Wyprawka Szkolna
" WYPRAWKA SZKOLNA" ROK SZKOLNY 2012/2013

Rządowy program "Wyprawka szkolna", który polega na dofinansowaniu do zakupu podręczników, będzie obejmował w roku szkolnym 2012/2013 uczniów rozpoczynających naukę w klasach I- IV szkoły podstawowej.

W tym roku zmianie ulega kryterium dostępu do pomocy. Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż
504 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie
o świadczeniach rodzinnych).

Rodzice uczniów pozostałych klas objętych Programem w dalszym ciągu będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).


Zainteresowane osoby prosimy o pilny kontakt
z sekretariatem szkoły!!!

wniosek o wyprawkę szkolną

Projekt programu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowe

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
DLA KLAS I- V

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
DLA KLAS VI

Dnia 21 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku klas VI, będąca zarazem pożegnaniem kończących edukację w szkole podstawowej szóstoklasistów. Na uroczystą akademię przybyli: dyrekcja, wychowawcy klas szóstych, nauczyciele, rodzice, delegacje uczniów klas 5, zaproszeni goście: pan Adam Bobryk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce, pani Mariola Sznajder - Przewodnicząca Rady Rodziców i oczywiście bohaterowie tego niezwykłego wydarzenia - uczniowie klas szóstych.Po uroczystych przemówieniach połączonych z życzeniami skierowanymi do szóstoklasistów i ich rodziców nastąpiło ślubowanie absolwentów oraz przekazanie sztandaru szkoły uczniom klas piątych.

Następnie uczniom klas szóstych zostały wręczone dyplomy, podziękowania oraz nagrody za wyniki
w nauce, sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach oraz zawodach sportowych, a rodzicom listy gratulacyjne.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna
w wykonaniu uczniów z klasy 4 b i 4 c pod kierunkiem pani Anety Skolimowskiej i pani Joanny Chibowskiej. Urozmaiceniem programu artystycznego był przygotowany przez panią Skolimowską pokaz zdjęć uczniów wszystkich klas szóstych od pasowania na ucznia do balu szóstoklasisty, który absolwenci obserwowali z wypiekami na twarzy i łezką wzruszenia w oku.

Na zakończenie uczniowie klas piątych wręczyli szóstoklasistom pamiątkowe maskotki.

Po uroczystościach w sali gimnastycznej uczniowie udali się do klas, by po raz ostatni spotkać się z wychowawcami i odebrać świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Z żalem żegnaliśmy naszych uczniów. Życzymy im wspaniałych wakacji i wielu sukcesów w nowej szkole.

Opracowała: p. Aneta Skolimowska

Bal szóstoklasisty
Warto być dobrym

W dniu 27 czerwca 2012 r. podczas apelu odbyło się podsumowanie akcji "Warto być dobrym" w naszej szkole i losowanie nagrody wśród laureatów. W ramach akcji wychowawcy klas rozdali materiały informacyjne w 19 klasach, jednak deklaracje wypełniło 32 uczniów,
a wykonało swoje zadania jedynie 7 . Uczniowie ci mieli szansę na zdobycie nagrody w wyniku losowania - roweru marki Kross .
Spośród uczniów obecnych na apelu wybrano uczennicę do losowania zwycięzcy. W wyniku losowania nagrodę otrzymała Klaudia Troć z klasy IVa, która przedstawiła zebranym kolegom i koleżankom wykonane przez siebie zadania.
Klaudia była bardzo zaskoczona podczas losowania, ale również bardzo zadowolona.
Dziękujemy uczniom, którzy przystąpili do akcji w tym roku szkolnym i zachęcamy do udziału w następnych edycjach akcji "Warto być dobrym".

 

Opracowała: p. Małgorzata Kłosińska

Przedstawienie "Nie ma tego złego"

14.06.2012r. zapisał się w naszej szkole jako Dzień Teatru. Dziś młodzi aktorzy z klas: IVd, Vd
i VIa zaprezentowali młodszym oraz starszym uczniom przedstawienie "Nie ma tego złego". Przygotowywali się do niego pod okiem opiekuna - p. Marzenny Koncerewicz-Posiadały. Scenografię komputerową przygotowała p. Joanna Wysokińska. Wszyscy
z ogromnym zainteresowaniem śledzili, to co działo się na scenie. Można było podziwiać: Czarownicę, Złą Królową, wilka, króla Kraka, Szewczyka Dratewkę, smoka wawelskiego, Jasia i Małgosię, siedem uciekających przed Śnieżką krasnoludków, Czerwonego Kapturka, jego babcię oraz gajowego, który szukał wilka i niestety, w tej bajce nie znalazł go.

Przedstawienie podobało się dzieciom, szczególnie naszym maluszkom, którzy głośno śmieli się w trakcie spektaklu. Koło teatralne otrzymało od szkolnej publiczności ogromne brawa.

Spotkamy się znów za rok!

Opracowała: p. Marzenna Koncerewicz- Posiadała

Gorączka Złota PCK

Szkolne koło PCK przeprowadziło w czerwcu zbiórkę pieniężną na akcję "Gorączka Złota PCK". Każdego roku 4 miliony dzieci z rodzin ubogich i niepełnych spędza wakacje w domu. Dzięki "Koloniom z PCK" mają one okazję spędzić wakacje poza domem. Pomóc może nawet najmniejsza kwota. Nawet 1 grosz może odmienić wakacje potrzebującego dziecka.

Zebrana kwota to 122 zł i 53 grosze.Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wykazali się szlachetnością
i chcieli pomóc rówieśnikom, którzy znaleźli się
w trudnej sytuacji życiowej.

Opracowała: p. Iwona Doszko

Wyniki szkolnego konkursu plastycznego dla klas 2-3 "Mother's Day" z życzeniami w języku angielskim.

25 maja 2012 roku odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny dla klas 2- 3 "Mother's Day"
z życzeniami w języku angielskim.

Jego celem było upowszechnienie tradycji angielskich, kształtowanie umiejętności korzystania
z anglojęzycznych stron internetowych (wyszukiwanie życzeń i wierszy z okazji Dnia Matki) oraz rozwijanie wyobraźni twórczej i artystycznej.

Etapem wstępnym wyłonienie najciekawszych prac spośród wszystkich biorących udział w konkursie.

Najważniejszym kryterium była estetyka wykonania, pomysłowość, a przede wszystkim poprawność pisowni
i oryginalność życzeń w języku angielskim.

Wyniki:


I miejsce - Patrycja Kamińska kl. 3b
II miejsce -Alicja Wyczółkowska kl. 3d
III miejsce - Natalia Sawicka kl. 2e


Wyróżnienia:
Adrianna Gnat 2e, Robert Iczek 3a, Angelika Magnuszewska 3c

Opracowała: p. Renata Zdanowska

Wyniki Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego
dla klas IV

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla Klas 4 odbył się 16 maja 2012 r. Wzięło w nim udział 19 uczniów. Rozwiązywali oni test sprawdzający umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem, pisania, a także znajomość słownictwa i różnorodnych konstrukcji gramatycznych.

Wyniki:

I miejsce -Zuzanna Malewicka kl. IV b 50,5 / 60 pkt
II miejsce- Gabriela Mrozek kl. IV e 48 / 60 pkt
III miejsce- Karolina Olszewska kl. IV b 47 / 60 pkt

Gratulujemy!

Opracowała: p. Anna Wiśniewska

Wyniki Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego
dla klas V

Dnia 9 maja 2012 r. odbył się w naszej szkole Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla klas 5. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać zadania ze słuchania, czytania, gramatyki i słownictwa, napisać krótką wypowiedź pisemną oraz odpowiedzieć ustnie na zadane pytania. Wyniki konkursu:

I miejsce - Jakub Hryciuk z klasy 5d, 58,5p./61p.
II miejsce - Piotr Mitelski z klasy 5e, 56p./61p.
III miejsce - Mateusz Pastor z klasy 5d, 55,5p./61p.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu.

