Ważna informacja!

W związku z prowadzoną budową sieci szerokopasmowej Miasta Siedlce,
szkolny numer telefonu uległ zmianie.

25 794 35 71
to nowy numer telefonu
do sekretariatu szkoły.

Obecny numer telefonu
25 633 93 84 będzie funkcjonował
do końca czerwca 2014 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014-2015 
w dniu 1.09.2014 r. 

 

Godz. 9.30

Spotkanie w sali gimnastycznej klas: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 3b, 3d 

Po uroczystości spotkania w salach:

3b – sala 25             4a – sala 33               4d – sala 35

3d – sala 29             4b – sala 34              4e – sala 46

  4c – sala 40

 

Godz. 9.30   - spotkania w salach:

0a – sala 13             5a – sala 38             6a – sala 37

2a – sala 27             5b – sala 34             6b – sala 35 

2b – sala 24             5c – sala 40             6c – sala 45

2c – sala 15             5d – sala 33             6d – sala 46

2d – sala 26             5e – sala 36             6e – sala 31

2e – sala 28

3a – sala 25

3c – sala 29

3e – sala 19

 

Godz. 10.30  - spotkania w salach:

0b – sala 13

1a – sala 15             1d – sala 28

1b – sala 19             1e – sala 26

1c – sala 24             1f – sala 27

 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW
UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH - rok szkolny 2014/2015

 

Zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych
na spotkanie informacyjne z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas oraz nauczycielami uczącymi

dnia 28 sierpnia (czwartek) 2014 r. o godz. 15.00
w sali gimnastycznej.


Zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 7
im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach

Dział VII 

§ 25.

W szkole obowiązuje jednolity strój uczniowski i obuwie, np. typu "warrior". Obuwie musi być tekstylne, na białej podeszwie, wiązane
lub zapinane na rzepy.
Każdy wychowawca w porozumieniu z rodzicami i uczniami ustala kolorystykę i fason ubioru. Decyzje o wymianie stroju powinny być podejmowane zgodnie z przepisami bhp. Jeśli zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na zewnątrz budynku szkoły, dopuszcza się inne obuwie sportowe.

Rząd pomoże. Zapowiedź kontynuacji programu „Wyprawka szkolna"

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna".


Osoby zainteresowane proszone są o pilny kontakt z sekretariatem szkoły

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

słabowidzących,
niesłyszących,
słabosłyszących,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych - z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

W 2014 r. do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:
- słabosłyszący,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także zakupu materiałów edukacyjnych (zobacz tabelę) 

 

Pobierz druk nr 1 Pobierz druk nr 2 Rozporządzenie Uchwała

 

"Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 klas I-V"  

  
"Zakończenie klas szóstych"  

  „Nie możesz zatrzymać żadnego dnia,

ale możesz go nie stracić”.

       26 czerwca 2014 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego klas szóstych. Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru. Następnie Pani Dyrektor Alicja Świderska pożegnała uczniów – już absolwentów, życzyła im wielu sukcesów w dalszej edukacji i przypomniała, że do „siódemki” zawsze mogą wrócić wspomnieniami, a także ją odwiedzić.

      Kolejnym etapem było ślubowanie absolwentów klas szóstych oraz przekazanie sztandaru młodszym kolegom.

      W czasie uroczystości zostały wręczone dyplomy i nagrody za wyniki w nauce, aktywność w życiu szkoły, sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach oraz zawodach sportowych, a rodzicom listy gratulacyjne. Pani Dyrektor Alicja Świderska gorąco podziękowała Rodzicom zaangażowanym we współpracę ze szkołą.

      Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna - gala „Czesławy 2014” w wykonaniu uczniów z klasy V b i V a pod kierunkiem pani Justyny Kowalczyk i pani Joanny Chibowskiej. Szóstoklasistom na wzór amerykańskiej akademii filmowej przyznano i wręczono Czesławy 2014.

• W kategorii „Sympatyczny prymus” zwyciężyła Magdalena Smuniewska z kl. VIb.

• W kategorii „Mistrz słowa” zwyciężyła Gabriela Mrozek z kl. VI e.

• W kategorii „ Mistrzyni elegancji” zwyciężyła Karolina Olszewska z kl. VI b.

• W kategorii „Królowa dobrych manier”- Zuzanna Kurowska z kl. VI d.

• W kategorii „Dżentelmen roku” – Konrad Wyczółkowski z kl. VI e.

• W kategorii „ Pomocna dłoń” – Monika Paskudzka z kl. VI c.

• W kategorii „Mistrz uśmiechu” Anna Miler z kl. VI a.

• W kategorii „Mistrz tańca „ – Patrycja Bojar z kl. VI a

• W kategorii „Mistrz sportu” - Monika Mirosław z kl. VI e i Łukasz Sala z kl. VIa.

Na zakończenie części artystycznej mogliśmy obejrzeć fotorelację przygotowaną przez koło dziennikarskie pod kierunkiem pani Anety Skolimowskiej. Absolwenci ze wzruszeniem obserwowali i wspominali najważniejsze wydarzenia z ich wspólnie spędzonych lat w Szkole Podstawowej nr 7.

WSZYSTKIM NASZYM ABSOLWENTOM ŻYCZYMY POWODZENIA I DALSZYCH SUKCESÓW.

Po uroczystościach na sali gimnastycznej dzieci udały się do wyznaczonych sal na spotkania z wychowawcą.

Opracowała: Pani Justyna Kowalczyk 
 

Jeśli chcesz obejrzeć więcej filmów z życia szkoły, zapraszamy do odwiedzenia bloga: sp7kf.blogspot.com <

REALIZACJA PROGRAMU COMENIUS
 W ROKU SZKOLNYM 2014-2015

        Szanowni Uczniowie! 

W nowym roku szkolnym kontynuujemy europejską współpracę szkół w ramach programu Comenius.
Przed nami drugi rok realizacji projektu „Jakość życia” (Quality of life). 
Partnerami naszej szkoły są placówki oświatowe z Cypru, Hiszpanii i Grecji. 

W pierwszym roku naszej międzynarodowej współpracy koncentrowaliśmy się na dwóch kwestiach: zdrowym odżywianiu oraz promowaniu właściwych zachowań.

Drugi rok projektu będzie dotyczył ochrony środowiska oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

Nie zapominajcie, że językiem projektu jest język angielski. Mamy nadzieję,
że zachęci Was to do pogłębiania wiedzy z języka obcego. Dzięki znajomości języka angielskiego będziecie mogli komunikować się z uczniami z innych państw.

Przed nami wiele nowych wyzwań. Zachęcamy wszystkich uczniów
do angażowania się w realizację naszego projektu. 

 

Zespół do realizacji
programu Comenius

 

"Nasz Teatr"  

  06.05.2014 r. koło teatralne „Nasz Teatr” działające pod kierunkiem p. Edyty Kadej i p. Katarzyny Wąsowskiej wzięło udział w IV Festiwalu Kultury Chodów 2014 w Chodowie, na którym dzieci zdobyły I miejsce w kategorii klas I-III za spektakl pt. „O kogutku i kurce”. Zespół teatralny „Nasz Teatr” tworzą uczniowie klasy I d (Aleksandra Borkowska, Nikola Czarnocka, Hanna Filimoniuk, Olga Firasiewicz, Adrianna Hryciuk, Natalia Kosieradzka, Bartosz Księżopolski, Michalina Łopuszyńska, Adrian Michalak, Dawid Orzyłowski, Klaudia Radzikowska, Kacper Skorupka ,Martynka Wójcik, Wiktor Zieliński) i uczniowie klasy III c (Aleksandra Golec, Angelika Kazimierczak, Aleksandra Malczak, Nikola Mazurczak, Martyna Piskorz, Karolina Sejbuk, Julia Sieńkowska, Natalia Sowa, Maria Tchórzewska, Joanna Wdowiak Wielgórska, Oliwia Zabuska, Kinga Zdanowska).
Natomiast 22.05.2014r. w Sali Widowiskowej „Podlasie” MOK odbyły się przesłuchania zespołów teatralnych w ramach XIX Miejskiego Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2014, na którym „Nasz Teatr” zdobył również I miejsce w kategorii klas I-III.

 
Ponadto mali aktorzy zaprezentowali swoje umiejętności i efekt systematycznej pracy uczniom naszej szkoły. Sukcesy dzieci były możliwe dzięki temu, że ciężkiemu i systematycznemu wysiłkowi towarzyszyły dobre emocje i wspaniała zabawa. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Jesteśmy z Was bardzo dumne. Brawo!


Edyta Kadej i Katarzyna Wąsowska

 

 Zajęcia w Instytucie Chemii  

  Serdecznie dziękujemy pani Beacie Łopuszyńskiej, pani Jolancie Wnorowskiej i panu Karolowi Wnorowskiemu za zaproszenie 17 czerwca 2014r. uczniów z klasy I d i III c pod opieką pani Edyty Kadej i pani Katarzyny Wąsowskiej na zajęcia laboratoryjne na Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny do Instytutu Chemii. Dzieci z wielkim zainteresowaniem samodzielnie wykonywały eksperymenty i obserwowały doświadczenia przygotowane przez pracowników Instytutu.

 

 AKCJA ELEKTROŚMIECI  

  Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego
„MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI”, w ramach którego przeprowadziliśmy zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jest to projekt długofalowy, skierowany zarówno do uczniów, nauczycieli i opiekunów, jak i całej społeczności lokalnej. Program został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska oraz Związku Miast Polskich.

Podczas zbiórki, która odbyła się 14 maja bieżącego roku, udało nam się zgromadzić: 33 telewizory, 27 monitorów, 38 odbiorników radiowych, 
9 komputerów, 15 drukarek, 19 odkurzaczy, 2 chłodziarki, 2 pralki, 16 czajników elektrycznych, 19 żelazek. Były też suszarki, roboty kuchenne, telefony, wiertarki, szlifierki, świetlówki, a nawet piece elektryczne i stary faks.

Za zużyty sprzęt otrzymaliśmy kupony Funduszu Oświatowego, na podstawie których zostały naliczone naszej szkole punkty. Na koncie Funduszu Oświatowego zgromadziliśmy prawie dwa tysiące punktów. To bardzo dużo. Mamy zamiar je pomnożyć i w przyszłości wymienić na atrakcyjne pomoce dydaktyczne dla szkoły. 

DZIĘKUJEMY
WSZYSTKIM UCZNIOM, RODZICOM, NAUCZYCIELOM I INNYM OSOBOM ZA ZAANGAŻOWANIE W NASZĄ AKCJĘ
 

        Akcja 'Gorączka Złota'  

  W czerwcu 2014 r. szkolne koło PCK ogłosiło i przeprowadziło akcję „Gorączka złota”. Akcja przebiegała we współpracy ze szkolnym kołem Caritas i Samorządem Uczniowskim.

„Polski Czerwony Krzyż organizuje ogólnopolską akcję "Gorączka złota", która polega na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych. „Gorączka złota” trwa od marca do czerwca. 

W ramach akcji prowadzone są zbiórki uliczne, zbiórki w sklepach, szkołach, firmach, a także w wielu innych miejscach. Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje kolonie dla najuboższych dzieci. Akcja "Gorączka złota" oprócz pozyskania środków na kolonie, ma także wymiar społeczny. Podczas akcji promowana jest idea wolontariatu – bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Warto podkreślić fakt, że większość wolontariuszy to uczniowie, którzy pomagają swoim rówieśnikom". (cytat ze strony internetowej: http://www.pck.pl/pages,131.html)

W naszej szkole zebrano na ten cel 140 zł.    

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

(opracowanie: p. R. Zdanowska)

UKS "Siódemka ‘" przy Szkole Podstawowej nr 7 w Siedlcach
zaprasza na kolonie letnie.


Termin 14 - 24 lipca 2014 r.
Wiek uczestników 7 - 13 lat.

Świnoujście przyciąga turystów walorami klimatycznymi
i niezwykłymi krajobrazami. Niektórzy mówią, że "tu zaczyna się Polska"’. To słońce, woda, złoty piasek, wiele atrakcji i bliskie sąsiedztwo Niemiec.
Zakwaterowanie: -ośrodek kolonijny położony jest 150m od przejścia granicznego i niedaleko morza, pokoje 2-3 osobowe
z pełnym węzłem sanitarnym i TV.
Wyżywienie: -3 x dziennie w stołówce ośrodka
Transport - autokar klasy zachodniej z WC i klimatyzacją do dyspozycji przez cały czas pobytu.
Kadra - doświadczeni nauczyciele ze SP nr 7.

Program kolonii:

* Zwiedzanie Fortu Gerharda.
* Wycieczka autokarowa do Międzyzdrojów (molo, aleja gwiazd, Muzeum Figur Woskowych) i Wolińskiego Parku Narodowego.
* Zabawa na krytych basenach w Ahlbeck w Niemczech.
* Wycieczka do Straslundu w Niemczech, pobyt w akwarium tropikalnym i oceanarium.
* Wycieczka do zoo w Niemczech, gdzie można przechadzać się wśród zwierząt i karmić niektóre gatunki.
* Konkurs budowli z piasku z nagrodami, dyskoteki, aerobik, karaoke, konkurs plastyczny, kolonijna rewia mody, projekcje filmów, wieczorne spotkania z bajką, zajęcia sportowo-rekreacyjne: piłka nożna, piłka siatkowa, gry i zawody, plażowanie
i kąpiele w morzu.

Całkowity koszt kolonii - 1230 zł+ 20 euro na bilety wstępu
w Niemczech. Ilość miejsc ograniczona. Podczas zapisu proszę wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł.

Zgłoszenia przyjmują: Barbara Artych, Alicja Andrzejewska, Hanna Pieńkowska, Agnieszka Mościcka
Tel. kontaktowy: 502 329 892, 600 670 462, 504 072 539

wersja kolonii w programie word

FOTO JUNIOR

FOTO JUNIOR – klub fotograficzny NIE kończy działalności. Wakacje są świetną okazją do robienia zdjęć. Zachęcamy do przesyłania Waszych zdjęć na adres:

klubfotosp7@gmail.com

Trudno nawet opisać w ilu miejscach byliśmy w tym roku szkolnym, ile wystaw fotograficznych 

i malarskich obejrzeliśmy i w ilu plenerach wzięliśmy udział.

Jedynym sposobem na to jest obejrzenie naszego bloga. 

Może i TY odkryjesz w sobie pasję fotografowania!

 http://kfotograficzny.blogspot.com/ 

(opracowanie: p. R. Zdanowska)


BLOG 'FOOD PYRAMID'

http://foodpyramid2013.blogspot.com/

Możecie go odnaleźć na stronie internetowej naszej szkoły w 'Zakładce' – 'Comenius/eTwinning'.

Rok szkolny 2013/14 dla wielu uczniów okazał się zaskakująco 'apetyczny'. Uczestniczyli oni bowiem w zajęciach z języka angielskiego w ramach projektu eTwinning „Food Pyramid” („Piramida Zdrowego Żywienia”). Na szczęście :) oprócz zajęć teoretycznych dotyczących zasad zdrowego odżywiania, uczniowie samodzielnie przygotowywali proste, smaczne i zdrowe przekąski i sałatki (yummy:-)

 

Nadchodzące wakacje są świetną okazją do zrobienia zdjęć tradycyjnym potrawom polskim i z innych krajów. Podzielcie się z nami swoimi doświadczeniami kulinarnymi. A może przygotujecie coś samodzielnie?

 Wysyłajcie nam swoje zdjęcia na adres:

klubfotosp7@gmail.com

(opracowanie: p. R. Zdanowska)
BLOG HISTORYCZNY

http://etwinningproject14.blogspot.com/  

Możecie go odnaleźć na stronie internetowej naszej szkoły w 'Zakładce' – 'Comenius/eTwinning'.

Od 10 października 2013 r., kiedy to nasza szkoła otrzymała akceptację projektu eTwinning "I love history of my country" (Kocham mój kraj i jego historię), możecie obserwować efekty pracy uczniów:

-    szkice,

-    rysunki,

-    prezentacje multimedialne,

-    albumy,

-    zdjęcia.

A wszystko po to, by pokazać w jak pięknym mieście i kraju żyjemy.

Nadchodzące wakacje są świetną okazją do zrobienia zdjęć w zabytkowych miejscach naszego kraju (i nie tylko). Wysyłajcie nam swoje zdjęcia na adres:

klubfotosp7@gmail.com

(opracowanie: p. R. Zdanowska)Protokół z przebiegu konkursu

“HISTORIA PCK W KOMIKSIE”

Cele konkursu:

-      upamiętnienie 95-lecia powstania PCK

-      poznanie historii PCK

-      przedstawienie w ciekawej formie – komiksu – wydarzeń historycznych

-      korzystanie z internetu i strony PCK

W maju 2014 roku został ogłoszony konkurs na przedstawienie w formie kilku slajdowego komiksu wydarzeń z historii PCK. Konkurs przeznaczony był dla klas IV – VI.

W czerwcu rozstrzygnięto konkurs.

WYNIKI:

I miejsce - Milena Mościcka i Patrycja Przesmycka z klasy V d (jedna praca)

II miejsce – nie przyznano

III miejsce - Urszula Czyżewska i Karolina Soćko z klasy V d

 

Finał XXXI Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego

12 czerwca br. na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce w Centrum Kultury i Sztuki odbył się finał XXXI Konkurs Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego. Jest to jedyny konkurs recytatorski o zasięgu regionalnym adresowany do recytatorów ze szkoły podstawowej. W finale wzięli udział zwycięzcy eliminacji miejskich i powiatowych regionu siedleckiego. 

 Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy III e Iga Celina Gałachowska, laureatka I miejsca w eliminacjach szkolnych i zwyciężczyni eliminacji miejskich tego konkursu. Zaprezentowała ona z wdziękiem wiersz Łukasza Dębskiego „Szkoła francuskich kucharzy” i fragment prozy z książki Melanii Kapelusz „Kinga i co z niej wyrośnie”.

         Z dumą i radością informujemy, że Iga w finale zdobyła wyróżnienie! Serdecznie gratulujemy!!!

 
  

     WIZYTA UCZNIÓW       
I NAUCZYCIELI 
SP7 W SZKOLE PARTNERSKIEJ 
W HISZPANII W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU COMENIUS  

W dniach 4-7 czerwca uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 7 w Siedlcach uczestniczyli w spotkaniu partnerskim szkół z Grecji, Hiszpanii, Polski i Cypru w ramach realizacji projektu „Quality of life” („Jakość życia”), programu Comenius, Partnerskie Projekty Szkół.

Spotkanie odbyło się w szkole CEIP Enrique Tierno Galvan w San Sebastian de los Reyes w Hiszpanii. W spotkaniu uczestniczyli: nauczyciele i uczniowiez Grecji, Cypru, Hiszpanii i Polski. Grupa z Polski liczyła 8 przedstawicieli: p. dyr. Alicja Świderska, p. Małgorzata Szewczak, p. Hanna Sobieszuk, p. Tatiana Jakubiak, Julia Rogalka (uczennica klasy 5a), Monika Mirosław (uczennica klasy 6e), Monika Paskudzka (uczennica klasy 6c), Gabriela Mrozek (uczennica klasy 6e).

