriela Czarnocka z klasy VI b, 
                        Kinga Zdanowska z klasy IV c 

Wyróżnienia przyznano następującym osobom: 
   Maria Tchórzewska z klasy IV c 
   Julia Czarkowska z klasy V e 
   Filip Matłacz z klasy IV a 
   Jakub Lipiński z klasy VI d 

    Naszą szkolę w eliminacjach miejskich, które odbędą się 27 maja br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Sali Widowiskowej „Podlasie” przy ul. Sienkiewicza 63 (początek przesłuchań dla klas I – III o godzinie 9:00) będą reprezentowały: Maja Chazan, Patrycja Skiba, Katarzyna Żur, Aleksandra Radzikowska i Gabriela Czarnocka. Zwyciężczyniom i osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Gratulujemy

Opracowała: Maria Stńczuk

I miejsce dla zespołu „Tańczące Nutki” na XX Jubileuszowym Miejskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2015

         12 maja 2015 r. w Sali Widowiskowej „Podlasie” MOK odbył się przegląd zespołów tanecznych w ramach XX Jubileuszowego Miejskiego Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2015, na którym zespół „Tańczące Nutki” również zdobył I miejsce w kategorii taniec ludowy.

Gratulujemy

Opracowała: Hanna Pieńkowska

Spotkanie w Bibliotece Pedagogicznej

       12 maja uczniowie klasy IIe i IIIe odwiedzili gościnne mury Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, gdzie odbyła się prezentacja pt. " Bajki animowane naszych rodziców i dziadków". Wykład poprowadzili: dr Rafał Dmowski- kierownik Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach oraz absolwentka historii mgr Katarzyna Karabin. Podczas spotkania uczniowie zapoznawali się z historią bajki animowanej oglądając fragmenty wielu filmów. Dzieci żywo reagowały na swoich ulubionych bohaterów i śpiewały znane bajkowe przeboje. Na zakończenie wspólnie zaśpiewały piosenki: "Pszczółka Maja" i "Smerfy".  
             W drugiej części wizyty Pan Antoni Woźnica oprowadził nas po pomieszczeniach biblioteki, ciekawie opowiadał o księgozbiorach i pracy bibliotekarza.

Opracowała: Agnieszka Mościcka

„Kangur Matematyczny 2015”

       W dniu  19.03.15 roku odbył się Międzynarodowy Konkurs ”Kangur Matematyczny 2015”. Wzięło w nim udział 62 uczniów naszej szkoły z klas II – VI. 
Nadeszły długo oczekiwane wyniki. 
Wiktoria Gąsowska uczennica klasy 3d uzyskała wynik bardzo dobry, natomiast  jedenastu uczniów naszej szkoły otrzymało wyróżnienia: 
Staręga Zuzanna  kl.3e
                    Michalak Błażej kl.5d
Świderski Jacek kl. 3d
                     Łukomski Grzegorz kl.5e
Golec Aleksandra kl. 4c
                     Kamecki Aleksander kl.6d
Gałachowska Iga kl. 4e
                     Uzięmbło Kacper kl.6d  
Niewiadomska Zuzanna kl. 4e
          Tarkowski Marcin kl. 6c
Stefaniuk Marcin kl. 4b
  Wyróżnionym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych matematycznych sukcesów.

Opracowała: Ewa Konarzewska

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW

       14 maja, w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury, wyróżniającym się uczniom siedleckich szkół wręczono stypendia motywacyjne Prezydenta Miasta Siedlce. Stypendia maja postać nagród finansowych. Są przyznawane raz w semestrze, na wniosek dyrektora szkoły, za pisemną zgodą rodziców.
        Otrzymały je osoby, które w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 miały najwyższą średnią ocen (minimum 4,8), a dodatkowo mogły się poszczycić osiągnięciami naukowymi, artystycznymi bądź sportowymi na szczeblu regionalnym, wojewódzkim (stypendium II stopnia) oraz ponadwojewódzkim bądź międzynarodowym (stypendium I stopnia).

Dwie uczennice z naszej szkoły odebrały z rąk prezydenta Wojciecha Kudelskiego stypendia motywacyjne I stopnia: 
Paulina Krasuska uczennica klasy 6d 
Izabela Łukasiewicz uczennica klasy 5e 
 
Stypendiami II stopnia zostali uhonorowani: 
Weronika Arciuch uczennica klasy 4e
Iga Gałachowska uczennica klasy 4e
Alicja Wyczółkowska uczennica klasy 6d

     Gratulujemy stypendystom i życzymy dalszych sukcesów, a ich rodzicom przekazujemy wyrazy uznania.

Opracowała: Zagalska Aldona

Konkurs znajomości mitologii greckiej dla klas V

      F_0

Mitologia grecka jest jedną z podstaw kultury europejskiej, wprowadza uczniów w religię i kulturę świata starożytnego. Od stuleci tematy mitologiczne inspirują pisarzy, poetów, malarzy. W językach narodowych poszczególnych państw funkcjonują związki frazeologiczne o powszechnie zrozumiałym przenośnym znaczeniu, a wydarzenia i postaci mitologiczne mające symboliczne znaczenie, stanowią wzorce pewnych postaw funkcjonujących w literaturze i w życiu. 
       28 kwietnia br. w czytelni szkolnej odbył się konkurs znajomości mitologii greckiej dla klas V. Uczestnicy konkursu - trzyosobowe drużyny uczniów klas V - wykonali siedem zadań pisemnych, m.in.  rozwiązali test, dobrali pary mitologicznych bohaterów rozpoznali postaci bogów na podstawie jednozdaniowego opisu, uzupełnili mitologiczne porównania, rozwiązywali krzyżówkę, rozpoznali bogów na podstawie rysunku. W części ustnej odpowiedzieli na 6 wylosowanych pytań, wyjaśniali znaczenie 3 związków frazeologicznych pochodzących z mitologii, rozpoznawali bogów, herosów, bohaterów na podstawie 2 cytatów z „Mitologii” Jana Parandowskiego.

F_0Poziom konkursu był bardzo wysoki, uczestnicy wykazali się znakomitą znajomością wierzeń starożytnych Greków.
  *      I miejsce – klasa V e – 96 punktów (na 98 punktów)
  *      II miejsce – klasa V b – 90 punktów
  *      III miejsce – klasa V d – 87 punktów
  *      IV miejsce – klasa V a i V c – 80 punktów

Agata Kuśmierczyk,
MariaStańczuk

  

LAUREACI I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI
 „ŻYJMY ZDROWO I WESOŁO"

        KATEGORIE WIEKOWE:

Ø  5 - 6 latki

I miejsce:  Tobiasz Kurowski – Miejskie Przedszkole nr 9 
                                              w Siedlcach

II miejsce: Nikola Kuć – Miejskie Przedszkole nr 3 w Siedlcach 

III miejsce: Maria Walaszczyk – Miejskie Przedszkole nr 3 
                                                w Siedlcach

wyróżnienia: 1. Maria Sienica – Miejskie Przedszkole nr 22 
                                                       w Siedlcach
                   2. Natalia Gospodarczyk – Miejskie Przedszkole nr 9 
                                                          w Siedlcach
                   3. Izabela Tokarewicz – Miejskie Przedszkole nr 15
                                                          w Siedlcach

Ø  kl. I - III

I miejsce:  Alicja Kamecka  – Szkoła Podstawowa nr 6 
                                            w Siedlcach 

II miejsce:  Jagoda Cibor – Szkoła Podstawowa nr 6 w Siedlcach 

III miejsce: Zofia Wyczółkowska – Szkoła Podstawowa nr 7 
                                                     w Siedlcach

wyróżnienia:  1. Patrycja Bazan – Szkoła Podstawowa nr 11 
                                                   w Siedlcach
                    2. Zofia Tatkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 6 
                                                    w Siedlcach
                    3. Adam Szczepanik – Szkoła Podstawowa nr 6 
                                                       w Siedlcach

Ø  kl. IV - VI

I miejsce:  Iga Gałachowska  – Szkoła Podstawowa nr 7 
                                              w Siedlcach 

II miejsce:  Julia Wasilewska – Szkoła Podstawowa nr 7
                                                w Siedlcach 

III miejsce: Alicja Augustyniak – Szkoła Podstawowa nr 7 
                                                  w Siedlcach

 wyróżnienia:  1. Adriana Wiewiórka – Szkoła Podstawowa nr 6 
                                                       w Siedlcach
                     2. Julia Parobczy – Szkoła Podstawowa nr 7 
                                                   w Siedlcach
                     3. Aleksandra Sacharczuk – Szkoła Podstawowa nr 6 
                                                               w Siedlcach

      Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach serdecznie zaprasza wszystkie ww. dzieci – laureatów konkursu wraz z nauczycielami przygotowującymi dzieci na podsumowanie I Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Żyjmy zdrowo i wesoło”, które odbędzie się 20 maja (środa) 2015 r. o godz. 14:30.

Udział uczniów i dyrekcji w miejskich uroczystościach 
z okazji 224 rocznicy Uchwalenia Konstytucji

 

I miejsce dla zespołu „Tańczące Nutki” w XVI Regionalnym Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Borkach Wyrkach.

         29 kwietnia 2015 r. zespół „Tańczące Nutki”, do którego należą uczniowie klasy II a, wziął udział w XVI Regionalnym Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Borkach Wyrkach. Zaprezentowany przez naszych tancerzy krakowiak zdobył wielkie uznanie nie tylko jurorów, ale także zgromadzonej na imprezie publiczności. Występ zespołu zaowocował zajęciem I miejsca w kategorii taniec ludowy.

Gratulujemy

Opracowała: Hanna Pieńkowska

3-MAJA akademia

„O, dniu pamiętny, O Trzeci Maju! 
świeć nam jutrzenką w wolności świecie,
 gwiazdą przewodnią zajaśniej w kraju, 
zgodą, jednością opromień życie!”

      Dzieło Konstytucji 3 Maja nie zaginęło. Przeszła ona do historii jako pierwsza konstytucja w Europie, pierwsza demokratyczna ustawa zasadnicza. To  historyczne wydarzenie świętowaliśmy 30 kwietnia 2015 roku podczas uroczystej akademii z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
       Część artystyczna upamiętniająca dzień 3 maja 1791 roku została przygotowana przez uczniów klas IV a  i VI b. Chór szkolny  zaprezentował pieśni patriotyczne, które oddawały atmosferę tamtych dni.

Opracowała: pani Justyna Kowalczyk

Konkurs klas 4

        Dnia 27.04.2015 odbył się Konkurs Języka Angielskiego dla klas IV. Wzięło w nim udział 14 uczniów z klas IV A, B, C oraz E. Konkurs sprawdzał umiejętności rozumienia ze słuchu, sprawności językowe, znajomość słownictwa oraz umiejętność formułowanie wypowiedzi pisemnej. 

Oto lista zwycięzców: 
I miejsce - Jówko Aleksandra, klasa IV E 
II miejsce - Gałachowska Iga, klasa IV E 
III miejsce - Czapińska Hanna, klasa IV E 

Dziewczętom z klasy IV E  serdecznie gratulujemy! 

Komisja konkursowa: 
p. Grabarski Dariusz 
p. Zdanowska Renata

Kolonie artystyczne

 

 

DZIEŃ ZIEMI

   24 kwietnia 2015r. na boisku szkolnym odbył się happening z okazji obchodów Dnia Ziemi. Uczniowie klas IV-VI wykonywali plakaty pod hasłem „Z energią zmieńmy źródła”.

Najlepsze prace wykonali reprezentanci klas: 6e, 6c, 5d i 4d.

Opracowała: Hanna Sobieszuk

     DZIEŃ ZDROWIA

   22 kwietnia odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Zdrowia.
 Uczniowie  kl. V e oraz  IV e przygotowali krótką inscenizację  o tym jak postępować, aby być zdrowym.

         W czasie  spotkania w sali gimnastycznej odbył się też Szkolny Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Wykonawcy zaskoczyli nas wspaniałym przygotowaniem strojów, rekwizytów, choreografii, a co najważniejsze pięknymi głosami. Jury nie miało łatwego zadania.

Nagrodzeni zostali następujący wykonawcy:
  I miejsce: Maja Chazan kl. 3b – piosenka „Ziemia woła o pomoc” 
  II miejsce: zespół kl. 2d i 1d – piosenka „Hymn Agentek Jogurtowych”
  III miejsce: Amelia Kosowska z klasą 2a - piosenka „Wiosenny spacer”
  Wyróżnienie: zespół grupa 0b – piosenka „Gimnastyka”

Gratulujemy zwycięzcom ! 

Opracowała: Hanna Sobieszuk

logolistopad2013.jpgSPRAWOZDANIE Z WIZYTY PARTNERÓW 
PROGRAMU COMENIUS W POLSCE

   W dniach 22-26 kwietnia gościliśmy w naszej szkole 9 uczniów, 7 nauczycieli i  4 rodziców ze szkół partnerskich z Grecji i Cypru. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji wspólnego projektu pt. „Jakość życia”, programu Comenius.
     Podczas pierwszego dnia spotkania uczniowie, rodzice i nauczyciele z Cypru mieli okazję poznać najważniejsze zabytki naszego miasta, usłyszeć historię i legendy dotyczące naszej miejscowości. W roli przewodników bardzo dobrze spisali się uczniowie klasy 6b. Po wspólnym zwiedzaniu, uczestnicy mieli okazję wspólnie spędzić czas, poznać się i  porozmawiać.

     Dnia 23 kwietnia 2015r. odbyła się uroczysta akademia podczas której wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tematyką i celami programu Comenius, obejrzeć tańce narodowe z Polski, Grecji, Cypru i Hiszpanii, popatrzeć na występy grupy cheerleaderek, koła gimnastycznego, posłuchać występów językowych uczniów, piosenek, wierszyków, wykonań utworów z użyciem instrumentów muzycznych.

 Po południu odbyła się wspólna dyskoteka dla uczniów klas 4-6.  Dodatkowo, uczniowie klasy 6b,6c oraz 6a przygotowali gry, zabawy i quizy dla uczniów z Cypru i Grecji. Dyrekcja i nauczyciele SP7 przygotowali poczęstunek dla naszych partnerów. Wszystkim bardzo smakowały ciasta, ciasteczka, rogaliki, cukierki, przeróżne sałatki, wędliny, potrawy z jajek, koreczki.

       Dnia 24 kwietnia 2015r. uczniowie i nauczyciele mieli okazję uczestniczyć we wspólnych lekcjach z uczniami z Polski. Nauczyciele z Grecji długo wspominali zajęcia artystyczne z klasą 3e i lekcje języka angielskiego z klasą 5e.

      Uczniowie z Cypru i Grecji chętnie próbowali powtarzać japońskie słowa, przymierzali kimono, uczyli się o japońskich potrawach. Dzieci z Grecji i Cypru wraz z nauczycielami uczestniczyli również we wspólnych zajęciach wychowania fizycznego co pozwoliło im na poznanie nowej gry zespołowej, gry w palanta. Zarówno uczniowie i nauczyciele zachwycali się naszymi boiskami oraz atmosferą panującą na zajęciach.

      Po obserwacji zajęć wszyscy uczestnicy wizyty udali się na boisko szkolne, aby wziąć udział w happeningu z okazji obchodów Dnia Ziemi. Wszyscy uczniowie wspólnie tworzyli ciekawe rysunki i zastanawiali się nad wykorzystaniem energii odnawialnej w obecnej rzeczywistości.
     Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja. Wzięło w niej udział 38 osób. Po kolacji nauczyciele z Grecji i Cypru prezentowali i uczyli nas kroków swoich tańców. Spędziliśmy bardzo miło czas. 
       Dnia 25 kwietnia wszystkie delegacje pojechały na wycieczkę do Warszawy. Zwiedziliśmy z przewodnikiem Muzeum Etnograficzne gdzie mieliśmy okazję poznać stroje narodowe, historię naszego kraju. Następnie poznaliśmy zabytki Starego Miasta, spacerowaliśmy urokliwymi uliczkami dyskutując i rozmawiając na najróżniejsze tematy.

       Wizyta partnerów projektu minęła nam bardzo szybko, zostały cudowne wspomnienia. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły, wszystkim Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom zaangażowanym w przygotowanie wizyty, Urzędowi Miasta Siedlce, firmie EuroTrans, firmie Aga Tour, hotelowi „Janusz”, restauracji „Matrioszka”, firmie „Carlos” oraz wszystkim, którzy sprawili, że wizyta przebiegła bezproblemowo, w miłej  i serdecznej atmosferze.

Opracowanie – Małgorzata Szewczak

Akcja społeczno - edukacyjna "Żonkile"

    19 kwietnia 2015r. obchodziliśmy 72. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim.
W związku z tym wydarzeniem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN już po raz trzeci zorganizowało akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”, w którą zaangażowali się uczniowie naszej szkoły. 
    Celem akcji jest przywrócenie pamięci o Powstaniu w Getcie Warszawskim.
    Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów – często były to właśnie żonkile. Stały się one symbolem szacunku i nadziei, pamięci o bohaterach powstania z 1943 roku.

    Żeby uczcić bohaterów getta uczniowie naszej szkoły włączyli się czynnie do działań wolontariatu. Przez cały tydzień przygotowali papierowe żonkile. W piątek - 17 kwietnia - rozdawali je w szkole, a 19 kwietnia na ulicach miasta, informując  o akcji, przekazywali wiedzę na temat rocznicy zrywu warszawskich Żydów.    Pamiętajmy o bohaterach z 1943 r., którzy stanęli do walki o ludzką godność i którzy są częścią naszej wspólnej historii. 