Opracowała: p. Iwona Doszko

MIĘDZYSZKOLNA PAPIESKA OLIMPIADA
DZIECIĘCYCH TALENTÓW KLAS I- III

W kwietniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w Papieskiej Olimpiadzie Dziecięcych Talentów dla klas I- III organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 11 w Siedlcach. Olimpiada miała na celu utrwalenie pamięci o Wielkim Polaku Janie Pawle II oraz jako dziękczynienie za beatyfikację papieża. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Pana Wojciecha Kudelskiego Prezydenta Miasta Siedlce i Panią Joannę Kaniuk Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Konkurs przeprowadzony został w sześciu kategoriach;

*Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

*Konkurs literacki "Ojcze Święty chcę Ci powiedzieć"- list, opowiadanie, wierszyk

* Konkurs plastyczny „Jan Paweł II kocha dzieci”

*Konkurs recytatorski poezji autorstwa Karola Wojtyły lub utworów związanych z Jego postacią

* Konkurs piosenki „Panu śpiewaj – Pana chwal”

* Dziecięca Spartakiada Sportowa

Uczniowie klas I- III wzięli udział we wszystkich kategoriach olimpiady. Uczestniczyli najpierw w etapach szkolnych poszczególnych konkursów zorganizowanych przez opiekunów s. Grażynę Błaszczyk i p. Małgorzatę Matuszewską a następnie wyłonione po 3 osoby przechodziły do etapu międzyszkolnego, który
w różnych terminach odbywał się w Szkole Nr 11. Największym uznaniem cieszył się konkurs plastyczny, wpłynęło bardzo wiele prac i trudno było wybrać te najładniejsze.

W dniu 18 maja 2012 r. laureaci naszej szkoły uczestniczyli w uroczystej akademii poświęconej Janowi Pawłowi II oraz odebrali nagrody za zajęte miejsca. Wygrali następujący uczniowie:

II miejsce - WERONIKA ARCIUCH kl. I E - Konkurs plastyczny "Jan Paweł II kocha dzieci"

II miejsce - MACIEJ SKUP kl. II A - Konkurs piosenki "Panu śpiewaj, Panu graj"

Wyróżnienie - Gabriela Maląg kl. III C - konkurs wiedzy o papieżu

 

Opracowała: p.Małgorzata Matuszewska

WYNIKI KONKURSU PRZYRODNICZEGO

Dnia 17 maja 2012r. odbył się szkolny etap konkursu przyrodniczego dla klas IV i V.

W konkursie wzięło udział 14 uczniów z klas IV oraz 12 uczniów z klas V.

Najlepsze wyniki uzyskali:
L.p.
Imię i nazwisko ucznia
Liczba uzyskanych punktów
1.
Aleksandra Szewczyk kl. IV c
21,5p / 27p
2.
nie przyznano
-
3.
Karolina Olszewska kl. IV b
17,5p / 27p

Lp.
Imię i nazwisko ucznia
Liczba uzyskanych punktów
1.
Katarzyna Wróbel kl. V e
30,5p / 37p
2.
Zuzanna Prokop kl. V d
26,5p / 37p
3.
Joanna Bardadin kl. V b
26p / 37p
3.
Jan Solich kl. V b
26p / 37p
3.
Anna Piwowarczyk kl. V d
26p / 37p

Opracowała: p. Hanna Sobieszuk

Wyniki Szkolnego Konkursu Matematycznego
dla klas IV

Dnia 10 maja 2012r. odbył się szkolny konkurs matematyczny dla klas IV.

W konkursie wzięło udział 24 uczniów z klas IV.

Najlepsze wyniki uzyskali:

I miejsce- nie przyznano

II miejsce- Julia Salamon kl. IVa 14pkt./20pkt.

III miejsce-Oliwia Mieścicka kl. IVc 13pkt./ 20pkt.

Opracowała: p. Beata Wrzosek

KONFERENCJA "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE"

10 maja 2012 r. w Zespole Szkół w Sabniach odbyła się konferencja związana z założeniami ogólnopolskiego programu "Szkoła Promująca Zdrowie". Uczestniczyli w niej dyrektorzy i nauczyciele szkół powiatu sokołowskiego, węgrowskiego oraz zaproszeni goście. Celem konferencji było zachęcenie szkół do włączenia się w realizację programu.

Nasze liczne działania i przedsięwzięcia dotyczące szkoły promującej zdrowie zostały zaprezentowane przez Panią Alicję Świderską - dyrektora szkoły
i Panią Hannę Sobieszuk - koordynatora programu. Wyeksponowane materiały na gazetkach ściennych
i przygotowana prezentacja multimedialna cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji.

Szkoły promujące zdrowie cechuje otwartość i silna potrzeba dzielenia się swoimi dokonaniami. Nasza szkoła chętnie korzysta z praktyk innych placówek, ale też wiernie przekazuje swoje doświadczenia innym.

Opracowała: p. Alicja Świderska

Szkolne eliminacje
XXIX Konkursu Recytatorskiego
im. Kornela Makuszyńskiego

9 i 10 maja 2012 roku odbyły się w naszej szkole eliminacje do XXIX Konkursu Recytatorskiego
im. Kornela Makuszyńskiego. W konkursie wzięło udział łącznie 18 uczniów.
W kategorii klas I - III komisja w składzie: Barbara Artych - przewodnicząca, Beata Jastrzębska, Maria Stańczuk, Hanna Suchożebrska wyłoniła laureatów:
I miejsce: Adrianna Gnat klasa II E
II miejsce: Filip Lisowski klasa I E
Wyróżnienia:
Adam Kniżewski klasa I B
Kinga Zdanowska klasa I C

W kategorii klas IV - VI komisja w składzie: Maria Stańczuk, Justyna Kowalczyk, Agata Kuśmierczyk do miejskiego etapu XXIX Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego zakwalifikowała uczennicę klasy VB Katarzynę Kordecką. Wyróżnienie przyznano Zuzannie Malewickiej z klasy IV B.

W eliminacjach miejskich XXIX Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego, które odbędą się pod koniec maja br., naszą szkołę będą reprezentować Katarzyna Kordecka, Adrianna Gnat, Filip Lisowski i Adam Kniżewski .
Uczestników konkursu powitała pani wicedyrektor Barbara Artych
Adam Kniżewski z klasy I B recytował wiersz Tadeusza Śliwiaka "Wilk u dentysty"
Zdobywca II miejsca w kategorii klas I - III
Filip Lisowski
Katarzyna Chazan z klasy II A prezentowała wiersz Wandy Chotomskiej "Kurczę blade"
Zdobywczyni I miejsca w kategorii klas I - III Adrianna Gnat
Zuzanna Malewicka z klasy IV B otrzymała wyróżnienie w kategorii klas IV - VI
Katarzyna Kordecka z klasy V B prezentowała wiersz Doroty Gellner "Przyjęcie" i została laureatką konkursu w kategorii klas IV - VI
Uczennica klasy IV E Julia Szot recytowała wiersz Adama Mickiewicza "Przyjaciele".

Opracowała: p. Maria Stańczuk

Święto Szkoły

26 kwietnia odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Święta Patrona Szkoły połączona z poświęceniem nowego sztandaru szkoły oraz podsumowaniem projektu edukacyjnego "Znani Polacy".

Naszą uroczystość zaszczyciło swoim udziałem wielu dostojnych gości:
Ksiądz Kanonik Adam Patejuk- Proboszcz Parafii
p.w. Św. Stanisława w Siedlcach,
Ksiądz Jan Dzięga- przedstawiciel Kurii Diecezjalnej
w Siedlcach,
Pan Wojciech Kudelski- Prezydent Miasta Siedlce,
Pan Piotr Karaś- Przewodniczący Rady Miasta Siedlce,
Pan Adam Bobryk- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce,
Pan Bogumił Kacprzak- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce,
Pan Marek Kordecki- Radny Rady Miasta Siedlce, Zastępca Dyrektora WORD w Siedlcach,
Pan Sławomir Kurpiewski- Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce,
Pani Sylwia Osipiuk- Zastępca Dyrektora Delegatury
w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie,
Pani Jadwiga Kwiatkowska- starszy wizytator Delegatury w Siedlcach KO w Warszawie,
Siostra Małgorzata Maksymiuk- Zastępczyni Przełożonej Prowincjonalnej ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Marii Panny Niepokalanej
w Łomży.

Gościliśmy również byłych dyrektorów naszej szkoły: Panią Alicję Wysokińską, Pana Władysława Kublika i Pana Andrzeja Sitnika.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również dyrektorów, wicedyrektorów szkół podstawowych
i gimnazjów z Siedlec oraz przedstawicieli mediów: prasy, radia telewizji.

W uroczystości uczestniczyli oczywiście uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły.

Święto Szkoły rozpoczęła uroczysta msza św.
w Kościele Św. Stanisława, sprawowana przez Księdza Kanonika Adama Patejuka, w czasie której został poświęcony nowy sztandar szkoły.