Pierwszy dzień spotkania upłynął na wzajemnym poznawaniu się członków delegacji państw z Cypru, Hiszpanii i Polski oraz wspólnej zabawie w kręgielni. Nauczyciele mieli okazję porozmawiania o realizowanym projekcie „Quality of life” („Jakość życia”), wymienić się doświadczeniami, określić zasady i szczegóły współpracy na czas wizyty w Hiszpanii. Uczniowie uczyli się wzajemnie nowych słów, rywalizowali w zespołach międzynarodowych, zapoznawali najbliższą okolicę.

Dnia 5 czerwca odwiedziliśmy szkołę podstawową CEIP Enrique Tierno Galvan w San Sebastian de los Reyes, gdzie mieliśmy okazję spotkać się z dyrektorem szkoły, p. Amaya Velazquez Aja, kadrą nauczycieli oraz uczniami wszystkich klas. 

Gościliśmy również z wizytą u prezydenta miasta San Sebastian de los Reyes, pana Manuela Ángela Fernándeza. Wizyta w ratuszu pozwoliła nam na poznanie zasad i godzin pracy urzędników w Hiszpanii, historii miasta i najbliższych okolic, zdobycia informacji dotyczących kultury i tradycji hiszpańskich: m in. korridy, wyścigu byków itp. Spotkaliśmy i porozmawialiśmy z torreadorem, który zaprezentował nam pelerynę, muletę i opisał zasady zachowań podczas festiwalów w Hiszpanii. Pracownicy ratusza pokazali nam również muzeum miasta w którym zgromadzono wiele interesujących przedmiotów nawiązujących do przeszłości San Sebastian de los Reyes oraz regionu.

    

Gospodarze z Hiszpanii oprowadzili nas po swoim mieście szczegółowo opisując historię i legendy dotyczące ich rodzinnych stron. Zaprosili nas również na obiad, gdzie mieliśmy okazję spróbować dań typowych dla Hiszpanii m.in. różnych przekąsek (tapas) oraz zupę gazpacho – chłodnik z pomidorów i papryki.

Po obiedzie wszystkie delegacje wybrały się na wspólną wycieczkę do Madrytu. Zwiedziliśmy muzeum Prado, zobaczyliśmy Pałac Królewski, Pałac Sprawiedliwości, Pałac Senatu, Pałac Kongresowy, Puerta de Alcalá, Katedrę Almudena, kościół San Pedro el Real i wiele innych zapierających dech w piersiach miejsc charakterystycznych dla Madrytu. Warto dodać, że naszym przewodnikiem po Madrycie był mąż pani dyrektor szkoły z którą współpracujemy, który wykazał się ogromną wiedzą dotyczą zarówno architektury jak i historii miasta.

  

DSC00793.JPG

Wracając z Madrytu przejeżdżaliśmy obok stadionu znanej drużyny piłkarskiej, Real Madryt.

Wieczór upłynął nam na wspólnych dyskusjach, wymianach doświadczeń, nauce języków obcych.

Dnia 6 czerwca odbyła się w szkole oficjalna akademia. Podziwialiśmy uczniów z Hiszpanii wykonujących tańce narodowe oraz przedstawiających krótkie historie dotyczące projektu „Quality of life”, programu Comenius. Szczególnie zachwyciły nas najmłodsze dzieci, które pomimo swoich 4 lat dzielnie reprezentowały szkołę i kraj. Długo wspominaliśmy wspólny taniec do piosenki „Bananas”. 

DSC00817.JPG

 

Po akademii mieliśmy okazję zapoznać się szczegółowo z pracą placówki z San Sebastian de los Reyes. Poznaliśmy szczegółowy plan pracy szkoły: większość uczniów rozpoczyna lekcje o 9.00, a kończy przed 14.00. Uczniowie uczą się języka hiszpańskiego, angielskiego, matematyki, przyrody, muzyki, plastyki, zajęć sportowych, religii/ etyki. Prace plastyczne, techniczne uczniów można podziwiać na korytarzach szkoły. 

Wszystkie sale wyposażone są w tablice multimedialne, z których uczniowie korzystają na zajęciach szkolnych. Uczniowie nie mają podręczników do większości przedmiotów, otrzymują karty pracy, które wypełniają na zajęciach. Każdego dnia otrzymują również pracę domową do wykonania po lekcjach.

Zarówno uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w  różnych zajęciach odbywających się w szkole: obserwowaliśmy lekcje matematyki z wykorzystaniem komputerów, lekcje przyrody,  lekcje języka angielskiego, zajęcia z matematyki dla czterolatków.

aktual19

 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcjach plastyki i wychowania fizycznego.

Po wyczerpujących, ale interesujących zajęciach odbyły się spotkania dotyczące realizacji programu „Quality of life”. Przypomniano cele projektu, omówiono opracowane produkty Comeniusa, sformułowano ankiety dla uczniów i nauczycieli, określono daty
i zasady kolejnych wizyt partnerskich. 

Następnie poznaliśmy kolejną potrawę hiszpanską:  paella – potrawę jednogarnkową na bazie ryżu i szafranu. Goście zostali także poczęstowani pysznymi słodkościami podawanymi na deser.

Po południu wszystkie delegacje udały się do centrum Micropolis, gdzie miały okazję wspólnie spędzić czas, lepiej się poznać i zaprzyjaźnić.

Wieczorem wszyscy spotkali się w restauracji El vidueno, gdzie odbyło się podsumowanie wizyty w Madrycie. Po kolacji wysłuchaliśmy koncertu z muzyką flamenco i oglądaliśmy taniec flamenco wykonany przez pracowników szkoły podstawowej z Hiszpanii. 


Ostatniego dnia delegacje państw spotkały się rano, aby przeanalizować wzajemną współpracę, sformułować wnioski do dalszej pracy.

Spotkanie w Hiszpanii trwało krótko, ale myślę, że na długo pozostanie w naszych wspomnieniach.

Koordynator projektu, Małgorzata Szewczak

,,Godzina baśni”

9 czerwca 2014 roku odbyła się w naszej szkole ,, Godzina baśni”, impreza czytelnicza przeznaczona dla oddziałów ,,0” oraz uczniów klas II i III. Szczególnymi gośćmi były dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 1, Miejskiego Przedszkola nr 13, Niepublicznego Przedszkola ,,Calineczka” i Niepublicznego Przedszkola ,,Wesoły Smyk”.

W pierwszej części spotkania przeprowadzono konkursy polegające na odgadnięciu tytułu baśni na podstawie ilustracji oraz na podstawie rozsypanki wyrazowej. Dzieci odpowiadały także na zagadki. Jako baśniowe postaci Jasia i Małgosi, mając zasłonięte oczy, musiały powiedzieć, jakie słodycze dano im do spróbowania. Wszystkim konkursom towarzyszyły wielkie emocje.

W drugiej części spotkania, w przedstawieniu pt. ,,Jaś i Małgosia,” przygotowanym na podstawie testu Jana Brzechwy przez p. Agatę Kuśmierczyk, wystąpili uczniowie z klasy V a i V b. Aktorom udało się stworzyć na scenie ciekawą historię i skupić na niej uwagę wymagających małych widzów. Największą nagrodą dla dzieci występujących w inscenizacji były spontaniczne brawa, które usłyszały na zakończenie przedstawienia.

Obsada:

Narrator - Aleksandra Pniewska

Matka - Aleksandra Murawska

Jaś - Wiktoria Leszczuk

Małgosia - Zuzanna Leszczuk

Drwal - Michał Stefaniuk

Czarownica - Gabriela Czarnocka

Wilk - Aleksandra Radzikowska

Sufler - Natalia Kozułko


Zbiórka książek dla dzieci z Domu Dziecka w Siedlcach

W dniach 6 - 29 maja 2014 roku w bibliotece szkolnej trwała zbiórka książek dla dzieci z Domu Dziecka w Siedlcach. Nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły ofiarowali 168 książek. Wśród nich znajdowały się lektury ,,Lew, Czarownica i stara szafa”, ,,Bracia Lwie Serce”, ,,W pustyni i w puszczy”, ,,Ania z Zielonego Wzgórza”. Nie zabrakło też takich bestsellerów jak ,,Harry Potter i kamień filozoficzny” oraz powieści Astrid Lindgren i wielu innych poczytnych autorów. Dla najmłodszych zebraliśmy dużo znanych baśni autorstwa H. Ch. Andersena czy Charles’a Perrault.

Wszystkim ofiarodawcom bardzo serdecznie dziękujemy.

UWAGA

Opłaty za obiady za czerwiec będą przyjmowane w dniach:

27.05.2014r. w godz. 7.30 - 11.00
28.05.2014 r. w godz. 8.00 - 11.00
28.05. 2014 r. w godz. 14.00 - 16.30
29.05.2014 r. w godz. 8.00 - 11.00
30. 05.2014 r. w godz. 7.30 - 11. 00

Koszt obiadu wynosi 59,50 zł

Niezapłacenie w terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

Osoby wyjeżdzające na "Zieloną Szkołę" mogą dokonać wpłaty za obiady w piątek 23 maja w godz. 7.30 - 9.00

XIX Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej -kategoria taniec

Zespół „Tańczące nutki” zdobył I miejsce za prezentację „Wiązanki tańców górali żywieckich” oraz wyróżnienie za prezentację taneczną „Podróż statkiem”.

GRATULUJEMY!

Opracowały: Hanna Pieńkowska, Hanna Sobieszuk

 

VII Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej – Kulturomaniak w Mrozach

Dnia 14 maja 2014r. Zespół „Tańczące nutki”, który tworzą uczniowie klasy I a, brał udział w zmaganiach konkursowych podczas VIII Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej – Kulturomaniak w Mrozach. W kategorii szkół podstawowych wystąpiły 32 grupy. Nasz zespół znalazł się wśród laureatów, obok szkół z Radomia, Ożarowa Mazowieckiego, Węgrowa i Sokołowa. Zespół „Tańczące nutki” otrzymał wyróżnienie, choć wcale nie było łatwo wśród tylu konkurentów.

Serdecznie gratulujemy!


Opracowały: Hanna Pieńkowska, Hanna Sobieszuk

 

Regionalny Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych w Borkach Wyrkach

Nasz szkolny zespół  „Tańczące nutki” wytańczył I miejsce na XV Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w Borkach Wyrkach,  prezentując wiązankę tańców Górali Żywieckich.
Nasi pierwszacy prezentowali się wspaniale ! 

Opracowały: Hanna Pieńkowska, Hanna Sobieszuk

 

Wyniki konkursów muzycznych

Udział uczniów w XXIV Siedleckim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu – etap powiatowy;
Przegląd „Piosenka moich rodziców” – laureatka w kat. I-III Kinga Zdanowska;
XIX Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej – wyróżnienie w kat. piosenka Wiktoria Teperek przy akompaniamencie Gracjana Sadowskiego.

Opracowała: Joanna Chibowska

WIELKA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
14 maja 2014 roku godz. 8.00 - 16.00
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Siedlcach
(przy boisku szkolnym)

W dniu 14 maja 2014 r. (środa) w godzinach od 8.00 do 16.00
w Szkole Podstawowej nr 7 w Siedlcach odbędzie się WIELKA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI. Zachęcamy uczniów, rodziców i całą społeczność lokalną do pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, takiego jak: lodówki, odkurzacze, żelazka, tostery, miksery, suszarki, komputery, odtwarzacze wideo, monitory, laptopy, telefony, magnetofony, telewizory i inne.

Elektrośmieci zostaną bezpłatnie odebrane przez organizację EkektroEko i oddane do ponownego przetwarzania.

Za przekazane elektrośmieci szkoła może otrzymać wartościowe pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym. Nie można go umieszczać w kontenerach z innymi odpadami. Porzucony w przyrodzie staje się zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin.

Opracowała: Pani Bożena Przedlacka

Zbiórka książek dla Domu Dziecka w Siedlcach

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 w Siedlcach ogłasza zbiórkę książek dla dzieci (bajki, komiksy, lektury szkolne, książki przygodowe i fantastyczne). Książki zostaną przekazane dzieciom
z Domu Dziecka w Siedlcach.

Zbiórka będzie trwać od 6 do 29 maja 2014 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej akcji
i dziękujemy za każdą ofiarowaną książkę.

Teatrzyk kukiełkowy "Leśna opowieść" w bibliotece szkolnej

9 maja 2014 roku dzieci z oddziałów przedszkolnych 0 b, 0 c oraz uczniowie z klasy I b obejrzeli teatrzyk kukiełkowy pt. "Leśna opowieść". Przedstawienie zwraca uwagę na konieczność ochrony przyrody. Uświadamia młodym odbiorcom, że pozostawione w lesie śmieci stanowią duże zagrożenie dla życia zwierząt. Uczennice z klasy Va i Vb, użyczające głosu mieszkańcom lasu, zostały nagrodzone gromkimi brawami. Następnie dzieci obejrzały prezentację multimedialną "Bajka edukacyjna - proekologiczna" i wzbogaciły swoją wiedzę na temat ochrony środowiska.

Na zakończenie spotkania pomogły posprzątać las
i z uśmiechem na twarzach wróciły na zajęcia lekcyjne.
W przedstawieniu udział wzięły:
Gabriela Czarnocka- zagadki
Aleksandra Murawska - narrator
Wiktoria Leszczuk- sowa, sarna, zając
Zuzanna Leszczuk- wiewiórka, dziwczynka1,niedźwiedź
Natalia Kozułko- krasnal, dziecko 4, dziecko 7
Aleksandra Pniewska- dzięcioł, nauczycielka, dziecko 1, dziecko 3, dziecko 6, dziewczynka 2
Aleksandra Radzikowska- dziecko 2, dziecko 5, chłopiec1, chłopiec 2, kwiat

Opracowała: Pani Agata Kuśmierczyk

XII MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA

29 maja 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach odbyła się uroczystość wręczenie nagród i dyplomów laureatom XII Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej organizowanej przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. Wzięli w niej udział p. Alicja Świderska - dyrektor szkoły, laureaci, ich opiekunowie oraz rodzice. 

Nasza szkoła zajęła III miejsce w XII MIĘDZYSZKOLNEJ LIDZE PRZEDMIOTOWEJ w roku szkolnym 2013/2014.

 

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Wśród laureatów XII Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej są uczniowie naszej szkoły.

JĘZYK NIEMIECKI
Miejsce
Imię i nazwisko ucznia
Szkoła
Imię i nazwisko
nauczyciela
II
Dominik Wyczółkowski
Szkoła Podstawowa nr 7
Joanna Romaniuk
III
Monika Mirosław
Szkoła Podstawowa nr 7
Joanna Romaniuk
PLASTYKA
Miejsce
Imię i nazwisko ucznia
Szkoła
Imię i nazwisko
nauczyciela
II
Aleksandra Szewczyk
Szkoła Podstawowa nr 7
Hanna Michalik
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Miejsce
Imię i nazwisko ucznia
Szkoła
Imię i nazwisko
nauczyciela
III
Zuzanna Niewiadomska
Szkoła Podstawowa nr 7
Beata Jastrzębska
JĘZYK POLSKI
Miejsce
Imię i nazwisko ucznia
Szkoła
Imię i nazwisko
nauczyciela
I

Gabriela Mrozek Szkoła
Podstawowa nr 7
Zofia Łukowska
INFORMATYKA
Miejsce
Imię i nazwisko ucznia
Szkoła
Imię i nazwisko
nauczyciela
II
Jakub Kowieski
Szkoła Podstawowa nr 7
Joanna Wysokińska

Gratulujemy!

Opracowała: Pani Alicja Świderska

Szkolne eliminacje XXXI Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego (klasy IV - VI)

8 maja br. w czytelni szkolnej odbyły się szkolne eliminacje XXXI Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego. Recytacje wierszy i fragmentów prozy
w wykonaniu uczniów klas IV - VI oceniała komisja konkursowa
w składzie: pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 Alicja Świderska - przewodnicząca oraz panie Zofia Łukowska i Maria Stańczuk. Komisja, po wysłuchaniu dziesięciorga recytatorów, przyznała I miejsce uczennicy klasy IV e Adriannie Gnat. Miejsce II zajęła Julia Czarkowska, również z klasy IV e. Obie dziewczynki będą reprezentowały naszą szkołę w eliminacjach miejskich XXXI Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego. Odbędą się one 20 maja br. w CKiS w Siedlcach.

Gratulujemy!!!

 

Opracowała: Pani Maria Stańczuk

Najlepsi uczniowie ze stypendiami prezydenta

6 maja, w Urzędzie Miasta, wyróżniającym się uczniom siedleckich szkół wręczono stypendia naukowe Prezydenta Miasta Siedlce. Otrzymały je osoby, które mają najwyższą średnią ocen,
a dodatkowo mogą się poszczycić osiągnięciami naukowymi, artystycznymi bądź sportowymi na szczeblu regionalnym, wojewódzkim (stypendium II stopnia) oraz ponadwojewódzkim bądź międzynarodowym (stypendium I stopnia).

Dwoje uczniów z naszej szkoły odebrało z rąk prezydenta Wojciecha Kudelskiego stypendia motywacyjne I stopnia:

Alicja Augustyniak uczennica klasy V d,
Izabela Łukasiewicz uczennica klasy IV e.

Stypendiami II stopnia zostali uhonorowani:
Gabriela Mrozek uczennica klasy VI e
Monika Mirosław uczennica klasy VI e,
Marta Cichy uczennica klasy IV d.

Serdecznie im gratulujemy.

Opracowała: Pani Aldona Zagalska

Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas IV

W dniu 16.04.2014r. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas IV. Wzięło w nim udział 14 uczniów klas IV. Konkurs składał się 7 zadań zamkniętych i 2 otwartych. Komisja w składzie p. Beata Mazur i p. Barbara Piasecka przyznały następujące miejsca:


I miejsce : Michał Starczewski kl. IVb 19 pkt./ 22pkt.
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: Natalia Nazarczuk kl IVa 13 pkt./ 22pkt.

Opracowała: Pani Beata Mazur

Międzyszkolny konkurs literacki - „ Moja wymarzona podróż do jednego z krajów Unii Europejskiej”.

Uczennice klas szóstych naszej szkoły wzięły udział
w międzyszkolnym konkursie literackim "Moja wymarzona podróż do jednego z krajów Unii Europejskiej".
Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 5 w Siedlcach.
Uczennice klasy VIe odniosły sukces!
Pierwsze miejsce zajęła Gabriela Mrozek. Natomiast praca Julii Szot została wyróżniona.

Gratuluję!