Opracowanie – Małgorzata Sieńkowska

 

JESTEŚMY MISTRZAMI ORTOGRAFII kl. I-III 
I WICEMISTRZAMI ORTOGRAFII kl. IV-VI. 

        20 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach odbyło się uroczyste podsumowanie V Dyktanda Siedleckiego i wręczenie nagród laureatom w każdej z kategorii. 
       W uroczystości  razem z  panią dyrektor Alicją Świderską, panią Dorotą Podgórzak i panią Joanną Zając brali udział uczniowie naszej szkoły, którzy 10 kwietnia stanęli w szranki z orografią  podczas pisania V Dyktanda Siedleckiego. 
      Naszą szkołę reprezentowały: 
         KL. I- III: 
      Wiktoria Gąsowska kl. III d -opiekun Dorota Podgórzak 
      Zuzanna Staręga kl. III e- opiekun Izabela Woźniak 
      Karolina Gajowniczek kl. III b- opiekun Alicja Andrzejewska 

      KL. IV-VI: 
     Adrianna Gnat kl. V e - opiekun Zofia Łukowska 
     Karolina Soćko kl. VI d- opiekun Joanna Zając 
     Alicja Wyczółkowska kl. VI d - opiekun Joanna Zając 

    Z wielką radością informujemy, że uczniowie naszej szkoły odnieśli znaczące sukcesy. 

     W kategorii szkół podstawowych klasy I-III pierwsze miejsce i zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii 2015 wywalczyła uczennica klasy III d  Wiktoria Gąsowska.   

    W kategorii szkół podstawowych klasy IV-VI drugie miejsce i tytuł Wicemistrza Ortografii 2015 zdobyła Adrianna Gnat z klasy V e. 

Nasza szkoła zdobyła również tytuł 
„Szkoły Mistrzów Ortografii” w 2015 r. w kategorii klasy I-III. 

Cieszymy się z Waszych sukcesów i serdecznie gratulujemy!!! 

Opracowanie – Joanna Zając

 

V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTACJI 
POEZJI I CZYTANIA PROZY ANGLOJĘZYCZNEJ 
odbył się 11 kwietnia (sobota) 2015 r.

       Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach. 
      Konkurs przeznaczony był dla uczniów siedleckich szkół podstawowych w dwóch kategoriach: klasy I-III i IV-VI. 
      Celem konkursu było zachęcenie uczniów do poznawania poezji i prozy anglojęzycznej, doskonalenie znajomości języka angielskiego, rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcenie uczniów do poznania bogatszych środków językowych, a także poznawanie kultury krajów anglojęzycznych.
      Każdy z uczestników przygotował do zaprezentowania jeden wiersz do recytacji oraz fragment prozy do odczytania o tematyce dowolnej (klasy I-III: wiersz ok. 40 słów, fragment prozy ok. 100 słów; klasy IV-VI: wiersz ok. 80 słów, fragment prozy ok. 150 słów). Czas prezentacji nie mógł przekroczyć 5 minut. Prezentacje recytatorskie mogły być wzbogacone o środki teatralne (element ruchu, rekwizyt, gest sceniczny, kostium, podkład muzyczny). 
Jury sprawdzało: 
 • interpretację utworu; 
 • prawidłową wymowę angielską, akcent wyrazowy i intonację; 
 • dobór pozasłownych środków artystycznych.
Prezentacje uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie:
  1.  Pani Iwona Moczydłowska – konsultant ds. nauczania języków obcych, edukacji europejskiej w MSCDN w Siedlcach – przewodniczący komisji 
  2.  Pani Agnieszka Jankowska – przedstawiciel Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie – członek komisji 
  3.  Pani Jolanta Król – doradca metodyczny Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach – członek komisji 
  4.  Pani Wioletta Rucińska - Firasiewicz – nauczyciel języka angielskiego, współwłaścicielka szkoły języków obcych FCE Europejskiej Placówki Edukacyjnej w Siedlcach – członek komisji 

WYNIKI:

Do konkursu przystąpiło 14 uczniów z 8 szkół podstawowych (SP 4, SP 5, SP 7, SP 9, SP 10, SP 11, SP 12, Katolicka SP).  

Laureatami zostali w kategorii klas I-III:

I miejsce – Klaudia Rosa - uczennica Szkoły Podstawowej nr 10 w Siedlcach
II miejsce – Lidia Mitura - uczennica Szkoły Podstawowej nr 11 w Siedlcach 
III miejsce – Wiktoria Kraszeninnikowa- uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Siedlcach 

Laureatami zostali w kategorii klas IV-VI:

I miejsce – Bernard Mitura - uczeń Szkoły Podstawowej nr 11 w Siedlcach 
II miejsce – Iga Gałachowska - uczennica Szkoły Podstawowej nr 7 w Siedlcach 
III miejsce – Emilia Szymańska - uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 w Siedlcach

Nagrody ufundowane zostały przez: 
- Miasto Siedlce 
- Panią Wiolettę Rucińską - Firasiewicz i Panią Mariolę Sandurską - właścicielki szkoły języków obcych FCE Europejskiej Placówki Edukacyjnej w Siedlcach 
- Firmę AGMAR - dostawcę mleka do szkół w ramach programu „Szklanka mleka” 
- Radę Rodziców SP7

Poczęstunek dla uczestników i ich opiekunów zasponsorowany został przez Państwa Sobolewskich – sieć sklepów Carlos. 

Dyplomy i nagrody zostały wręczone uczniom za zajęcie I, II, III miejsca w obu kategoriach, natomiast pozostałe osoby otrzymały dyplomy i gadżety promujące M. Siedlce. Nauczyciele przygotowujący uczniów do prezentacji otrzymali pisemne podziękowania.

Pani Alicja Świderska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Siedlcach szczególne słowa podziękowania składa nauczycielom języka angielskiego - pani Annie Wiśniewskiej, pani Małgorzacie Szewczak, pani Tatianie Jakubiak, panu Dariuszowi Grabarskiemu - za przygotowanie i osobiste zaangażowanie w organizację ww. konkursu.

Zawody w gimnastyce sportowej dziewcząt i chłopców - filmy

 

1. Część  

2. Część

 

Sprawozdanie z Ogólnopolskich Wyborów Książek

    W dniach 11-13 marca 2015 roku w czytelni szkolnej odbyły się w Ogólnopolskie Wybory Książek. Wzięli w nich udział uczniowie z klas II – VI, łącznie 403 osoby. Uczestnicy wrzucali do urny karty do głosowania, na których wpisali tytuły od 1 do 3 najciekawszych książek, które czytali w ostatnim czasie.
      Celem akcji, która odbywa się pod patronatem pani minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowsiej, było poznanie zainteresowań i gustów  czytelniczych uczniów, a następnie dostosowanie księgozbioru biblioteki do faktycznych zainteresowań czytelników oraz promocja czytelnictwa. 
      W przeprowadzenie akcji zaangażowali się łącznicy z biblioteką z klas IV – VI oraz ochotnicy. Brali oni udział m.in. w przygotowywaniu kart do głosowania, reklamowaniu wyborów, przyjmowaniu głosów. Dziękujemy wszystkim uczniom oraz wychowawcom za życzliwe, pozytywne podejście do całości przedsięwzięcia oraz aktywny udział.

WYNIKI GŁOSOWANIA 

LP Tytuł Autor Liczba oddanych głosów
1 Seria Igrzyska śmierci Suzanne Collins 37
2 Cykl książek o Harrym Potterze J. K. Rowling 29
3 Cykl Opowieści z Narnii C. S. Lewis 24
4 Seria Koszmarny Karolek Francisca Simon 18
5 Hobbit J. R. R. Tolkien 17
6 Seria Dziennik cwaniaczka Jeff Kinney 15
7 Seria o pieskach i kotkach Holly Webb 15
8 Dzieci z Bullerbyn Astrid Lindgren 15
9 Kubuś Puchatek A. A. Milne 14
10 Seria Smerfy Peyo 12
11 Seria Biuro detektywistyczne Lassego i Mai Karl Martin Widmark, Helena Willis 12
12 Seria książek o Mikołajku René Goscinny, Jean-Jacques Sempé 12
13 Seria Magiczne drzewo Andrzej Maleszka 11
14 Pięciopsiaczki Wanda Chotomska 10
15 Saga Zmierzch (4 części) Stephenie Meyer 9
16 Seria Przygody w świecie Minecrafta S. D. Stuart 8
17 Ania z Zielonego Wzgórza L. M. Montgomery 8
18 Seria Hania Humorek Megan McDonald 7
19 Gwiazd naszych wina John Green 7
20 Władca pierścieni J. R. R. Tolkien 6
Cała Tabela znajduje się w aktualnościach biblioteki.

Nauczyciele bibliotekarze

Wyniki konkursu plastycznego „Wielkanocny baranek”

      
Klasy I – III
 • I miejsce – Maja Lange klasa I c
 • II miejsce – Weronika Ambroziewicz klasa I d
 • III miejsce – Kornel Somla klasa I d

Wyróżnienia

 • Jan Kryński klasa II b
 • Amanda Pycz klasa I d 

Klasy IV –VI

 • I miejsce – Adrianna Salamon klasa V d 
 • II miejsce – Paulina Zarzycka klasa IV d 
 • III miejsce – Maria Tchórzewska klasa IV c 

Wyróżnienia 

 • Adrianna Pieńkowska klasa V b 
 • Aleksandra Lange klasa IV b

     Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. 

Nauczyciele bibliotekarze

 

Wielkanoc tuż, tuż

      Wielkanoc tuż, tuż, dlatego w klasie I d ozdobiliśmy jajka i przygotowaliśmy piękne baranki Kosztowały nas wiele ciężkiej i mozolnej pracy, ale było warto. Wesołych Świąt!

Konkurs „Eko-pisanka i eko-koszyczek wielkanocny”

    W dniach od 14 do 25 marca 2015r. trwał w naszej szkole konkurs pt. „Eko-pisanka i eko-koszyczek wielkanocny”. Jego celem było uwrażliwianie dzieci na piękno polskich tradycji wielkanocnych i podniesienie świadomości ekologicznej. Do konkursu zgłoszono 32 prace wykonane z materiałów wtórnych. 
    Komisja w składzie: p. Agata Kuśmierczyk, p. Maria Stańczuk i p. Anna Kordys wyłoniła zwycięzców:
I miejsce:
Alicja Czapla kl. If
Julia Rola kl. Ia
Natalia Talacha kl. Ia
II miejsce:
Sandra Jasińska kl. If
Wiktor Zieliński kl. IId
Mateusz Kaniewski kl. IIIb
Adrianna Hryciuk kl. IId
III miejsce:
Paulina Nowicka kl. Ia
Marcelina Kamecka kl. Ia
Wyróżnienia:
Patryk Przekopiak kl. Ib
Nikola Czarnocka kl. IId
Gabriela Chromińska kl. IIb
 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy pomysłowości! 
Opracowała: Anna Kordys

ZAWODY W GIMNASTYCE SPORTOWEJ 
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

       28 marca 2015 roku w naszej szkole odbyły się zawody gimnastyczne. Dzieci z klas I – IV i młodsze rywalizowały w IX Zawodach UKS „Siódemka” o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w gimnastyce sportowej dziewcząt i chłopców oraz Międzypowiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w gimnastyce sportowej dziewcząt i chłopców.
Oprawę sędziowską stanowili sędziowie z Zakładu Gimnastyki Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. 

     Honorowy patronat IX Zawodów UKS „Siódemka” o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w gimnastyce sportowej dziewcząt i chłopców objął Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, a honorowy medialny patronat objęło Katolickie Radio Podlasie. 
     Pani dyrektor powitała szanownych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: Pan Henryk Niedziółka - Przewodniczący Rady Miasta Siedlce, Pani Grażyna Staręga - starszy wizytator Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pan Maciej Nowak  - Radny Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji, Pan Andrzej Sitnik  - Radny Rady Miasta Siedlce, Pan Adam Tomczuk - Radny Rady Miasta Siedlce, Pan Lech Poduch - Prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Pan Tadeusz Batorowicz - Sekretarz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siedlcach, Pan Mariusz Berczyński - doradca metodyczny wychowania fizycznego SCDiDN w Siedlcach, Pan Dariusz Mlonek - Przewodniczący Rady Rodziców przy SP 7 w Siedlcach.
     Celem zawodów jest popularyzacja gimnastyki wśród dzieci i młodzieży naszego miasta i regionu. Dziewczęta i chłopcy rywalizowali w klasyfikacji drużynowej (4 zawodników) i indywidualnej. Każda zawodniczka miała do wykonania układ ćwiczeń wolnych tj. (stanie na rękach, tzw. „mostek”, przerzut bokiem, przewrót w przód i w tył), układ ćwiczeń równoważnych na ławeczce gimnastycznej oraz skok przez kozła, a zawodnicy układ ćwiczeń wolnych, układ na drążku i skok przez kozła. Na wynik końcowy drużyny i danej zawodniczki czy zawodnika składała się suma punktów ze wszystkich trzech konkurencji gimnastycznych. Maksymalna liczba punktów w danej konkurencji to 10 punktów. 

Do zawodów przystąpiło 233 zawodników: 13 drużyn dziewcząt i 7 drużyn chłopców ze Szkół Podstawowych z Siedlec (nr 5, 6, 7, 9, 10, 11), Mińska Mazowieckiego (nr 1, 2, 5, 6), Grębkowa, Garwolina i Radomia. 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA 

IX Zawodów o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w gimnastyce sportowej 

Dziewczęta:
wielobój indywidualny:

I miejsce: Bednarska Natalia - Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu – 29,6 pkt 
II miejsce: Piskała Zofia - UKS "No Name" Garwolin - 29,2 pkt
III miejsce: Brzezicka Joanna – UKS "No Name" Garwolin – 29,1 pkt 

wielobój drużynowy dziewcząt:
I miejsce - Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu – 115,8 pkt 
II miejsce - UKS "No Name" w Garwolinie - 115,4 pkt 
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach – 107,9 pkt 

Chłopcy: 
wielobój indywidualny chłopców:
 
I miejsce: Kozaczek Jakub - SP 6 Mińsk Mazowiecki - 27,3 pkt
II miejsce: Sikora Piotr - SP 5 Siedlce – 27,1 pkt
III miejsce: Przestrzelski Ernest SP 11 Siedlce - 27 pkt 

wielobój drużynowy:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach – 106,1 pkt 
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 6 Mińsk Mazowiecki - 103,3 pkt 
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5 w Siedlcach – 102,8 pkt 

  Najlepszym gimnastykiem Miasta Siedlce został: 
              Sikora Piotr ze Szkoły Podstawowej nr 5 
Najlepszą gimnastyczką Miasta Siedlce została: 
              Jówko Aleksandra ze Szkoły Podstawowej nr 7

 MIĘDZYPOWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
 Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w gimnastyce sportowej dziewcząt i chłopców to rywalizacja szkół z naszego regionu. Współorganizatorem tych zawodów był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach. Dziewczęta i chłopcy rywalizowali w klasyfikacji drużynowej (8 zawodników) i indywidualnej. Do zawodów przystąpiło 213 zawodników: 12 drużyn dziewcząt i 7 drużyn chłopców ze Szkół Podstawowych z Siedlec (nr 5, 6, 7, 9, 10, 11), Mińska Mazowieckiego (nr 1, 2, 5, 6), Grębkowa i Garwolina.

 KLASYFIKACJA KOŃCOWA 
Międzypowiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w gimnastyce sportowej

Dziewczęta: 
wielobój indywidualny:

I miejsce: Brzezicka Joanna – UKS "No Name" Garwolin - 29,1 pkt 
II miejsce: Jówko Aleksandra – SP nr7 Siedlce - 28,2 pkt 
III miejsce: Gałachowska Iga – SP nr7 Siedlce - 28,1 pkt 

wielobój drużynowy: 
I miejsce - UKS "No Name" w Garwolinie - 219,5 pkt 
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach – 211,4 pkt 
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5 w Siedlcach – 210,2 pkt 

Chłopcy: 
wielobój indywidualny: 

I miejsce: Sikora Piotr - SP 5 Siedlce - 27,1 pkt 
II miejsce: Przestrzelski Ernest - SP 11 Siedlce - 27 pkt 
III. miejsce: Bartoń Maciej - SP 5 Siedlce – 26,7 pkt 

wielobój drużynowy:
 I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach – 209,4,8 pkt 
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5 w Siedlcach – 200,1 pkt 
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Grębkowie - 196,1 pkt 

Drużyna dziewcząt z naszej szkoły awansowała do Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży szkolnej.

GORĄCO GRATULUJEMY WSZYSTKIM ZAWODNIKOM I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW! 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 Pani Alicja Świderska bardzo serdecznie dziękuje sponsorom: Miastu Siedlce; Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach; Panu Pawłowi Żukowi Prezesowi Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach; Agencji Rozwoju Miasta; Przedsiębiorstwu Handlowemu „Benotti”, sieć sklepów „KOALA” - Panu Benedyktowi Kluczek; Firmie AGMAR - dostawcy mleka do szkół w ramach programu „Szklanka mleka”; Firmie ŻAR, Przedsiębiorstwu Handlowemu „Carlos” Panu Zbigniewowi Sobolewskiemu, Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu UZIMEX; Panu Jarosławowi Pniewskiemu - Inżynieria Grzewczo-Sanitarna Zakład Instalacji Sanitarnych; Pizzerii VERONA; Pani Jolancie Kalinowskiej – „Studio z pasją”; Pani Elżbiecie Jaskulskiej – dyrektor Novego Kino Siedlce; i rodzicom uczniów SP 7 za pomoc w organizacji zawodów i ufundowanie nagród.