Następnie uroczystości przeniosły się do sali gimnastycznej naszej szkoły. Tu nowy sztandar został przekazany przez delegację rodziców Pani Dyrektor Alicji Świderskiej, która przekazała go uczniom. Poczet sztandarowy szkoły zaprezentował wszystkim nowy sztandar, a przedstawiciele poszczególnych klas złożyli przed nim uroczyste ślubowanie.

Następnie odbyła się część artystyczna uroczystości przygotowana przez panią Joannę Zając we współpracy z paniami: Joanną Chibowską, Joanną Wysokińską i Małgorzatą Sieńkowską.

Wzięli w niej udział uczniowie klas: VI d, VI b, VIc i IV d oraz chór szkolny.

Nasi artyści przedstawili bardzo ciekawy
i urozmaicony program.

Na początku zaprezentowali scenkę, w której przypomnieli sylwetkę naszego patrona- Czesława Kamińskiego i wiersze o nim autorstwa pani Krystyny Chojeckiej, a delegacja harcerzy złożyła kwiaty
w kąciku patrona.

Następnie zwrócili naszą uwagę na postać Janusza Korczaka, prekursora praw dziecka i przypomnieli, że rok 2012 został decyzją Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszony Rokiem Korczaka.

Kolejna cześć naszej uroczystości poświęcona była podsumowaniu projektu edukacyjnego "Znani Polacy".

Przypomniano całoroczną pracę nad projektem, postacie znanych Polaków wybranych przez poszczególne klasy i przedstawiono wybrane opracowania.

Uczennice klasy VI d - Karolina Kasprzykowska
i Weronika Biaduń zaprezentowały porywający układ taneczny do piosenki Marka Grechuty "Niepewność" opartej na wierszu Adama Mickiewicza.

Postać Bogusława Kaczyńskiego- dziennikarza, publicysty i krytyka muzycznego zaprezentował, perfekcyjnie ją naśladując, uczeń klasy IVd Piotr Lipiński, przygotowany przez panią Marzennę Koncerewicz- Posiadałę.

W czasie uroczystości uhonorowano zwycięzców rozlicznych konkursów, które odbyły się w trakcie realizacji projektu, związanych z postaciami znanych Polaków. Nagrody wręczyli im: Pan Wojciech Kudelski - Prezydent Miasta Siedlce i Pani Dyrektor Alicja Świderska.

Zostały także pokazane zwycięskie prezentacje multimedialne o Adamie Mickiewiczu i Józefie Chełmońskim.

Nie zabrakło również muzyki Fryderyka Chopina, którego dwa preludia mistrzowsko zagrał Korneliusz Kochan z kl. VI d oraz cudownego wiersza- "Gawędy
o miłości do ziemi ojczystej" znanej Polki- Noblistki
w dziedzinie literatury- Wisławy Szymborskiej
w wykonaniu uczniów kl. VI c.

Występy uświetniły piękne, nastrojowe piosenki
w wykonaniu chóru szkolnego.

Na koniec Pani Dyrektor Alicja Świderska serdecznie podziękowała Księdzu Kanonikowi Adamowi Patejukowi- Proboszczowi Parafii p.w. Św. Stanisława w Siedlcach, za poświęcenie sztandaru szkoły oraz za eucharystię sprawowaną w intencji społeczności szkolonej. Pani Dyrektor podziękowała również wszystkim gościom za przybycie i uświetnienie naszej uroczystości. Złożyła także podziękowanie wszystkim, którzy wzięli udział
w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości.

Ten dzień pozostanie na długo w pamięci całej społeczności szkolnej.

Opracowała: p. Joanna Zając

W ramach projektu "Znani Polacy" każda klasa wybrała jedną znaną postać
klasa
postać
zdjęcie
0a
Maria Kownacka- pisarka, autorka takich książek jak: "Kajtkowe przygody", "Rogaś z Doliny Roztoki"
0b
Bożena Wojciuk- kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej im. Alicji Siwkiewicz "Chodowiacy"
0c
Wanda Chotomska - autorka wierszy i opowiadań dla dzieci
i młodzieży
1a
Dorota Gellner - poetka, prozaik, autorka wielu książek dla dzieci, słuchowisk, bajek muzycznych i sztuki dla Teatru Lalek GULIWER. W 2005 r. otrzymała Order Uśmiechu. Jedną z jej książek wpisano w 2009 r. na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej.
1b
Aleksander Wolszczczan- astronom, odkrywca pierwszych planet spoza Układu Słonecznego.
1c
Jarosław Kret- dziennikarz telewizyjny i fotoreporter.
1d
Kornel Makuszyński - prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny i publicysta.
1e
Mikołaj Kopernik- matematyk, lekarz, astronom który opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planeta i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce
po orbicie kolistej.
2a
Julian Tuwim- poeta autor wierszy dla dzieci "Lokomotywa", "Pan Hilary", "Ptasie radio",
"Słoń Trąbalski".
2 b
Janina Porazińska- poetka, prozaik, tłumaczka literatury szwedzkojęzycznej autorka "Szewczyka Dratewki",
2c
Czesław Janczarski- poeta piszący dla dzieci autor "Jak Wojtek został strażakiem", cykl powieści o Misiu Uszatku,
2d
Wojciech Cejrowski- podróżnik, fotograf, pisarz i publicysta
2e
ks. Jan Twardowski- kapłan, poeta, prozaik
3a
Jan Brzechwa- poeta autor bajek i wierszy dla dzieci "Kaczka Dziwaczka", "Akademia Pana Kleksa", "Ptasie plotki",
3b
Fryderyk Chopin- kompozytor
i pianista
3c
Maria Konopnicka- poetka
i nowelistka, krytyczka literacka, publicystka i tłumaczka autorka
"O krasnoludkach i sierotce Marysi", "Na jagody"
3d
Janusz Korczak- lekarz, pedagog, publicysta, działacz społeczny. Prekursor działań na rzecz praw dziecka całkowitego równouprawnienia dziecka. Autor utworów dla dzieci "Król Maciuś Pierwszy", "Król Maciuś na wyspie bezludnej", "Kajtuś Czarodziej"
3e
Władysław Bełza- poeta, publicysta autor wierszy "Katechizm polskiego dziecka".
4a
Mikołaj Kopernik- matematyk, lekarz, astronom który opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planeta i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce po orbicie kolistej.
4b
Ignacy Mościcki- polityk Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1926-1939, chemik - naukowiec, wynalazca budowniczy polskiego przemysłu chemicznego.
4c
Małgorzata Musierowicz- autorka książek dla dzieci i młodzieży "Szóstka klepka", "Kłamczucha", "Kwiat kalafiora", "Ida sierpniowa", ilustratorka.
4d
Bogusław Kaczyński- dziennikarz, publicysta, krytyk muzyczny, popularyzator opery, operetki
i muzyki poważnej, teoretyk muzyki
4e
Martyna Wojciechowska- prezenterka telewizyjna, dziennikarka, podróżniczka
i pisarka jako druga Polka zdobyła Koronę Ziemi
5a
Henryk Sienkiewicz- nowelista, powieściopisarz, publicysta laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1905 za całokształt twórczości
5b
Jan Śniadecki -astronom, matematyk, filozof, geograf
5c
Maria Skłodowska-Curie- uczona fizyczka i chemiczka dwukrotna noblistka za osiągnięcia naukowe
w 1903 z fizyki i w 1911 z chemii
5d
Jerzy Różycki
Marian Rejewski
Henryk Zygalski
polscy matematycy i kryptolodzy, którzy złamali kody niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma
5e
Ignacy Jan Paderewski- pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, polityk. W 1919 pełnił funkcje Premiera Polski
i ministra spraw zagranicznych RP
6a
Tadeusz Kościuszko- general polski, inżynier fortyfikator, wzniecił powstanie przeciw Rosji
i Prusom w Rzeczpospolitej, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w insurekcji w 1794 r.
6b
Jacek Karpiński- inżynier elektronik i informatyk, projektant minikomputera K-202
6c
Józef Chełmoński- malarz, reprezentant realizmu namalował min "Odlot żurawi", "Babie lato", "Czwórka", "Bociany"
6d
Adam Mickiewicz- poeta, działacz
i publicysta polityczny autor "Sonetów krymskich", "Konrada Wallenroda", "Pana Tadeusza czyli ostatniego Zajazdu na Litwie"
nauczyciele przyrody
Himalaiści
Wanda Rutkiewicz
Anna Czerwińska
Anna Lichota
Jerzy Kukuczka
Wojciech Kurtyka
Aleksander Lwów
Andrzej Zawada
Leszek Cichy
Wielicki Krzysztof
nauczyciele jęz. angielskiego
(Dariusz Grabarski,
Iwona Doszko)
Polscy piłkarze
Artur Boruc;

Jerzy Dudek
nauczyciel historii (Małgorzata Sieńkowska)
Stanisław August Poniatowski -ostatni król Polski w latach 1764- 1795
nauczyciele religii
bł. Jan Paweł II- papież, poeta, poliglota, aktor, dramaturg i pedagog


św. Maksymilian Maria Kolbefranciszkanin, męczennik i święty Kośćioła katolickiego
nauczyciele jęz. polskiego
(Marta Demianiuk)
Ignacy Krasicki - arcybiskup gnieźnieński, poeta, prozaik
i publicysta autor "Monachomachii", "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki" i bajek.
uczestnicy zimowiska szkolnego 2012
Św. Stanisław Biskup Męczennik - patron Siedlec
221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3- go Maja

Przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli
w uroczystościach centralnych w Siedlcach z okazji
221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3- go Maja.