Opracowała: Pani Zofia Łukowska

Konkurs "Matematyka z komputerem"

W tym roku szkolnym uczniowie po raz pierwszy mieli możliwość zaprezentowania swojej wiedzy matematycznej wykorzystując umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas IV- VI. Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat dotyczący dowolnych zagadnień matematycznych. Komisja wyłoniła trzy najciekawsze prace:

I miejsce "Wielościany" - Jakub Kowieski kl. VIb
II miejsce "Figury na płaszczyźnie" - Julia Salamon kl. VIa
III miejsce "Czworokąty" - Kacper Rozbicki kl. Vc

Gratulujemy!

Opracowała:Pani Ewa Konarzewska

Szkolny Konkurs Matematyczny
dla klas V

Jak co roku odbył się szkolny konkurs z matematyki dla klas V.
Wzięli w nim udział ”najlepsi matematycy” ze wszystkich klas piątych.

Zadania konkursowe sprawdzały umiejętność myślenia
i logicznego rozumowania oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy matematycznej. Komisja wyłoniła laureatów:

II miejsce
Aleksander Kamecki kl. Vd - 15 p.
III miejsce
Julia Parobczy kl. Vb - 14 p.
Marcin Tarkowski kl. Vc - 14 p.

Gratulujemy!

Opracowała: Pani Ewa Konarzewska

Akademia z okazji 3 Maja

"Dniu pamiętny! O, dniu sławny,
Choć przeszłości tak już dawnej,
Wielkopomny Maju Trzeci,
Polskie cię witają dzieci…"

Dnia 30, kwietnia 2014 roku miała miejsce uroczystość z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Część artystyczna upamiętniająca dzień 3 maja 1791 roku została przygotowana przez uczniów klas VIe i IVa.
Chór szkolny zaprezentował klasyczne utwory muzyczne.
Opracowała: Pani Zofia Łukowska

Dzień Ziemi w naszej szkoleŚwięty Jan Paweł II - akademia

27 kwietnia 2014r. oczy całego świata były zwrócone na Plac
św. Piotra w Watykanie, gdzie papież Franciszek dokonał kanonizacji Polskiego Papieża.

W naszej szkole 28 kwietnia 2014r. odbył się uroczysty apel
z okazji kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II.

Ogłoszenie naszego Rodaka - Papieża Jana Pawła II świętym to dzień, który na zawsze powinien pozostać w naszej pamięci
i w naszych sercach.

Powszechne przekonanie, że Papież Jan Paweł II był człowiekiem świętym, wierni wyrażali już podczas Jego pogrzebu napisami na transparentach i okrzykami: "Santo subito!" - to znaczy: "Natychmiast święty!"

Uczniowie z kl. II b, IV a, IV d i VI c przygotowali z tej okazji montaż słowno - muzyczny, w którym przypomnieli sylwetkę Polskiego Papieża i Jego drogę do świętości.

Uroczystość została zakończona słowami wiersza- modlitwy, które każdy z nas powinien zapamiętać i powtarzać, bo przecież mamy nowego orędownika w niebie:

Ojcze Święty Janie Pawle II
Byłeś zawsze z nami:
Gdy się rodziliśmy, gdy stawialiśmy pierwsze kroki.
Teraz też jesteś
I zawsze będziesz.

Opracowała: Pani Małgorzata Serzycka

Uwaga

Opłata za obiady za maj będa przyjmowane w dniach:

25.04.2014r. w godz. 7.30 - 11.00
28.04.2014r. w godz. 8.00 -11.00
29.04.2014r. w godz. 8.00 - 11.00
29.04.2014r. w godz. 14.00- 16.30
30.04.2014r. w godz. 7.30 - 11.00

Koszt obiadu wynosi : 70 zł.\

Niezapłacenie w terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

Światowy Dzień Ziemi 2014

Jak co roku, braliśmy udział w obchodach Święta Ziemi w parku Pole Mokotowskie w Warszawie.
27 kwietnia, w niedzielny poranek, wyruszyliśmy z Siedlec
3 autokarami, aby uczestniczyć w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu "Zmieniaj nawyki - nie klimat!"
Mieliśmy możliwość przez zabawę uczyć jak zmienia się klimat, jak można niwelować skutki jego zmian i jak przeciwdziałać globalnemu ociepleniu. Sprawdzaliśmy swoją wiedzę biorąc udział w konkursach plenerowych, quizach oraz zabawach.
Wróciliśmy zadowoleni. Już planujemy wyjazd za rok.


Opracowała: Pani Hanna Sobieszuk

Konkurs Wiedzy o Wielkim Poście i Wielkanocy
dla uczniów klas IV

W dniu 10.04.2014 r. odbył się Konkurs Wiedzy o Wielkim Poście
i Wielkanocy dla uczniów klas IV.

W konkursie wzięło udział 21 uczniów :

- klasa IV A- 3 osoby
- klasa IV B - 2 osoby
- klasa IV D - 9 osób
- klasa IV E - 7 osób

Wyniki konkursu:

I miejsce - Dawid Tchórzewski, kl. IV E - 55/57 p.
II miejsce - Adrianna Gnat, kl. IV E - 54/57 p.
III miejsce - Dominik Joński, kl. IV B - 52/57 p.


Wyróżnienia:

Kamil Orzyłowski, kl. IV D - 51 p.
Grzegorz Łukomski, kl. IV E - 49,5 p.
Ewa Smuniewska, kl. IV A - 47,5 p.

GRATULUJEMY :)

Opracowała: Pani Monika Ostojska

Szkolny Dzień Zdrowia

14 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Szkolny Dzień Zdrowia. Uczniowie zgromadzeni w sali gimnastycznej obejrzeli prezentacje nagrodzone w konkursie o szkodliwości hałasu na zdrowie człowieka. Następnie odbył się Szkolny Festiwal Piosenki
o Zdrowiu, który wpisał się już do tradycji szkoły. Konkurs obejmował 14 prezentacji piosenek w wykonaniu grup i solistów.
Nagrodzeni zostali następujący wykonawcy:
I miejsce: zespół z klasy Vd -piosenka pt. "Zdrowie jest blisko"
II miejsce: Kinga Zdanowska z kl. IIIc - piosenka pt. "Tak, tak wszyscy wiedzą"
III miejsce: zespół z kl. Id: Martyna Wójcik, Olga Firasiewicz, Nikola Czarnocka, Lena Skolimowska - piosenka "U lekarza"
Wyróżnienie: Zespół z kl. II b - piosenka "Ruch, ruch, ruch"

Wszystkim wykonawcom dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy!
Opracowała: Pani Hanna Sobieszuk

Sprawozdanie z konkursu ortograficznego dla uczniów klas II
rok szkolny 2013/2014

Konkurs ortograficzny pod hasłem "Zostań mistrzem ortografii" przebiegał dwuetapowo.

W pierwszym etapie konkursu (26.03.2014r.) uczestniczyli wszyscy uczniowie klas drugich.

Drugi etap konkursu odbył się 02.04.2014r. Wzięło w nim udział po trzech przedstawicieli z każdej klasy, którzy w pierwszym etapie konkursu osiągnęli najwyższą ilość punktów. Ogółem do kolejnego etapu zakwalifikowało się 15 uczniów z klas drugich.

Uczeń, który uzyskał najwyższą ilość punktów, zyskał miano "Mistrza ortografii".

Zadania konkursowe dostosowano do umiejętności i poziomu dzieci. Obejmowały one kontrolę kompetencji uczniów w zakresie zasad ortografii polskiej, sprawdzenie umiejętności stosowania reguł pisowni w praktyce oraz podniesienie poziomu wiedzy
i umiejętności ortograficznych.

Wszystkie zadania konkursowe wdrażały uczniów do samokontroli i skupienia uwagi podczas samodzielnej pracy.

Wyniki konkursu:

I miejsce i tytuł "Mistrza ortografii" zdobyła: Łopacińska Gabriela kl. II b -36,5 pkt.
II miejsce: Gajowniczek Karolina kl. II b - 34 pkt.
III miejsce: Garwoliński Mateusz kl. II e - 33,5 pkt.


Wyróżnienia:

Staręga Zuzanna kl. II e - 33 pkt.
Borkowski Julian kl. II a - 32,5 pkt.
Gąsowska Wiktoria kl. II d - 32 pkt.
Pasztor Bartosz kl. II d - 31 pkt.
Kozak Joanna kl. II a - 30 pkt.


Konkurs opracowała i przeprowadziła:

Małgorzata Radomyska


Opracowała: Pani Małgorzata Radomyska

WYNIKI KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V
I miejsce - Patrycja Kamińska kl. V b 42/50 p.
II miejsce - Gabriela Maląg kl. V c 41/50 p.
III miejsce - Alicja Wyczółkowska kl. V d 40/50 p.

Wyróżnienia:

Marcin Tarkowski kl.Vc 37/50 p.
Julia Rogalka kl.Va 35/50 p.

Wszystkim uczestnikom, a finalistom w szczególności serdecznie gratulujemy!

Komisja konkursowa:
p. Renata Zdanowska
p. Justyna Dombrowska


Opracowała: Pani Justyna Dombrowska

LEKCJA PRZYRODY NA ŻYWO- PAJĄKI
VIII Zawody o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7
w Siedlcach w gimnastyce sportowej dziewcząt i chłopców
klas I -IV

12 kwietnia 2014 roku odbyły się VIII Zawody UKS , "Siódemka" o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w gimnastyce sportowej dziewcząt i chłopców.

Honorowy patronat tej cyklicznej imprezy naszej szkoły objął Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, a honorowy medialny patronat objęło Katolickie Radio Podlasie.

Gośćmi naszej sportowej imprezy byli:
Pan Maciej Nowak; Radny Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji
Pani Agnieszka Jankowska; Przedstawiciel Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie
Pan Mariusz Berczyński; doradca metodyczny wychowania fizycznego SCDiDN.
Oprawę sędziowską stanowili sędziowie z Zakładu Gimnastyki Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.
Do zawodów przystąpiło 208 zawodników:
12 drużyn dziewcząt:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mińsku Mazowieckim op. Barbara Perzyna
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Mazowieckim op. Beata Szymkowiak
3. Szkoła Podstawowa nr 5 w Mińsku Mazowieckim op. Małgorzata Pyszel
4. Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim op. Beata Kowalczyk
5. Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach op. Anna Dyńka
6. Szkoła Podstawowa nr 5 w Siedlcach op. Magdalena Protasewicz
7. Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach op. Krystyna Rędzia
8. Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach op. Lidia Ługowska
9. Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach op. Sylwia Przybyłek
10. Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach op. Mariola Mitrzak
11. Szkoła Podstawowa nr 5 w Garwolin op. Zofia Kisiel
12. Zespół „Pajęczarki” Radom op. Anna Stawczyk
7 drużyn chłopców:
1. Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim op. Beata Kowalczyk
2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach op. Damian Guzek
3. Szkoła Podstawowa nr 5 w Siedlcach op. Magda Protasewicz
4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach op. Krystyna Rędzia
5. Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach op. Joanna Nurzyńska
6. Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach op. Adam Tomczuk
7. Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach op. Janusz Maciejewski

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
VIII ZAWODÓW O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
W GIMNASTYCE SPORTOWEJ

Dziewczęta:
-wielobój indywidualny:

1. Gora Gabriela -UKS Garwolin - 29,8 pkt
2. Kurowska Anna - SP nr 6 Mińsk Mazowiecki - 29,5 pkt
3. Iwanenko Dominika - UKS Garwolin - 29,1 pkt
-wielobój drużynowy dziewcząt:
I miejsce - UKS Garwolin - 114,7 pkt
II miejsce - "Pajęczarki" Radom - 112,4 pkt
III miejsce -Szkoła Podstawowa nr 5 Mińsk Mazowiecki -110,8 pkt

Chłopcy:
- wielobój indywidualny chłopców:

1. Krasuski Dominik -Szkoła Podstawowa nr 10 Siedlce -29,2 pkt
2. Sikora Piotr -Szkoła Podstawowa nr 5 Siedlce -28,7 pkt
3. Lubelski Miłosz -Szkoła Podstawowa nr 4 Siedlce -27,9 pkt SP Krzywda -27,1 pkt
- wielobój drużynowy:
I miejsce -Szkoła Podstawowa nr 5 Siedlce -108,2 pkt
II miejsce- Szkoła Podstawowa nr 4 Siedlce -105,5 pkt
III miejsce- Szkoła Podstawowa nr 6 Mińsk Mazowiecki -105,2 pkt

Najlepszym gimnastykiem Miasta Siedlce został:
Krasuski Dominik ze Szkoły Podstawowej nr10
Najlepszą gimnastyczką Miasta Siedlce została:
Trochimiak Wiktoria ze Szkoły Podstawowej nr 4

GORĄCO GRATULUJEMY WSZYSTKIM ZAWODNIKOM I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!
DZIĘKUJEMY SERDECZNIE SPONSOROM ZA POMOC W ORGANIZACJI ZAWODÓW I UFUNDOWANIE NAGRÓD.
NASI SPONSORZY:

1. Miasto Siedlce
2. Kuratorium Oświaty w Warszawie
3. Pan Paweł Żuk - Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach
4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Siedlec (Prezes Marek Czapski, Wiceprezes
Waldemar Szajko)
5. Przedsiębiorstwo Handlowe Benotti, sieć sklepów KOALA; Pan Benedykt Kluczek
6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Żar; Pan Arkadiusz Jakub Saczewski
7. Firma AGMAR - dostawca mleka do szkół w ramach programu Szklanka mleka
8. PPHU UZIMEX Pan Zbigniew Załęski
9. Prywatne Przedsiębiorstwo; Pan Zbigniew Sobolewski
10. Hurtownia Artykułów BHP WE-NA; Pan Tomasz Kobyliński
11. Pizzeria Verona; Pan Artur Olszewski
12. Inżynieria Grzewczo-Sanitarna Zakład Instalacji Sanitarnych Pan Jarosław Pniewski
13. Sklep La Garderobe Pani Anna Siekierka
14. Pani Elżbieta Jaskulska; dyrektor Novego Kino Siedlce
15. Rodzice uczniów SP nr 7 w Siedlcach

 

Opracowała: Pani Aldona Zagalska

Wiosną stawiam na zdrowie!
7 IV - Światowy Dzień Zdrowia

Kliknij a zobaczysz plakat stworzony przez koło dziennikarskie

FINAŁ
KONKURSU RECYTACJI POEZJI I CZYTANIA PROZY NIEMIECKOJĘZYCZNEJ "LORELEY"

Dn. 22 marca 2014 r., w I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach, odbył się etap międzyszkolny Konkursu Recytacji Poezji i Czytania Prozy Niemieckojęzycznej "Loreley". Tematem przewodnim XII edycji była "Tęsknota". Organizatorem konkursu, jak co roku, jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego w Siedlcach.

Naszą szkołę reprezentowała Julia Szot. Uczennica kl. 6e otrzymała wyróżnienie.

Zapraszam na stronę www.siedlce.deutsch.info.pl , na której znajduje się więcej informacji i zdjęcia.

Opracowała: Pani Joanna Romaniuk

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV

Przedstawiciele wszystkich klas IV naszej szkoły wzięli udział
w konkursie z języka angielskiego, który odbył się 04.04. 2014 r. Zadania konkursowe sprawdzały umiejętność pisania, a także czytania i słuchania ze zrozumieniem. Uczniowie mogli też wykazać się znajomością różnorodnych środków językowych.
Wyniki
I miejsce Marta Cichy 4d 62 / 73 pkt
II miejsce Magdalena Filimoniuk 4d 60 / 73 pkt
III miejsce Maia Layer 4d 59 / 73 pkt
Wyróżnienia
Filip Mateusiak 4c 58 / 73 pkt
Patrycja Sandurska 4e 58 / 73 pkt

Komisja konkursowa
Tatiana Jakubiak
Anna Wiśniewska

Opracowała: Pani Anna Wiśniewska

ORKIESTRA DNI NASZYCH- PODRÓŻ PO UNII EUROPEJSKIEJ
II etap konkursu - MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ
W SIEDLCACH.

Dnia 6 marca 2014 roku odbył się II etap konkursu -MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ W SIEDLCACH.

Organizatorem konkursu jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

Uczennica Adrianna Gnat z klasy IVE i uczeń Marcin Tarkowski z klasy VC otrzymali wyróżnienie .

Gratulujemy!

Opracowała: Pani Małgorzata Sieńkowska

SPRAWOZDANIE Z WIZYTY PRZEDSTAWICIELI SZKÓŁ
Z GRECJI, CYPRU I HISZPANII

W dniach 26- 29 marca gościliśmy w naszej szkole delegacje szkół z Grecji (3rd Primary School Oreokastrou), Cypru
(G.C Elementary School) i Hiszpanii (CEIP "EnriqueTiernoGalvan").
Szkołę z Grecji reprezentowało 9 osób. Placówka z Cypru również przysłała 9 przedstawicieli. Natomiast z malowniczej Hiszpanii gościliśmy 6 reprezentantów. W skład grupy zagranicznej wchodziło siedmioro uczniów, jedenastu nauczycieli oraz czterech rodziców.

Szkoła Podstawowa nr 7 z Siedlec razem ze szkołami podstawowymi z Grecji, Cypru i Hiszpanii realizuje wspólny projekt, zatytułowany "Quality of life" (Jakość życia). Projekt jest realizowany w ramach programu Comenius i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Pierwszego dnia naszego spotkania pokazaliśmy naszym gościom Muzeum Regionalne, gdzie uczestniczyliśmy w bardzo ciekawych zajęciach dotyczących historii Siedlec Na lekcji uczniowie poznawali, co to takiego ratusz, jakie pełnił funkcje i co się w nim znajdowało. Dowiedzieli się również kiedy powstał ratusz w naszym mieście i dlaczego figura Atlasa wieńczącego budynek nazwana została Jackiem. Na koniec lekcji nasza międzynarodowa grupa wykonała papierową przestrzenną formę ratusza. Zajęcia prowadził pan Krzysztof Cabaj. Serdecznie dziękujemy za gościnne przyjęcie i interesujące historie dotyczące zarówno miasta, jak i najnowszych ekspozycji, które można znaleźć
w muzeum.

Po zajęciach w muzeum wybraliśmy się wspólnie do kręgielni. Uczniowie z Polski, Cypru i Grecji grali w kręgle, próbowali wzajemnie nauczyć się ciekawych słów (najczęściej trudnych do wymówienia) w języku angielski, polskim i greckim. Jeszcze długo po wspólnej zabawie uczniowie i nauczyciele z Cypru wspominali zabawy chłopców z 4d, Marcela i Dawida, a uczennice z Grecji rozmowy z dziewczynką z naszej szkoły, Mają. Spotkanie
w kręgielni było okazją do poznania smaków kulinarnych naszych gości. Zastępcy dyrektora z Grecji szczególnie posmakowała rzeżucha.


To jednak nie był koniec wrażeń na środę. Kilka godzin później uczniowie klas piątych spotkali się z naszymi gośćmi, aby pokazać im Siedlce. Na moment stali się przewodnikami po naszym mieście. Pokazali delegacjom Park Miejski zwany "Aleksandrią", Pałac Ogińskich z I poł. XVIII w., barokowo-klasycystyczny kościół
p.w. św. Stanisława biskupa męczennika, ratusz miejski "Jacek", klasycystyczny budynek poczty, kościół katedralny p.w. NPN Marii Panny, obelisk zwieńczony popiersiem Tadeusza Kościuszki.