Opracowała: Aldona Zagalska

MALOWANIE GIGANTYCZNYCH PISANEK

       W czwartek 26.03.2015 w godz. 9.00 – 12.00 uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie z pięciu siedleckich szkół podstawowych wzięli udział w akcji „Malowanie gigantycznych pisanek" zorganizowanej przez Wytwórnię Kreatywnych Wydarzeń w Galerii Siedlce. 
    Każda reprezentacja miała za zadanie ozdobić ogromne jajko (wys. 100 cm.). Technika prac była dowolna, jednak malowanie farbami sprawiało naszym uczniom najwięcej radości. Dzieci miały własny pomysł na pisankę. Po 3 godzinach ciężkiej pracy ogromne białe jajko zamieniło się w piękną, kolorową pisankę. Trud i pomysłowość zostały nagrodzone, uczniowie otrzymali słodkie upominki i pamiątkowe dyplomy. 
        Serdecznie dziękuję naszym drugoklasistom za pracę, pomysłowość, zaangażowanie i fantazję. Dziękuję dziewczynkom z klasy IId: Oli Borkowskiej, Hani Filimoniuk, Adzie Hryciuk, Klaudii Radzikowskiej, Lenie Skolimowskiej i dzieciom z klasy IIe: Kubie Chacińskiemu, Natalii Łukasiewicz, Roksanie Soszyńskiej i Marcie Zacharczuk.  
    Wystawa Gigantycznych Pisanek trwa w Galerii do 7 kwietnia 2015r. Serdecznie zapraszamy!

Opracowała: Marzena Dziewulska

UWAGA!

  LOP ogłasza zbiórkę plastikowych butelek po napojach. Zebrane butelki powinny być wypłukane i zgniecione przed wrzuceniem do kontenera ustawionego na boisku szkolnym. 
  Przewodniczący klas odnotowują ilość butelek zebranych przez poszczególnych uczniów.  
  Termin akcji: od  17 marca  do 10 kwietnia 2015r
Walczymy o wysoką nagrodę finansową. 

opiekun LOP  
Anna Kordys

Wizyta w Pałacu Prezydenckim

       Uczniowie klasy 3b i 3c pod opieką pani Alicji Andrzejewskiej i pani Małgorzaty Czarnockiej przebywali z wizytą w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie – miejscu pracy Prezydenta Polski. Pobyt w tym miejscu był okazją do poznania pięknych wnętrz, w których odbywają się najważniejsze spotkania, uroczystości państwowe i wizyty zagranicznych gości. Dzieci urzekła Sala Kolumnowa oraz pałacowa kaplica. Pełne powagi i skupienia słuchały opowieści przewodnika oraz dostojnie przemierzały pałacowe komnaty. Uczniowie przywieźli do szkoły puchar ofiarowany przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.
        Pobyt na Starówce i przed Grobem Nieznanego Żołnierza uatrakcyjnił pobyt w stolicy. Zabawy w Kolorado były tak emocjonujące, że dzieci straciły resztki swej energii. To był bardzo udany wyjazd.

Opracowała: Alicja Andrzejewska

Konkurs piosenki ekologicznej

       Dnia 23 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 11 odbył się konkurs piosenki ekologicznej. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy III b – Maja Chazan. Zaśpiewała piosenkę „Ratujmy przyrodę” na melodię „Królowie mogą wszystko” Ałły Pugaczowej. Rewelacyjne wykonanie piosenki zaowocowało I miejscem. Opiekunką laureatki była Alicja Andrzejewska. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w kwietniu.

Gratulujemy sukcesu.

Opracowała: Alicja Andrzejewska

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

       20 marca 2015 r. w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Siedlcach odbył się międzyszkolny IV Wiosenny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. W konkursie rywalizowali uczniowie z siedmiu szkół podstawowych. Uczestnicy wykonali 18 piosenek. Uczniowie śpiewali w różnych językach: angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim oraz hiszpańskim. 
         Uczennice naszej szkoły - Maria Tchórzewska i Kinga Zdanowska z klasy IVc zajęły III miejsce. Zaśpiewały w duecie piosenkę w języku niemieckim pt. „Ein bisschen frieden” z repertuaru Nicole. Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy!

Gratulujemy

Opracowała: Justyna Dombrowska

Konkurs Wiedzy o Wielkim Poście i Wielkanocy

       W dniu 18.03.2015 r. odbył się Konkurs Wiedzy o Wielkim Poście i Wielkanocy dla uczniów klas IV - chętnych i mających wysokie wyniki w nauce. 
W konkursie wzięło udział 17 uczniów : 
- klasa IV A – 4 osoby 
- klasa IV B – 1 osoba 
- klasa IV C – 8 osób 
- klasa IV E – 4 osoby 

Wyniki konkursu: 
I miejsce – Aleksandra Golec, kl. IV C – 53 p. 
II miejsce – Patrycja Jastrzębska, kl. IV E – 48,5 p. 
III miejsce – Martyna Piskorz, kl. IV C – 48 p. 
Wyróżnienia: 
Julia Sieńkowska, kl. IV C – 36 p. 
Eryk Bobryk, kl. IV C – 36 p. 

GRATULACJE !

Opracowała: Monika Ostojska

Spotkanie autorskie z pisarzem Grzegorzem Kasdepke

    12 marca 2015r.uczniowie klasy IIe uczestniczyli w spotkaniu z Panem Grzegorzem Kasdepke- popularnym autorem książek dla dzieci i młodzieży, laureatem wielu nagród i wyróżnień. Swoje spotkanie autor rozpoczął od sprawdzenia wiedzy uczniów z zakresu znajomości gatunków literackich. Szybko nawiązał serdeczny kontakt z dziećmi. Bardzo ciekawie opowiadał o tym, jak powstawały jego książki i skąd czerpał pomysły na kolejne publikacje. Czytał także fragmenty swoich opowiadań. Kolejnym punktem tego spotkania była konferencja, podczas której uczniowie zadawali pisarzowi pytania dotyczące jego twórczości, dzieciństwa i życia osobistego. 
     Pod koniec spotkania uczniowie mogli kupić książki z dedykacją G. Kasdepke. Były to niezapomniane chwile. Za zaproszenie do Biblioteki Pedagogicznej serdecznie dziękujemy Panu Antoniemu Woźnicy.
 

 
Opracowała: Agnieszka Mościcka

Kolonie artystyczne

 

III Siedlecka Międzyszkolna Korneliada, 
Konkurs plastyczny dla kl. I-III 
pt. „Podróże Koziołka Matołka farbą malowane”

I miejsce w III Siedleckiej Międzyszkolnej Korneliadzie Konkurs plastyczny dla kl. I-III pt. „Podróże Koziołka Matołka farbą malowane” organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 12 w Siedlcach zdobyła Maja Chazan kl. III b. 
Opiekunką laureatki była Hanna Michalik.

Gratulujemy!
Opracowała: Hanna Michalik

Wyniki szkolnej ligi przedmiotowej z zajęć komputerowych

   10 i 12 marca 2015 roku odbył się szkolny etap ligi z zajęć komputerowych, w którym wzięło udział 8 uczniów z kl. VI.

Oto jej wyniki: 
I miejsce: Marcin Tarkowski kl. VI c
II miejsce: Weronika Wyczółkowska kl. VI c
III miejsce: Aleksandra Murawska kl. VI a 

 Gratulujemy! 
Opracowała: Joanna Wysokińska

Szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas VI 
o tytuł „Mistrza ortografii klas VI” w roku szkolnym 2014/2015

   Konkurs ortograficzny dla uczniów kl. VI odbył się  dnia 17 marca 2015 r.
   Wzięli w nim udział chętni uczniowie klas VI, pisząc dyktando zawierające materiał z różnorodnymi trudnościami ortograficznymi. 
   W rywalizacji wzięło udział ogółem 13 uczniów. 
   Uczniowie pisali dyktando, w którym należało wykazać się znajomością zasad ortograficznych i umiejętnością stosowania ich w praktyce. 
Wyniki konkursu: 
1. miejsce - Alicja Wyczółkowska kl. VI d 
2. miejsce – Karolina Soćko kl. VI d 
3. miejsce - Aleksandra Piekart kl. VI e 

Tytuł SZKOLNEGO MISTRZA ORTOGRAFII klas VI zdobyła Alicja Wyczółkowska kl. VI d.

Serdecznie gratuluję!!!

 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu – Joanna Zając

Filmik z Festiwalu Piosenki Europejskiej

Więcej filmów z życia szkoły można znaleźć na stronie sp7kf.blogspot.com

Wyniki szkolnej ligi przedmiotowej z religii

    Dnia 6 marca 2015 roku odbył się szkolny etap ligi z religii, w którym wzięło udział 17 uczniów z kl. V-VI.

Oto jej wyniki: 
I miejsce: Kacper Uziembło kl. VI d 89,5p/110p 
II miejsce: Adrianna Gnat kl. V e 88p/110p 
                 Marcin Tarkowski kl. VI c 88p/110p

 Gratulujemy! 
Opracowała: Małgorzata Serzycka

JĘZYK ANGIELSKI i INSTALING
czyli nowoczesna i efektywna nauka słówek

       Po sukcesie III Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół, w której brało udział ponad 1000 nauczycieli, a regularnie korzystało 30000 uczniów z całej Polski, nauczycielki języka angielskiego, pani Tatiana Jakubiak, pani Anna Wiśniewska oraz pani Małgorzata Szewczak postanowiły zachęcić swoich uczniów do nowoczesnej, atrakcyjnej i efektywnej nauki słówek.
       Przyswajanie słownictwa jest podstawowym elementem nauki języka obcego. Dla wielu uczniów jest to najtrudniejszy i wymagający najwięcej czasu etap. Tymczasem można zmniejszyć nie tylko wysiłek związany z nauką, ale również potrzebny na nią czas, uzyskując przy tym znacznie lepsze efekty. Systematyczna praca po ok. 10 minut dziennie przez tydzień przynosi długofalowo znakomite efekty.  
       Aplikacja Insta.Ling powstała jako odpowiedź na potrzebę efektywnej nauki słówek. Jej podstawowym założeniem jest skłonienie uczniów do krótkiej, ale systematycznej, codziennej pracy. 
       Nauka odbywa się w ciekawej i nienużącej formie quizu, który indywidualnie dobiera poziom trudności do aktualnych umiejętności ucznia, dzięki czemu dziecko nie jest ani przytłoczone nadmiarem nowego materiału, ani nie traci czasu na powtórki słówek, które już świetnie zna.
       Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i bez wątpienia poradzi sobie z nią każde dziecko. Nie wymaga również instalacji żadnego oprogramowania – jest dostępna on-line za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu można jej używać nie tylko w domu, lecz również na wyjeździe. Instaling działa na komputerach stacjonarnych, tabletach i telefonach komórkowych. 
     Nasi uczniowie biorą udział w programie Insta.Ling od lutego. Widać już efekty systematycznej pracy! Czekamy na dalsze, wspaniałe rezultaty!

Serdecznie zachęcamy WSZYSTKICH do odwiedzenia strony internetowej https://instaling.pl/

Tatiana Jakubiak
Anna Wiśniewska
 Małgorzata Szewczak

Wizyta w przedszkolu 
AKADEMIA MŁODEGO CZŁOWIEKA

    Uczniowie z klas: Ve oraz IVe odwiedzili przedszkolaki, aby promować zdrowy styl życia.

     Maluchy obejrzały krótką prezentację o tym jak należy się zdrowo odżywiać oraz inscenizację zachęcającą do aktywności fizycznej.

    Wizyta była dużym przeżyciem zarówno dla przedszkolaków jak i dla naszych uczniów.

Opracowanie: Hanna Sobieszuk

Orkiestra Dni Naszych
"Jak Kuba polubił szkołę"

    

    

Liga przedmiotowa z języka polskiego

    Dnia 4 marca odbyła się liga przedmiotowa z języka polskiego. Udział brało 9muczniów klas szóstych. Komisja konkursowa zakwalifikowała do międzyszkolnego etapu dwoje uczniów:
Marcina Tarkowskiego z klasy VI C oraz Soćko Karolinę z klasy VI D.

                           Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
9 kwietnia 2015r.
Przewodnicząca komisji: Marzenna Koncerewicz

Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas V

    Jak co roku odbył się szkolny konkurs z matematyki dla klas V. 
W rozgrywce finałowej wzięli udział ”najlepsi matematycy” ze wszystkich klas piątych. Zadania konkursowe sprawdzały umiejętność myślenia i logicznego rozumowania oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy matematycznej. 
Komisja wyłoniła laureatów:
I miejsce  nie przyznano 
II miejsce Błażej Michalak kl. Vd 
III miejsce Grzegorz Łukomski kl. Ve 

 

Gratulujemy! 

Opracowała: Ewa Konarzewska

Konkurs historyczny
"Dynastia Piastów"

    Dnia 04.03.2015 roku odbył się szkolny konkurs historyczny pt. „Dynastia Piastów". W konkursie tym udział wzięli uczniowie z klas V a, Vd i Ve.

Wyniki konkursu: 
I miejsce – Gnat Adrianna, klasa Ve 
II miejsce – Rola Wiktoria, klasa Vd 
III miejsce – Wyrębek Aleksandra, klasa Ve 

Gratulujemy 

Małgorzata Sieńkowska

'FOTO JUNIOR'
klub fotograficzny

    Działamy w naszej szkole już od 2011 roku. Przypominamy, że można znaleźć nas w zakładce „Klub fotograficzny” lub pod adresem:

http://kfotograficzny.blogspot.com/ 

     W zajęciach koła uczestniczą uczniowie z klasy IV d. Kilka uczennic z klasy VI e współpracuje z nami 'wirtualnie' – wysyłając nam swoje ciekawe zdjęcia na adres:

  klubfotosp7@gmail.com 


Juliusz Izdebski

Paulina Zarzycka

Dominik Kułakowski

Andżelika Pasik

    Zachęcamy wszystkich uczniów do takiej współpracy, bo wierzymy, że macie w swoich albumach fotograficznych zdjęcia warte zaprezentowania innym. 
   Opiekunami koła są: p. Iwona Doszko, p. Monika Ostojska i p. R. Zdanowska. Zapraszamy do kontaktu z nami. Może i TY odkryjesz w sobie pasję fotografowania! 

opracowanie p. Renata Zdanowska

Festiwal Piosenki Europejskiej

    4 marca 2015 r. w naszej szkole odbył się Festiwal Piosenki Europejskiej. Uczniowie z klas czwartych i piątych przedstawili  11 występów. Zwyciężyły Marysia Tchórzewska oraz Kinga Zdanowska, które wykonały w duecie piosenkę w języku niemieckim  pt.  „Ein bisschen Frieden”.

Laureaci konkursu: 
I miejsce – Marysia Tchórzewska i Kinga Zdanowska kl. 4c z piosenką pt. "Ein bisschen Frieden” z repertuaru Nicole 

II miejsce – Agata Czarnocka i Ada Gnat kl. 5e z piosenką pt. „Hallelujah” z repertuaru Rufusa Wainwrighta 

III miejsce – Hanna Czapińska i Weronika Arciuch kl. 4e z piosenką „What does the fox say” z repertuaru Ylvis 

III miejsce – Gabrysia Wnorowska kl. 5d z piosenką pt. „Black Velvet” z repertuaru Alannah Myles 

Wyróżnienie – Julia Sieńkowska i Ola Golec kl. 4c z piosenką pt. ”Happy” z repertuaru Pharella Williamsa 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!

Jesteśmy dumni z naszego miasta i kraju!

    W tym roku szkolnym nadal prowadzimy bloga w języku angielskim "I love history of my country", który jest kontynuacją projektu eTwinning z poprzedniego roku.  

http://etwinningproject14.blogspot.com/

(do odnalezienia w zakładce BLOG na stronie internetowej naszej szkoły)

 Ma on na celu promowanie naszego miasta i kraju, poznawanie jego kultury i historii. Zamieszczamy tam prezentacje, zdjęcia itp.: 

Zdjęcia Andżeliki Pasik z klasy 6e:

   Na pewno macie w swoich albumach – również tych internetowych – zdjęcia naszego miasta i przeróżnych zakątków Polski. Czy chcielibyście zamieścić je na szkolnym blogu? Prześlijcie je po prostu na adres:

klubfotosp7@gmail.com ...

lub skontaktujcie się z p. Renatą Zdanowską.

Projekt eTwinning 2015 w naszej szkole!

    Od stycznia nasza szkoła włączyła się do nowego projektu eTwinning 2015 r. "Food for life". 

Certyfikat przystąpienia do projektu

Opiekunami projektu są: p. Renata Zdanowska i p. Tatiana Jakubiak, a uczestniczą w nim klasy: IV d i VI b. Szkołami partnerskimi są głównie: gimnazjum z Włoch i szkoła podstawowa z Turcji. 

Projekt ma na celu uświadomienie uczniom jak ważne są świadome wybory właściwego rodzaju jedzenia, składników różnych posiłków, przekąsek i słodyczy. A wszystko po to, aby wyrabiać w nich odpowiednie nawyki żywieniowe. Oczywiście celem nadrzędnym jest doskonalenie sprawności językowej. 

Zadaniem wyznaczonym na miesiąc luty było zaprezentowanie przez uczniów potrawy kojarzącej się z naszym krajem. Uczennice z klasy VI b wykonały naleśniki:

Uczniowie z klasy IV d - wykonali sałatkę jarzynową:

Efekty naszej współpracy można oglądać na blogu (np. w zakładce Comenius/eTwinning)

http://foodpyramid2013.blogspot.com/

(opracowanie p. R. Zdanowska)

Wyniki szkolnej ligi przedmiotowej z historii

    Dnia 20 lutego 2015 r. uczniowie klas VI  przystąpili do napisania szkolnej ligii przedmiotowej z historii. 