Opracowała: p. Małgorzata Sieńkowska

KONKURS SZKOLNY "NASZ PATRON,
NASZA SZKOŁA, NASZE MIASTO"

18 kwietnia 2012 roku odbył się w naszej szkole konkurs historyczny pt: "Nasz patron, nasza szkoła, nasze miasto". W konkursie wzięli udział uczniowie
z klas IV i V.
Zagadnienia do konkursu:
1. Życie i działalność patrona szkoły Czesława Kamińskiego.
2. Historia szkoły.
3. Historia Siedlec.

Zwycięzcy konkursu:
I miejsce - Czapska Weronika, kl. Va
II miejsce - Jastrzębski Marcel, kl. Vd
III miejsce - Mitrzak Krzysztof, kl. Ve

Wyróżnienia - Prekurat Weronika, kl. IVc
Duk Bartosz, kl. Vc


Gratulujemy

Opracowała: p. Małgorzata Sieńkowska

DZIEŃ ZIEMI
DZIEŃ ZDROWIA
II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTACJI POEZJI I CZYTANIA PROZY ANGLOJĘZYCZNEJ
VI ZAWODY O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY
SZKOLNY KONKURS MITOLOGICZNY

16 kwietnia odbył się SZKOLNY KONKURS MITOLOGICZNY.

Sukces w tym konkursie odnieśli uczniowie:
I miejsce- Radosław Niedźwiecki klasa VIc
II miejsce- Dominika Arciuch klasa VId
III miejsce- Karol Andrzejewski klasa VIa,
Bartosz Augustyniak klasa VId


Gratulujemy!

Opracowała: p. Zofia Łukowska

DRUGIE DYKTANDO SIEDLECKIE

2 kwietnia 2012 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Siedlcach przedstawiciele uczniów siedleckich szkół podstawowych już po raz drugi zmierzyli się z zasadami ortografii biorąc udział
w DRUGIM DYKTANDZIE SIEDLECKIM.

Honorowym patronatem konkurs objęli Prezydent Miasta Siedlce Pan Wojciech Kudelski, Mazowiecki Kurator Oświaty Pan Karol Semik oraz Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego prof. dr hab. Antoni Jówko.

Naszą szkołę reprezentowali:

Kamila Jaworska z klasy VIb- opiekun Joanna Zając
Emilia Kosieradzka z klasy VId- opiekun Joanna Zając
Julian Maciejewski z klasy VIc- opiekun Zofia Ługowska
Grzegorz Szcześniak z klasy VIc- opiekun Zofia Ługowska
Jan Solich z klasy Vb- opiekun Marta Demianiuk

Ich wysiłek i wiedza w dziedzinie ortografii polskiej zdobyły wielkie uznanie.

16 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 4
w Siedlcach odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

Pierwsze miejsce pośród uczniów wszystkich szkół podstawowych w Siedlcach i tytuł MISTRZA ORTOGRAFII uzyskał już po raz drugi Julian Maciejewski z kl. VIc.

Trzecie miejsce pośród uczniów wszystkich szkół podstawowych w Siedlcach i tytuł WICEMISTRZA ORTOGRAFII zdobył Grzegorz Szcześniak z kl. VIc.

Pozostali uczestnicy potyczek z ortografią wykazali się także jej doskonałym opanowaniem- uzyskując dla szkoły, też już po raz drugi, pierwsze miejsce
w kategorii zespołowej Szkoła Podstawowa nr 7 zdobyła po raz kolejny tytuł SZKOŁY MISTRZÓW ORTOGRAFII.

Serdecznie gratulujemy!!!

Opracowała: p. Joanna Zając

LIGA PRZEDMIOTOWA Z INFORMATYKI -
ETAP SZKOLNY

Dnia 20 marca o godz. 12.50 odbyła się Liga przedmiotowa z informatyki - etap szkolny.

W konkursie tym wzieło udział 8 uczniów
z klas VI.

Do II etapu komisja w składzie:
p.Joanna Wysokińska, p.Beata Wrzosek
zakwalifikowała następujących uczniów:

Soczewka Aleksandre kl. VId
Andrzejewski Karol kl. VIa
Niedźwiecki Radosław kl. VIc

Serdecznie gratulujemy!

Goście z Niepublicznego Przedszkola "Wesoły Smyk"
w bibliotece szkolnej

"Książki, książeczki, bajki, powieści, opowiadania, baśnie
i wiersze w podróż zabiorą swych czytelników do krainy najpiękniejszej…"

Dnia 4 kwietnia br. z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci w bibliotece szkolnej gościły przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola "Wesoły Smyk" w Siedlcach. Dzieci wraz z wychowawczyniami uczestniczyły w zajęciach poświęconych książkom dla najmłodszych. Rozmawialiśmy o ulubionych książeczkach
i ich bohaterach. Nasi goście odgadywali zagadki o literach ze zbiorku "Abecadlik" a także zagadki dotyczące baśniowych postaci - Czerwonego Kapturka, Kopciuszka, Jasia i Małgosi, rozpoznawali tytuły baśni na podstawie ilustracji.

Przedszkolaki wysłuchały opowiadania "Przepraszam, czy jesteś czarownicą?" o czarnym kocie bibliotecznym Herbercie, który w bibliotece szukał lekarswa na samotność, czytał mnóstwo książek i własnie tam znalazł przyjaciół. Spotkanie umilały piosenki o książkach z płyty Kota Budzika. Na zakończenie dzieci otrzymały słodką niespodziankę od wielkanocnego zajączka.

Mamy nadzieję, że wizyta małych gości zapoczątkuje współpracę przedszkola "Wesoły Smyk" z nasza biblioteką.

Opracowała: p. Maria Stańczuk

Festiwal Piosenki Europejskiej
 

Dnia 11 kwietnia 2012 roku odbył się Festiwal Piosenki Europejskiej. Przed festiwalem uczniowie klas IV - VI wykonali projekty dotyczące piosenkarzy obcojęzycznych. Oprócz ciekawych pomysłów plastycznych uczniowie mieli za zadanie wykonać glosariusz na podstawie teksu piosenki. Glosariusz obejmował trzy grupy wyrazów: rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki wraz z tłumaczeniem na język polski. Projekty stanowiły dekorację podczas samego festiwalu.

Wśród 11 wykonawców usłyszeliśmy piosenki w języku angielskim, portugalskim i rosyjskim. Gwiazdą festiwalu była ubiegłoroczna laureatka Agnieszka Skup z klasy 6 b, która wykonała piosenkę "Nothing else matters" zespołu Metallica przy akompaniamencie gitary akustycznej.

Po wysłuchaniu wszystkich utworów jury w składzie:
* p. Dyrektor Alicja Świderska,
* p. Joanna Chibowska – nauczyciel muzyki i
* p. Renata Zdanowska – nauczyciel j. angielskiego

ustaliło wyniki, które ogłosiła p. dyr. Alicja Świderska:

I miejsce - Albert Kazimierczak z klasy 6 d,
II miejsce - Gracjan Sadowski z klasy 4 d,
III miejsce - Piotr Lipiński z klasy 4 d i grupa z klasy 6 d - Wiktoria Sowa, Zuzanna Mościcka, Emilia Kosieradzka
i Dominika Sznajder.

Wyróżniono Klaudię Żurawską z klasy 5c za wykonanie piosenki "Robot" w języku rosyjskim.