Po zakończonym zwiedzaniu naszego miasta wszyscy goście spotkali się na wspólnym poczęstunku.

Drugiego dnia wizyty rozpoczęliśmy od wspólnego spaceru po terenach przyległych do naszej szkoły.Goście z Cypru, Grecji
i Hiszpanii zachwycali się naszymi boiskami do gry w piłkę nożną, koszykówkę, czy placem zabaw. Bardzo starannie zwiedzili każdy zakątek naszej szkoły. Szczególnie podobały im się kolorowe sale lekcyjne, świetlica szkolna, nasza czytelnia i biblioteka. Uczestnicy wizyty zadawali mnóstwo pytań dotyczących systemu edukacji, warunków pracy nauczycieli, wykorzystania nowoczesnych technologii. Natomiast uczniowie dopytywali się o prace klasowe,ocenianie, prace domowe, wycieczki szkolne, dodatkowe zajęcia artystyczne.

Pytaniom nie było końca, a przed nami ważny element wizyty: akademia szkolna. Przygotowania do akademii trwały już od kilku tygodni. Pani Hanna Michalik, pani Tatiana Jakubiak, pani Anna Wiśniewska, pan Dariusz Grabarski, pani Małgorzata Szewczak, pani Hanna Sobieszuk, nauczyciele wychowania fizycznego oraz uczniowie klasy 4d przygotowali dekorację sali gimnastycznej.
Do dekoracji wykorzystaliśmy również wiele prac uczniów wykonanych przy wsparciu pani Małgorzaty Kłosińskiej. Nauczycieli
i uczniowie wszystkich państw robili zdjęcia dekoracji sali gimnastycznej. Szczególnie spodobała im się praca plastyczna przedstawiająca logo naszego projektu.

Akademię rozpoczął występ ucznia z klasy 4a, Maćka Skupa oraz Marcela Wójcika z klasy 4d. Chłopcy odegrali na saksofonie
i skrzypach "Odę do radości", utwór znany z fragmentów pochodzących z IX symfonii Ludwiga van Beethovena.

Wysłuchaliśmy oficjalnego otwarcia akademii przez panią
dyr. Alicję Świderską. Pani dyrektor życzyła gościom niezapomnianych wrażeń z Polski oraz realizacji założeń programu Comenius tj. wymiany doświadczeń między nauczycielami i uczniami, zawiązywania przyjaźni między uczniami, szkołami i nauczycielami, promowanie nauki języka angielskiego.


Uczennice klasy 6e w dostojny sposób zapowiadały występy poszczególnych wykonawców.


Na początku zobaczyliśmy taniec ludowy i nowoczesny
w wykonaniu klasy Ia.Na szczególne podkreślenie zasługują stroje uczniów, przygotowane przez rodziców i krewnych uczniów orazpanią Hannę Pieńkowską, panią Hannę Sobieszukoraz panią choreograf. Uczniowie dumnie reprezentowali swój kraj i swoje miasto.


Najmłodsi wykonawcy naszej akademii, klasa 0b, przygotowana do występu przez panią Elżbietę Soszyńską zdobyli serca wszystkich, gdy śpiewając uczyli nas o czystości.

 

Podczas akademii mieliśmy również okazję posłuchać występu artystycznego klasy III e, którą przygotowywała pani Beata Jastrzębska. Uczennice z Grecji zachwyciły się zarówno utworami granymi na fletach, skrzypach, jak i przecudnymi strojami, przygotowanymi na tę okazję.

Na akademii mieliśmy okazję obserwować występ grupy koła gimnastycznego, przygotowanego przez Panią Krystynę Rędzię. Koordynator z Cypru zachwycił się gibkością i zwinnością uczniów. Pani Irenne podziwiała również wkład pracy nauczyciela
w przygotowaniu uczniów do występu.


To jednak nie koniec atrakcji. Nasza akademia była okazją do przedstawienia programu Comenius, projektu "Quality of life" oraz działań, które zrealizowaliśmy od września do lutego. Uczniowie klasy IVd mieli okazję wystąpić z krótkim przedstawieniem teatralnym, realizowanym w ramach projektu: "Quality of life". Występ młodych artystów szczególnie spodobał się koordynatorowi z Grecji. Pani Vasiliki podkreślała dobre przygotowanie uczniów, jak również ich talent do występów na scenie.


Nasza akademia pełna była elementów muzycznych. Pani Irenne (koordynator z Grecji) nagrała występ uczniów klasy 4d: Gabrysi Wnorowskiej oraz Marcela Wójcika, aby przedstawić nauczycielom w swojej szkole talenty naszych uczniów.

Wspólne zdjęcie gości z gospodarzami po uroczystej akademii.

Po wspólnej akademii nasi goście z zagranicy mieli okazję obserwować zajęcia prowadzone w naszej szkole. Delegacja
z Hiszpanii miała okazję zobaczyć najmłodszych przy pracy. Zajęcia prowadziła pani Ela Soszyńska. Dzieci dowiadywały się nowych informacji o wodzie, miały również okazję nauczyć się piosenki w języku hiszpańskim.


Uczniowie i nauczyciele z Grecji robili wspólne sałatki z klasą 3c i panią Katarzyną Wąsowską.

Uczniowie z Hiszpanii uczestniczyli w zajęciach razem z klasą 6e. Zajęcia prowadziła pani Hanna Sobieszuk. Zajęcia przyrodnicze były doskonałą okazją do zdobycia informacji dotyczących wszystkich państw uczestniczących w projekcie.

Delegacja z Grecji w osobie dyrektora szkoły, nauczyciela języka angielskiego oraz nauczyciela klas młodszych obserwowała pracę pani Renaty Zdanowskiej i uczniów z klasy 4b. Dyrektorowi spodobał się wystrój sal, jak również sposób prowadzenia zajęć przez naszego nauczyciela.

Po obserwacji zajęć wszystkie delegacje udały się do stołówki szkolnej. Wspólnie zjedliśmy przepyszny obiad. Nasze szefowe kuchni zaproponowały typowo polskie jedzenie: zupę pomidorową
z makaronem oraz kotleta schabowego z ziemniakami i sałatkami, kompot oraz jabłko. Paniom z Grecji szczególnie smakowały sałatki. Nauczyciele prosili również o przepisy na kompot.

Po obiedzie udaliśmy się do Urzędu Miasta. Spotkaliśmy się
z Prezydentem Miasta,p. Wojciechem Kudelskim oraz z Zastępcą Prezydenta, panią Anną Sochacką. Podczas spotkania Prezydent podkreślał istotę projektów zagranicznych, podawał informację dotyczącą historii miasta, miast partnerskich, projektów współpracy zagranicznej oraz żartował, że wraz z wizytą państw
z basenu Morza Śródziemnego nastąpipoprawa pogody. Pani Anna Sochacka zaproponowała delegacji z Cypru odwiedzenie ich szkoły
w Nikozji, co zostało przyjęte z dużym entuzjazmem.

Po wizycie w Urzędzie Miasta wróciliśmy do szkoły. Nauczyciele z Polski przygotowali dla naszych gości poczęstunek. Pani Bożena Miłońska pięknie przygotowała stół, na którym znalazły się następujące smakołyki: sałatka z buraków z kozim serem, sałatka owocowa, warzywna, sałatka z łososiem.


Za przygotowanie sałatek serdecznie dziękujemy pani
A. Wiśniewskiej, pani E. Kadej, pani M. Czarnockiej,
pani K. Wąsowskiej.

Goście z Grecji, Cypru i Hiszpanii mieli okazję spróbować nasze wędliny, sery, śledzie, jajka w majonezie, grzybki, buraczki
i pieczywo. Za przygotowanie przekąsek serdecznie dziękujemy:
pani D. Kiryło, p. E. Soszyńskiej, p.T. Jakubiak, p. M.Szewczak.

Poczęstunek nie obyłby się bez słodkości. Nasi goście chętnie próbowali szarlotki, sernika, makowca, szczególnie zachwycił ich pięknie ozdobiony tort.

Za przygotowanie słodkości dziękujemy p. dyr. A. Świderskiej,
p. B. Jastrzębskiej, p.M. Lech i p. J. Wysokińskiej.

Po poczęstunku odbyła się prezentacja szkół. Działania naszej szkoły zaprezentowała pani Hania Sobieszuk.

Po zapoznaniu się z działaniami poszczególnych szkół nadszedł czas na poczęstunek.

Następnie koordynator projektu przedstawiła najważniejsze cele projektu Comenius, produkty projektu "Quality of life", zadania i cele na najbliższe miesiące. Ustalono również dokładny termin kolejnego spotkania, które odbędzie się w Madrycie.

Spotkanie przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych. Zarówno nauczyciele, rodzice i uczniowie spędzili bardzo udany czas.

Kolejny dzień wizyty rozpoczął się wcześnie ponieważ czekała nas podróż do Warszawy. Wycieczkę w Warszawie rozpoczęliśmy od zwiedzenie Centrum Nauki Kopernik, gdzie uczniowie
i nauczyciele mieli okazję dowiedzieć się wielu interesujących kwestii dotyczących zagadnień realizowanych w ramach projektu "Quality of life".


Po spędzeniu kilku godzin w Centrum Nauki Kopernik udaliśmy się na zakupy i posiłek do centrum handlowego. Goście z Cypru, Grecji i Hiszpanii kupowali słodycze, drobne podarunki dla swoich rodzin, przyjaciół.

To nie koniec wrażeń z Warszawy. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie Starego Miasta. Pokazaliśmy naszym gościom Plac Zamkowy, przy którym stoi Zamek Królewski oraz kolumna Zygmunta III i pałac Pod Blachą, katedrę Św. Jana, kamienice. Historie i legendy o Warszawie opowiadał pan Darek Grabarski.

Wycieczka do Warszawy bardzo zbliżyła uczniów z Grecji, Cypru, Polski i Hiszpanii. W drodze powrotnej wspólnie śpiewali piosenki, zadawali sobie zagadki.

Na zakończenie wizyty podsumowaliśmy nasze wspólne osiągnięcia i cele programu, przekazaliśmy również gościom upominki. Szkołom z Grecji i Cypru tak się spodobało, że poprosili
o dodatkową wizytę w przyszłym roku.

Wizyta partnerów to duże przeżycie dla wszystkich. Mamy nadzieję, żegoście z Cypru, Grecji i Hiszpanii przychylnym okiem spojrzeli na nasz kraj i miasto, chętnie odwiedzą nas
w przyszłości.

Organizacja wizyty nie byłaby możliwa bez pomocy i wsparcia dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 7 w Siedlcach, pracowników
i uczniów szkoły. Dziękujemy również Urzędowi Miasta
w Siedlcach, Muzeum Regionalnemu w Siedlcach, kręgielni "Lemon", firmie transportowej "Euro Trans" (panu Leszkowi Borkowskiemu), restauracji "Cafe Brama", biurze podróży "Aga Tour" oraz hotelowi "Janusz".

Na skutek braku profesjonalizmu i arogancji personelu zarządzającego restauracją w nowym trzygwiazdkowym hotelu, nieopodal parku, celowo lokal ten nie jest wspominany
w sprawozdaniu.

Sprawozdanie sporządziła: Małgorzata Szewczak,
koordynator projektu

Okolicznościowy numer gazetki klas młodszych "Siódemeczka"

W dniach 27- 28 marca 2014 roku przyjmowaliśmy w naszej szkole gości z Cypru, Grecji i Hiszpanii. Z tej okazji uczniowie
z koła dziennikarskiego z klasy IIIa i klasy IIIe pod opieką
p. Bożeny Przedlackiej i p. Beaty Jastrzębskiej przygotowali okolicznościowy numer gazetki klas młodszych "Siódemeczka". Jest to wydanie specjalne w języku polskim oraz w języku angielskim. Tłumaczenie tekstu na język angielski opracowała
p. Renata Zdanowska.

Młodzi dziennikarze postanowili poszerzyć wiedzę uczniów na temat krajów współpracujących ze sobą w ramach międzynarodowego projektu COMENIUS.

Zespół redakcyjny gazetki "Siódemeczka":
Uczniowie klasy IIIa: Wiktoria Bożek, Basia Brodacka, Natalia Jastrzębska, Natalia Magdalena Jastrzębska, Natalia Karolewska, Kasia Kowalczyk, Weronika Kowalczyk, Filip Matłacz, Oliwia Niedziałek, Ola Suchożebrska, Dominika Szczepaniak, Jula Żuk
Uczniowie klasy IIIe: Weronika Arciuch, Amelka Chyłek, Hania Czapińska, Karolina Facon - Sulińska, Iga Gałachowska, Patrycja Jastrzębska, Ola Jówko, Beata Kowalska, Marysia Mydlak, Zuzia Niewiadomska, Oliwia Paczuska, Zosia Soczewka, Maja Szot, Ola Wójcik.

Jeśli chcesz poczytać gazetkę musisz kliknąć na stronę tytułową gazetki

Opracowała: Pani Bożena Przedlacka

Pierwszy Dzień Wiosny - wiosenne karaoke

Karaoke to forma globalnej rozrywki będąca wynalazkiem japońskiej kultury masowej. Po japońsku karaoke znaczy "pusta orkiestra" ( karappo – pusty i okesutora – orkiestra). Karaoke rozpowszechniło się w Kraju Kwitnącej Wiśni w latach 70. XX wieku jako wyłącznie męska rozrywka kasty korporacyjnych biznesmenów.

W Polsce karaoke pojawiło się za sprawą programu telewizyjnego Szansa na sukces, emitowanego w TVP2.
W niedługim czasie inne stacje telewizyjne zaczęły realizować podobne programy ( Idol – Polsat, Droga do gwiazd – TVN), których zwycięzcy zdobywali popularność i oczywiście pieniądze.

Dzisiaj już każdy wie, co to jest karaoke, i wiele osób chce śpiewać przed szerszą publicznością, nie tylko dla sławy i zysku, ale także dla zabawy, przyjemności i relaksu.

Muzyka pomaga młodzieży wyrazić siebie, przezwyciężyć nieśmiałość, rozwijać się twórczo, a także zmusza do kreatywnego myślenia poprzez wprowadzenie własnej interpretacji już znanego przeboju. Oprócz tego muzyka wspomaga także wszechstronny rozwój młodzieży, pomaga odreagować narastające w młodym człowieku emocje i wyciszyć go emocjonalnie.

21 marca to wyjątkowy dzień w kalendarzu roku szkolnego naszej szkoły, gdyż już tradycją w naszej szkole stało się, by nadejście wiosny, której każdy oczekuje z niecierpliwością, obchodzić w niecodzienny, uroczysty sposób.

Dzieci z poszczególnych klas oraz nauczyciele swoim strojem reprezentowały barwy wiosny (żółty i zielony)
W tym dniu odbyło się także karaoke, aby wspólnym śpiewem przywołać wiosnę. Reprezentanci z każdej klasy losowali piosenkę, którą wykonywała wspólnie cała klasa.

Wszyscy świetnie się bawili przy wspólnym śpiewie.

 

Opracowała: Pani Beata Mazur
Zdjęcia i ich opracowanie: Pani Aneta Skolimowska

Liga przedmiotowa z edukacji wczesnoszkolnej
Laureaci Szkolnej ligi przedmiotowej z edukacji wczesnoszkolnej:

I miejsce Aleksandra Golec kl. III c 42p.
II miejsce Zuzanna Niewiadomska kl. III e 38,5p.
III miejsce Łukasz Pszczółkowski kl. III b 37,5p.


Wyżej wymienione osoby zostały zakwalifikowane do etapu międzyszkolnego, który odbędzie się10.04.2014 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Siedlcach. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Opracowała: Pani Katarzyna Wąsowska

Konkurs Wiedzy Religijnej dla uczniów klas III

W dniu 20.03.2014 r. odbył się etap szkolny Konkursu Wiedzy Religijnej dla uczniów klas III - chętnych i mających wysokie wyniki w nauce.

Komisja wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce: Aleksandra Golec kl. III C - 57p/60p
II miejsce: Katarzyna Kowalczyk kl. III A -55p/60p
III miejsce: Natalia Magdalena Jastrzębska kl. III A - 52p/60p

Wymienione wyżej osoby przeszły do etapu miejskiego.

Gratulujemy !!!

Opracowała: Pani Monika Ostojska

Konkurs ortograficzny w roku szkolnym 2013/2014

Konkursy ortograficzne dla uczniów kl. IV -VI odbyły się
w następujących terminach:
- dnia 18 marca 2014 r. klasy IV,
- dnia 20 marca 2014 r. klasy V,
- dnia 18 marca 2014 r. klasy VI.

Wzięli w nich udział chętni uczniowie klas IV-VI , pisząc dyktanda zawierające materiał z różnorodnymi trudnościami ortograficznymi.

W rywalizacji wzięło udział ogółem 37 uczniów- 14 uczniów z klas IV, 15 uczniów z klas V i 8 uczniów z klas VI.

Uczniowie pisali dyktando, w którym należało wykazać się znajomością zasad ortograficznych i umiejętnością stosowania ich
w praktyce.

Wyniki konkursu dla klas IV:
1. miejsce - Adrianna Gnat kl. IV e
2. miejsce - Kaja Kiciak kl. IV e
3. miejsce – Natalia Kielmas kl. IV c
Tytuł SZKOLNEGO MISTRZA ORTOGRAFII klas IV zdobyła Adrianna Gnat kl. IV e

Wyniki konkursu dla klas V:
1. miejsce - Karolina Soćko kl. V d i Aleksandra Piekart kl. Ve
2. miejsce - Aleksander Kamecki kl. V d
3. miejsce - Julia Rogalka kl. Va
Tytuł SZKOLNEGO MISTRZA ORTOGRAFII klas V zdobyły: Karolina Soćko kl. V d i Aleksandra Piekart kl. Ve

Wyniki konkursu dla klas VI:
1. miejsce - Julia Kowalska kl. VI c
2. miejsce - Karolina Olszewska kl. VI b
3. miejsce - ……………………………….
Tytuł SZKOLNEGO MISTRZA ORTOGRAFII klas VI zdobyła Julia Kowalska kl. VI c


Zwyciężczynie konkursu z kl. VI i V - Julia Kowalska kl. VI c, Karolina Soćko kl. Vd i Aleksandra Piekart kl. Ve będą reprezentowały naszą szkołę w Czwartym Dyktandzie Siedleckim dla szkół podstawowych.

Serdecznie gratuluję!!!

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu - Joanna Zając

Wyniki z Ligi Przedmiotowej z Informatyki

Konkurs składał się z dwóch etapów części teoretycznej
i części praktycznej. Zadania testowe rozwiązywało 16 uczniów
z klas 6, a zadania praktyczne z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i edytora grafiki rozwiązywało 7 uczniów.