Wyniki:

I miejsce - Parobczy Julia kl. VIb - 35/40 pkt.
II miejsce - Tarkowski Marcin kl. VIc  - 34/40 pkt. 
III miejsce - Rozbicki Kacper kl. VIc - 22,5/40 pkt. 

Gratulujemy

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ W SIEDLCACH

    Dnia 12 lutego 2015 r. odbył się II etap konkursu – MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ W SIEDLCACH. 
     Organizatorem konkursu jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. 
Uczennica Adrianna Gnat z klasy VE i uczeń Marcin Tarkowski z klasy VIC otrzymali wyróżnienie.

Gratulujemy

Wyniki szkolnej ligi przedmiotowej z języka angielskiego

Dnia 23 lutego 2015 r. odbył się szkolny etap ligi z języka angielskiego.

Oto jej wyniki:

1.    Patrycja Kaminska 6b - 57/60 pkt.

2.   Marcin Tarkowski 6c  - 50/60 pkt. 

3.   Aleksander Kamecki 6d - 48/60 pkt.

Powyższe osoby przechodzą do międzyszkolnego etapu ligi z j. angielskiego.

Dalsze miejsca:

4.   Gabriela Maląg 6c - 47/60 pkt.

5.   Oliwia Orłowska 6b - 45/60 pkt.

6.   Aleksandra Pniewska - 6b - 43/60 pkt.

opracowanie: p. Dariusz Grabarski

The Right Food blog

       Od września 2014 r. obok naszego sklepiku szkolnego pojawił się plakat "Food Pyramid". Cały ostatni rok szkolny grupa uczniów poznawała zasady zdrowego żywienia, wykonywała proste potrawy, a efektem końcowym jest właśnie ten plakat.

         Rok szkolny 2014/15 rozpoczęliśmy od zupełnie nowego pomysłu. postanowiliśmy odwiedzać restauracje, bary i kawiarnie, aby poznać kuchnie z całego świata. W zajęciach uczestniczą uczniowie z klasy IV d i a (opiekun p. Renata Zdanowska i Monika Ostojska) oraz z klasy VI b (opiekun p. Tatiana Jakubiak). Do tej pory skosztowaliśmy: 

- kuchni indyjskiej w restauracji Bollywood – Hollywood,

  - kuchni wschodniej i rosyjskiej – w pobliskiej Matrioszce,

  - dobrze wszystkim znanej kuchni włoskiej – pizza z DaGrasso

  - kuchni polskiej – w barze Omega,

  - przepysznego i zdrowego pieczywa w Piekarni – Ratuszowa,

  - słodkich milkshake-ów w Coffee@Tea House

  Dodatkowo na zajęciach w szkole uczniowie wykonywali kanapki, sałatkę owocową i jarzynową.

  Nasze smakowite spotkania opisujemy na blogu prowadzonym w języku angielskim:

http://foodpyramid2013.blogspot.com/ 

A może Ty chciałbyś podzielić się z nami swoimi doświadczeniami kulinarnymi? Zapraszamy Cię do współpracy (przyślij nam swoje zdjęcia lub opinie na temat restauracji, w której byłeś/-aś na adres klubfotosp7@gmail.com lub skontaktuj sie z p. Renatą Zdanowską/p. Tatianą Jakubiak).

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „SOKOLIK 2015”

        Drużyna chłopców z klas III i IV wzięła udział w Turnieju piłki nożnej Sokolik 2015,  który odbył się w Siedlcach w czasie ferii zimowych. W gronie 19 zespołów reprezentacja naszej szkoły okazała się najlepsza. Drużyna UKS Siódemka po wygraniu grupy eliminacyjnej awansowała do finału ,gdzie wygrała z Pogonią Siedlce 4-1 i drużyną Pogoń Team Siedlce 1-0. Najlepszym zawodnikiem turnieju w tej grupie wiekowej organizatorzy wybrali Dawida Czornieja ucznia kl. IVc.

Szkołę Podstawową nr 7 reprezentowali: 
Bartek Smuga
Dawid Czorniej 
Kamil Sala 
Dominik Kołak 
Patryk Bodzio 
Tymoteusz Grochowski 
Piotrek Owczarczyk 
Olek Michalski 
Opiekunem drużyny był Grzegorz Chazan i p. Maciej Czorniej tata Dawida

 GRATULUJEMY!!!!!!!!!!

Dlaczego warto jeść II śniadanie?

        W ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie uczniowie klas 4c i 4b wzięli udział w lekcji "Dlaczego warto jeść II śniadanie?". Podczas zajęć dzieci utrwalały wiadomości dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i wartości różnorodnych składników odżywczych. Opracowała: Ilona Wierzba

 SOS dla siatkarskiej młodzieży z naszej Szkoły

        Od nowego roku szkolnego w Siedlcach rozpocznie działalność Akademia Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. W projekcie weźmie udział 5 szkół: Publiczne Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa w Skórcu, Szkoły Podstawowe nr 11 i 12 z Siedlec, a także nasza Szkoła Podstawowa nr 7.
      23 lutego Waldemar Wspaniały, szef programu S.O.S. i prezydent Siedlec Wojciech Kudelski podpisali akt inaugurujący działalność siedleckiej Akademii S.O.S. W spotkaniu udział wzięli także dyrektorzy placówek, w których będzie prowadzone szkolenie młodych siatkarzy oraz działacze siedleckiego Klubu Przyjaciół Siatkówki.   
     Siatkarskie Ośrodki Szkolne (S.O.S.) to inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Od 2012 roku ośrodki zlokalizowane przy szkołach skupiają młodzież trenującą według nowatorskich i zunifikowanych metod. Obecnie kończy się pierwszy, trzyletni okres działania Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Z początkiem nowego roku szkolnego uruchamiane są kolejne ośrodki.
     Szefem projektu S.O.S jest Waldemar Wspaniały, który gościł w Siedlcach. Były szkoleniowiec reprezentacji Polski to żywa legenda polskiej siatkówki. – Projekt Siatkarskich Ośrodków Szkolnych skończy w czerwcu trzy lata i to będzie dobry czas na dokonanie podsumowania. Wystarczy powiedzieć, że już dzisiaj wiele krajów nam go zazdrości. Startując z tym przedsięwzięciem nikt nie spodziewał się jak to się rozwinie. Na początku nie mieliśmy możliwości, aby działać w szkołach podstawowych. Teraz aż serce rośnie, gdy przyjeżdżamy do takiego miasta. Siedlce to z pewnością miasto sportu  – powiedział Waldemar Wspaniały.  
      Bardzo cieszymy się, że nasi uczniowie będą mieć szansę rozwijania swoich pasji i kontynuowania ich na dalszych etapach edukacji.
   
Zachęcamy Wszystkich do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Opracowała Aldona Zagalska

 

PROJEKT EDUKACYJNY 
„Z WIELKIMI POLAKAMI W BIOGRAFII - PORTRET 
ŻYCIEM PISANY”

17 lutego 2015 r. w Zespole Szkół  Nr 1 w Siedlcach odbyło się PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO „Z WIELKIMI POLAKAMI W BIOGRAFII – PORTRET ŻYCIEM PISANY” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Nowe Ognisko działające przy ZS nr 1 w Siedlcach. 

W projekcie wzięło udział 20 uczniów naszej szkoły. Brali udział w konkursach literackim, plastycznym i multimedialnym. 

Celem konkursu było kształtowanie pozytywnej postawy wobec znaczenia osobowości patrona dla życia szkoły oraz możliwość wykorzystania nabytej wiedzy o życiu patrona w zaprezentowanej pracy.

W konkursie literackim 11 uczniów zostało laureatami. W kategorii klas I-III: Maja Chazan i Marta Chmura z kl. IIIb. W kategorii klas IV-VI: Kamil Chmielewski kl. IVa, Iga Gałachowska i Jan Skwierczyński z kl. IVe, Kamil Orzyłowski kl. Vd , Adrianna Gnat kl. Ve,  Kaja Kiciak kl. Ve, Patrycja Sandurska kl. Ve, Grzegorz Łukomski kl. Ve, Julia Parobczy kl. VIb.

Uczniowie przygotowali pracę pisemną na jeden z następujących tematów: wiersz inspirowany życiem lub działalnością patrona szkoły, opowiadanie „Spotkanie z Patronem”, list odwołujący się do życiorysu patrona „Moja podróż w czasie – spotkanie z Patronem”.

Wszyscy autorzy prac literackich zostali nagrodzeni specjalną publikacją pt. „Portret życiem pisany” zawierającą ich utwory.

W konkursie plastycznym w kategorii klas IV-VI nasza uczennica - Julia Wasilewska z klasy VId zajęła I miejsce, natomiast wyróżnienia w tej samej kategorii otrzymało 5 osób: Alicja Augustyniak, Paulina Krasuska, Patrycja Przesmycka, Milena Mościcka z kl. VId, Maciej Belowski kl. VIc.

W konkursie multimedialnym w kategorii klas IV-VI otrzymaliśmy
2 wyróżnienia:  Julia Wysokińska kl. Vd,  Natalia Głuszczak kl. VIb.

Uczniów do konkursu przygotowywali następujący nauczyciele: p. Alicja Andrzejewska, p. Justyna Kowalczyk, p. Zofia Łukowska, p. Alicja Świderska, p. Hanna Michalik, p. Ewa Konarzewska, p. Aneta Skolimowska.

Nagrody zwycięzcom i wyróżnionym uczniom wręczali pan Waldemar Obłoza – aktor, pedagog oraz pani Barbara Maksymiuk i pan Krzysztof Tomaszewski – animatorzy Siedleckiej Grupy Literackiej Witraż.

Uczniom i opiekunom serdecznie gratuluję!

Opracowała: p. Alicja Świderska

 

BAL CHOINKOWY

 

日本語

JAPOŃSKI W SIÓDEMCE - INNOWACJA PEDAGOGICZNA

         

Od 1 października 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach odbywają się zajęcia dotyczące japońskiej kultury i lekcje języka japońskiego podczas zajęć pozalekcyjnych w ramach innowacji pedagogicznej. Uczniowie pracując na zajęciach, korzystają z nowych metod i programu nauczania oraz rozmaitych środków dydaktycznych. Uczą się języka japońskiego metodą dwujęzyczną - zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Dzieci poznają japońskie pismo i gramatykę. Drugi blok zajęć umożliwia poznanie japońskiej kultury tradycyjnej. Na zajęcia te składają się m.in.: prezentacje, wykłady, liczne warsztaty: nauka przyrządzania sushi i onigiri oraz jedzenia pałeczkami, ubioru yukaty i innych strojów japońskich, tradycyjnego tańca bon odori, śpiewu japońskiego, kaligrafii, origiami i rysunku japońskiego. Uczniowie poznają też sposoby tłumaczenia japońskich znaków za pomocą słowników elektronicznych i Internetu.

       

Zajęcia mają na celu przedstawienie obcej kultury i otwarcie się na nią, uczenie tolerancji wobec innych kultur, poszerzanie horyzontów uczniów, kształtowanie ich spojrzenie na świat, rozwijanie zainteresowań oraz przełamywanie stereotypów. Kształtowanie otwartości oraz tolerancji kulturowej są jednym z zadań statutowych szkoły. Uczniowie mają również okazję poznać liczne ciekawostki związane z Japonią. Przewidziane jest też spotkanie z gośćmi związanymi z propagowaniem kultury japońskiej w Polsce, w tym z Japończykami. Program innowacji zakłada wyjścia na imprezy okolicznościowe o tematyce japońskiej kultury.  

  Zajęcia cieszą się sporym zainteresowaniem i biorą w nich udział chętne dzieci klas IV-VI. Napisany program nauczania języka japońskiego dla uczniów szkoły podstawowej rozłożony jest na 3 lata i dostosowany do możliwości dzieci. Uczniowie dobrze radzą sobie z gramatyką, jak i skomplikowanym japońskim pismem. Dzięki swym zdolnościom, chęciom i pracowitości, uczestnicy szybko zapamiętują japońskie słowa. Nauka tak trudnego języka podnosi ich samoocenę, zwiększa chęć do działania oraz umożliwia zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. Okazało się, że są uczniowie, którzy na temat krajów Azji wiedzą całkiem sporo i interesują się nimi. Na zajęciach zadają liczne pytania i dyskutują na temat Japonii. Zainteresowanie uczniów tematyką japońskiej kultury, może być spowodowane fascynacją tym, co nieznane, niezrozumiałe i obce. Właśnie taka jest japońska kultura dla polskich dzieci. Wzbudza ona w nich ciekawość, a więc chęć uczestnictwa na zajęciach o tej tematyce.       

 Język japoński jest trudny, jednak korzystając z odpowiedniego programu nauczania, można się go nauczyć, choć wymaga to kilka lat intensywnej i sumiennej nauki. Język japoński składa się z trzech alfabetów - hiragany, katakany oraz kanji, z których najtrudniejszy jest ten ostatni. Pierwsze dwa liczą po 48 znaków, gdzie większość z nich odpowiada jednej sylabie. Kanji natomiast liczy kilkadziesiąt tysięcy znaków, w tym dwa tysiące używanych na co dzień. Zazwyczaj jeden znak kanji oznacza jeden wyraz i posiada wiele czytań. Kilka kanji zestawionych razem ze sobą tworzy złożenia, które czyta się inaczej niż poszczególne znaki. Złożenia te mają wtedy inne znaczenie niż osobne znaki. Na tym właśnie polega skomplikowanie tego języka.
 Zajęcia prowadzone są przez panią Justynę Dombrowską - nauczycielkę języka angielskiego, która jest również mgr kulturoznawstwa o specjalności kultura Japonii.
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach jest najprawdopodobniej jedyną szkołą publiczną w województwie mazowieckim, gdzie dzieci mają możliwość nauki orientalnego języka japońskiego. Jest również jedną z zaledwie kilku szkół w Siedlcach, w których wprowadzona została innowacja pedagogiczna. 

Opracowała: Justyna Dombrowska

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w świetlicy szkolnej.

Pamiątkowe zdjęcia po uroczystości.

KOŁO TEATRALNE "NASZ TEATR" - LAUREACI

XXXI Przeglądu Zespołów Kolędniczych

Dzieci z koła teatralnego "Nasz teatr" zostały laureatami podczas XXXI Przeglądu Zespołów Kolędniczych - prezentacji kolędowania i widowisk obrzędowych południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza "Kolędnicy 2015" prezentując bożonarodzeniowy spektakl pt. "Mali kolędnicy" na deskach siedleckiej sceny teatralnej. Kolejny sukces odniosły w XIV Przeglądzie Kolędniczym gminy Siedlce odbywającym się w Chodowie, zdobywając drugie miejsce. Z największą przyjemnością aktorzy zaprezentowali swoje umiejętności koleżankom i kolegom z naszej szkoły. Przygotowując kostiumy do spektaklu zadbaliśmy również o ekologię i dlatego bardzo ciekawie wyglądały nasze eko - anioły.

Obecnie zespół tworzą chętni uczniowie z kl. I d (Weronika Ambroziewicz, Kinga Cielemęcka, Alicja Czapla, Alan Hukowski, Wiktoria Łożańska, Francesca Mingrone, Ewa Olszewska, Amanda Pycz, Korneliusz Somla, Odeta Staręga, Dariusz Wasilewski, Maciej Wawryniuk, Kornel Zieliński, Katarzyna Żur) i II d (Aleksandra Borkowska, Nikola Czarnocka, Hanna Filimoniuk, Olga Firasiewicz, Adrianna Hryciuk, Maciej Jasiński, Marta Jastrzębska, Natalia Kosieradzka, Bartosz Księżopolski, Michalina Łopuszyńska, Dawid Orzyłowski, Klaudia Radzikowska, Kacper Skorupka, Martyna Wójcik, Wiktor Zieliński ) oraz gościnnie Julia Sieńkowska z kl. IV c i Patrycja Jastrzębska z kl. IV e.

 

Opracowała: P. Katarzyna Wąsowska

Zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Szkolne koło PCK zebrało w styczniu 111 zł 53 gr na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP ma na celu pomoc najmłodszym oraz najstarszym. Zebrane pieniądze posłużą podtrzymaniu wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów.

Opracowała: P. Iwona Doszko

Zawody o Puchar UKS "Siódemka"

15 stycznia 2015 r. na lodowisku ARMS odbyły się zawody
w jeździe szybkiej na lodzie zorganizowane przez Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka", o Puchar Prezesa UKS "Siódemka"
w Siedlcach.
W zawodach wzięli udział uczniowie siedleckich szkół podstawowych. Każdy z zawodników miał do pokonania trzy okrążenia siedleckiego lodowiska.

Wśród dziewcząt najlepsza okazała się Janusiewicz Julia S.P.10. Drugie miejsce zajęła Rzewuska Ewelina S.P.6. Trzecia była Mościcka Milena S.P.7

Wśród chłopców zwyciężył Dziewulski Dominik S.P10, przed Zelentem Marcelem S.P.10 i Skwierczyńskim Piotrem S.P.7

W klasyfikacji drużynowej na którą składały się trzy najlepsze czasy kolejność była następująca:

DZIEWCZĘTA
1. Szkoła Podstawowa nr 6 - 3,51
2. Szkoła Podstawowa nr 7 - 3,54,10
3. Szkoła Podstawowa nr 9 - 3,54,38
4. Szkoła Podstawowa nr 10 - 4,17

CHŁOPCY
1.
Szkoła Podstawowa nr 10- 3,09
2.
Katolicka Szkoła Podstawowa - 3,27
3. Szkoła Podstawowa nr 7 - 3,31
4. Szkoła Podstawowa nr 6 - 3,35
5. Szkoła Podstawowa nr 9 - tylko jeden zawodnik

Końcowe wyniki Otwartych zawodów w jeździe szybkiej na lodzie
o Puchar Prezesa UKS "Siódemka" Siedlce.