Festiwal zakończył występ Alberta Kazimierczaka - tegorocznego zwycięzcy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Opracowanie: p. Renata Zdanowska

Występy Zespołu Orkiestra Dni Naszych
Pierwszy Dzień Wiosny-
wspólne śpiewanie piosenek karaoke
Chodowiacy - spotkanie z panią Bożeną Wojciuk
Wielkanoc z PCK

Wielkanoc powinna być przeżywana radośnie
i rodzinnie. Jednak nie każdy dom będzie w tym niezwykłym czasie pełen szczęścia, nie każdy wielkanocny stół będzie zastawiony przysmakami. Wokół nas żyją ludzie, którzy potrzebują pomocy. Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły okazali serce dla drugiego człowieka. W ramach akcji, "Wielkanoc z PCK" zebraliśmy 112 zł 74 gr. Kwota ta została wpłacona na konto PCK.

Szkolne Koło PCK

Opracowała: p.Iwona Doszko

Liga Międzyprzedmiotowa z języka polskiego -
etap szkolny

20 marca przeprowadzono ligę przedmiotową
z języka polskiego. W konkursie udział brało 17 uczniów
z klas V i VI

Do II etapu komisja w składzie:
przewodnicząca: Marzenna Koncerewicz- Posiadała
członkowie: Zofia Łukowska, Joanna Zając

zakwalifikowała następujące uczennice:

I miejsce - Oniszczuk Wiktoria z kl. VIa

II miejsce - Borkowska Natalia z kl. VIc

III miejsce - Rozbicka Wiktoria z kl. VIc

Opracowała: p. Marzenna Koncerewicz- Posiadała

Liga Międzyprzedmiotowa z języka angielskiego - etap szkolny

14 marca 2012 r. odbył się szkolny etap konkursu Ligi Międzyprzedmiotowej z języka angielskiego. W konkursie wzięło udział 18 uczniów z VI klasy. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać zadania ze słuchania, czytania, gramatyki i słownictwa oraz napisać krótką wypowiedź pisemną.

Wyniki konkursu:

I miejsce - Julian Maciejewski z klasy VIc, 52p./55p.

II miejsce - Natalia Borkowska z klasy VIc, 49,5p./55p.

III miejsce - Julia Zborowska z klasy VId, 49p/55p.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.

Komisja konkursowa: p. Iwona Doszko, p. Małgorzata Szewczak, p. Dariusz Grabarski.

Opracowała: p. Iwona Doszko

Spotkanie autorskie z Panią Wandą Chotomską

"Ze wszystkich podróży najbardziej lubię podróże po liniaturze…
- Kto lubi podróże, te małe i duże, niech prędko korzysta z okazji -
Przez rymki i rymy za chwilę ruszymy, przed nami – Kraina Fantazji!”

Wanda Chotomska „Kraina Fantazji”

15 marca br. do naszej szkoły, która realizuje projekt edukacyjny "Znani Polacy", przybyła jedna
z najwybitniejszych osobowości świata poezji i prozy dziecięcej w Polsce - pani Wanda Chotomska. Ta wybitna polska poetka, pisarka, dziennikarka, Dama Orderu Uśmiechu gościła u nas już po raz drugi.

Dorobek literacki naszego Gościa jest imponujący. Pani Wanda Chotomska jest autorką setek książek dla dzieci, audycji radiowych i telewizyjnych, scenariuszy do filmów krótkometrażowych i sztuk teatralnych, tekstów piosenek. Wymyśliła dobranockowe postacie Jacka
i Agatki, tworząc dialogi do ponad tysiąca telewizyjnych programów "Jacek i Agatka", które były emitowane
w latach 1962-1973. Od z górą 50 lat pisze utwory pełne radości i niezwykłego humoru, a jej twórczość znają wszyscy niezależnie od wieku.

Poetka rozpoczęła spotkanie z uczniami klas 0 B, III A, III D, IV A i IV E od zaprezentowania pacynek Jacka i Agatki oraz opowiedzenia historii tych postaci. Następnie przybliżyła okoliczności powstania szczególnego wyróżnienia, którego była jednym z pomysłodawców - Orderu Uśmiechu, międzynarodowego odznaczenia nadawanego za działania przynoszące dzieciom radość.
Z dużym zainteresowaniem i z uśmiechami na twarzach uczniowie wysłuchali deklamowanych przez autorkę wierszy "Kurczę blade" i "Zięba". Pisarka zachwyciła wszystkich swoim oryginalnym i bardzo współczesnym stylem recytacji. Pani Chotomska opowiadała o swojej twórczości, mówiła o wydarzeniach towarzyszących powstaniu niektórych utworów, wyjaśniała ich tytuły. Zdradziła, że przygotowując "Dzieci pana Astronoma" przez trzy lata studiowała astronomię z podręczników dla studentów. Najczęstszą inspiracją do pisania jest dla niej po prostu życie, na przykład chłopiec z sąsiedztwa, który wyjechał na ryby i na biwaku jadł tylko jajecznicę, bo jego tata nie umiał nic innego ugotować. Pani Wanda Chotomska zwróciła się do dzieci z prośbą, aby dbały o kulturę słowa, o dykcję, staranne wysławianie się.

Tradycyjnie uczestnicy spotkania mieli wiele pytań na które pani Wanda chętnie i szybko odpowiadała - czasami, jak na poetkę przystało, wierszem. Pisarka podzieliła się z dziećmi informacjami na temat swoich zainteresowań
i zamiłowań. Lubi podróże, muzykę klasyczną, malarstwo, a jeśli chodzi o zwierzęta - psy i konie. Uczniowie byli też ciekawi, czy pani Chotomska jest właścicielką jakiegoś zwierzątka, ale okazało się, że ze względu na jej bardzo częstą nieobecność w domu, nie jest to możliwe.

Po pytaniach nadszedł czas na bezpośredni kontakt
z pisarką, podziękowanie, kwiaty, krótkie rozmowy, autografy w książkach oraz wspólne zdjęcia. Nasz Gość był bardzo mile zaskoczony otrzymaną w prezencie figurką niebieskiego ptaszka, przypominającego ziębę
z tomiku wierszy „Nasze ptaki”. Pani Wanda przez długi czas wpisywała do książek dedykacje i krótkie wierszyki, wymyślane na poczekaniu i nawiązujące do imienia osoby lub tytułu utworu. Wierszowany wpis znalazł się również
w szkolnej kronice.

Trwające ponad dwie godziny spotkanie upłynęło pod znakiem świetnej zabawy i dobrego humoru. Wszyscy byli pod wrażeniem niezwykłej osobowości poetki.
Z pewnością wizyta tak wspaniałego Gościa była dla dzieci niezwykłym przeżyciem i na długo pozostanie w pamięci uczestników.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy
z Biblioteką Pedagogiczną w Siedlcach.

Opracowała: p. Maria Stańczuk

Projekt "Znani Polacy"

W lutym br. rozstrzygnięty został organizowany przez bibliotekę szkolną konkurs literacki "Znani Polacy". Komisja, w której skład weszły pani dyrektor Alicja Świderska oraz panie Justyna Kowalczyk, Agata Kuśmierczyk i Maria Stańczuk przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:
Kategoria "List do znanego Polaka"
* I miejsce Piotr Mitelski klasa V E
* II miejsce Dawid Wróbel klasa III E
*III miejsce Oliwia Janusiewicz klasa III E

WYRÓŻNIENIA
* Aleksandra Piekart klasa III E
*Jakub Szymkiewicz klasa IV A
* Cezary Krasuski klasa III E
* Jakub Zdanowski klasa III E

Kategoria "Opowiadanie o znanym Polaku"
* I miejsce Dominika Głuchowska klasa IV A
* II miejsce Anna Świderska klasa IV E
* III miejsce Monika Paskudzka IV C
WYRÓŻNIENIA
* Dominika Głuchowska klas IV A

Kategoria "Wiersz o znanym Polaku"
* I miejsce Olga Nasiłowska klasa IV A
* II miejsce Jakub Sidorzak klasa IV A
* III miejsce Wiktoria Oniszczuk VI A
WYRÓŻNIENIA
* Paulina Trzeciak klasa IV a

Siedlce, dnia 12 I 1912 roku

Szanowny Panie Henryku!

Bardzo cieszę się, że mogę napisać ten list. Nazywam się Piotr Mitelski i pochodzę, tak jak Pan, z Polski. Podobają mi się Pańskie powieści. Właśnie o nich chcę napisać do Pana kilka słów.

Wiele osób uważa, że książki Henryka Sienkiewicza są nudne. Myślą tak tylko dlatego, że są one długie. Wcale nie podzielam tego zdania. Uważam wręcz odwrotnie - są wielce zajmujące. Kilka razy czytałem Pańską Trylogię,
a w szczególności "Potop". Lubię również "W pustyni
i w puszczy".