W etapie miejskim naszą szkołę będą reprezentowali:
1. Kozłowski Wojciech kl. 6c
2. Pilich Mateusz kl. 6d
3. Kowieski Jakub kl. 6b

Opracowała: Pani Joanna Wysokińska

Festiwal Piosenki Europejskiej

W dniu 11.03.2014 odbył się w naszej szkole doroczny Festiwal Piosenki Europejskiej.

W tym roku wystąpiło przed nami sześcioro wykonawców z klas 4d, 5a oraz 5b, którzy zaśpiewali dla nas w językach angielskim, hiszpańskim oraz rosyjskim. Oto tegoroczni laureaci i wyróżnieni:

I miejsce- Marcel Wójcik 4d (nieśmiertelny hit "Besame Mucho")
II miejsce -Gabriela Wnorowska 4d (klasyk grupy Roxette "Listen to Your Heart")
III miejsce -Angelika Chyłek i Maya Layer 4d (hit grupy One Direction)

Wyróżnienie dla Julii Wysokińskiej i Magdy Wiechetek 4d - za zaprezentowanie piosenki w języku rosyjskim.

Wyróżnienie dla Lidii Jakubowskiej 5a za prezentację sceniczną.

Występy uczniów oceniało jury w składzie:

pani Renata Zdanowska
pan Grzegorz Karasek
pani dyrektor Barbara Artych

Festiwal zakończył ponowny występ tegorocznego zwycięzcy, Marcela Wójcika.

Gratulujemy wszystkim wykonawcom!

 

Opracował: Pan Dariusz Grabarski

Kolonie letnie
Świnoujście i Niemcy

Spotkanie ze stomatologiem - Emilią Soćko

Dnia 6 marca 2014r. uczniowie klasy IId spotkali się z panią stomatolog- Emilią Soćko. Pani doktor poprowadziła ciekawe zajęcia pod hasłem "Zdrowe zęby - zdrowy uśmiech". Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się jak dbać o higienę jamy ustnej oraz poćwiczyć w praktyce prawidłowe szczotkowanie zębów. Gość
odpowiadał na przygotowane przez uczniów pytania. Pod koniec zajęć, w ramach podsumowania, odbył się quiz z nagrodami, którymi były przybory do mycia zębów. Każdy uczeń otrzymał też
próbkę pasty. Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze i mamy nadzieję, że od tej pory, nikt nie będzie
czuł już strachu przed dentystą!

Opracowała: Pani Dorota Podgórzak

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ DOTYCZĄCĄ SZKODLIWOŚCI HAŁASU

Do udziału w konkursie zgłoszono 12 prezentacji z klas IV- VI.
Prace zostały ocenione przez komisję konkursową w składzie:

* Beata Mazur - przewodnicząca komisji
* Hanna Sobieszuk - członek komisji
* Joanna Wysokińska- członek komisji

Komisja konkursowa podczas oceniania prac kierowała się następującymi kryteriami oceniania:

* pomysłowość;
* interpretacja tematu;
* wykorzystanie wiedzy informatycznej przy tworzeniu prezentacji.

Komisja konkursowa przyznała:
I miejsce- Wysokińska Julia klasa IVd
II miejsce - Joński Dominik klasa IVb
III miejsce - Głuszczak Natalia klasa Vb
wyróżnienie : Wyczółkowska Weronika klasa Vc

Opracowała: Pani Beata Mazur

Zapraszamy do oglądania bloga, w którym prezentujemy wyniki naszej pracy związane z tematyką zdrowego żywienia
(w ramach projektu Comenius).

Wystarczy klikąć na link:

http://foodpyramid2013.blogspot.com/

 

Opracowały: Pani Renata Zdanowska i Pani Tatiana Jakubiak

Zapraszamy do oglądania bloga promującego nasze miasto
oraz jego historię.

Wystarczy kliknąć na link:

http://etwinningproject14.blogspot.com/

Opracowała: Pani Renata Zdanowska

Wyniki konkursu matematycznego Pangea

Dnia 10 stycznia odbył się w naszej szkole konkurs matematyczny Pangea organizowany przez Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 i Liceum Ogólnokształcące Meridian oraz Vistula University w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W konkursie tym wzieło udział 30 uczniów z klas IV - V.

Oto wyniki konkursu:

Lp. Nazisko i imię ucznia
ilość zdobytych punktów
1. Górecka Julia
0
2. Krasuski Cezary
40
3. Myrcha Dominika
23
4. Uziembło Kacper
83
5. Kamecki Aleksander
68
6. Soćko Karolina
37
7. Rozbicki Kacper
58
8. Tarkowski Marcin
62
9. Szymaniuk Łukasz
70
10. Parobczy Julia
50
11. Kamińska Patrycja
50
12. Stefaniuk Michał
35
13. Miłkowski Mateusz
7
14. Rogalka Julia
0
15. Soczewka Mikołaj
65
16. Sawicka Natalia
68
17. Gnat Adrianna
57
18. Łukomski Grzegorz
88
19. Murawska Małgorzata
32
20. Chazan Emilia
33
21. Michalak Błażej
60
22. Roguska Anna
25
23. Ratyński Adam
73
24. Mateusiak Filip
58
25. Sowa Dominika
47
26. Pluciak Natalia
33
27. Starczewski Michał
80
28. Siekierka Maja
63
29. Nazarczuk Natalia
55
30. Krzyszczak Kinga
27

Czworo uczniów przeszło do finału. Są to :
* Uziembło Kacper
* Łukomski Grzegorz
* Ratyński Adam
* Starczewski Michał

Finał odbędzie się 28 marca 2014 godz. 12:00
Miejsce: Uczelnia Vistula
Adres: ul. Stokłosy 3, Warszawa


Opracowała: Pani Beata Mazur

Wyniki I etapu ligi z języka angielskiego

Dnia 12 lutego 2014 roku odbył się szkolny etap 12 Ligi Przedmiotowej z j. angielskiego. Wzięło w niej udział 13 uczniów klas szóstych. Test składał się z czterech części: słuchania, czytania, gramatyki i slownictwa oraz pisania.
Wyniki:
I miejsce - Gabriela Mrozek kl VI e – 51,5/60 pkt (86%)
II miejsce - Zuzanna Malewicka kl. VI b – 46/60 pkt (77%)
III miejsce - Dominik Wyczółkowski kl. VI e – 45/60 pkt (75%)

Uczniowie, którzy zajęli miejsca I - III przechodzą do międzyszkolnego etapu 12 Ligi Przedmiotowe.

Opracowała: Pani Renata Zdanowska

Wyniki I etapu ligi z historii

I miejsce- Kamila Dmowska kl. VIa ( 26p./32p. )
II miejsce -Gabriela Mrozek kl. VIe ( 21p./32p. ) i Gabriela Sowa kl. VIe ( 21p./32p. )


Gratulujemy

Opracowała: Pani Małgorzata Sieńkowska

Wyniki szkolnego etapu ligi z religii:

Dnia 4 lutego 2014 roku odbył się szkolny etap ligi z religii.
W konkursie wzięło udział 17 uczniów z klas V- VI. Komisja wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce: Kacper Uziembło kl. V d 87p/107p
II miejsce: Monika Paskudzka kl. VI c 86,5p/107p
III miejsce: Marcin Lipiński kl. VI d 83p/107p

Gratulujemy


Opracowała: Pani Małgorzata Serzycka

COMENIUS - WYNIKI KONKURSÓW

Z ogromną przyjemnością prezentujemy wyniki konkursów dotyczących wyjazdu uczniów do Hiszpanii na spotkanie partnerów projektu: "Quality of life".

OSOBY, KTÓRE WYGRAŁY KONKURS:

Lp.
imię i nazwisko
Realizacja programu Comenius
Punktowy konkurs programu Comenius
Aktywność w szkole
Łącznie
1. Monika Mirosław
1+2
19+4 +19=42
54,4
99,4p.
2. Gabriela Mrozek
3+
29,5+7,5+15= 52
27,1
82,1p.
3. Monika Paskudzka
6+2
25,5 +5,5+16=47
19,9
74,9p.
4. Julia Rogalka
-
25 +8+18=51
12,7
63,7

LISTA REZERWOWA:

Lp.
imię i nazwisko
Realizacja programu Comenius
Punktowy konkurs programu Comenius
Aktywność w szkole
Łącznie
5. Julia Kowalska
2+2
23,5+6+17=46,5
10,6
61,1
6. Julia Szot
1
18 + 3,5 +17 = 38,5
20
59,5
7. Alicja Augustyniak
-
12,5+4+15=31,5
27
58,5
8. Julia Parobczy
2
18,5+5+13=36,5
18,1
56,6
9. Karolina Soćko
-
17+2+15=34
18,8
52,8
10. Aleksandra Pniewska
2
21+4,5 +15= 40,5
9,7
51,2
11. Filip Wawrecki
2
16+5,5+16=37,5
7,1
44,6
12. Aleksandra Radzikowska
-
17,5+2,5+16=36
8,1
44,1
13. Oliwia Orłowska
-
17+3,5+15=35,5
8,4
43,9
14. Dominik Wyczółkowski
-
27,5+4 = 31,5
9,7
41,2
15. Aleksandra Murawska
-
11+4,5 +14= 29,5
7,5
37
16. Gabriela Czarnocka
-

11+3,5+14=28,5

8,1
36,6

Monika Mirosław, Gabriela Mrozek, Monika Paskudzka oraz Julia Rogalka będą tworzyły reprezentację uczniów naszej szkoły na spotkaniu partnerów projektu COMENIUS w Hiszpanii, w czerwcu 2014 r.

Serdeczne gratulacje,

Opracowała: Pani Małgorzata Szewczak, koordynator projektu Comenius

Zbiórka dla Wiktorka ucznia naszej szkoły!

W styczniu odbyła się zbiórka pieniędzy na leczenie dla Wiktorka ucznia kl. I . Wiktorek urodził się z bardzo rzadką wadą układu kostnego. W praktyce oznacza to, że jego prawa nóżka jest o 25 cm krótsza od lewej. Wiktorka czeka zakup nowej protezy oraz poważna operacja. Dzięki Waszej hojności udało nam się wpłacić na konto Fundacji "Podaruj uśmiech", której Wiktor jest podopiecznym, 700 złotych.

Akcję w szkole zorganizowało Szkolne Koło Caritas, PCK
i Samorząd Uczniowski. Wszystkim, którzy nie pozostali obojętni
i podzielili się każdym najmniejszym groszem bardzo dziękujemy.

Opracowała: Pani Małgorzata Serzycka

KIERMASZ WALENTYNKOWY

Dnia 14 lutego klasa 6c zorganizowała w naszej szkole KIERMASZ WALENTYNKOWY. Uczniowie, często z pomocą rodziców, przygotowali różnego rodzaju wypieki. Można było spróbować pysznych babeczek, ciast i ciasteczek. Każdy kupujący brał też udział w losowaniu drobnych upominków. Kilka uczennic wykonało również własnoręcznie piękne kartki walentynkowe, które także można było kupić na kiermaszu. Cały dochód z tej akcji
(348 zł) został przeznaczony na zakup żywności i środków czystości dla Domu Dziecka w Siedlcach.

Opracowała: Pani Anna Wiśniewska

KONKURS KOLĘD I POEZJI
O BOŻYM NARODZENIU W JĘZYKU NIEMIECKIM

Dnia 24 stycznia 2014 r. odbył się etap międzyszkolny Konkursu Kolęd i Poezji o Bożym Narodzeniu w języku niemieckim organizowanego przez SCDiDN w Siedlcach.

Naszą szkołę reprezentowały:

* Maria Tchórzewska (kl. 3c)

* Gabriela Mrozek i Wiktoria Teperek (6e)

Uczennice zaśpiewały kolędę i wyrecytowały wiersz w języku niemieckim. Marysia zajęła II miejsce, a Gabrysia i Wiktoria – wyróżnienie.

Opracowała: Pani Joanna Romaniuk

OTRZYMALIŚMY TYTUŁ
SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW

W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach dołączyła do Ogólnopolskiej Sieci Szkół Odkrywców Talentów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przyznaje ten zaszczytny tytuł szkołom, które w szczególny sposób odkrywają, promują i wspierają uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów uzyskaliśmy dzięki licznym sukcesom naszych "małych i dużych artystów". Były to m.in.: od wielu lat czołowe lokaty w Miejskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej w Siedlcach (taniec, teatr, piosenka, plastyka) - Zespół tańca ludowego "Tańczące nutki", Koło teatralne "Nasz teatr"; międzynarodowe, międzypowiatowe, powiatowe osiągnięcia sportowe uczniów; czołowe lokaty
w Międzyszkolnym Konkursie Recytacji Poezji i Czytania Prozy Niemieckojęzycznej "Loreley", w Konkursie Kolęd i Poezji o Bożym Narodzeniu w języku niemieckim - Koło języka niemieckiego; od wielu lat czołowe miejsca i wyróżnienia w międzynarodowych, ogólnopolskich, powiatowych, międzyszkolnych konkursach plastycznych - Koło plastyczne.

Otrzymane wyróżnienie jest uhonorowaniem wieloletniej, ciągłej, aktywnej współpracy uczniów i nauczycieli oraz rodziców.

Informacje o sukcesach uczniów Szkoły Podstawowej nr 7
im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach można uzyskać na stronie internetowej: www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty (na mapie klikamy w województwo mazowieckie, powiat siedlecki i szkołę, dokładny opis znajduje się w zakładce
- "pokaż szczegóły").

Znakiem rozpoznawczym wszystkich Szkół Odkrywców Talentów są pamiątkowe tablice oraz pismo Dyrektora ORE
w Warszawie z dnia 28 stycznia 2014 r.

Czujemy się zaszczyceni, że do naszej szkoły uczęszczają uczniowie o wybitnych zdolnościach, którzy z pomocą kreatywnych nauczycieli mogą rozwijać swoje twórcze pasje.

Opracowała: Pani Alicja Świderska

Finał II Siedleckiej Międzyszkolnej "Korneliady"

10 stycznia 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 12
w Siedlcach odbył się Finał II Siedleckiej Międzyszkolnej „Korneliady” zorganizowanej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce, Pana Wojciecha Kudelskiego. Głównym celem tego przedsięwzięcia było popularyzowanie wśród dzieci
i młodzieży czytelnictwa książek Kornela Makuszyńskiego. Finał "Korneliady" poprzedziły konkursy plastyczne, literackie oraz turniej wiedzy o życiu i twórczości Pisarza ze "słońcem w herbie". Z radością informujemy, że uczennice naszej szkoły, uczestniczące w "Korneliadzie", odniosły znaczące sukcesy.

Maria Tchórzewska z klasy III c zajęła II miejsce
w konkursie plastycznym dla klas I - III "Mój ulubiony bohater
z książek Kornela Makuszyńskiego".

Monika Mirosław z klasy VI e zajęła II miejsce w konkursie plastycznym dla klas IV - VI "Wizyta Koziołka Matołka w naszym mieście".

W turnieju wiedzy o życiu i twórczości Kornela Makuszyńskiego czteroosobowa drużyna dziewcząt w składzie: Dorota Bednarczyk z klasy VI d, Monika Mirosław, Gabriela Mrozek i Julia Szot z klasy VI e zajęła II miejsce.

W klasyfikacji generalnej II Siedleckiej Międzyszkolnej "Korneliady" nasza szkoła zajęła III miejsce.

Opracowała: Pani Maria Stańczuk

Szkolny etap Konkursu Recytacji Poezji i Czytania Prozy Anglojęzycznej dla klas młodszych

Dnia 21/01/2014 odbył się szkolny etap Konkursu Recytacji Poezji i Czytania Prozy Anglojęzycznej dla klas młodszych.
W konkursie zaprezentowało się 12 uczestniczek z klas II i III.
Po występach, komisja konkursowa, w składzie p. Tatiana Jakubiak, p. Justyna Dombrowska oraz p. Dariusz Grabarski, przyznała następujące miejsca:

I miejsce - Iga Gałachowska 3e
II miejsce - Aleksandra Golec 3c
III miejsce - Maria Tchórzewska 3c / Hanna Czpińska 3e

Wyróżnienia - Maja Chazan 2b / Zuzanna Kalicka 2b

Gratulujemy!

Opracował: Pan Dariusz Grabarski

Szkolny konkurs języka angielskiego
"Mistrz tłumaczenia" dla klas V i VI

27. 01. 2014 r. odbył się szkolny konkurs j. angielskiego "Mistrz tłumaczenia" dla klas V i VI. Organizatorem i komisją konkursu była Justyna Dombrowska. Konkurs polegał na przetłumaczeniu tekstu w j. angielskim na j. polski. Wzięło w nim udział 27 uczniów naszej szkoły.
I miejsce zajęły dwie uczennice: Alicja Wyczółkowska
z kl. Vd oraz Aleksandra Pniewska kl. Vb,
II miejsce - Michał Małagowski kl. Va,
III miejsce -Patrycja Kamińska kl. V b.

Opracowała: Pani Justyna Dombrowska

Konkurs historyczny pt. "Dynastia Piastów"

Dnia 27.01.2014 roku odbył się szkolny konkurs historyczny
pt. "Dynastia Piastów". W konkursie tym udział wzięli uczniowie
z klas V.
Wyniki konkursu:
I miejsce -Piotr Pawłowski, klasa VD
II miejsce - Kacper Rozbicki, klasa VC
III miejsce -Aleksander Kamecki, klasa VD i Marcin Tarkowski, klasa VC

Gratulujemy

Opracowała: Pani Małgorzata Sieńkowska

XXX Przegląd Zespołów Kolędniczych „Kolędnicy 2014”

12 stycznia 2014 r. artyści z koła teatralnego klas I-III działającego pod nazwą "Nasz Teatr" wzięli udział
w jubileuszowym XXX Przeglądzie Zespołów Kolędniczych "Kolędnicy 2014" i zajęli wysokie II miejsce na 18 występujących zespołów. Ranga sukcesu jest ogromna, ponieważ w tym konkursie nie ma podziału na kategorie wiekowe, a nasza grupa była najmłodsza. W przedstawieniu brali udział uczniowie z klasy Id (Ola Borkowska, Weronika Cielemęcka, Nikola Czarnocka, Hania Filimoniuk, Ola Firasiewicz, Ada Hryciuk, Maciek Jasiński, Natalia Kosieradzka, Bartek Księżopolski, Michalina Łopuszyńska, Adrian Michalak, Dawid Orzyłowski, Klaudia Radzikowska, Kacper Skorupka, Martyna Wójcik, Wiktor Zieliński) i z klasy IIIc (Ola Golec, Angelika Kazimierczak, Ola Malczak, Nikola Mazurczak, Martynka Piskorz, Karolinka Sejbuk, Julia Sieńkowska, Natalka Sowa, Marysia Tchórzewska, Asia Wdowiak Wielgórska, Oliwia Zabuska, Kinga Zdanowska). Mali aktorzy zaprezentowali przedstawienie uczniom naszej szkoły oraz pracownikom
i zaproszonym gościom podczas spotkania opłatkowego.

Gratulujemy sukcesu!