Indywidualnie dziewczęta
1. Janusiewicz Julia - SP10
2. Rzewuska Ewelina- SP6
3. Mościcka Milena- SP7
4. Fit Katarzyna - SP6
5. Mazurczuk Julia - SP9
6. Sandurska Patrycja - SP7
7. Czarnocka Nicola - SP10
8. Duk Zuzanna - SP7
9. Nasiłowska Weronika - SP6
10. Wyrębek Aleksandra - SP7
11. Bartosiak Angelika - SP6
12. Świątkowska Kinga - SP9
13. Rychlik Daria - SP10
14. Puściak Natalia - SP9
15. Kaptur Alicja - SP10
16. Gomółka Kinga - SP10

Indywidualnie chłopcy
1. Dziewulski Dominik - SP10
2. Zelent Marcel - SP10
3. Skwierczyński Piotr - SP7
7 4. Kicka Radosław - SP9
5. Wiensak Filip - KSP
6. Samid Mamedow - SP6
7. Kaczor Krystian - KSP
8. Komar Jakub - SP9
9. Dmowski Damian - SP10
10. Skóra Kacper - SP7
11. Kochan Bartłomiej - SP7
12. Nikończuk Stanisław - KSP
13. Dmowski Tomasz - KSP
14. Chłopek Krzysztof - SP10
15. Franczak Mateusz - SP10
16. Podlipniak Daniel - SP7
17. Nazarczuk Dawid - SP7
18. Kozłowski Julian - SP10
19. Kowalik Norbert - SP6
20. Ornoch Maciej - SP10

Opracował: Grzegorz Chazan

 Koncert zespołu "Limbos"

"NASZ PATRON - NASZA SZKOŁA - NASZE MIASTO"
Z UDZIAŁEM UCZNIÓW KLAS TRZECICH

Dnia 01.12.2014r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Siedlcach odbył się konkurs wiedzy pod hasłem „NASZ PATRON-NASZA SZKOŁA- NASZE MIASTO”.

W konkursie wzięły udział trzyosobowe delegacje uczniów ze wszystkich klas trzecich. Uczestnicy konkursu prezentowali swoją wiedzę na temat szkoły i jej patrona - Czesława Kamińskiego oraz miasta Siedlce. Zmagania uczestników oceniała komisja konkursowa
w składzie: Beata Jastrzębska, Agata Kuśmierczyk, Hanna Suchożeberska. Wygrały te drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów.

Wyniki konkursu:

I miejsce - klasa IIIa - 18,5 pkt.
Julian Borkowski, Bartosz Piekarski, Jakub Sokołowski

II miejsce - klasa IIId - 17 pkt.
Wiktoria Gąsowska, Bartosz Pasztor, Jacek Świderski

III miejsce - klasa IIIc - 13 pkt.
Jakub Cabaj, Mateusz Postrzygacz, Dominik Sokołowski

IV miejsce - klasa IIIb - 12 pkt.
Maja Chazan, Marta Chmura, Gabriela Łopacińska

V miejsce - klasa IIIe - 11 pkt.
Mateusz Garwoliński, Laura Paryła, Zuzanna Staręga

 Jasełka

Spotkanie autorskie

 Zaproszenie biblioteki w Szkole Podstawowej nr 7 w Siedlcach przyjął Rafał Witek, autor wierszy, książek dla dzieci i słuchowisk radiowych. 12 grudnia br. spotkał się z uczniami klas II, III i IV. Pisarz okazał się osobą niezwykle sympatyczną, o dużym poczuciu humoru
i wielkiej pomysłowości. Łatwo nawiązał kontakt z dziećmi. Przywiózł tajemniczą, starą walizkę z intrygującą zawartością. Można było w niej znaleźć książki autora, piłeczki z numerkami a nawet…wąż prysznicowy. Uczniowie losowali z walizki piłeczkę z numerem pytania, na które Gość obszernie odpowiadał, prezentował wiersze, zagadki lub rymowanki.
Ten sposób przedstawiania twórczości bardzo się wszystkim podobał. Dzieci miały okazję uczestniczyć w zorganizowanym przez Rafała Witka konkursie szybkiego czytania na czas, wspólnie dobierać rymy, a także zadać pisarzowi pytania związane z jego osobą i zawodem. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Pod koniec spotkania do pana Rafała ustawiła się długa kolejka dzieci, chcących uzyskać pamiątkowe autografy w jego książkach i na zakładkach podarowanych przez autora.

***

Rafał Witek jest m. in. autorem książek "Zmyślone historie", "Plaża tajemnic", "Zwykła dziewczynka", "Cudnie paskudnie", "Klub latających ciotek", "Mur", "Walizka pana Hanumana" oraz "Julka Kulka, Fioletka
i ja". Współpracuje z magazynem dla dzieci "Świerszczyk"
i wydawnictwem edukacyjnym "Nowa Era". Jest także felietonistą portalu Qlturka.pl, gdzie ogłasza recenzje, reportaże i teksty krytyczne dotyczące szeroko pojętej kultury i sztuki dla dzieci.

Konkurs literacki "Daję słowo, mam rodzinę wyjątkową"

Rok 2014 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Rokiem Rodziny. Z tej okazji biblioteka szkolna zorganizowała dla uczniów klas IV - VI konkurs literacki pod hasłem "Daję słowo, mam rodzinę wyjątkową". Celem konkursu było podkreślenie szczególnej roli rodziny w życiu każdego człowieka oraz propagowanie wartości nieodłącznie z rodziną związanych, takich jak miłość, ciepło rodzinne, dobroć, wzajemne zrozumienie, zaufanie, tradycja. Poniżej prezentujemy prace laureatów konkursu w dwóch kategoriach - opowiadanie i wiersz

Filip Matłcz, klasa IV A
I miejsce w kategorii opowiadanie

"Moja rodzina"

Moja rodzina jest wspaniała. To taka miła rodzinka. Mama ma na imię Edyta. Jest bardzo wesoła i lubi żartować. Czasami krzyczy. Tata ma na imię Jerzy, ciągle pracuje. Przychodzi do domu zmęczony. Każe być cicho, bo musi obejrzeć prognozę pogody na następny dzień. Później trochę kłóci się z mamą. Czasami nie wiem, o co chodzi. Niektóre kłótnie podsłuchuję.

Do mojej rodziny należy również ciągle obrażony wujek Zbyszek
i rozczochrana ciocia Jola. Chyba nie ma grzebienia w domu. Ciocia
i wujek mają syna Pawła. To mój brat. Jest duży i gruby. Mają też Spajka. To mały psiak, który głośno szczeka. Na mój widok biega, kręci ogonem - chce się bawić. W mojej rodzinie jest też ciocia Dorota. Jest ładna, wesoła i ciągle trzepie dywany. Ma naburmuszoną córkę, która na każde pytanie odpowiada: "Nie wiem". Ciocia Dorota ma wujka Zdzicha. Wujek Zdzicho jest śmieszny. Lubię się z nim bawić. Jest jedna przeszkoda. Jego hobby to być zajętym. Często z moim tatą ogląda
w telewizji „Wiadomości”. Innym razem myje samochód i jeszcze je dużo kanapek z pomidorem. Często siedzi wpatrzony w komputer
i ogląda kosiarki.

Ojej! Zapomniałem o cioci Ani i jej córce Agnieszce. To bardzo wesołe osóbki. Ciocia Ania mieszka w Warszawie. Kiedyś, gdy byłem mały, czytała mi książki, śpiewała piosenki, chodziła na spacery.
W rodzinie cioci Ani jest dwóch chłopców. To Daniel - brat Agnieszki
i Andrzej - chłopak Agnieszki. Daniel ma żonę, która spodziewa się małego Wiktorka. Andrzej jest lekarzem i jest bardzo zabawny. Nazywa mnie Fifonciusz. Czasami bawię się z nim w poduszkową wojnę, tzn. bijemy się poduszkami. Gdy ciocia Ania to widzi, to okropnie wrzeszczy. O CO JEJ CHODZI ?

W mojej rodzinie jest jeszcze dużo kuzynów. Z tą częścią rodziny spotykam się rzadziej.

O swojej rodzinie pisałbym jeszcze i jeszcze. Jest to zabawna
i wesoła rodzina, w której wszyscy mnie lubią i gdy tylko mają czas, to bawią się ze mną. Czuję się w mojej rodzinie bezpieczny. Nie zamieniłbym jej na inną. Kocham ich wszystkich.

Kamil Chmielewski, klasa IV A
II miejsce w kategorii opowiadanie

"Moja rodzina"

Na imię mi Kamil, mam 10 lat. Uczęszczam do szkoły podstawowej, do czwartej klasy. Chcę Wam opowiedzieć o swojej rodzinie. Składa się ona z czterech osób. To tata, mama, ja i brat. Mój brat Michał ma 5 lat. Chodzi do klasy "0" do tej samej szkoły, co ja. Jest bardzo wesoły, zabawny i czasem psotny. Naśladuje mnie w różnych sytuacjach. Bardzo go kocham i nie lubię się z nim rozstawać.

Teraz opowiem Wam coś o sobie. Jestem raczej wesołym chłopcem, lubię przebywać w towarzystwie. Największą radość sprawia mi bycie ministrantem. Chętnie uczęszczam na msze św. i spotkania ministranckie. Smutno mi trochę ze względu na to, że noszę okulary, nie jestem dobry z zajęć fizycznych.. Bardzo lubię czytać, oglądać filmy przyrodnicze i przygodowe. Moją największa pasją są zwierzęta.
W przyszłości chciałbym zostać weterynarzem i mieć własny gabinet. Najbardziej ukochanym zwierzakiem jest mój pies Kajko. Dostałem go na urodziny od moich rodziców. Jak na yorka przystało, jest strasznym rozrabiaką.

A teraz opowiem o rodzicach. Moja ukochana mama ma na imię Agnieszka, ma 38 lat. Z zawodu jest technikiem żywienia. Ze względu na charakter pracy mojego taty, mama obecnie nie pracuje. Uczy nas, abyśmy byli dobrymi mądrymi ludźmi i szanowali innych. Mój tata ma na imię Grzegorz, ma 40 lat. Pracuje jako brygadzista - monter. Jeździ
w różne strony świata i wznosi tam obiekty, a przy tym zwiedza bardzo dużo ciekawych miejsc.

W naszym domu przywiązujemy szczególną wagę do tradycji rodzinnych i świąt. Staramy się jak najwięcej czasu spędzać razem. Najciekawszą porą są zawsze wakacje. Organizujemy wtedy krótkie, ale częste wycieczki w różne ciekawe miejsca. W okolicy naszego domu mamy możliwość obserwacji zwierząt takich jak sarny, lisy, sokoły, bażanty. Moja rodzina jest wyjątkowa i kocham ją z całego serca.

Teresa Wróbel, klasa IV A
ex aequo II miejsce w kategorii opowiadanie

"Moja rodzina jest niezwykła"

Do mojej rodziny należą tata, mama, Kasia, Andrzej, Krzysiek, ja oraz koty - Milunia i Puszek.

Mój tata jest głową rodziny. Ma na imię Zdzisław, jest najlepszym tatą na świecie. Ma 48 lat, pomyśleć, że wygląda bardzo młodo… Moja mama ma 42 lata. Jest taka ładna i miła, że każdy by ją pokochał.
Och, wiem to doskonale, bo sama z nią mieszkam.

Kasia, moja starsza siostra, ma 14 lat. Bywa troszeczkę niemiła, gdy czasem ją drażnię. Ale co tam! Bardzo ją cenię. Andrzej, mój starszy brat, ma 12 lat. Jest dobrze zbudowanym, bardzo mądrym
i odpowiedzialnym chłopcem. Mama mówi, że ma w nim duże oparcie
i pomoc. Bardzo go lubię. Mój młodszy brat Krzyś ma 8 lat. Co tu o nim napisać? Potrafi niekiedy być bardzo niegrzeczny. Czasem denerwuje mnie i moje rodzeństwo, ale zdarza się, że ma dobry humor. Milunia
i Puszek to zabawne koty. Śpią, jedzą, bawią się i mają bardzo miękkie futerko.

Teraz wytłumaczę Wam, dlaczego moja rodzina jest niezwykła. Mój tato, gdy czasami mama na mnie krzyczy, staje w mojej obronie. Moja mama zawsze mnie przytuli, nawet wtedy, gdy jest bardzo zła. Moja siostra Kasia zawsze mi pożyczy to, o co proszę, nawet, jeśli nie całkiem ma na to ochotę. Andrzej zawsze powie dobre słowo w chwili smutku. Krzysiek potrafi być miły i świetnie się razem bawimy. Milunia, gdy ktoś płacze, przychodzi do niego i łasi się. Puszek lubi spać z kimś z naszej rodziny, a kiedy się bawi, zawsze jest śmiesznie i wesoło. Razem tworzymy wspaniały i zgrany zespół i zawsze możemy na siebie liczyć.

Natalia Magdalena Jastrzębska, klasa IV A
I miejsce w kategorii wiersz


Daję słowo, mam rodzinę wyjątkową!

Moja mama jest kochana.
Już od rana zabiegana
- sprząta, pierze i gotuje,
choć do późna też pracuje.
Dba o ogród i o kwiaty,
a do tego robi pyszne soki do herbaty.
A mój tata woli inne sprawy.
Ciągle sprawdza wyniki giełdy,
lecz nie dla zabawy.
Zabiera mnie i brata na długie spacery,
a gdy nam się znudzi,
wsiadamy na rowery.
Trudno mi sobie wyobrazić świat,
gdyby nie istniał na nim mój młodszy brat.
Interesuje się dinozaurami
i różnego rodzaju sportami.
A na koniec chociaż skromnie
coś o sobie krótko wspomnę.
Gdyby nie moja mała osoba,
nasza rodzina nie byłaby tak wyjątkowa.

Oliwia Niedziałek, klasa IV A
II miejsce w kategorii wiersz

Daję słowo, mam rodzinę wyjątkową
Moja mama jest kochana
i wciąż biega zatroskana,
kiedy mówię chodź na spacer
ona odpowiada
Już, już!
A mój tata,
tak pracuje, że ja tego nie pojmuję.
Chce mieć wolne, lecz nie może.
A nasz Pusio
biega jak szalony,
łapie ogon,
wróble, wrony.

Julia Żuk, klasa IV A
III miejsce w kategorii wiersz

Daję słowo, mam rodzinę wyjątkową
Mam rodzinę na sto dwa,
Mama, tata, no i ja.
Dwóch braci także mam
i siostrę, mówię wam.
Zgrana z nas paczka, nie ma co.
Czasami lubimy chodzić do zoo.
Choć z bratem pokłócę się,
lecz to i tak nie zniszczy nas.
Tu, czy tam, cudowną rodzinę mam.

Podróż do Świętego Mikołaja – zajęcia w świetlicy szkolnej.

Konkurs "Eko- arcydzieło"

W ramach Międzyszkolnej Olimpiady Małych Ekologów uczniowie klas I- III wykonali bardzo pomysłowe "Eko- choinki" i "Eko- ozdoby choinkowe". Głównym kryterium oceny prac był właściwy wybór materiałów ekologicznych wykorzystanych do stworzenia
" Eko- arcydzieł".

Komisja wyróżniła następujące prace:

I miejsce
Paulina Borkowska kl. IIa
Julia Brodzik kl. Ib
Paulina Nowicka kl. Ia

II miejsce
Martyna Kowalczyk kl. IIc
Maciej Woźniak kl. If
Anna Mazurczak kl. Ib
Ewa Olszewska kl. Id
Natalia Gajewska kl.If
Jakub Bułakowski kl. If

III miejsce
Mateusz Postrzygacz kl. IIIc
Weronika Anuszewska kl. Ia
Iga Barszczak kl. IIIc

Wyróżnienia:
Szymon Czyżewski kl. IIId
Julia Rola kl. Ia
Dominika Czajkowska kl. Ie
Mateusz Skwarek kl. Ia

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Gratulujemy zwycięzcom!

Opracowała Anna Kordys

KONKURS RECYTACJI POEZJI I CZYTANIA PROZY ANGLOJĘZYCZNEJ

1)W dniu 1 grudnia 2014 r. odbył się konkurs Recytacji Poezji i Czytania Prozy Anglojęzycznej do którego przystąpiło 20 uczniów.

2) Głównym celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcenie uczniów do poznawania poezji i prozy anglojęzycznej, poznawanie kultury krajów anglojęzycznych, zachęcenie uczniów do poznania bogatszych środków językowych, doskonalenie znajomości języka angielskiego.

3) Uczniowie byli oceniani według następujących kryteriów:
interpretacja utworu ( 0 - 5 pkt.) prawidłowa wymowa angielska, akcent wyrazowy, intonacja (0- 5 pkt.), dobór pozasłownych środków artystycznych ( 0 - 3 pkt.).