Jak wspomniałem powyżej, podoba mi się Trylogia. Wielokrotnie czytałem ze smutkiem opis pewnego wydarzenia. Chodzi mianowicie o śmierć pana Wołodyjowskiego. Ubolewa nad tym również moja młodsza siostra. Gdy pierwszy raz o tym usłyszała - rozpłakała się. Wiem, że nie da się zmienić biegu wydarzeń w powieści. Proszę jednak, aby następne Pańskie dzieła miały bardziej optymistyczne zakończenia.

Uważam, że jest Pan jednym z najwybitniejszych pisarzy. Gratuluję Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Jestem przekonany, że w pełni Pan na nią zasłużył.

Z wyrazami szacunku Piotr Mitelski

PS Życzę niewyczerpanej weny twórczej.

Piotr Mitelski klasa V E

I miejsce w kategorii "List do znanego Polaka"

Siedlce, 12. 01. 2012 r.


Szanowny Panie Adamie Małyszu!

W pierwszych słowach mojego listu chciałbym Pana bardzo pozdrowić. Cieszę się, że mogę do Pana napisać.

Bardzo mnie zmartwiła wiadomość, że zakończył Pan karierę w skokach narciarskich. Zawsze kibicowaliśmy Panu we wszystkich osiągnięciach. Ucieszyła mnie wiadomość, ze teraz ściga się Pan w rajdach. Razem
z tatą dalej możemy trzymać za Pana kciuki. Słucham codziennie, na którym miejscu jest Pan w rajdzie Paryż - Dakar.

Jak dorosnę, chciałbym być taki jak Pan.

Dawid Wróbel

Dawid Wróbel klasa III E
II miejsce w kategorii "List do znanego Polaka"

Siedlce, 11.01. 2012 r.

Drogi Panie Jurku!

Nazywam się Oliwia. Mam 9 lat. Mieszkam z rodzicami i moim młodszym bratem w Siedlcach. Wraz z moją rodziną co roku oglądamy i wspieramy Pana akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rodzice opowiedzieli mi, że zbiera Pan pieniądze dla chorych dzieci już od 20 lat. Nie było mnie wtedy jeszcze na świecie. Teraz, kiedy jestem już duża, też mogę pomagać. Każdego roku wspieram Pana akcję. Wrzucam pieniądze do puszek, by pomóc chorym dzieciom. Zebrane pieniądze przeznacza Pan na zakup bardzo drogiego sprzętu do szpitali w całej Polsce, które ratują życie małym dzieciom.

Chcę Panu podziękować, że jest Pan bardzo dobrym człowiekiem, bo pomaga Pan wielu dzieciom. Pragnie Pan, żeby były zdrowe.

Życzę Panu, aby dalej działała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, żeby znaleźli się dobrzy ludzie, którzy będą pomagać. Wszyscy powinni brać z Pana przykład, bo warto pomagać innym ludziom.

Pozdrawiam.
Oliwia Janusiewicz

III miejsce w kategorii "List do znanego Polaka"

 

Siedlce, 12.12.2011 r.

Panie Mikołaju Koperniku!

Piszę do Pana, będąc na wycieczce w Toruniu. Dowiedziałem się o Panu wiele ciekawych informacji,
a chciałbym wiedzieć jeszcze więcej.

Byłem w muzeum, które poświęcone jest Pana osobie. Ciekawy jestem, czy wie Pan, że w Toruniu znajduje się piękny Pański pomnik? Przewodnik opowiadał nam, że
w czasie II wojny światowej był on wywieziony do Niemiec, a potem został odnaleziony na złomowisku
i przywieziony z powrotem do Ojczyzny.

Bardzo zainteresowała mnie Pańska praca i dzieło
"O obrotach sfer niebieskich". Dziś mówi się o Panu, że wstrzymał Pan Słońce a ruszył Ziemię.

Wiem, że studiował Pan i był kanonikiem. Zastanawiam się, czy nie bał się Pan, Panie Mikołaju, że spalą Pana na stosie, bo teoria, którą Pan stworzył, była sprzeczna
z tym, co głosił Kościół. Wiem, że uczestniczył Pan
w koronacji Zygmunta I na króla Polski. To musiało być wspaniałe przeżycie.

Na następną wycieczkę wybieram się do Fromborka. Chcę zobaczyć miejsce Pańskiej pracy.

Cieszę się, że mogłem dowiedzieć się tylu ciekawych informacji o Pańskiej pracy. Pana odkrycie jest bardzo ważne dla wszystkich mieszkańców naszej planety.

Serdecznie Pana pozdrawiam.
Kuba

Jakub Szymkiewicz klasa IV A
Wyróżnienie w kategorii "List do znanego Polaka"

 

Siedlce, dnia 9 stycznia 2012 r.

Drogi Panie Arturze!

Na wstępie mojego listu chciałbym przedstawić się. Nazywam się Czarek Krasuski, mam 9 lat i interesuję się sportem, a w szczególności piłką nożną. Piszę do Pana, gdyż jest Pan moim ulubionym piłkarzem. Z uwagą śledzę Pańską karierę sportową i wiem, że pochodzi Pan
z naszego miasta. Swoją przygodę z piłką nożną zaczął Pan w wieku 9 - 10 lat jako bramkarz klubu sportowego "Pogoń Siedlce". Obecnie gra Pan w klubie ACF Fiorentina. Nie rozumiem jednak, dlaczego wybrał pan właśnie ten klub, gdyż uważam, że lepiej grał Pan
w Celticu Glasgow.

Często razem z tatą zasiadamy przed telewizorem
i oglądamy mecz, w którym Pan gra. Zawsze bardzo kibicuję Panu. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł na żywo obejrzeć Pana na boisku. W moim pokoju jest wiele plakatów z Pańską podobizną, ale moim marzeniem jest Pańskie zdjęcie z autografem specjalnie dla mnie.

Chciałbym kiedyś zostać tak sławnym sportowcem jak Pan.

Pozdrawiam Pana.
Czarek

Cezary Krasuski klasa III E
Wyróżnienie w kategorii "List do znanego Polaka"

 

Siedlce, 8 stycznia 2012 roku

Drogi Panie Adamie!

Jestem młodym fanem skoków narciarskich. Podziwiam Pana kunszt i wolę walki. Niejednokrotnie miał Pan chwile załamania, a jednak mimo wszystko potrafił Pan znów wznieść się na szczyt swoich możliwości.

Ja też jestem młodym sportowcem i bardzo chciałbym mieć taką wolę walki jak Pan.


Z wyrazami szacunku kibic z Siedlec
Kuba

Jakub Zdanowski klasa III E
Wyróżnienie w kategorii "List do znanego Polaka"

 

Siedlce, 12. 01. 2012 r.

Drogi Panie Jurku!

Chciałabym podziękować Panu za to, że uratował Pan życie wielu dzieciom w Polsce.

Nawet ja skorzystałam ze sprzętu, który ofiarował Pan Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Miałam podejrzenie cukrzycy i dzięki aparaturze zakupionej przez Orkiestrę, mogłam mieć wykonane specjalistyczne badania, aby wykluczyć tę chorobę. Na szczęście nie mam cukrzycy, ale bardzo współczuję wszystkim dzieciom, które cierpią na tę chorobę. Mój młodszy brat po urodzeniu miał robione badanie słuchu również sprzętem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aparatura zakupiona za pieniądze zebrane przez Pana umożliwiła tysiącom chorych dzieci normalne życie
i zabawę.

Dziękuję Panu za to, co Pan robi. To wspaniałe, ile serca i pracy wkłada Pan, aby pomóc dzieciom. Podziwiam Pana za to. Życzę Panu zdrowia i siły do kontynuowania pomocy dzieciom.

Przesyłam serdeczne pozdrowienia.

Aleksandra Piekart


Wyróżnienie w kategorii "List do znanego Polaka"


Spotkanie w parku

Pewnego dnia, gdy spacerowałam w parku, zobaczyłam niezwykłego człowieka ubranego w białe szaty.

Podeszłam bliżej i ujrzałam Jana Pawła II. Siedział na ławce, wpatrując się w drzewo klonu, które mieniło się złocistymi kolorami. Zapytałam szeptem, co Ojciec Święty tutaj robi, starając się nie przeszkadzać Mu
w rozmyślaniach. Odezwał się cichym głosem, że przyjechał tu po to, aby odwiedzić swoich przyjaciół. Zdziwiłam się.