Opiekunowie koła: Edyta Kadej i Katarzyna Wąsowska

Konkurs historyczny dla klas szóstych
O TYTUŁ MISTRZA HISTORII

Dnia 13.01.2014 r. w naszej szkole odbył się konkurs historyczny dla klas szóstych O TYTUŁ MISTRZA HISTORII

Celem konkursu było wyłonienie szkolnego mistrza historii.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja
w składzie: pani Marzenna Koncerewicz, pani Małgorzata Sieńkowska oraz pani Małgorzata Serzycka. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą, a tytuł szkolnego mistrza historii w Szkole Podstawowej nr 7 uzyskała Wiktoria Teperek z klasy VI e. Tytuł pierwszego vice mistrza uzyskała Gabriela Sowa
z klasy VI e, a tytuł II vice mistrza przypadł Julii Szot
z klasy VIe .

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w nauce .

Opracowała: Pani Małgorzata Sieńkowska

Jak powstawała dekoracja na bal?

22 stycznia 2014 roku odbył się w naszej szkole bal karnawałowy.

Jeśli chcesz zobaczyć jak powstawała dekoracja, kliknij na link:

http://kfotograficzny.blogspot.com/

Opracowała: Pani R. Zdanowska

Bal Karnawałowy
TEATR KURTYNA " NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH"
COMENIUS, PRZEKAZANIE UPOMINKÓW DLA DOMU DZIECKA W SIEDLCACH

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia nauczyciele
(p. B. Artych, p. K. Rędzia, p. E. Soszyńska, p. A. Wiśniewska, p. M. Szewczak) oraz uczniowie z klasy 4d i 6c ( M. Layer, I. Mościcka, A. Golbiak, M. Wiechetek, J. Wysokińska, W. Księżopolska,
M. Paskudzki, M. Paskudzka, I. Urban, J. Kowalska, W. Prekurat,
A. Nowak, O. Mieścicka, O. Knap, J. Duda, W. Klewek) przygotowali w naszej szkole ciasta i ciasteczka według przepisów z Grecji, Cypru i Hiszpanii. Słodkości można było kupić podczas kiermaszu świątecznego.

Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem. Udało nam się uzbierać: 388zł 50gr (ciasta) + 20 zł (ozdoby świąteczne). Łącznie uzyskaliśmy 408,50gr. Dziękujemy nauczycielom świetlicy szkolnej za pomoc w organizacji.

Celem kiermaszu było poznanie smaków z innych państw, ale również pomoc potrzebującym. Za wszystkie pieniądze, które udało nam się zebrać uczniowie klasy 4d kupili artykuły spożywcze, chemiczne oraz szkolne (pieluchy duże- 2 opakowania, pieluchy małe- trzy opakowania, chusteczki mokre dla dzieci-
3 opakowania, zeszyty- 13, bloki- 11, kredki-7 paczek, długopisy kolorowe- 4 komplety, nożyczki- 6, kleje- 7, ołówki-opakowanie, długopisy- 13, żelki- 2 paczki, lizaki- 8 sztuk, gumy- 3 opakowania, soczki małe- 19, cukierki owocowe- 1,6kg).

Dnia 15 stycznia p. Grzegorz Karasek z uczennicami z klasy 6c przekazali paczki dla dzieci z Domu Dziecka. Spotkanie w Domu Dziecka było wielkim przeżyciem dla wszystkich. Cieszymy się
i jesteśmy dumni, że mieliśmy możliwość pomóc innym dzieciom.

Zespół do realizacji programu Comenius serdecznie dziękuje wszystkim, bez których nasza szkolna akcja nie byłaby możliwa. Szczególne podziękowania przesyłamy dla rodziców uczniów, którzy pomagali dzieciom w przygotowywaniu ciast
i ciasteczek na kiermasz.

Opracowała: Pani Małgorzata Szewczak

Pierwszy etap konkursu-MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ W SIEDLCACH

Dnia 13 stycznia 2014 roku odbył się w naszej szkole pierwszy etap konkursu-MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ
W SIEDLCACH.

Organizatorem konkursu jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat: Miejsc Pamięci Narodowej w Siedlcach [lokalizacja, czas i okoliczności powstania, autorzy i wykonawcy projektów, historia obiektów];
wydarzeń i osób, którym poświęcono pomniki, płyty i tablice pamiątkowe w Siedlcach.

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testów na temat Miejsc Pamięci Narodowej i wydarzeń, którym zostały poświęcone.
Do drugiego etapu zakwalifikowali się uczniowie:
Julia Salamon, klasa VIA
Adrianna Gnat, klasa IVE
Błażej Michalak, klasa IVD
Marcin Tarkowski, klasa VC

XVII MIĘDZYNARODOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY "ZAWSZE ZIELONO, ZAWSZE NIEBIESKO" - TORUŃ 2013

Na konkurs nadesłano 26367 prac z 52 krajów.
Do zestwau wystawowego zakwalifikowano 1218 prac z 50 krajów. Przyznano 48 nagród i 48 wyróżnień indywidualnych,
2 nagrody i wyróżnienie zbiorowe za dokumentacje akcji plastycznych, oraz 2 nagrody za kolekcje prac. Uczennice
z naszej szkoły zostały wyróżnione poprzez umieszczenie prac
w katalogu "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"

Prace wyróżnione:

Aleksandra Szewczak kl. VIc

Milena Mieścicka kl. Vd

Paulina Krasuska kl. Vd

Praca komisji:

 

Opracowała: Pani Hanna Michalik

Koncert Zespołu Limbos
-


Szkolne Koło PCK - zbiórka na rzecz 22-letniej
Justyny Niedziałek

Szkolne Koło PCK zebrało 141, 81 zł na rzecz 22-letniej Justyny Niedziałek, która jest podopieczną Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych, "Pomóż i Ty". Justyna w wyniku wypadku straciła 4 palce prawej dłoni. Koszt protez to 65 000 zł.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zakupili cegiełkę. Okazaliście dobroć drugiemu człowiekowi. Wyjątkowe podziękowanie za zaangażowanie w akcję i pomoc w liczeniu zebranych pieniążków należą się dziewczynkom z 5d, Julii Wasilewskiej i Uli Czyżewskiej.


Szkolne Koło PCK

Jasełka w naszej szkole

19 grudnia 2013 roku zgodnie z tradycją odbyły się w naszej szkole Jasełka. Odpowiednia scenografia oraz aktorzy wprowadzili wszystkich w świąteczny nastrój. Uczniowie klasy IVe przygotowali przedstawienie pt. "Betlejem to My".
Nie zabrakło w nim tradycyjnych postaci bożonarodzeniowych, ale było również odniesienie do współczesnych przeżyć świątecznych. Kolędy zaśpiewały dziewczynki z kl. Va i IVd. Na koniec wszyscy otrzymali życzenia świąteczne i noworoczne od aktorów i pani dyrektor.

Opracowała : Pani Małgorzata Serzycka

 

W ramach realizacji programu Comenius uczniowie SP7 wymienili się kartkami z uczniami z Grecji, Cypru i Hiszpanii.
Właśnie otrzymaliśmy paczkę z kartkami z Grecji. Na poniższym zdjęciu uczniowie klasy piątej prezentują wiadomości, życzenia świąteczne od swoich rówieśników z Salonik.

Opracowała: Pani Małgorzata Szewczak

Rok 2013 - Rok Tuwima

6 stycznia 2013r. oficjalnie rozpoczął się Rok Tuwima. Tego dnia sto lat temu w "Kurierze Warszawskim" ukazał się debiutancki wiersz poety "Prośba". 27 grudnia 2013 roku minie 60. rocznica śmierci poety, który ukształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego życia.

13 listopada 2013 roku odbył się w naszej szkole konkurs poświęcony życiu i twórczości Juliana Tuwima pt. "Tuwimowy zawrót głowy". Wzięli w nim udział uczniowie klas czwartych. Turniej rozpoczął się recytacją wiersza pt. "O Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci" w wykonaniu Aleksandry Pniewskiej i Bartka Hyckowskiego
z kl. V B. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie ,m.in. odpowiedzieć na pytania związane z biografią i działalnością poetycką poety, dobrać ilustrację do wiersza, uzupełnić brakującymi słowami treść utworów, za pomocą pantomimy przekazać tytuł dzieła, skojarzyć przedmiot z utworem, odgadnąć tytuły na podstawie fragmentów wierszy.
Oto wyniki konkursu:
I miejsce Adrianna Gnat i Filip Skrobecki z kl. IV e
II miejsce Anna Roguska i Piotr Radzikowski z kl. IV c
III miejsce Dominika Sowa i Paulina Wujek z kl. IV b

Gratulujemy zwycięzcom!

Opracowała: Pani Justyna Kowalczyk

COMENIUS
Zapraszamy do odwiedzania bloga projektu:

http://qualityoflifecomenius.blogspot.com/p/poland.html

Mikołajki w naszej szkole

Mikołajki to święto obchodzone 6 grudnia na cześć świętego Mikołaja biskupa Miry.

6 grudnia obdarowuje się dzieci prezentami, często w nocy
z 5go na 6go podkłada się prezenty pod poduszkę lub umieszcza się je w wełnianej, dużej skarpecie. Święto Mikołaja znane jest na całym świecie pod nazwami : Santa Clause (USA), Babbo Natale (Włochy), Heilige Nicolaus (Niemcy), Mikulas (Czechy), Julemanden (Dania)

Święty Mikołaj urodził się w Licji w Azji Mniejszej około roku 280. Już za młodu odznaczał się pobożnością toteż brat matki mikołaja biskup Patary wyświęcił go na prezbitra. Rodzice Mikołaja zmarli ok. roku 300 podczas zarazy, która w tym czasie nawiedziła Licje. Otrzymany spadek Mikołaj przeznaczył na pomoc biednym i potrzebującym. Jak głosi legenda dary podsuwał anonimowo stą
d pochodzi tradycja podkładania prezentów pod poduszkę.

Mimo wyświęcenia na biskupa Miry pozostał człowiekiem niezwykle skromnym wszystkie posiadane dobra rozdawał biednym. Zmarł 6 grudnia około roku 345.

Tradycyjnie 6 grudnia i do naszej szkoły zawitał MIKOŁAJ. Przybył do każdej klasy z prezentami. Jest to dobry znak, świadczący o tym, że byliśmy grzeczni i zasłużyliśmy na prezenty. Szkoda, że mikołajki są tylko raz w roku.

Opracowała: Pani Małgorzata Sieńkowska

Strażacy w naszej szkole

29 listopada 2013r. w naszej szkole gościli strażacy.

Pan Starszy Kapitan Maciej Pietrzak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej JRG nr 1 w Siedlcach przeprowadził niezwykle ciekawe zajęcia z uczniami kl.II d na temat: "Postępowanie na wypadek pożaru i innych zagrożeń cywilizacyjnych oraz udzielanie pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia".

Uczniowie mieli okazję z bliska przyjrzeć się sprzętowi, w jaki wyposażony jest strażak podczas akcji gaśniczej oraz przymierzyć strój strażacki.

Prowadzący zajęcia, Starszy Kapitan Maciej Pietrzak, wykonał szereg doświadczeń, aby uświadomić uczniom, jak często mają do czynienia z materiałami łatwopalnymi, w celu pokazania sposobów
i środków do ich gaszenia.

Zajęcia zakończyły się ćwiczeniami praktycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Każdy uczeń, pod okiem fachowca, miał okazję wykonać masaż serca i sztuczne oddychanie na fantomie.

Na zakończenie spotkania ze strażakami, dzieci podziękowały za ciekawe i pełne wrażeń zajęcia, zwłaszcza, że goście przygotowali nagrody dla wszystkich za aktywne uczestnictwo w pokazach oraz wiedzę wyniesioną z zajęć.

Mamy nadzieję, że nie było to nasze ostatnie spotkanie
i może uda się nam wkrótce odwiedzić strażaków w ich siedzibie.

Opracowała: Pani Dorota Podgórzak

WYNIKI KONKURSU RECYTACJI POEZJI
I CZYTANIA PROZY ANGLOJĘZYCZNEJ
DLA KLAS IV - VI

27 listopada 2013 roku odbył się w naszej szkole konkurs recytacji poezji i czytania prozy anglojęzycznej dla klas IV -VI.

Celem konkursu było zachęcenie uczniów do poznawania poezji
i prozy anglojęzycznej, doskonalenie znajomości języka angielskiego, rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcenie uczniów do poznania bogatszych środków językowych, a także poznawanie kultury krajów anglojęzycznych.

Występy oceniane były biorąc pod uwagę:

1. Interpretację utworu 0-5 pkt
2. Prawidłową wymowę 0-5 pkt
3. Dobór pozasłownych środków artystycznych 0-3 pkt


W konkursie wzięło udział 12 uczniów.

Wyniki:

I miejsce - Julia Rogalka kl. V a
II miejsce - Gabriela Wnorowska kl. IV d
III miejsce - Dominik Joński kl. IV b
Wyróżnienie:
Karolina Soćko kl. V d

Komisja:
p. dyr. Alicja Świderska - przewodnicząca komisji
p. Renata Zdanowska - członek komisji
p. Tatiana Jakubiak - członek komisji

Opracowanie: Pani R. Zdanowska
zdjęcia: Pani T. Jakubiak

KONKURS WIEDZY POD HASŁEM:
"NASZ PATRON-NASZA SZKOŁA- NASZE MIASTO"
Z UDZIAŁEM UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH

ORGANIZATOR: BEATA JASTRZĘBSKA

Dnia 27.11.2013r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Siedlcach odbył się konkurs wiedzy dla klas młodszych pod hasłem "NASZ PATRON- NASZA SZKOŁA- NASZE MIASTO" zorganizowany przez p. Beatę Jastrzębską. W konkursie wzięły udział trzyosobowe delegacje uczniów ze wszystkich klas trzecich. Uczestnicy konkursu prezentowali swoją wiedzę na temat szkoły
i jej patrona- Czesława Kamińskiego oraz miasta Siedlce. Wygrały te drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów.

Komisja konkursowa w składzie: Beata Jastrzębska, Agata Kuśmierczyk, Hanna Pieńkowska wyłoniła zwycięskie drużyny.
Wyniki konkursu:
I miejsce- klasa IIIe - 21 pkt.
Hanna Agnieszka Czapińska, Iga Celina Gałachowska,
Zuzanna Niewiadomska
II miejsce - klasa IIIa - 20 pkt.
Wiktoria Bożek, Katarzyna Kowalczyk, Filip Matłacz
III miejsce - klasa IIIc - 15,5 pkt.
Aleksandra Golec, Julia Sieńkowska, Kinga Zdanowska
IV miejsce - klasa IIIb - 13 pkt.
Natalia Siemieńczuk, Marcin Stefaniuk, Jakub Ważniewski
V miejsce - klasa IIId - 8,5 pkt.
Monika Janiszewska, Antoni Mączka, Paulina Zarzycka

Opracowała: Pani Beata Jastrzębska

Konkurs historyczny pt:
"Nasz patron, nasza szkoła, nasze miasto’".

25 listopada 2013 roku odbył się w naszej szkole konkurs historyczny pt: "Nasz patron, nasza szkoła, nasze miasto’".
W konkursie wzięli udział uczniowie z klas IV i V.
Zagadnienia do konkursu:
1.Życie i działalność patrona szkoły Czesława Kamińskiego.
2.Historia szkoły.
3.Historia Siedlec.

Zwycięzcy konkursu:
I miejsce - Gnat Adrianna, kl. IVe
II miejsce - Tarkowski Marcin, kl. Vc
III miejsce - Siekierka Maja, kl. IVa

Wyróżnienia - Ratyński Adam, kl. IVc, Michalak Błażej,
kl. IVd

Gratulujemy!

Opracowała: Pani Małgorzata Sieńkowska

Olimpiada Franciszkańska, część plastyczna:
" Św. Maksymilian w Grodnie"

W październiku uczniowie wykonywali prace plastyczne ilustrując wybrany fragment z życiorysu św. Maksymiliana.
Na konkurs wpłynęło ponad 40 prac. Prace uczniów kl. I-III i
IV- VI, które zostały zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego:

Katarzyna Kowalczyk kl. III a
Kinga Zdanowska kl. III c
Julia Sieńkowska kl. III c
Adrianna Pieńkowska kl. IV b
Wiktoria Teperek kl. VI e
Blanka Frąckowiak kl. VI e

Opracowała : Pani Małgorzata Serzycka

Wyniki konkursu biblijnego
" Czy znasz Ewangelię św. Łukasza?"

Dnia 19 listopada 2013r. odbył się szkolny etap konkursu biblijnego. Zwyciężyły następujące osoby i będą reprezentowały naszą szkołę w etapie miejskim:

I miejsce Kacper Uziembło kl. V d -52 p/57 p
II miejsce Adrianna Gnat kl. IV e - 48 p/57 p
III miejsce Marcin Tarkowski kl. V c - 47 p/57 p

Wyróżnienie:
Monika Mirosław kl. VI e - 45 p
Łukasz Szymaniuk kl. V c - 44 p

GRATULUJEMY!


Opracowała : Pani Małgorzata Serzycka

Konkurs plastyczny "Niepodległość"
zorganizowany przez Muzeum Regionalne w Siedlcach

Na konkurs wpłyneło 10 prac 9 autorów. Prace zostały wykonane pod kierunkiem Pani Hanny Michalik.

Nagrody otrzymały: Julia Sosnowska, Julia Maria Wasilewska.
Wyróżnienie otrzymały: Marta Cichy, Julia Chibowska, Anna Roguska.
Dyplomy uczestnictw otrzymały: Kamila Pastor, Aleksandra Szewczyk, Wiktoria Pogonowska, Monika Mirosław.

Opracowała: Pani Hanna Michalik

NASZA SZKOŁA UCZESTNICZY W KAMPANII EDUKACYJNEJ "UWAGA NADWAGA".
Kampania uzyskała patronat Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, a ambasadorką akcji została
Pani Katarzyna Bujakiewicz.

W ramach akcji w dniach 19 i 20 listopada 2013 r. odbyły się spotkania z Panią Luizą Wypustek - dietetykiem z Centrum Dietetycznego NATURHOUSE w Siedlcach.
Pani dietetyk przeprowadziła pogadanki dla uczniów z klas I-III
i kl. IV-VI oraz ich rodziców na temat właściwego odżywiania, propagowania zasad zdrowego żywienia oraz kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i dorosłych. Chętnym osobom pani dietetyk wykonywała pomiar tkanki tłuszczowej.

Opracowała: Pani Alicja Świderska

APEL DOTYCZĄCY PRAW DZIECKA

Najważniejszym aktem prawnym, który określa prawa dziecka jest Konwencja o prawach dziecka. Potocznie nazywa się ją światową konstytucją praw dziecka. Została uchwalona 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Wszystkie kraje, które zdecydowały się ratyfikować ten dokument, zobowiązały się do respektowania
i realizowania jego zapisów. Polska uczyniła to w 1991 roku.