4) Wyniki konkursu:

Iga Gałachowska, 4e (13 pkt.) 1 miejsce

Dominik Joński, 5b (12 pkt.) 2 miejsce

Gabriela Wnorowska, 5d (11,5 pkt.) 3 miejsce

Maria Tchórzewska, 4c (10 pkt.) wyróżnienie
Karolina Soćko, 6d (10 pkt.) wyróżnienie

Opracowanie: p. Renata Zdanowska

Konkurs "Ekologiczna maskotka z odpadów". Dlaczego nie?

Uczniowie naszej szkoły wykonali na konkurs 70 ekologicznych maskotek. Wykazali się przy tym ogromną pomysłowością, inwencją twórczą i pracowitością. Niektóre maskotki to prawdziwe, niepowtarzalne dzieła sztuki. Wystawa prac pokonkursowych była imponująca.

Nagrodzeni zostali:


I miejsce

Kinga Zdanowska IV c
Jakub Lipiński VId
Paulina Nowicka Ia

II miejsce

Aleksandra Malczak IVc
Sandra Jasińska If
Kacper Rozbicki VIc
Juliusz Izdebski IVd
Jakub Orłowski Ia
Ola Mroczyńska IVc

III miejsce

Wiktoria Woźnica IIe
Dawid Wierzbowski Ia
Martyna Janasz IIIc
Daniel Ceranka Ve

Wyróżnienia

Urszula Fedorczuk If
Ewa Olszewska Id
Ola Golec IVc
Ola Gońska Vc
Marta Błońska Vb
Szymon Rosa Id
Klaudia Soszyńska Ve

Gratulujemy!

Opracowanie: Hanna Sobieszuk, Bożena Kotowska

KONKURS BIBLIOTEKI

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału
w „Konkursie poetyckim
z Makuszyńskim w tle”

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 12
w Siedlcach w ramach III Siedleckiej Międzyszkolnej Korneliady


Regulamin konkursu

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas I- VI.

2. Wiersz powinien nawiązywać do twórczości Kornela Makuszyńskiego.

3. W jego treści możecie odnieść się do wybranych utworów i przedstawionych w nich postaci, np. Koziołka Matołka, małpki Fiki- Miki, Smoka Wawelskiego, Adasia Cisowskiego z książki ,"Szatan z siódmej klasy" , Basi Bzowskiej z ,"Awantury o Basię"’, Ewy Tyszowskiej z powieści ,"Szaleństwa panny Ewy", Irenki Borowskiej książki "Panna z mokrą głową" i innych lub do samego autora.

4. Wiersz powinien składać się z co najmniej trzech zwrotek.
5. Utwory konkursowe należy przynieść do biblioteki szkolnej do
12 stycznia 2015 roku

6.Najpiękniejsze wiersze stworzone samodzielnie przez uczestników zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły oraz ocenione przez komisję w Szkole Podstawowej nr 12 w Siedlcach.

Życzymy powodzenia!

Nauczyciele bibliotekarze

KONKURS RECYTACJI POEZJI 
I CZYTANIA PROZY ANGLOJĘZYCZNEJ

5 grudnia uczniowie klas I, II oraz III wzięli udział w Konkursie Recytacji Poezji i Czytania Prozy Anglojęzycznej.

Uczestnicy konkursu prezentowali wiersze i czytali fragmenty swoich ulubionych książek po angielsku.

Jury, w składzie p. Anna Wiśniewska oraz p. Tatiana Jakubiak, oceniało:

- interpretację utworu,
- prawidłową wymowę angielską, akcent wyrazowy i intonację,
- dobór pozasłownych środków artystycznych.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

- Maja Chazan, kl. III b - I miejsce
- Gabriela Łopacińska, kl. III b - II miejsce
- Wiktor Zieliński, kl. II d - III miejsce

- Martyna Kowalczyk, kl. II c oraz Zuzanna Kalicka, kl. III b - WYRÓŻNIENIA

Gratulujemy

 KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V

Dnia 4 grudnia odbył się konkurs języka angielskiego dla klas V.
Wzięło w nim udział 11 uczniów z klasy V a, c, d i e.

Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy z języka angielskiego, sprawdzenie swoich umiejętności słuchowych, pisania, czytania i użycia języka angielskiego w praktyce.

Wyniki konkursu:

I miejsce - Adrianna Gnat kl. 5 e i Grzegorz Łukomski kl.5 e

II miejsce - Patrycja Sandurska kl. 5 e

III miejsce - Magdalena Filimoniuk kl. 5 d i Natalia Sawicka kl. 5 e

Wyróżnienie: Emilia Chazan kl. 5 d

Gratulujemy

 Wyniki konkursu wiedzy ekologicznej 
w ramach Programu Comenius

W konkursie wiedzy ekologicznej, który odbył się 1.12.2014r. wzięło udział 46 uczniów z klas V i VI. Uczniowie rozwiązywali test obejmujący zagadnienia z zakresu ochrony przyrody. Oto laureaci.

Klasy V

Adrianna Gnat Ve - 16p. I miejsce
Dominika Sowa Vb- 11,5p. II miejsce
Adam Ratyński Vc -11,5 p. II miejsce
Anna Roguska Vc - 11p. III miejsce
Maja Siekierka Va - 11p. III miejsce
Dawid Tchórzewski Ve - 11p. III miejsce

Klasy VI

Marcin Tarkowski VIc - 15p. I miejsce
Natalia Sochaj VIc - 12p. II miejsce
Kacper Rozbicki VIc- 11p. III miejsce
Alicja Augustyniak VId - 11p. III miejsce

Gratulujemy!

 Miejsca Pamięci Narodowej w Siedlcach

1 grudnia odbył się w naszej szkole pierwszy etap konkursu Miejsca Pamięci Narodowej w Siedlcach. Organizatorem jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Do etapu miejskiego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

1. Błażej Michalak, kl. VD

2. Marcin Tarkowski, kl. VIC

3. Adrianna Gnat, kl. VE

Gratulujemy

EKOLOGICZNE DOMY, 
REALIZACJA PROGRAMU COMENIUS

W ramach programu Comenius przeprowadziliśmy w naszej szkole konkurs na model idealnego ekologicznego domu. Uczniowie klas IV-VI przygotowali wspaniałe projekty, w których zastosowali ciekawe rozwiązania. Pamiętali o filtrach na kominach, panelach słonecznych na dachach. Pomyśleli również o kompostowniku, zbiorniku na deszczówkę, a także oddzielnych pojemnikach na posortowane śmieci. Wykonanie tych modeli było bardzo pracochłonne, wymagało wiele wysiłku, ale efekt jest niezwykły.

 

I miejsce Aleksandra Malczak, Martyna Piskorz kl. IVc

II miejsce  Maja Siekierka kl. Va

 III miejsce   Iga Gałachowska, 
Zuzanna Niewiadomska kl. IVe

Wyróżnienie   Patrycja Jastrzębska kl. IVe

Aleksandra Golec, Oliwia Zabuska kl. IVc

Karolina Sejbuk, Kinga Zdanowska kl. IVc

Angelika Kazimierczak, Nikola Mazurczak kl. IVc

Akcja zwalczania szkodników niszczących kasztanowce

W listopadzie uczniowie naszej szkoły przez dwa dni pracowali przy zagrabianiu liści w parku. Od kilku lat opiekujemy się aleją kasztanowców obok amfiteatru. Zagrabiając liście kasztanowców staramy się zwalczać szkodniki tych drzew szrotówki kasztanowcowiaczki.

Opracowanie: Hanna Sobieszuk

Program "Sklepiki szkolne - zdrowa reaktywacja"

Dnia 28 listopada 2014r. odbył się apel na temat zdrowego stylu życia w ramach realizacji programu "Sklepiki szkolne - zdrowa reaktywacja.

Uczniowie kl. IV e przedstawili prezentację zatytułowaną "Umiem wybierać" zachęcającą do zmiany sposobu odżywiania oraz zaniechania złych przyzwyczajeń żywieniowych. Natomiast uczniowie kl. Ve zaprezentowali montaż słowno- muzyczny o zgubnym wpływie niewłaściwych zachowań w codziennym życiu. Inscenizacja w sposób humorystyczny, a jednocześnie dosadny uświadamiała jak ważne jest zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna dla ogólnej kondycji organizmu, a więc i dla funkcjonowania ucznia w szkole.

Prezentacja Umiem wybierać

Opracowały: Hanna Sobieszuk, Bożena Kotowska

"Zdrowo jem, więc wiem"

Projekt BOŚ "Zdrowo jem, więcej wiem" realizowany przez świetlicę Szkoły Podstawowej nr 7 w Siedlcach.  "Zdrowo jem, więcej wiem"

Wyniki szkolnego etapu konkursu biblijnego 
„Czy znasz Ewangelię św. Mateusza?”

Dnia 28 listopada 2014 roku odbył się szkolny etap konkursu biblijnego. W konkursie wzięło udział 16 uczniów z klas V- VI.

Komisja wyłoniła następujących zwycięzców:
I miejsce:
Adrianna Gnat kl. V e 56p/60p
Błażej Michalak kl. V d 56p/60p

III miejsce:
Kacper Uziembło kl. VI d 52p/60p

Uczniowie Ci będą reprezentowali naszą szkołę w etapie miejskim.

Wyróżnienie:
Marcin Tarkowski kl. VI c 48p/60p
Łukasz Szymaniuk kl. VI c 47p/60p

Gratulujemy!

Opracowała: p. Małgorzata Serzycka

APEL "MAMY SWOJE PRAWA"

20 listopada, w dniu 25. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, po raz pierwszy obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji uczennice klasy VIb Aleksandra Pniewska, Aleksandra Radzikowska, Gabriela Czarnocka i Oliwia Orłowska przygotowały wraz z panią Tatianą Jakubiak, Rzecznikiem Praw Ucznia naszej szkoły, apel dla uczniów klas I- VI.


https://www.youtube.com/watch?v=mFzXHhYV8pM

Opracowała: p. Tatiana Jakubiak


EKOLOGICZNE CHOINKI, REALIZACJA PROGRAMU COMENIUS

Nieodłącznym symbolem zbliżających się świąt Bożego Narodzenia jest choinka. Kiedy myślimy o choince, najczęściej przed oczami widzimy zielone drzewko. Dzięki niezwykle kreatywnym podopiecznym pani Eli Soszyńskiej, nasze wyobrażenie może ulec zmianie. Popatrzcie na pracę najmłodszej grupy naszej szkoły.
W ramach realizacji programu Comenius nasi najmłodsi uczniowie stworzyli niezwykłe ekologiczne drzewko. 

Opracowanie Małgorzata Szewczak

Konkurs "Nasz patron, nasza szkoła, nasze miasto"

15 listopada 2014 roku odbył się w naszej szkole konkurs historyczny pt: „Nasz patron, nasza szkoła, nasze miasto’’.   W konkursie wzięli udział uczniowie z klas IV i V. 

 Zagadnienia do konkursu: 
 1.   Życie i działalność patrona szkoły Czesława Kamińskiego.
2.   Historia szkoły
3.   Historia Siedlec 

Zwycięzcy konkursu: 

I miejsce – Gnat Adrianna, kl. Ve 
II miejsce – Golec Aleksandra, kl. IVc 
III miejsce – Sandurska Patrycja, kl. Ve

II Międzyszkolne Dyktando z Języka Angielskiego

15 listopada 2014 na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Siedlcach odbyło się II Międzyszkolne Dyktando z Języka Angielskiego dla uczniów klas VI. 
Julia Rogalka i Michał Małagowski, uczniowie klasy VI a, reprezentowali naszą szkołę podczas konkursu, którego celem było:
-Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych
-Doskonalenie znajomości języka angielskiego
-Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
-Pogłębienie współpracy między szkołami

Michał Małagowski zdobył II miejsce! 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opracowanie Tatiana Jakubiak

JESTEM WIDOCZNY. CHCĘ BYĆ BEZPIECZNY.

W dniu 14 listopada 2014 r. odbył się apel szkolny poświęcony bezpieczeństwu dzieci na drodze.  Wzięli w nim udział policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach -  st. asp. Janusz Cabaj z Wydziału Ruchu Drogowego oraz mł. asp. Edyta Barycka z Zespołu ds. Nieletnich. W apelu uczestniczyli uczniowie klas 0, II, III oraz uczniowie klas IV.
Zgodnie z tematem apelu policjanci przypomnieli dzieciom o noszeniu odblasków, które mają wpływ na widoczność pieszego na drodze. Przytoczyli obowiązujące zasady poruszania się pieszych po drogach i sprawdzili wiedzę uczniów na ten temat. Za dobrze udzielone odpowiedzi dzieci otrzymywały nagrody – worki odblaskowe i odblaski. Na zakończenie spotkania uczniowie zapoznali się z filmem edukacyjnym przedstawiającym nieodpowiednie zachowanie dzieci na drogach i jak należy prawidłowo uczestniczyć w ruchu drogowym. 


Opracowanie Małgorzata Kłosińska 

COMENIUS, PLAKATY O ENERGII ODNAWIALNEJ

Podczas lekcji przyrody uczniowie klas piątych rozmawiali o tym, jak można pomóc przyrodzie. Omawiali zagadnienia związane z energią odnawialną. Podkreślali jak ogromne znaczenie dla stanu przyrody ma recykling i jego upowszechnienie w społeczeństwie.  Podsumowaniem pracy było wykonanie plakatów.

Opracowanie: Hanna Sobieszuk

                                                                               Ilona Wierzba

Szkolny Skills Challenge – II edycja! 

  Dnia 18.11.14 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w drugiej edycji Szkolnego Skills Challenge Mierz Wysoko!!!”.
       Ogólnopolski turniej sprawności SSC 2014 organizowany jest przez Fundację Marcina Gortata wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Fundacja Marcina Gortata MG13 od samego początku zaangażowana jest w kampanię Ministerstwa Sportu i Turystyki „Stop zwolnieniom z WF-u”. Szkolny Skills Challenge „Mierz wysoko” jest projektem mającym na celu pokazanie dzieciom, że dzięki codziennej gimnastyce, uczęszczaniu na szkolne zajęcia sportowe, każde z nich rozwija się sportowo, co w przyszłości może potęgować osiąganie sukcesów i to nie tylko sportowych.
Fundacja MG13 przygotowała nagrodę główną dla zwycięzcy: wyjazd do USA na mecz NBA i spotkanie z Marcinem Gortatem dla najlepszego zawodnika konkursu oraz jego nauczyciela wychowania fizycznego.
       W dniu turnieju trenerzy Fundacji MG13 przyjechali do naszej szkoły wraz z niezbędnym sprzętem. W turnieju startowali uczniowie klas IV-VI. Musieli pokonać specjalnie przygotowany tor przeszkód, którego poszczególnymi elementami były zadania związane z dyscyplinami sportowymi najczęściej uprawianymi w szkole oraz ogólna sprawność fizyczna. Uczestnicy projektu pokonywali tor na czas, tak aby po zakończeniu rywalizacji wyłonić zwycięzcę w naszej szkole.
Został nim uczeń klasy 5b Bartek Wrzosek, podopieczny p. Dariusza Twarowskiego. Nagrodzono Go pucharem i medalem. Będzie też swoim wynikiem rywalizował o  tytuł - mistrza edycji 2014.

Zwycięzcy gratulujemy i zachęcamy wszystkich uczniów do aktywności fizycznej!

Opracowała Aldona Zagalska

Z WIZYTĄ W MUZEUM REGIONALNYM

Konkurs rozstrzygnięty!

W dniu 12 listopada 2014 r. w Muzeum Regionalnym w Siedlcach odbyła się uroczystość podsumowania konkursu z wręczeniem nagród, wyróżnień i dyplomów laureatom powiatowego konkursu plastycznego „Moje spotkanie z historią” zorganizowanym w ramach jedenastej edycji obchodów „Dni Niepodległości”. 
Wśród dziewięciu głównych nagród przyznanych w kategorii: szkoły podstawowe, kl. 4-6 aż pięć nagrodzonych kompozycji to prace uczniów naszej szkoły:
Zuzanna Niewiadomska – uczennica klasy 4e


Aleksandra Lange – uczennica klasy  4b


Julia Parobczy – uczennica klasy 6b


Aleksandra Pniewska – uczennica klasy 6b


Anna Roguska
– uczennica klasy 5c 

Dyplomy za udział otrzymały: 
Weronika Arciuch – uczennica klasy 4e 
Nikola Mazurczak – uczennica klasy 4c 
Alicja Augustyniak– uczennica klasy 6d 
Milena Mościcka – uczennica klasy 6d 
Paulina Krasuska – uczennica klasy 6d

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

Bardzo dziękujemy p. Hannie Michalik za przygotowanie uczniów do konkursu.

opracowała Aldona Zagalska

UDZIAŁ UCZNIÓW I DYREKCJI SZKOŁY W MIEJSKICH OBCHODACH ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Zbiórka na rzecz Kamila

Szkolne Koło PCK zebrało 150 zł 91 gr. na rzecz 17-letniego Kamila, który od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Kamil jest podopiecznym fundacji „Pomóż i Ty”. Chłopiec potrzebuje zakupu sprzętu do edukacji i obsługi komputera za pomocą ruchu gałek ocznych. Zebrane na ten cel pieniążki zostały wpłacone na konto fundacji. Szkolne koło PCK dziękuje uczniom naszej szkoły za ofiarność i dobre serce.