Po chwili Ojciec Święty zaproponował mi wspólny spacer. Z wielką radością zgodziłam się. Podczas przechadzki Jan Paweł II opowiedział mi, że już był kiedyś w Siedlcach. Towarzyszyły Mu wtedy tłumy wiernych, a teraz chciał tak po prostu zobaczyć miasto
i ludzi. Bez żadnych powitań, kwiatów i całego tego zamieszania. Z wielką ciekawością zapytałam o tych przyjaciół, jak nazywają się i gdzie mieszkają? Wtedy On chwilę pomyślał, delikatnie uśmiechnął się i z wielką miłością spojrzał na mnie, mówiąc, że każdy jest jego przyjacielem, nawet ja.

Byłam bardzo szczęśliwa, a moje serce napełniła wielka radość, że mogłam spotkać tak Wspaniałego Człowieka, jakim był Ojciec Święty Jan Paweł II.

Dominika Głuchowska klasa IV A
I miejsce w kategorii "Opowiadanie o znanym Polaku"

 

Moje spotkanie z Janem Pawłem II

Pewnego słonecznego dnia, idąc z rodzicami do kościoła, zobaczyłam pewną osobę, bardzo podobną do znanego mi człowieka… Nie mogłam uwierzyć, że to właśnie ON, więc podbiegłam bliżej, aby Go zobaczyć. Myślałam, że zemdleję… nogi zaczęły mi drżeć. Był to…Jan Paweł II – nasz ukochany Papież.

Chciałam zadać Mu dużo pytań, więc onieśmielonym głosem powiedziałam:
- Witam Cię, drogi Ojcze Święty! - klęcząc i całując Jego rękę, mówiłam dalej. - Mam na imię Ania i chodzę do IV klasy szkoły podstawowej. Czy mogę zadać kilka pytań?
-cichutko spytałam.
- Tak, oczywiście, pytaj młoda panno - odpowiedział Jan Paweł II.
- Jaki jest ulubiony kolor Waszej Świątobliwości? - zapytałam.
- Biały i żółty - powiedział miłym głosem.
- Czemu zawdzięczamy wizytę Waszej Świątobliwości
w naszym kościele? Na pewno Ojciec Święty tęskni za swoją Polską?
- Tak, Polska to moja Ojczyzna, więc przyjechałem do waszego kościoła. Chcę zobaczyć jak modlicie się! - odparł Papież.
- Cieszę się, Ojcze Święty, że Cię spotkałam. O, zaczyna się Msza Święta. Proszę, niech Wasza Świątobliwość wejdzie pierwszy - powiedziałam.
- Dziękuję Ci, bardzo, Aniu - odpowiedział z uśmiechem.
- Do widzenia, dziękuję, że mogłam zadać pytania.
- Och, dla mnie to przyjemność. Do zobaczenia - odrzekł Jan Paweł II.

Nie mogłam w to uwierzyć, że spotkałam takiego… mądrego, wspaniałego człowieka - najlepszego przyjaciela dzieci. Przywitanie się z Janem Pawłem II
i rozmowa z Nim to była dla mnie ogromna radość. Nikt mi nie uwierzy…

Nigdy nie zapomnę mojego spotkania z Janem Pawłem II przy kościele św. Stanisława w Siedlcach. Do końca życia będę to pamiętać i wspominać z drżącym sercem.

Anna Świderska klasa IV E

II miejsce w kategorii
"Opowiadanie o znanym Polaku"


Moje spotkanie z Janem Pawłem II

Pewnego dnia spacerowałam z mamą i bratem po parku. Zbieraliśmy kasztany i kolorowe liście. Nagle zauważyłam gromadzący się w jednym miejscu tłum.
- Przepraszam, wie pani może, co tam dzieje się? - zapytała moja mama panią stojącą obok.
- Papież Jan Paweł II przyjechał do Siedlec, aby spotkać się z dziećmi z naszego miasta - grzecznie odpowiedziała nieznajoma kobieta. My wraz z bratem, nie słuchając
o czym rozmawia mama, przedarliśmy się przez tłum. Było tam pełno dzieci. Na krześle we własnej osobie siedział Jan Paweł II. Gdy nas zauważył, powiedział;
- Widzę, że coraz więcej dzieci przychodzi - i roześmiał się.

Ja, nie wiedząc, co powiedzieć, zamilkłam.
- Kiedy byłem mały - zaczął Papież - też chodziłem do szkoły tak jak wy. Wiecie, nie miałem wtedy planów, żeby zostać papieżem. Na początku chciałem być strażakiem
a potem lekarzem, albo policjantem. Dobrze uczyłem się
i uwielbiałem grać w piłkę nożną - mówił Gość.

Nagle przerwał, bo jedno z dzieci podniosło rękę do góry.
- Proszę - powiedział Papież.
- Proszę Ojca, ile Ojciec Święty ma lat? - zapytała dziewczynka o imieniu Sandra.
- No to zgadnijcie, ile? - zaśmiał się Jan Paweł II.
- 83! - zawołał jakiś chłopiec.
- Mniej - powiedział Papież.
- 70! - krzyknęła rudowłosa dziewczynka.
- Więcej - odparł Ojciec Święty.
- 76! - wrzasnęli dwaj chłopcy.
- Blisko, ale nie zgadliście. Mam 79 lat. Wiecie, że byłem już w wielu krajach? - zapytał Gość.
- A w ilu? - zapytała Ada.
- Gdybym zaczął wymieniać, zeszłoby się nam do rana - odparł.
- Czy można zrobić z Ojcem Świętym zdjęcie? - zapytał jeden z rodziców.
- Jeśli dzieci zechcą, to oczywiście - powiedział Papież.

Gdy wszyscy zrobili już zdjęcia, Jan Paweł II rzekł:
- Chyba już będę żegnał się z wami. Muszę przyznać, że w tym mieście są bardzo miłe dzieci. Tymi słowami zakończył spotkanie.

Po powrocie do domu, razem z bratem, podziwialiśmy nasze wspólne zdjęcie z Papieżem, które zrobiła nam mama. Siedziałam u Ojca Świętego na kolanach, a Maciek stał obok.

Będę wspominała ten dzień bardzo długo.

Monika Paskudzka klasa IV C

III miejsce w kategorii
"Opowiadanie o znanym Polaku"

 

Nad brzegiem morza

Pewnego zimowego i dość pochmurnego poranka spacerowałam wraz z rodzicami brzegiem morza. Nagle w oddali zobaczyłam siedzącą postać. Podeszłam bliżej
i nie mogłam uwierzyć, osoba ta ubrana była w strój narciarski, czapkę i w rękach trzymała dwie długie narty. Na początku nie rozpoznałam twarzy, ale po krótkiej chwili zobaczyłam swojego ulubionego sportowca, którym był Adam Małysz.

Nieśmiało zapytałam, co tutaj robi? On odpowiedział, że przyjechał zobaczyć nasze polskie morze. Bardzo lubił tu spędzać wakacje, ale brak czasu, treningi, przygotowania do skoków uniemożliwiały mu przyjazd. Zaproponowałam Panu Adamowi wspólny spacer, podczas którego opowiedział mi o swoim dzieciństwie, o tym jak został najlepszym skoczkiem.

Wtedy też nieśmiało zapytałam:
-Czy lubi Pan, gdy kibice przyjeżdżają na zawody?

Pan Adam spojrzał na mnie, a twarz jego rozpromieniła się tak bardzo, że zza chmur nawet wyjrzało słońce. Oboje byliśmy zaskoczeni. On zaś odpowiedział, że fani skoków, to najlepsze, co mogło go spotkać podczas kariery. To oni dodawali mu siły i otuchy w najtrudniejszych chwilach. Z zapartym tchem słuchałam jego ciekawych opowieści o podróżach, zapominając zupełnie , gdzie jestem. Dopiero szum morza, przeraźliwy krzyk mew i przepływający w oddali statek przypomniały mi, że czekają na mnie rodzice.

Podziękowałam panu Adamowi za wspólnie spędzony czas i jego niesamowite historie. W zamian dostałam piękny breloczek z małymi nartami, który będzie mi przypominał o spotkaniu z moim ulubionym sportowcem.