Dla upamiętnienia tej niezwykle ważnej daty, 20 października
w naszej szkole odbył się apel poświęcony prawom dziecka.

Uroczystość rozpoczęła się recytacją wiersza pt. "O prawach dziecka", którego autorem jest Marcin Brykczyński. Utwór został zaprezentowany przez uczniów klasy III C.

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym
Że dziecko to także człowiek
Tyle że jest mały.
Dlatego ludzie uczeni
Którym za to należą się brawa
Chcąc wielu dzieci los odmienić
Stworzyli dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
próbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się w wiersze poukładały Prawa dla dzieci na całym świecie
Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.

Apel poprowadzili: Piotr Lipiński z klasy VI D oraz Anna Miler
z klasy VI A.


Zaproszeni uczniowie mogli obejrzeć prezentację multimedialną przygotowaną przez panią Tatianę Jakubiak, rzecznika praw ucznia, oraz wziąć udział w pogadance przeprowadzonej przez panią Elwirę Hawryluk-Ricciardiello, pedagoga naszej szkoły.

Zadaniem wybranych reprezentantów wszystkich klas było przedstawienie, za pomocą rysunku, wybranego prawa dziecka.

Laureaci konkursu poetyckiego "My, dzieci, mamy swoje prawa", organizowanego przez bibliotekę szkolną, otrzymali nagrody i zaprezentowali swoje prace.

Wyniki organizowanego przez bibliotekę szkolną konkursu poetyckiego "My, dzieci, mamy swoje prawa".

Komisja konkursowa w składzie: p. Alicja Świderska, p. Agata Kuśmierczyk, p. Maria Stańczuk wyłoniła zwycięzców konkursu:
I miejsce - Kinga Zdanowska, klasa III C
II miejsce - Natalia Głuszczak, klasa V B
III miejsce - Julia Salamon, klasa VI A
Wyróżnienia:
Klaudia Walerowska, klasa VI A
Dominika Głuchowska klas VI A
Julia Parobczy, klasa V B

Zwycięzcom i osobom wyróżnionym gratulujemy! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Apel zakończył się prezentacją plac plastycznych, spośród których komisja wyłoniła następujące miejsca:
I miejsce - klasa I D oraz klasa II B
II miejsce - klasa V B
III miejsce - klasa IV C
wyróżnienia - klasa VI A oraz klasa III C

Opracowała: Pani Tatiana Jakubiak

Akcja ratowania kasztanowców

Po raz kolejny nasi uczniowie, którym temat ekologii i ochrony środowiska nie jest obojętny włączyli się w akcję ratowania kasztanowców. Już od kilku lat nasza szkoła opiekuje się aleją kasztanowców obok amfiteatru. Przez trzy kolejne dni przy zagrabianiu liści pracowali uczniowie wybranych klas IV-VI razem
z nauczycielami przyrody.
Szkodnik - szrotówek kasztanowcowiaczek, bezwzględnie atakuje liście kasztanowców, powodując ich żółknięcie, szybkie opadanie,
a w końcu śmierć drzewa. Walka ze szrotówkiem polega głównie na grabieniu i utylizacji liści, w których zimują larwy tego szkodnika.

Opacowała: Pani Hanna Sobieszuk

PAŹDZIENIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA

W dniu 15 listopada 2013r. na krótkim apelu rozstrzygnięto konkurs - PADŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA. 34 uczniów klas I - III otrzymało nagrody.

Opracowała: Pani Małgorzata Czarnocka

Dzień Kundelka w bibliotece

"Już od dawna, od zarania, poprzez wszystkie wieki, ciągną się popiskiwania, skomlenia i szczeki. Idą pełne animuszu, wspólną z nami drogą, cztery łapy, para uszu, oczy, nos i ogon". Ludwik Jerzy Kern

W październiku i listopadzie, z okazji Miesiąca Dobroci dla Zwierząt i Dnia Kundelka, dzieci z klas 0 - II uczestniczyły
w lekcji bibliotecznej "Mój pies - mój przyjaciel". Uczniowie klas III wzięli udział w zajęciach czytelniczych "Wierny jak pies, czyli Dżok, Lampo, Balto i inni czworonożni przyjaciele". Poza integracją miłośników psów rasowych i mieszańców, głównym celem Dnia Kundelka jest uwrażliwienie dorosłych i dzieci na los bezdomnych zwierząt. Myślą przewodnią naszych spotkań było zdanie zaczerpnięte z "Małego Księcia" Antoine’a de Saint - Exupéry’ego: "Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś". Rozmawialiśmy
o obowiązkach, które spoczywają na opiekunach piesków,
o przyjemnościach i pożytkach płynących z obcowania z tymi zwierzętami, które w pełni zasłużenie uważane są za najlepszych przyjaciół człowieka. Podkreśliliśmy konieczność odpowiedzialnego
i świadomego podejmowania decyzji o przyjęciu pod swój dach czworonożnego szczekającego pupila.

Psy od wieków towarzyszą ludziom. Ich wierność, przyjaźń, miłość, lojalność i oddanie człowiekowi są przysłowiowe i budzą podziw. Dlatego wielu pisarzy uczyniło je bohaterami swoich opowiadań, powieści i wierszy. Rozmawialiśmy o niektórych "literackich pieskach", m. bohaterskim Lampo - psie, który jeździł koleją, sympatycznym Kaktusie - bohaterze opowiadań Barbary Gawryluk, wiernym Dżoku - legendarnym krakowskim piesku przez rok czekającym na Rondzie Grunwaldzkim na swojego zmarłego opiekuna, dzielnym psie Balticu, który płynął na krze, Pucu i Bursztynie – tytułowych bohaterach opowiadania Jana Grabowskiego. Dzieci wysłuchały wzruszających historii o polskim Dżoku, japońskim psie Hachiko, amerykańskim Bobbym, dzielnym zaprzęgowym psie Balto, obejrzały zdjęcia ich pomników. Opowiadały o swoich pieskach, słuchały wierszy poświęconych szczekającym ulubieńcom i piosenek w wykonaniu zespołu "Fasolki". Uczniowie klas 0 - II tańczyli przy piosenkach o pieskach, takich, jak "Pieski małe dwa" i „Kundel bury”, odgadywali zagadki, bawili się w zabawę "Gdzie jest piesek?". Trzecioklasiści wyjaśniali znaczenie powiedzeń i przysłów zawierających słowa "pies" i "psi". Obchodom Dnia Kundelka towarzyszyła pokonkursowa wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych "Mój pies -mój przyjaciel" oraz wystawka książek o psiej tematyce. Przez ponad trzy tygodnie trwało głosowanie na najsympatyczniejszą psią maskotkę. Najwięcej głosów spośród 65 pluszowych przytulanek zdobyły Dino Karoliny Soćko z kl. V D, piesek Marysi Artwicht z klasy IV B i Klaps Weroniki Świątek z kl. VI E.

Wszystkie pieski, i te rasowe, i kundelki, duże i małe, uwielbiają być głaskane i przytulane przez cały rok, nie tylko w dniach swoich świąt. Życzymy naszym czworonożnym przyjaciołom ciepłych, bezpiecznych domów pełnych miłości oraz dobrych, czułych, serdecznych, kochających opiekunów.

Wyniki głosowania na najsympatyczniejszą maskotkę przedstawiającą pieska

Po podliczeniu głosów oddanych przez uczniów klas 0 - VI
i nauczycieli, komisja w składzie: p. Anna Bryłka - Chomka,
p. Agata Kuśmierczyk, p. Maria Stańczuk przyznała następujące miejsca:
I miejsce - Karolina Soćko z klasy V D, maskotka nr 52 -piesek DINO - 113 głosów
II miejsce - Weronika Świątek z klasy VI E, maskotka nr 22 -piesek KLAPS - 40 głosów
III miejsce -Maria Artwicht z klasy IV B, maskotka nr 16 - 36 głosów.

 

Opracowała: Pani Maria Stańczuk

UWAGA!!!

Z okazji Roku Tuwimowskiego biblioteka szkolna ogłasza konkurs recytatorski dla klas I - III. Każdy uczestnik przygotowuje wybrany wiersz Juliana Tuwima. Recytatorów zapraszamy 10 grudnia 2013 roku o godzinie 9.50 do czytelni szkolnej.

Z okazji Roku Tuwimowskiego biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla klas I - III i IV - VI na najpiękniejszą pocztówkę urodzinową dla Juliana Tuwima. Pocztówka powinna ilustrować tematykę zawartą w wierszach poety
i spełniać następujące kryteria:
* wymiar pocztówki - 10,5 cm x 15 cm
* materiał - papier techniczny,
* pocztówka powinna zawierać życzenia urodzinowe,
* mieć oryginalnie przygotowany przez autora znaczek,
* wpisane imię i nazwisko adresata,
* adres: 90 - 258 Łódź, ul. Kilińskiego 46.
Samodzielnie wykonane prace prosimy przynosić do biblioteki
w terminie do 6 grudnia 2013 roku.

Wyniki organizowanego przez bibliotekę szkolną konkursu plastycznego dla uczniów klas 0 -VI
"Mój pies -mój przyjaciel"

 

Komisja konkursowa w składzie: p. Hanna Michalik, p. Anna Bryłka – Chomka, p. Agata Kuśmierczyk, p. Maria Stańczuk wyłoniła zwycięzców konkursu:
w kategorii klas 0 - III:
I miejsce - Weronika Arciuch, klasa III E
I miejsce -Amelia Kalinowska, klasa 0 B
II miejsce- Aleksandra Golec, klasa III C
II miejsce - Kinga Zdanowska, klasa III C
III miejsce - Konrad Soćko, klasa II D
Wyróżnienia:
Aleksandra Malczak, klasa III C
Aleksandra Lange, klasa III B
w kategorii klas IV - VI
I miejsce - Adrianna Pieńkowska, klasa IV B
II miejsce - Katarzyna Szajkowska, klasa IV B
II miejsce -Adrianna Gnat, klasa IV E
III miejsce -Julia Salamon, klasa VI A
III miejsce -Kamila Dmowska, klasa VI A
Wyróżnienia:
Kinga Cicha, klasa VI D
Patrycja Przesmycka, klasa V D,


Zwycięzcom i osobom wyróżnionym gratulujemy! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

I miejsce -Amelia Kalinowska, klasa 0 B
I miejsce - Weronika Arciuch, klasa III E
I miejsce - Adrianna Pieńkowska, klasa IV B
II miejsce -Katarzyna Szajkowska, klasa IV B
II miejsce -Kinga Zdanowska, klasa III C
II miejsce - Aleksandra Golec, klasa III C
II miejsce -Adrianna Gnat, klasa IV E
III miejsce -Kamila Dmowska, klasa VI A
III miejsce -Konrad Soćko, klasa II D
III miejsce - Julia Salamon, klasa VI A
Kinga Cicha, klasa VI D wyróżnienie
Aleksandra Lange, klasa III B wyróżnienie
Patrycja Przesmycka, klasa V D, wyróżnienie
Aleksandra Malczak, klasa III C wyróżnienie

 

WIZYTA NAUCZYCIELI SP7 W SZKOLE PARTNERSKIEJ NA CYPRZE W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU COMENIUS

W dniach 6- 9 listopada nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 7
w Siedlcach uczestniczyli w spotkaniu partnerskim szkół
z Hiszpanii, Polski i Cypru w ramach realizacji projektu "Quality of life", ("Jakość życia"), programu Comenius, Partnerskie Projekty Szkół.

Sprawozdanie z pobytu na Cyprze

FOTO JUNIOR

Foto Junior to nazwa naszego klubu fotograficznego. Wymyśliły ją Milena M. i Paulina K. z klasy V d. Klub istnieje w naszej szkole już trzeci rok.

Zachęcamy Was do oglądania naszego bloga:

kfotograficzny.blogspot.com

Bardzo podobają nam się Wasze zdjęcia, które wzięły udział
w konkursie Samorządu Uczniowskiego. Jeśli chcielibyście, żeby znalazły się one na stronie internetowej naszej szkoły przeszliście je na poniższy adres:

klubfotosp7@gmail.com


Opracowała Pani R. Zdanowska i Pani M. Matuszewska – opiekunowie koła

95 Rocznica Odzyskania Niepodległości

11 listopad 2013 r. to 95 Rocznica Odzyskania Niepodległości.
Z okazji tego święta o godz. 10 w sanktuarium św. Józefa
w Siedlcach została odprawiona uroczysta msza św. pod przewodnictwem JE ks. bp. Zbigniewa Kiernikowskiego. Ok. godz. 11.30 odbył się przemarsz ulicami miasta na Plac Wolności, gdzie nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego, wystąpienie Prezydenta Miasta Siedlce, złożenie wieńców i zapalenie zniczy pamięci, układanie 95-metrowej flagi państwowej.

Uczniowie naszej szkoły również wzięli udział w tych jakże ważnych dla naszego narodu uroczystościach.

Opracowała: Pani Małgorzata Sieńkowska

Projekt edukacyjny pt. "Siedlecki Test Historyczny"’, którego organizatorem było IV Liceum Ogólnokształcące
im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
oraz Stowarzyszenie "Żółkiewszczacy "’.

Uczniowie naszej szkoły w składzie, Julia Szot z kl. VIe, Sadowski Gracjan i Pilich Mateusz z kl. VId, wzięli udział
w projekcie edukacyjnym pt. "Siedlecki Test Historyczny"’, którego organizatorem było IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego oraz Stowarzyszenie "Żółkiewszczacy "’.

24 października uczniowie przystąpili do konkursu, którego tematem było "Historia Polski ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Siedlec "’. Jako drużyna uczniowie nasi zajęli III miejsce, a 8 listopada, w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego, odebrali dyplomy oraz nagrody.

Gratulujemy!

Opracowała: Pani Małgorzata Sieńkowska

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych na dystansie 10x 800 m dziewcząt

Dnia 2 pazdziernika w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbyły się nad siedleckim zalewem Sztafetowe Biegi Przełajowe. Dziewczęta reprezentujące naszą szkołę zajęły w tej rywalizacji I Miejsce!!!!!!!!!

Skład Złotej sztafety:

* Julia Pawlusiewicz
* Wiktoria Marciniuk
* Blanka Frąckowiak
* Olga Stawska
* Paulina Podlipniak
* Wiktoria Kopańska
* Wiktoria Teperek
* Klaudia Dmowska
*Ala Augustyniak
* Monika Mirosław

Opracował: Pan Grzegorz Chazan

W trosce o bezpieczeństwo uczniów SP nr 7
w Siedlcach.

21 października 2013r. odbył się apel "Jestem widoczny, chcę być bezpieczny". Uczniowie wzięli udział w dwóch spotkaniach, dla klas 0-III i IV-VI. St. asp. Janusz Cabaj z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Siedlcach i st. sierż. Edyta Znój z Zespołu
d.s. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KMP w Siedlcach przypomnieli uczniom zasady ruchu drogowego, jak być bezpiecznym w drodze do szkoły, jak bezpiecznie bawić się w domu i na podwórku. Uczestnicy apelu obejrzeli filmy o podstawowych zasadach bezpiecznej zabawy, korzystaniu z drogi oraz o odpowiednim zachowaniu się wobec osób obcych dla nich.

Uczniowie klas IV - VI dowiedzieli się jakie konsekwencje grożą im za złe zachowanie i postępowanie niezgodne z prawem. Uczniowie z zapałem brali udział w spotkaniu i odpowiadali na pytania policjantów. Dzieci wykazały się sporą wiedzą na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Opracowała: Pani Małgorzata Kłosińska

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Dnia 8 listopada uczniowie klas VI c i V d pod kierunkiem pani Joanny Zając przygotowali akademię upamiętniającą 95. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Była to ciekawa lekcja historii, ukazującą drogę do odzyskania wolnej Ojczyzny, na którą Polacy czekali 123 lata. W klimat tamtych czasów wprowadziły nas pieśni
w wykonaniu szkolnego chóru pod kierunkiem pani Joanny Chibowskiej.

Opracowała: Pani Joanna Zając

Konkurs Piosenki "DEBIUT 2013"
zorganizowany przez MOK w Siedlcach

Amelia Kosowska z klasy Ia zajęła III miejsce w Konkursie Piosenki "DEBIUT 2013" zorganizowanym przez MOK w Siedlcach. Konkurs odbył się 22 października 2013 r. w Sali Widowiskowej "Podlasie". Uczennica zaśpiewała piosenkę pt. "Skarby". Amelka świetnie odnalazła się w roli małej artystki. Zaprezentowała na scenie nie tylko swoje wspaniałe umiejętności wokalne, ale również zdolności taneczne. Do konkursu została przygotowana przez
p. Hannę Pieńkowską.

Opracowała: Pani Hanna Pieńkowska

Nowy projekt eTwinning

26 października 2013 r. nasza szkoła otrzymała akceptację projektu eTwinning "Food Pyramid" (Piramida Zdrowego Żywienia). Opiekunami projektu są p. Renata Zdanowska i p. Tatiana Jakubiak. Partnerską szkołą jest szkoła z Turcji (BURSA KARACABEY CUMHURIYET ILKOKUL).

Naszą współpracę można obserwować na blogu:

http://foodpyramid2013.blogspot.com/

W projekcie biorą udział uczniowie z klasy IV b, V a i V b.

Certyfikat przystąpienia do projektu

Opracowała: Pani Renata Zdanowska

Występ kapeli góralskiej "Góralska Hora"
Po raz pierwszy występ Smile Art w Siódemce
DZIEŃ PAPIESKI

W dniu 22 października 2013 r. odbył się w naszej szkole XIII dzień papieski pod hasłem: "Jan Paweł II papież dialogu". Uczniowie klas IV i V wzięli udział w przedstawieniu "Watykańskie dzwony". Dziewczynki z klasy IV d wcieliły się w jaskółki, które latając po świecie zebrały wieści o papieżu Polaku i przedstawiły je "dzwonom watykańskim" oraz uczestnikom spotkania. Inscenizacja przeplatana była pieśniami w wykonaniu uczennic ze szkolnego koła "Caritas". Przedstawienie przyniosło zebranym wiele chwil radości
i wzruszenia. Dekoracje na tablicy stanowiły prace uczniów klas IV -VI przedstawiające różne formy dialogu papieża z ludźmi, zaś przedstawienie przygotowały p. Małgorzata Matuszewska
i s. Grażyna Błaszczyk.

Opracowała: Pani Małgorzata Matuszewska.

Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego w ramach realizacji Europejskiego Programu Społecznego, Kapitał Ludzki. Projekt: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych.

W dniach 7- 11 października uczestniczyłam w 35- godzinnych szkoleniu zatytułowanym: "ICT and Education in the Heritage City of Bath". W szkoleniu wzięło udział 13 nauczycieli z Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Polski i Turcji. Zajęcia odbywały się głownie w akademii
w Bath (Bath Academy) a także w szkole podstawowej w Brystolu (Whitchurch Primary School) oraz w szkole średniej w Bath. (Beechen Cliff School). Szkolenie było finansowane z programu Kapitał Ludzki, w ramach projektu: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych. Głównymi celami realizacji projektu były: internacjonalizacja naszej placówki SP7 poprzez włączenie szkoły do sieci instytucji edukacyjnych korzystających z europejskiej mobilności oraz profesjonalizacja kadr.