Opracowała Iwona Doszko

LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO 

W dniach 3,5,7 listopada 2014 roku odbyły się eventy szkolne w ramach realizacji projektu Kids' Athletics, czyli lekkoatletyka dla każdego. Brali w nich udział wszyscy uczniowie klas I - III naszej szkoły. Projekt, którego głównym celem jest zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu, a szczególnie do uprawiania lekkiej atletyki, wspierany jest przez Polski Związek Lekkoatletyki oraz Ministerstwo Sportu i Rekreacji. Koordynatorem projektu Kids' Athletics w Siedlcach jest znana polska lekkoatletka, wielokrotna medalistka Polski, Europy, świata Pani Lidia Chojecka, która w tych dniach gościła w naszej szkole.

Opracował Tadeusz Żmujdzin

   http://energocity.pl/files/fotolia_23288285_subscription_l.jpg  COMENIUS, lekcje o odnawialnych źródłach energii 

Podczas lekcji przyrody uczniowie klasy V e zdobywali wiadomości na temat źródeł energii odnawialnej.  
Odnawialne źródła energii to takie, których źródła są niewyczerpalne i których eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w środowisku, np. energia wody, energia wiatru, energia słoneczna, zasoby geotermalne oraz biogazy, biomasa.

Opracowując projekty w grupach uczniowie podkreślali, że odnawialne źródła energii są alternatywą dla energii powstającej na skutek spalania paliw kopalnych i znacząco pozwalają na redukcję zanieczyszczeń. Przyczyną zainteresowania odnawialnymi źródłami energii jest powszechny dostęp, bezgraniczne zasoby oraz znacznie mniejsza ingerencja w środowisko w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii.

         

Uczniowie zastanawiali się jakie odnawialne źródła energii mają największą przyszłość w Polsce?  Jak długo jeszcze, ze względu na efekt cieplarniany, będzie można emitować do atmosfery, powstający w wyniku spalania paliw kopalnych CO2? Wiedzą na pewno, że wykorzystywanie  odnawialnych źródeł energii, to sposób przede wszystkim na ochronę środowiska.

Opracowała: p. Hanna Sobieszuk

   Wyniki konkursu plastycznego dla klas 0 – VI organizowanego przez bibliotekę szkolną „Moja rodzina i ja”

  Klasy 0-III

   
I miejsce – Natalia Pluta z klasy II E

 
II miejsce – Bartosz Marczuk z klasy III B

   
III miejsce – Lena Mikołajczuk z klasy I B

   
Wyróżnienie – Marcin Szymani z klasy I A (6 lat)

 
  Wyróżnienie – Amelia Kalinowska z klasy 0 B (6 lat)

   
Wyróżnienie – Gabriela Krasnodębska z klasy I A

   
Wyróżnienie – Weronika Ambroziewicz z klasy I D 

   
Wyróżnienie – Patrycja Skiba z klasy I B (6 lat)

   
Wyróżnienie – Nikola Czarnocka z klasy II D
 

Klasy IV-VI

   
Wyróżnienie – Jakub Lipiński z klasy VI D

   Dzień Postaci z Bajek
          w bibliotece szkolnej

       5 listopada br. w bibliotece obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek. Z tej okazji została zorganizowana wystawa maskotek przedstawiających bohaterów baśni, filmowych bajek i kreskówek dla dzieci. Uczniowie klas 0 –VI chętnie odpowiedzieli na nasz apel i czytelnia wypełniła się licznie postaciami ze Stumilowego Lasu – najpopularniejsi byli Kubuś Puchatek i Kłapouchy. Furorę zrobił dwumetrowy sympatyczny zielony smok. Gościły u nas koty Filemon i Bonifacy, kot Jess (bez listonosza Pata), Hello Kitty, ogromny kot Sylwester. Można było zobaczyć również Krecika, szczurka Ratatuja, Koziołka Matołka, szpaka Mateusza, pingwina Pik-Poka, Misia Paddingtona, Myszkę Miki, strażaka Sama. Nie zabrakło też Reksia, psów Pluto, Clifforda i Scooby-Doo, Chucka - jednego z Angry Birds, pokemona Pikachu, mamuta Manfreda potocznie zwanego Mańkiem i tygrysa szablozębnego imieniem Diego oraz Sticha. 

         Uczennice klasy VI b  przebrały się w stroje baśniowych postaci i przemaszerowały barwnym wesołym pochodem przez szkolne korytarze. W paradzie uczestniczyli Czerwony Kapturek, Wilk, Kot w Butach, jedna księżniczka, dwie sympatyczne czarownice i Smok Wawelski. Wystawa postaci z bajek cieszyła się dużą popularnością i była licznie odwiedzana w czasie przerw. Chętne osoby mogły zdobyć autograf księżniczki, czarownic, Czerwonego Kapturka, Smoka lub Wilka, a także zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie. Na uczniów, którzy wypożyczyli swoje maskotki i dzięki którym mogła powstać wystawa, czekała słodka niespodzianka. 
         Każdy z nas (i mały i duży) ma swojego ulubionego baśniowego bohatera. Dzień Postaci z Bajek był okazją, by w bajecznym towarzystwie wspomnieć o swoim ulubieńcu i, niezależnie od wieku, poczuć się dzieckiem. 

KONKURS „Prawa Dziecka Oczami Dzieci”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Prawa Dziecka Oczami Dzieci”, który był organizowany przez  Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro, pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

Konkurs był zrealizowany jest w celu:
 •    propagowania znajomości praw dzieci wśród dorosłych,

 •    uświadamiania dzieciom ich praw poprzez zaznajomienie z zagadnieniami zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka - dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać.

Oto przykładowe prace naszych uczniów:BLOG

Zapraszam do odwiedzenia blogu Z ŻYCIA SZKOŁY - KRONIKA FILMOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W SIEDLCACH.  http://sp7kf.blogspot.com/

Można tam znaleźć filmową relację z uroczystego apelu z okazji święta Komisji Narodowej oraz wiele innych filmów z życia szkoły.

Aneta Skolimowska

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

      6.11.2014r. odbyła się naszej szkole uroczysta akademia z okazji święta Odzyskania Niepodległości. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu  polskiego hymnu uczniowie z klasy VI C i VI E zaprezentowali piękne wierszyki związane z polską historią, listopadem i przemijaniem. Zwrócili uwagę, że ,,Polska to niebieskie niezapominajki w stawie, to topole, królujące ponad polem, żyto srebrne przy księżycu a także grób, biały krzyż oraz hełm, a pod nim piasek święty”. Przypomnieli wszystkim ,,słowa trzy, które przez pokolenia szły: BÓG,  HONOR,  OJCZYZNA”.

    Recytatorom towarzyszył chór szkolny, który przepięknie zaprezentował pieśni legionowe. Z przyjemnością wysłuchaliśmy, m.in. utworu ,,My pierwsza Brygada”.
    Po prezentacji przedstawiciele klas szóstych zmagali się w konkursie wiedzy ,,W drodze ku niepodległości”. I miejsce zajęła klasa VI C
                                                             II ex aequo klasa VIA i VID .

      Serdecznie gratulujemy wiedzy  z zakresu historii naszej Ojczyzny.  

,,Warto  się  czasem  zasłuchać  w  wiatru  granie,
               Szum  gałęzi,  listopadów  przemijanie”…

Opracowała Marzenna Koncerewicz


ZAPASY GRĘBKÓW

Dnia 30 października 2014 roku w Grębkowie odbyły się zawody w mini zapasach dziewcząt i chłopców. Uczestniczyli w nich zawodnicy z Chełma, Wierzbicy, Stoczka Łukowskiego, Łukowa, Stoku Lackiego, Borków Wyrków, Grębkowa i Siedlec. 

Reprezentanci naszej szkoły w swoich kategoriach wagowych zajęli:

I miejsca

 • Soczewka Zosia
 • Lipińska Wiktoria
 • Kowalczyk Jakub
 • Chazan Kajetan
 • Zienkiewicz Szymon
 • Podlipniak Daniel
 • Soczewka Mikołaj
 • Skwierczyński Piotr
 • Sowa Marcin

II miejsca

 • Skwarek Ola
 • Chibowska Justyna
 • Chyłek Amelia
 • Górecka Julia
 • Kielmas Natalia
 • Sawicki Sebastian
 • Redzik Łukasz
 • Kołodziejczyk Adam
 • Dziedzic Bartek
 • Księżopolski Dawid
 • Kosiński Seweryn
 • Sawicki Mateusz
 • Duszyński Kacper

III miejsca

 • Gałachowska Iga
 • Kąkol Gabrysia
 • Roguska Anna
 • Szymkiewicz Magda
 • Łuka Gabrysia
 • Jastrzębska Patrycja
 • Chazan Maja
 • Łukasiuk Karolina
 • Kalicka Zuzia
 • Hukowska Andżelika
 • Jówko Ola
 • Sosnowska Joanna
 • Łuka Wiktoria
 • Sidoruk Michał
 • Zemła Bartek
 • Lis Rafał
 • Zienkiewicz Dominik
 • Drabarek Alan
 • Cichocki Michał
 • Szomko Filip
 • Kucharek Michał
 • Dziedzic Sebastian
 • Lis Dawid
 • Skwara Jakub

Klasyfikacja klubowa 

  1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach
  2. UKS Grębków
  3. UKS Żbik Borki Wyrki

Opiekunom: p. Krystynie Rędzi, p. Grzegorzowi Karaskowi i p. Tadeuszowi Żmujdzinowi oraz uczniom reprezentującym naszą szkołę GRATULUJEMY!!!!!!!Wycieczka klasy Vd i VIb do Warszawy

 

 

logolistopad2.pngWIZYTA PRZEDSTAWICIELI SP7 
W SZKOLE PARTNERSKIEJ W GRECJI W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU COMENIUS

        W dniach 22- 25 października odbyło się spotkanie partnerskie szkół z Grecji, Hiszpanii, Polski i Cypru w ramach realizacji projektu „Quality of life” („Jakość życia”), programu Comenius, Partnerskie Projekty Szkół. Gospodarzem spotkania była grecka szkoła podstawowa z Oreokastro (miejscowość w rejonie Salonik).
        Stronę polską reprezentowała wicedyrektor szkoły, p. Barbara Artych oraz nauczycielki SP7 w Siedlcach (p. M. Szewczak, p. R. Zdanowska, p. B. Jastrzębska, p. E. Kadej, p. I. Woźniak, p. H. Pieńkowska).
        Głównym celem wizyty była ewaluacja realizacji projektu „Jakość życia”, ustalenie produktów finalnych projektu, wspólna praca nad rozpowszechnianiem działań szkół w projekcie, poznanie zasad pracy nauczycieli w Grecji, Hiszpanii, Polsce i na Cyprze, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami poprzez wzajemne obserwacje lekcji, dyskusje.
       Grecy przyjęli nas niezwykle przyjaźnie i gościnnie. Niemal wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie zaangażowali się w organizację naszego pobytu w Salonikach.
        Uczniowie opowiadali nam o historii i zabytkach swojego miasta. Dumnie pokazywali Białą Wieżę, uważaną za symbol Salonik. Dzięki niezwykle ciekawym opowieściom mogłyśmy przenieść się w dawne czasy spacerując dookoła bizantyjskich murów. Uczniowie opowiadali nam o swojej pracy na lekcjach, swoich zainteresowaniach, sposobach spędzania czasu wolnego, prezentowali narodowe tańce i stroje, odgrywali przedstawienia dotyczące bogów Olimpu.
       Szczególnie zapadła nam w pamięci wizyta w Werginie, stanowisku archeologicznym  w północno-wschodniej Grecji, na północ od Olimpu, w pobliżu miasta Weria, od 1996 roku wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
      Nauczyciele z Grecji otwarcie opowiadali o codziennych zadaniach, celach, wyzwaniach, których się podejmują.  Chętnie opowiadali nam o Grecji, tradycjach i kulturze swojego kraju. Przedstawiali narodowe dania oraz uczyli nas podstawowych kroków swoich tańców.
        W ramach wizyty miałyśmy okazję zobaczyć lokalną Oczyszczalnie Ścieków, gdzie wspólnie rozmawialiśmy o istocie propagowania działań mających na celu ochronę środowiska.
      W trakcie tej krótkiej wizyty udało nam się spotkać z władzami lokalnymi miasta Oreokastro. Zarówno burmistrz, jak i jego zastępcy przekazali nam najlepsze życzenia i szczerze ucieszyli się z międzynarodowej współpracy szkół z Grecji, Cypru, Polski i Hiszpanii. 
Opracowała: Pani Małgorzata Szewczak

XIV Dzień Papieski

       W tym roku po raz czternasty obchodzony był Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”. 
Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że świętość nie jest przywilejem nielicznych, ale powinnością wszystkich.
      Obchodząc Dzień Papieski uczniowie mogli wykonać prace plastyczne związane tematycznie z tym dniem, które były eksponowane na tablicy, na parterze szkoły i w sali  nr 31.Dnia 22 października 2014 r. odbył się w szkole  konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II dla uczniów kl. IV- VI. W konkursie wzięło udział 31 chętnych  uczniów (kl. IV- 11 osób, kl. V – 8 osób, kl. VI – 12 osób).
Uczniowie rozwiązywali test, składający się z zadań otwartych  i zamkniętych, dotyczący życia, działania  i nauczania Jana Pawła II.
        Wyniki przedstawiają się następująco:
  I miejsce Adrianna Gnat kl. V e 27,5p/ 32p 
II miejsce Grzegorz Łukomski kl. V e 27p/ 32p
 
III miejsce Kinga Zdanowska kl. IV c 26,5p/ 32p
 
Wyróżnienie: Julia Rogalka kl. VI a 25p/ 32p 
                     Marcin Tarkowski kl. VI c 25p/ 32p

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za udział.


Opracowała: Małgorzata Serzycka

Wyniki konkursu plastycznego 
"Sympatyczne zwierzaki literackie"

Wyniki konkursu plastycznego dla klas 0 – VI organizowanego przez bibliotekę szkolną
„Sympatyczne zwierzaki literackie”

Kategoria - prace plastyczneI miejsce: Adrianna Pieńkowska z klasy V b Saba 
– zwierzęca bohaterka „W pustyni i w puszczy”


II miejsce: Zuzanna Wawryniuk z klasy V e


II miejsce - Natalia Pluciak z klasy V b

Kategoria - formy przestrzenne


I miejsce - Adrian Sosnowski z klasy 0 b


II miejsce - Weronika Ambroziewicz z klasy I d


II miejsce - Ewa Olszewska z klasy I d


III miejsce - Liliana Kurowska z klasy III e
Papuga z baśni o Alladynie


Wyróżnienie - Zuzanna Staręga z klasy III e
Kotka Fizia, bohaterka książki „Gdzie jest Fizia?”


Wyróżnienie - Natalia Wardziak z klasy I c
Kot Filemon


Wyróżnienie - Alicja Czapla z klasy I d

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW

        20 października, w sali widowiskowej „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury, wyróżniającym się uczniom siedleckich szkół wręczono stypendia motywacyjne Prezydenta Miasta Siedlce. 
       Otrzymały je osoby, które w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 miały najwyższą średnią ocen, a dodatkowo mogły się poszczycić osiągnięciami naukowymi, artystycznymi bądź sportowymi na szczeblu regionalnym, wojewódzkim (stypendium II stopnia) oraz ponadwojewódzkim bądź międzynarodowym (stypendium I stopnia).
        Każdy z wyróżnionych uczniów otrzymał list gratulacyjny skierowany do swoich rodziców oraz środki finansowe, które pozwolą rozwijać im pasje i uzdolnienia.

Aż jedenastu uczniów z naszej szkoły odebrało z rąk prezydenta Wojciecha Kudelskiego stypendia motywacyjne I stopnia: Maciej Belowski, Emilia Chazan, Adrianna Gnat, Paulina Krasuska, Izabela Łukasiewicz, Grzegorz Łukomski, Błażej Michalak, Monika Mirosław, Julia Parobczy, Kacper Rozbicki, Kacper Uziembło

Stypendiami II stopnia zostali uhonorowani: Gabriela Mrozek, Julia Salamon, Gabriela Sowa, Aleksandra Szewczyk, Julia Szot, Weronika Świątek, Marcin Tarkowski, Alicja Wyczółkowska

Gratulujemy stypendystom i życzymy dalszych sukcesów, a ich rodzicom przekazujemy wyrazy uznania.DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

        Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Przybyli na nią zaproszeni goście, nauczyciele emeryci, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły oraz uczniowie- przedstawiciele wszystkich klas. 
      Przedstawiciele Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty, Rady Rodziców oraz Pani Dyrektor złożyli wszystkim życzenia z okazji święta KEN. Kluczowym punktem tej części uroczystości było wręczenie przez Panią Dyrektor nagród dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz poinformowanie o przyznanych medalach za pracę w oświacie.
      Następnie wszyscy mogli obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez panią Joannę Zając i klasę VI d- montaż kabaretowo – taneczno - muzyczny – pt. „Obyś cudze dzieci uczył, czyli skąd wziął się nauczyciel na świecie”. Występy te uświetniły piosenki w wykonaniu naszego chóru, pod kierunkiem pani Joanny Chibowskiej.
      Na koniec klasa VI d rozbawiła zebranych swoją parodią piosenki „My Słowianie”. 

Opracowanie- Joanna Zając

Filmowa relacja z uroczystości:

param name="movie" value="//www.youtube.com/v/2HFOhVnTjtQ?hl=pl_PL& version=3">
REALIZACJA PROGRAMU COMENIUS, 
PROJEKT „QUALITY OF LIFE” (Jakość życia)

   W ramach realizacji programu Comenius, projektu „Jakość życia” uczniowie klasy 3e razem z panią Izabelą Woźniak wykonali własny papier czerpany. Na początku uczniowie poznali proces powstawania papieru, a następnie z wielką chęcią zabrali się do pracy. Mamy nadzieję, że zajęcia pozwolą uczniom na docenienie wartości każdej kartki papieru i przyczynią się do propagowania działań na rzecz ochrony środowiska. Jeżeli wy też chcecie zrobić swój własny papier, zgłoście się do naszych specjalistów z 3e. Na pewno chętnie pomogą.