Celem szkolenia było ćwiczenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, poznanie systemu edukacji Wielkiej Brytanii, poznanie nowych technik i metod pracy z uczniami w nauce języków obcych, wykorzystanie nowoczesnej technologii w przygotowaniu
i prowadzeniu zajęć z uczniami szkół podstawowych oraz średnich.

Szkoleniu umożliwiło mi poznanie nowych sposobów pracy
z uczniami, było dla mnie okazją ćwiczenia komunikowania się
w języku obcym, poznania nowych kultur, tradycji, pogłębienia wiedzy dotyczącej historii, geografii Zjednoczonego Królestwa.

Ponieważ większość uczestników szkolenia oraz dyrektorzy szkół goszczących mieli bogate doświadczenie w realizacji programów współpracy między szkołami (eTwinning, Comenius), nasze spotkania były również okazją do wymiany doświadczeń, rad
i sugestii, wzajemnych pomysłów związanych z możliwą współpracą w przyszłości.
Uczestnicy kursu
Sala lekcyjna w szkole podstawowej
Czytelnia w szkole podstawowej
Stołówka szkolna
Plac za szkołą
Sala muzyczna w szkole średniej

Opracowała: Pani Małgorzata Szewczak

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 14 października o godzinie 11:00 odbyła się akademia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, nauczyciele emeryci, nauczyciele naszej szkoły oraz uczniowie- przedstawiciele wszystkich klas. Po życzeniach Pani Dyrektor wszyscy zaproszeni mogli obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez Marzennę Koncerewicz.

W telegraficznym skrócie ukazano szkołę naszych pradziadków, dziadków czy rodziców, dlatego też śledziliśmy szkołę ukazaną w noweli B. Prusa "Antek", następnie przenieśliśmy się w lata 60. XIX wieku do Pułtuska, gdzie do szkoły uczęszczał Wiktor Gomulicki, a swoje przeżycia opisał we "Wspomnieniach niebieskiego mundurka". Obejrzeliśmy też scenkę z lektury "Sposób na Alcybiadesa" Edmunda Niziurskiego. Na koniec pokazano naukę w dzisiejszej szkole.

Nie zabrakło humoru i …refleksji.

Opracowała: Pani Marzenna Koncerewicz

WYNIKI KONKURSU NA LOGO PROJEKTU COMENIUS- ETAP SZKOLNY

Od początku roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w konkursie programu Comenius na logo projektu "Jakość życia". Komisja konkursowa wybrała następujących uczniów, zwycięzców konkursu:
Monika Paskudzka, klasa VI C
Wiktoria Teperek, klasa VI E
Marcin Tarkowski, klasa VC
Eryk Bobryk, klasa IIIC
Kinga Zdanowska, klasa IIIC

Prace Moniki Paskudzkiej oraz Wiktorii Teperek reprezentują naszą szkołę w konkursie międzyszkolnym.

Praca Moniki Paskudzkiej z klasy VIc

Praca Wiktorii Teperek z klasay VIe

Wyniki konkursu międzynarodowego już wkrótce.

GRATULUJEMY!

Opracowała: Pani Małgorzata Szewczak

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE
DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW
(za II semestr roku szkolnego 2012/2013)

392 najzdolniejszych uczniów siedleckich szkół otrzymało Stypendia Prezydenta Miasta Siedlce.

Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych odbyła się we wtorek, 8 października. Wzięli w niej udział Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, Przewodniczący Rady Miasta Henryk Niedziółka, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce Sławomir Kurpiewski. Salę Białą Miejskiego Ośrodka Kultury szczelnie wypełnili rodzice, dyrektorzy i wychowawcy z siedleckich szkół.

Uroczystość rozpoczął koncert fortepianowy w wykonaniu stypendystów, uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Siedlcach.

W gronie 392 nagrodzonych, 144 zostało wyróżnionych stypendiami I stopnia za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub rekreacyjno-sportowe na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym. Stypendia te z naszej szkoły otrzymały
3 uczennice: Alicja Augustyniak (kl. V d), Paulina Krasuska (kl. V d), Julia Salamon (kl. VI a) oraz 4 absolwentów: Bartosz Chazan, Jan Kabat, Natalia Kobylińska, Aleksander Wiącek.
Stypendia II stopnia za osiągnięcia naukowe, artystyczne lu
b rekreacyjno-sportowe na szczeblu regionalnym lub wojewódzkim otrzymało 248 osób, wśród nich 104 uczniów szkół podstawowych, a z naszej szkoły otrzymało 6 uczniów, w tym
4 absolwentów: Alicja Wyczółkowska (kl. V d), Monika Mirosław (kl. VI e), Weronika Czapska, Dominika Jońska, Anna Pastor, Mateusz Pastor.

Stypendia mają charakter motywacyjny i są przyznawane raz
w semestrze, na wniosek dyrektora szkoły, za pisemną zgodą rodziców.

GRATULACJE DLA UCZNIÓW, ABSOLWENTÓW I ICH RODZICÓW.

 

Opracowała: Pani Alicja Świderska

Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków Obcych, który przypada na
26 września, obchodzony jest w naszej szkole od kilku lat,
a w Polsce od 2001 roku. W tym roku, w czasie akademii z okazji tego święta, uczniowie naszej szkoły mogli dowiedzieć się wiele na temat bogactwa językowego Europy. Zostali również zaznajomieni ze szczegółami dotyczącymi projektu współpracy międzynarodowej naszej szkoły ze szkołami w Hiszpanii i na Cyprze w ramach Programu Comenius. Po obejrzeniu prezentacji przybliżających te państwa, przedstawiciele klas piątych wzięli udział w konkursie sprawdzającym ich znajomość podstawowych faktów o życiu w tych dwóch krajach.

Wszyscy świetnie poradzili sobie z tym zadaniem, jednak zwyciężyć mogła tylko jedna klasa, i po dodatkowych pytaniach
w dogrywce, I miejsce zajęła klasa 5a.

Na koniec uroczystości, wszyscy mogli skosztować słodkości ozdobionych flagami Hiszpanii i Cypru.

Opracowała: pani Anna Wiśniewska

Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 11 września 2013 r. dzieci z klas pierwszych zostały włączone w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 7
im. Cz. Kamińskiego w Siedlcach. Wśród nich jest 10 sześciolatków. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie w obecności społeczności szkolnej i rodziców. Pani dyrektor Alicja Świderska pasowała ich na uczniów naszej szkoły. Wszystkie pierwszaki otrzymały pamiątkowe dyplomy i kalendarze na rok szkolny 2013/2014.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością:
- Wiceprezydent Miasta Siedlce - Anna Sochacka,
-Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce - Bogumił Kacprzak,
- wiceprzewodniczący Rady Rodziców - Sławomir Sowa

Dziękujemy wszystkim za przybycie, a uczniom życzymy sukcesów w nauce, wielu przyjaciół i miłych chwil spędzonych
w szkole.

Opracowała: pani Barbara Artych

PCK ogłasza zbiórkę artykułów szkolnych dla potrzebujących dzieci!!!

Nie wszystkie dzieci rozpoczęły ten rok szkolny z kolorowymi zeszytami, długopisami, nowym piórnikiem i plecakiem. Szkolne koło PCK chciałoby pomóc takim uczniom, aby nie czuli się gorsi od innych. Ogłaszamy wrześniową zbiórkę artykułów szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin. Zbiórka nowych, nieużywanych przedmiotów będzie trwać cały wrzesień. Przyniesione rzeczy można przekazywać do pudła, które będą nosić uczniowie, do pani Małgorzaty Matuszewskiej (sala 31) lub do pani Iwony Doszko (sala 14). Pamiętajmy, iż pomagając innym, spełniając dobre uczynki, sami duchowo zyskujemy.

Opracowała: pani Iwona Doszko

Konkurs  poetycki dla uczniów klas II-VI
pod hasłem "My - dzieci, mamy swoje prawa" .

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs poetycki dla uczniów klas II -VI pod hasłem "My - dzieci, mamy swoje prawa" .

Samodzielnie stworzony wiersz lub krótka rymowanka (ułożone przez Was, nie zaś znalezione w internecie, przepisane i podpisane jako własne!!!), powinny być poświęcone prawom dziecka, propagować je, przedstawiać w poetyckiej, wierszowanej formie.

Do udziału w konkursie zapraszamy
uczniów klas II - VI.

Forma wiersza jest dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców.

Termin przynoszenia utworów do biblioteki: 31 października 2013 roku.

Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów. Dla zwycięzców przewidujemy nagrody
i wyróżnienia.

Najpiękniejsze wiersze zostaną zaprezentowane 20 listopada 2013 roku podczas uroczystego apelu w sali gimnastycznej.

Życzymy powodzenia!
Nauczyciele bibliotekarze

Biblioteka szkolna
ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów klas II- VI
pod hasłem "My - dzieci, mamy swoje prawa"

Regulamin konkursu:
1.Prace promujące prawa dzieci należy wykonać dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, techniki mieszane, kolaż) w formacie A4 (210 mm ×297 mm), A3 (297 mm ×420 mm), A2 (594 mm x 420 mm).
2.Można wykorzystać różne materiały: brystol, papier kolorowy, bibułę, kolorowe elementy powycinane z czasopism, skrawki tkanin, farby, pastele, kredki, itp.
3.Prace konkursowe mogą być wykonane indywidualnie lub wspólnie przez kilka osób, ale samodzielnie przez uczniów (bez pomocy osób starszych- rodziców, dziadków, starszego rodzeństwa). Na autorów najciekawszych dzieł czekają atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.
4.Każda praca powinna zawierać następujące informacje: tytuł, imię i nazwisko autora, klasę.
5.Prace należy składać do 8 listopada 2013 roku w bibliotece szkolnej.
6.Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora.
7.Finał konkursu połączony z wystawą odbędzie się
20 listopada 2013 roku podczas uroczystego apelu w sali gimnastycznej

Podstawowym dokumentem międzynarodowym dotyczącym praw dziecka jest Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Prawa te wyznaczają miejsce dziecka w rodzinie, społeczeństwie i państwie, dają dziecku specjalne uprawnienia, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki do życia i pełnego rozwoju jego osobowości.
MOJE PRAWA, CZYLI KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Prawo do życia i rozwoju - oznacza, że nikogo nie wolno pozbawiać życia, a dorośli muszą stworzyć Ci warunki do prawidłowego rozwoju.
Prawo do życia bez przemocy i poniżania - oznacza, że bicie, znęcanie się i okrutne traktowanie są niedopuszczalne i karalne.
Prawo do wychowania w rodzinie - oznacza, że nikomu nie wolno zabrać Cię od rodziców, chyba, że z bardzo ważnych powodów; gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno, masz prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.
Prawo do wypowiedzi -oznacza, że w ważnych sprawach Ciebie dotyczących możesz wygłosić swoje zdanie, opinie, oświadczyć własną wolę.
Prawo do stowarzyszenia - oznacza, że możesz należeć do organizacji młodzieżowych, a jeżeli masz 16 lat sam decydujesz o swojej przynależności.
Prawo do swobody myśli, sumienia i religii - oznacza, że gdy jesteś wystarczająco świadomy sam decydujesz o swoim światopoglądzie, wcześniej jedynie rodzice mają prawo Tobą kierować.
Prawo do nauki - oznacza, że możesz uczyć się tak długo, jak pozwalają na to Twoje zdolności, jeżeli masz 6 lat możesz rozpocząć naukę w klasie "O", pracować możesz, gdy skończysz 15 lat.
Prawo do tożsamości - oznacza, że musisz mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musisz być pytany o zgodę, gdybyś miał zostać adoptowany, a także gdybyś miał mieć zmienione nazwisko.
Prawo do informacji - oznacza, że powinieneś poznać swoje prawa, powinieneś mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy.
Prawo do prywatności - oznacza, że możesz dysponować własnymi rzeczami, masz prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez ważnych powodów wkraczać w Twoje sprawy osobiste
i rodzinne.

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny
dla uczniów klas 0 - VI pod hasłem 
"Mój pies - mój przyjaciel"

Pies - zwierzę o sercu pełnym miłości i przywiązania do ludzi, jest symbolem wierności, oddania i przyjaźni. Ze wszystkich zwierząt to właśnie on postrzegany bywa najczęściej, jako najwierniejszy przyjaciel człowieka. W wielu domach mieszkają z Wami czworonożni pupile - pieski nakarmione, zadbane, mające własną pełną miskę, wygodne legowisko itd. Niestety, nie wszystkie zwierzęta bywają najedzone, mają wodę do picia i miejsce do spania. Wiele psów egzystuje w warunkach urągających wszelkim normom, trzymane są na bardzo krótkich łańcuchach, brakuje im przestrzeni, mają nieocieplane budy, zimą marzną na mrozie. Są też psy mieszkające w schroniskach i te całkiem bezdomne, głodne, zaniedbane i opuszczone. Czekają one na pomoc, ciepły kąt, jedzenie, opiekę i miłość człowieka.

Prace plastyczne prezentujące psy, ich piękno, wierność, przywiązanie do ludzi oraz apelujące o właściwe traktowanie tych zwierząt mogą być wykonane w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, techniki mieszane, kolaż). Można wykorzystać brystol, papier kolorowy, bibułę, kolorowe elementy powycinane z czasopism, skrawki tkanin, farby, pastele, kredki, itp. Prace konkursowe wykonane indywidualnie i samodzielnie (bez pomocy osób trzecich - rodziców, dziadków, starszego rodzeństwa) prosimy składać w bibliotece do 11 października br. Na autorów najciekawszych dzieł czekają atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.

UWAGA!!!

Biblioteka szkolna zwraca się z prośbą do uczniów klas 0 - VI
o przynoszenie maskotek, pluszowych zwierzątek przedstawiających pieski.

Zostaną one zaprezentowane w październiku br. na specjalnej wystawie w czytelni, wezmą udział w zajęciach czytelniczych "Wierny jak pies, czyli Lampo, Baltic, Dżok i inni czworonożni przyjaciele", a potem powrócą szczęśliwie do właścicieli.

Maskotki opatrzone karteczką z danymi ucznia (imię, nazwisko, klasa) oraz imieniem pieska prosimy przynosić do 11 października br. Spośród nich zostanie wybrany najsympatyczniejszy pies, piesek, pieseczek lub psiunio.

Opracowali: Nauczyciele bibliotekarze

KONKURS NA LOGO PROJEKTU
" QUALITY OF LIFE",
PROGRAMU COMENIUS
Organizator konkursu :
Organizatorem konkursu są szkoły realizujące projekt "Quality of life", programu Comenius. Każda szkoła przeprowadza etap wewnętrzny, którego celem jest wybranie jednego projektu, który zostanie zaprezentowany pozostałym państwom, biorącym udział w projekcie.
Cel konkursu:
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego projektu: "Quality of life", programu Comenius.
2.Spośród nagrodzonych prac ze wszystkich szkół partnerskich zostanie wyłoniona praca zwycięska.
3.Zwycięskie logo stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej Programu Comenius, projektu Quality of life.
Regulamin etapu szkolnego:
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich uczniów szkoły.
2. Jeden autor może przedstawić jedną pracę.
3. Każda klasa z klas V-VI przedstawi, co najmniej, jeden projekt na logo programu Comenius.
4. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:
a) powinna zawierać elementy kojarzące logo z Programem Comenius,
b) powinna zawierać elementy kojarzące logo z projektem "Quality of life"
c) być niepowtarzalnym i oryginalnym znakiem,
d) być łatwym do rozpoznania i zapamiętania.
5. Prace powinny mieścić się na kartce formatu A4.
6. Każdy projekt należy przekazać wychowawcy do dnia
20 września 2013 roku.
7. Rozstrzygnięcie etapu szkolnego konkursu nastąpi
do końca września 2013 roku.
8. Jury, składające się z nauczycieli biorących udział
w projekcie, wybierze jedną najlepszą pracę, która będzie reprezentowała Szkołę Podstawową nr 7 w Siedlcach
w międzynarodowym finale konkursu na logo projektu.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Opracowała:pani Małgorzata Szewczak

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU COMENIUS W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

W latach 2013-2015 w Szkole Podstawowej nr 7 w Siedlcach będzie realizowany projekt współpracy międzynarodowej
w ramach programu Comenius, Partnerskie Projekty Szkół.

Akcja Partnerskie projekty szkół to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów Unii Europejskiej, której celem jest wymiana doświadczeń, uczenie się od siebie nawzajem. W realizacji projektu uczestniczą uczniowie i nauczyciele z różnych państw Unii Europejskiej.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach będzie realizowała współpracę ze szkołami z Hiszpanii i Cypru. Koordynatorem projektu jest pani Irene Ioannidou z Cypru. Działania krajowe nadzorują p. Carmen Gloder z Hiszpanii i Małgorzata Szewczak
z Polski. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt, zatytułowany "Jakość życia" (Quality of life) , podzielony jest na cztery części: odżywianie, właściwe zachowanie, aktywność fizyczna i ochrona środowiska. Każdy z tematów będzie realizowany przez jeden semestr.

W trakcie realizacji projektu uczniowie będą wypełniać ankiety, uczestniczyć w zabawach, konkursach, wykonywać flagi państw uczestniczących w projekcie, tworzyć prezentacje, książki, karty świąteczne, przygotowywać świąteczne stoisko, komunikować się z uczniami z innych państw, odgrywać scenki teatralne, wykonywać materiały związane z ochroną środowiska, uczestniczyć w różnych sportowych wydarzeniach.

Udział w projekcie, to zarówno zaszczyt, jak i wyzwanie. Postaramy się jak najlepiej zrealizować wyznaczone cele.

Opracowała:pani Małgorzata Szewczak

Blog English Quest

Drodzy Uczniowie!

Przypominamy Wam o blogu English Quest. W ostatnim roku szkolnym świetnie poradziliście sobie z umieszczanymi tam zadaniami dotyczącymi krajów anglojęzycznych. Zabawę kontynuujemy w tym roku. Czeka już na Was pierwsze zadanie, wystarczy kliknąć w zakładkę English Quest lub wejść na stronę: www.engquest.blogspot.com


Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

Opracowała:pani Anna Wiśniewska

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

2 września 2013r. odbyło się w Szkole Podstawowej nr 7
w Siedlcach uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014.

Pani dyrektor Alicja Świderska powitała obecnych na sali uczniów klas czwartych i zapoznała ich z nowymi wychowawcami. Część artystyczną przygotowały klasa IIIa i IIIe pod opieką p. Bożeny Przedlackiej i p. Beaty Jastrzębskiej. Wszystkim uczniom
i nauczycielom naszej szkoły życzymy owocnej pracy
i sukcesów w nowym roku szkolnym
.

Opracowała: pani Beata Jastrzębska