Przypominamy i zachęcamy do odwiedzania zakładki Comenius na stronie głównej szkoły oraz bloga naszego projektu: http://qualityoflifecomenius.blogspot.com/p/poland.html /

Koordynator projektu: Małgorzata Szewczak

Szkoła promująca zdrowie

   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie  klasy III d sami przygotowali poczęstunek w formie zdrowych, pysznych kanapek, w ramach programu  Szkoła promująca zdrowie.
  Zadbaliśmy o to, aby na naszym stole, znalazły się produkty o wysokich walorach zdrowotnych i smakowych. Wykorzystaliśmy różne rodzaje pieczywa, warzywa oraz produkty nabiałowe. Uczniowie sami opracowali plan działania, mając na uwadze higienę i estetykę posiłku. Podczas pracy dzielili się przyniesionymi produktami.
   Degustacja kanapek była poprzedzona krótką lekcją savoir vivreu. Uczniowie uczyli się zasad kulturalnego zachowania przy stole oraz prawidłowego układania  talerzy i sztućców.
  Zajęcia dostarczyły wszystkim wiele radości, zwłaszcza, że dla niektórych były okazją do samodzielnego zrobienia kanapki po raz pierwszy w życiu. Opracowała: Pani Dorota Podgórzak

PIŁKARZE I LIGI MKS POGOŃ SIEDLCE BAWIĄ SIĘ WSPÓLNIE Z UCZNIAMI NASZEJ SZKOŁY!

    W dniu 08.10.2014 na boisku “Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 7 w Siedlcach gościli piłkarze siedleckiego pierwszoligowego klubu MKS Pogoń. 
     Jak to się stało? 
   Chłopcy z klasy II a zawdzięczają to wydarzenie swoim koleżankom z tejże klasy. Dziewczynki zaprosiły piłkarzy I Ligi Pogoni Siedlce z okazji „Dnia chłopaka”. 
Na spotkanie stawili się: pierwszy trener Daniel Purzycki, drugi trener Bartosz Tarachulski oraz piłkarze: Daniel Ciechociński, Tomasz Lewandowski, Krystian Wójcik, Jacek Kozaczyński, Michał Ogrodnik, Kaby oraz Mateusz Tobiasz w roli maskotki Klubu (Lew). 
      Były rozmowy, autografy, dużo radości i dobrej zabawy. Nie obyło się też bez zdrowej, sportowej rywalizacji. Spotkanie zaczęło się krótkim, wspólnym treningiem polegający na ćwiczeniach z piłką w formie wyścigów rzędów. Następnie miał miejsce mecz połączonych sił uczniów klas II a, II e oraz piłkarzy Pogoni. Po wyrównanej walce, i przy wspaniałym dopingu dziewcząt – cherlleaders, mecz zakończył się remisem 2:2. 
    Spotkanie uświetniły nagrody. Zawodnikiem meczu wybrany został uczeń klasy II a Mikołaj Karasek, który strzelił dwie bramki i otrzymał od trenerów Pogoni strój klubowy. Ponadto każdy uczeń otrzymał plan lekcji małego Pogonisty. Chłopcy zostali obdarowani piłkami z autografami piłkarzy Pogoni Siedlce. Gościom wręczono pamiątkowe medale zrobione przez dzieci. 
    Bardzo dziękujemy trenerom i piłkarzom za wizytę w naszej szkole i życzymy sukcesów w rozgrywkach I Ligi.V Turniej  Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

   Drużyna piłki nożnej chłopców z klas IV i V wzięła udział w V Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. 
W eliminacjach drużyna Siódemka Siedlce pokonała kolejno:
Szkołę Podstawową nr 6 - 3:0 
Szkołę w Białkach - 3:2 
Szkołę w Kotuniu - 3:2 
Szkołę Podstawową nr 9 - 3:1 
Szkołę w Wyrozębach - 7:4 
i zajęła pierwsze miejsce w okręgu siedleckim co dało jej awans do finału mazowieckiego. 

     Mazowiecki finał V Turnieju Orlika odbył się 11 października na stadionie w Nowym Dworze Mazowieckim z udziałem ośmiu drużyn wyłonionych w mazowieckich eliminacjach. 
   Drużyna Szkoły Podstawowej nr 7 w grupie eliminacyjnej rozegrała trzy mecze: 
Siódemka Siedlce - Szkoła Podstawowa nr 2 Szydłowiec 1:1 
Siódemka Siedlce - UKS Opia Opinogóra 1:0 
Siódemka Siedlce - Szkoła Podstawowa w Jedlance 5:5

  Uzyskane wyniki dały Siódemce drugie miejsce w grupie i awans do najlepszej czwórki drużyn na Mazowszu. 

   W półfinale Siódemka przegrała 0:3 ze Szkołą Podstawową nr 22 z Płocka. 
W meczu o trzecie miejsce po bardzo wyrównanym pojedynku drużyna naszej szkoły przegrała ze Szkołą Podstawową nr 2 z Karczewa 1:3
Finał Mazowiecki wygrała Szkoła Podstawowa nr 22 z Płocka pokonując w finale Szkołę Podstawową w Jedlance.

 W Mazowieckim Finale Turnieju Orlika naszą szkołę reprezentowali:
 - Bartłomiej Kochan 
-Dawid Czorniej 
-Dawid Nazarczuk 
-Kacper Danilewski 
-Bartosz Wrzosek 
-Szymon Zienkiewicz 
-Kacper Biegun 
-Adam Ratyński 
oprócz w/w w eliminacjach grali również Piotr Owczarczyk i Filip Mateusiak 
Opiekunem drużyny był pan Grzegorz Chazan 
GRATULUJEMY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Konkurs "Wypisz, wymaluj Super Kota" 

  Uczennice naszej  szkoły wzięły udział w ogólnopolskim konkursie „Wypisz, Wymaluj Super Kota”. 

     Wśród laureatów, którzy otrzymali główną nagrodę  (czytniki e-boków) znalazły się uczennice byłej klasy VI e  Monika Mirosław oraz Weronika Świątek. 

     Nagrodzone prace zostały zebrane i opublikowane w formie książki.

 Gratuluję!
Zofia Łukowska

         
 

    
 

 

XIV Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania w bibliotece szkolnej

Znaczenie głośnego czytania dzieciom trudno przecenić - sprzyja rozwojowi wyobraźni, pamięci, wzbogaca słownictwo. Psychologowie podkreślają, że dziecko, któremu się czyta, uczy się słuchać, rozwija też zdolność koncentracji, chęć poznawania świata oraz zainteresowania. 
         
29 września 2014 roku w całej Polsce był obchodzony XIV Ogólnopolski Dzień głośnego Czytania. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Tam, gdzie mieszka ilustracja. Dzień książki obrazkowej”. W miniony poniedziałek nauczyciele bibliotekarze – panie Anna Bryłka-Chomka i Maria Stańczuk odwiedziły uczniów wszystkich klas I oraz klasy II B i II E. Czytały specjalnie wybrane na tę okazję książki z przepięknymi kolorowymi ilustracjami:  

·   „Kotek, który merdał ogonem” autorstwa Gérarda Moncomble i Pawła Pawlaka, 
·     „Proszę mnie przytulić” Przemysława Wechterowicza zilustrowaną przez Emilię Dziubak,
·  
„Wszystko moje! Czyli jak łatwo stracić przyjaciół” napisaną przez Nele Moost, zilustrowaną przez Annet Rudolph,
·   
„Przepraszam, czy jesteś czarownicą?” Emily Horn i Pawła Pawlaka oraz
·   
„Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham” Sama McBratney’a i Anity Jeram.
      Prezentowane teksty mówiły m. in. o potrzebie tolerancji, przyjaźni, miłości, bliskości i zrozumienia, o znaczeniu małych, ale płynących z głębi serca gestów, które mogą zmienić bardzo wiele w życiu każdego z nas. Wszystkie towarzyszące opowiadaniom ilustracje cechowała ciepła, przyjazna paleta barw, bezpretensjonalne poczucie humoru, spora dawka liryzmu. Ilustracje bawiły, cieszyły oczy i serca, wzruszały i rozczulały. Wspólna głośna lektura  dostarczyła wiele przyjemności zarówno słuchaczom jak i czytającym.

 

Odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego

28 września uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w uroczystościach odsłonięcia pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Odsłonięcia dokonali: brat śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Jarosław Kaczyński, prezydent Siedlec Wojciech Kudelski oraz przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Zbigniew Sobolewski. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele katedralnym, której przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda.

 
 
 
 
   

 

Opracowała: Małgorzata Sieńkowska

Bicie rekordu we wspólnym czytaniu 27 września 2014 roku

27 września br. przed Galerią Siedlce przy ul. Józefa Piłsudskiego 74 miała miejsce II w dziejach miasta próba bicia rekordu we wspólnym czytaniu. Na Plac Bankowy przyszli dorośli, młodzież, dzieci, zjawiły się całe rodziny. Rejestracja chętnych osób rozpoczęła się o godzinie 1200. Należało podać imię i nazwisko i tytuł książki, którą się będzie czytało. Jako dowód uczestnictwa każdy otrzymał specjalny pamiątkowy certyfikat. O godzinie 1255 zgromadzeni przed Galerią siedlczanie przez 5 minut głośno lub po cichu czytali swoje ulubione książki. Mimo, że na placu zjawiło się kilkaset osób, d ubiegłorocznego wyniku - 585 czytających - sporo zabrakło… 

Jednak bardzo nas cieszy, że taka akcja odbyła się już po raz drugi, zgromadziła naprawdę wielu miłośników książek, a wśród zatopionych w lekturze mieszkańców Siedlec byli także uczniowie, rodzice i nauczyciele z naszej szkoły!!! Czytaliśmy m. in. opowiadania Stanisława Lema, książkę R. Goscinny’ego i J. J. Sempé „Mikołajek i inne chłopaki”, „Oto jest Kasia” Miry Jaworczakowej i „Miś zwany Paddington” Michaela Bonda. 

  Akcja bicia rekordu w liczbie osób jednocześnie czytających na świeżym powietrzu stanowi doskonały sposób promocji czytelnictwa, pokazania, że kochamy książki i nieprawdą jest, iż Polacy nie czytają!!! Dziękujemy wszystkim uczniom naszej szkoły, których nie zabrakło 27 września na placu przed Galerią Siedlce. Jednocześnie mamy nadzieję, że w przyszłym roku nasze szeregi zasili liczniejsza grupa miłośników książek oraz czytania, i siedlczanom uda się pobić rekord.

 
 
 
 
 

Nauczyciele bibliotekarze

 I miejsce drużynowo i indywidualnie w konkursie rowerowym 

http://www.sp10siedlce.edu.pl/rys13_14/tzr.jpeg

       18 września  2014 roku w Siedlcach odbył się konkurs rowerowy dla szkół podstawowych. „Tor Przeszkód” został zorganizowany w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, obchodzonego w tym roku pod hasłem „Podziel się drogą”.
Na parkingu przy kościele p.w. Św. Józefa w Siedlcach rywalizowali uczniowie siedmiu siedleckich szkół. Konkurs polegał na pokonaniu rowerem toru przeszkód w jak najkrótszym czasie i bez punktów karnych za potrącenie przeszkód.
I miejsce w konkursie drużynowym zajęła Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach, którą reprezentowali: Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

 •     Natalia Nazarczuk, kl. V a

 •    Magdalena Wiechetek, kl. V d

 •    Dawid Nazarczuk, kl. V d

 •    Daniel Podlipniak, kl. VI c

 •    Igor Wodzyński, kl. VI c.

I miejsce w konkursie indywidualnym zdobył Daniel Podlipniak z klasy VI c. 

Gratulujemy!

Opracowała: Małgorzata Kłosińska

Klub fotograficzny "FOTO JUNIOR" po wakacjach!

     Witajcie w nowym roku szkolnym 2014/15! Mamy nadzieję, że mieliście udane wakacje. Czekamy na Wasze fotograficzne wspomnienia! Przesyłacie zdjęcia na adres: kfotograficzny@gmail.com

 Przypominamy jednocześnie adres naszego bloga: 
http://kfotograficzny.blogspot.com /

A o to zdjęcie Andżeliki Pasik z klasy VI e "Plaża"  


opracowała: Renata Zdanowska

75 rocznica agresji sowieckiej na Polskę 

   17 września 2014 r. minęła 75 rocznica agresji sowieckiej na Polskę. Uroczystości w naszym mieście rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Ducha Św. pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy. Po Eucharystii została uroczyście odsłonięta tablica poświęcona pamięci porucznika Stefana Kosobudzkiego, PS. „Sęk’’ – dowódcy oddziału partyzanckiego XII Okręgu Podlaskiego NSZ. Jej odsłonięcia dokonali ks. Bp Kazimierz Gurda, ks. kan. Janusz Wolski, prezydent Wojciech Kudelski oraz członkowie rodziny Stefana Kosobudzkiego. Dalsze uroczystości odbyły się na Skwerze Wileńskim, pod pomnikiem V i VI Wileńskiej Brygady AK. Uczniowie naszej szkoły z pocztem sztandarowym uczestniczyli w tej uroczystości. Małgorzata Sieńkowska

Ślubowanie klas pierwszych

Zgodnie z tradycją Szkoły Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach 10 września 2014 r. uczniowie sześciu klas pierwszych zostali uroczyście przyjęci w poczet społeczności szkolnej. To ważny i wyjątkowy dzień dla naszych pierwszoklasistów, ich wychowawców i rodziców. 

Uroczystość uświetnili swą obecnością Pani Anna Sochacka - Zastępca Prezydenta Miasta i Pan Stefan Somla - Wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Ciepłe słowa do najmłodszych skierowali zaproszeni goście oraz starsi koledzy.

Uczniowie, składając uroczystą przysięgę na sztandar szkoły, zobowiązali się być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię szkoły, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz rzetelnie wywiązywać się z uczniowskich obowiązków.

Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. "Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 7" - mówiła, dotykając wielkim ołówkiem - jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych. 

Ukoronowaniem aktu pasowania, do którego przystąpiło 139 uczniów było wręczenie pamiątkowych dyplomów.

Część artystyczną dla młodszych kolegów przygotowali uczniowie z klasy III b i III d oraz zespół taneczny „Tańczące nutki”  z klasy II a.

Pierwszoklasiści z przejęciem i w skupieniu wysłuchali ciepłych i serdecznych słów skierowanych do nich przez Panią Dyrektor – Alicję Świderską. Nie obyło się także bez pamiątkowych fotografii.

Ten dzień na długo zostanie w ich pamięci. Rozpoczął się nowy etap w ich życiu. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a wszystkim pierwszoklasistom życzymy dużo siły i wytrwałości w dążeniu do zdobywania wiedzy aby każdy dzień Waszego pobytu w murach naszej szkoły był radosny i szczęśliwy.


Filmowa relacja z pasowania pierwszaków:

WIZYTA W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU COMENIUS

W ramach realizacji programu Comenius, projektu „Jakość życia” siedmioro uczniów z klas: 5d oraz 6b oraz dwóch nauczycieli języka angielskiego: p. T. Jakubiak oraz p. M. Szewczak zwiedzało oczyszczalnie ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Siedlcach.
Mieliśmy okazję wysłuchać ciekawych informacji oraz obejrzeć proces oczyszczania ścieków. Składamy serdeczne podziękowania panu Leszkowi Durce za oprowadzenie nas po przedsiębiorstwie, cierpliwość oraz serdeczność. Była to dla nas bardzo ciekawa lekcja. Oczyszczalnia Ścieków była dostępna dla zwiedzających podczas Dni Siedlec.

http://www.tvsiedlce.pl/1,5704-wiadomosci_regionalne_08.09.2014.html  


REALIZACJA PROGRAMU COMENIUS
 W ROKU SZKOLNYM 2014-2015

logolistopad2.png

Szanowni Uczniowie!

W nowym roku szkolnym kontynuujemy europejską współpracę szkół w ramach programu Comenius.
Przed nami drugi rok realizacji projektu „Jakość życia” (Quality of life). 
Partnerami naszej szkoły są placówki oświatowe z Cypru, Hiszpanii i Grecji.

W pierwszym roku naszej międzynarodowej współpracy koncentrowaliśmy się na dwóch kwestiach: zdrowym odżywianiu oraz promowaniu właściwych zachowań.

Drugi rok projektu będzie dotyczył ochrony środowiska oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

Nie zapominajcie, że językiem projektu jest język angielski. Mamy nadzieję, że zachęci Was to do pogłębiania wiedzy z języka obcego. Dzięki znajomości języka angielskiego będziecie mogli komunikować się z uczniami z innych państw.

Przed nami wiele nowych wyzwań. Zachęcamy wszystkich uczniów do angażowania się w realizację naszego projektu. 

Zespół do realizacji 
programu Comenius

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

1 września 2014 r. odbyło się w Szkole Podstawowej nr 7 w Siedlcach uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.

Pani dyrektor Alicja Świderska powitała obecnych na sali uczniów klas czwartych i zapoznała ich z nowymi wychowawcami. Część artystyczną przygotowały klasa IIIb i IIId pod opieką p. Alicji Andrzejewskiej i p. Doroty Podgórzak. Wszystkim uczniom i nauczycielom naszej szkoły życzymy owocnej pracy i sukcesów w nowym roku szkolnym.