Dominika Głuchowska kl. IV A

Wyróżnienie w kategorii
"Opowiadanie o znanym Polaku"

 

MIKOŁAJ KOPERNIK


Był to chłopak, tak jak każdy,
Lecz o większej wyobraźni.
Uczniem był on zdolnym, pilnym
O umyśle bardzo silnym.
Studia kończył już w Krakowie,
Przybywało mu też w głowie.
Tam studiował astronomię,
O innych przedmiotach nie wspomnę.
Pisał sobie gęsim piórem,
Lecz myślami sięgał w górę.
Ciągle gwiazdy obserwował
I w zeszytach to notował.
Obliczenia, obserwacje
Dały wielką rewelację.
Odkrył przy tym ważną rzecz,
Że aż ludziom bał się rzec.
Ludzie zawsze uważali,
Że na Ziemi twardo stali,
Że to Słońce się kręciło
I to tak od dawna było.
On wyliczył to na fest,
Że Słoneczko w miejscu jest.
Zatem Ziemia rusza się
I dokoła kręci się.
Gdy się ludzie dowiedzieli,
To z wrażenia oniemieli.
Było wielkie poruszenie,
Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię.

Olga Nasiłowska klasa IV A

I miejsce w kategorii "Wiersz o znanym Polaku"

 

GRUSZKA

Często gruszki zajadamy
Dzisiaj jedną z nich poznamy
To podkreślić jeszcze muszę
Najwspanialszą z wszystkich gruszek

Pan Piotr Gruszka może wiecie
Znany jest na całym świecie
Polski siatkarz to wspaniały
Co gra dla Ojczyzny chwały

Tak drużynę swoją wspiera
Że przeciwnik gra do zera
Kiedy wchodzi na boisko
Wiem, że już wygrana blisko

Mocno piłki dziś uderza
Polska do zwycięstwa zmierza
I na podium znowu stanie
To mnie cieszy niesłychanie

Gdy mistrzostwa, olimpiada
Nam oglądać to wypada
Bo gdy Gruszka zaserwuje
To nasz naród się raduje.

Jakub Sidorzak klasa IV A

II miejsce w kategorii"Wiersz o znanym Polaku"

 

JAN PAWEŁ II

Ty co całe swoje życie Bogu oddałeś
Ty co zło wybaczać umiałeś
Ty co dawałeś a nie brałeś
Ty co w piłkę kiedyś grałeś
Papieżem się stałeś.
Ludzie cię kochali
I ci wielcy i ci mali
Radość swą okazywali
Zawsze, gdy Cię widywali.
Ty co narody łączyłeś
Miłości uczyłeś
Jednym z nas byłeś
104 podróże odbyłeś.
Pokoju pragnąłeś jak tlenu,
Więc linią miłości łączyłeś wielu.
Tyś teraz błogosławiony w niebie
My modlimy się do Ciebie.
Wstawiaj się za nami do Boga
Bo ogromna jest świata trwoga.

Wiktoria Oniszczuk VI A
III miejsce w kategorii "Wiersz o znanym Polaku"

 

NASZA DUMA

W Żelazowej Woli,
Gdzie szumią wierzby
Mały chłopiec

Gra na pianinie.
W głowie świtają pomysły,
A muzyka spod palców umyka.
Wszystkie smutki, troski prysły.
Bo tak brzmi muzyka młodego Fryderyka.

Paulina Trzeciak

Wyróżnienie w kategorii "Wiersz o znanym Polaku"

 

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II


Karol Wojtyła to Papież nasz.
Jan Paweł II - dobrze Go znasz.
Z gór się wywodzi jak głosi wieść,
Od Boga dany by miłość nieść.

Uczył nas jak w Boga wierzyć
I jak najlepiej życie przeżyć.
Papież nasz kochany
Był ciągle roześmiany.
Czuwa nad nami z nieba,
Aby nigdy nie zabrakło nam chleba.
Bardzo nam go brakuje
Pan Bóg też za Niego
Serdecznie dziękuje.
Obydwaj nas wspierają
I troskliwych aniołów przysyłają.

Jakub Sidorzak klasa IV A

W lutym br. rozstrzygnięty również został organizowany przez bibliotekę szkolną konkurs plastyczny "Znani Polacy". Komisja, w której skład weszły panie Hanna Michalik, Justyna Kowalczyk, Agata Kuśmierczyk i Maria Stańczuk przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:
* I miejsce Kacper Uziębło klasa III D
* II miejsce Maciej Paskudzki klasa II D
* III miejsce Grzegorz Szcześniak klasa VI C

WYRÓŻNIENIA
* Maja Budka klasa I C
* Maria Tchórzewska klasa I c
* Bartłomiej Kochan klasa II D
* Sebastian Dziedzic klasa III A
* Gabriela Wnorowska klasa II D
* Klaudia Troć klasa IV A

I miejsce w konkursie plastycznym " Znani Polacy" - Kacper Uziębło klasa III D (Adam Małysz)
II miejsce w konkursie plastycznym "Znani Polacy"- Maciej Paskudzki klasa II D (Wojciech Cejrowski)
III miejsce w konkursie plastycznym "Znani Polacy"- Grzegorz Szcześniak klasa VI C (Adam Mickiewicz)
Wyróżnienie w konkursie plastycznym "Znani Polacy"- Maja Budka klasa I C (Jarosław Kret)
Wyróżnienie w konkursie plastycznym "Znani Polacy"- Maria Tchórzewska klasa I C (Zbigniew Boniek)
Wyróżnienie w konkursie plastycznym "Znani Polacy"- Bartłomiej Kochan klasa II D (Wojciech Cejrowski)
Wyróżnienie w konkursie plastycznym "Znani Polacy"- Sebastian Dziedzic klasa III A (Jan Paweł II)
Wyróżnienie w konkursie plastycznym "Znani Polacy" - Gabriela Wronowska klasa II D
(Wojciech Cejrowski)
Wyróżnienie w konkursie plastycznym "Znani Polacy" - Klaudia Troć klasa IV A (Mikołaj Kopernik)
WYNIKI LIGI PRZEDMIOTOWEJ Z HISTORII
(etap szkolny)

14. 03. 2012 roku został przeprowadzony szkolny etap Ligi Przedmiotowej z historii. Do konkursu przystąpiło
9 uczniów z klas V i VI.

Miejsca:
1. Krzysztof Mitrzak kl.Ve (45p.)
2. Radosław Niedźwiecki kl.VIc (42p.)
3. Piotr Mitelski kl.Ve (41p.)
4. Julian Maciejewski kl.VIc (37p.)
5. Arkadiusz Lewczuk kl.VIb (34p.)
6. Paweł Wasiak kl.Vd (33p.)
7. Grzegorz Szcześniak kl.VIc (30p.)
8. Wiktoria Danilkiewicz kl.VIa (29p)
9. Mateusz Pastor kl.Vd (26p.)

Wszystkim uczniom gratuluję.

Opracowała: p. Małgorzata Sieńkowska

"Uczeń na drodze"

Piotr Mitelski uczeń klasy Ve zajął I miejsce w finale Konkursu Plastycznego dla Szkół Podstawowych
i Gimnazjów "Uczeń na drodze", który zorganizowała Fundacja Pomocy dla Dzieci Poszkodowanych
w Wypadkach Drogowych w Siedlcach w roku szkolnym 2011/2012.

Finał V edycji konkursu odbył się w Dworku Mościbrody (pow. siedlecki) pod honorowym patronatem Krzysztofa Wawrzyńca Borkowskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również funkcjonariusze siedleckiej komendy na co dzień zajmujący się profilaktyką wśród dzieci
i młodzieży.

Cykliczny konkurs plastyczny p. n."Uczeń na drodze" to jedna z form edukacji dzieci i młodzieży. Na konkurs nadesłano ponad 200 prac ze szkół podstawowych
i gimnazjów z całego regionu Wschodniego Mazowsza.
Z naszej szkoły do drugiego etapu zakwalifikowane zostały prace, które złożyli : Weronika Wysocka i Julia Wasiluk z klasy IVb, Piotr Mitelski, Daniel Podlipniak
z IIIc i Kamil Szwaj z IVc.

Tego dnia nastąpiło wręczenie nagród dla szkół, dzieci
i młodzieży. Uczestnicy konkursu wykazali się wielką kreatywnością i pomysłami, co podkreślał prowadzący finał Pan Mirosław Greluk, znany artysta malarz, wolontariusz bezgranicznie poświęcony pracy na rzecz dzieci, Kawaler Orderu Uśmiechu. Uroczyście wręczono nagrody zwycięzcom i nagrodzonym szkołom. Nasza szkoła zajęła II miejsce wśród szkół biorących udział
w konkursie. W części artystycznej finału p.t. "Dzieci Dzieciom", wystąpiły dzieci z grupy starszej zespołu "Wiśniewiacy" oraz stypendystka Fundacji PRO- BONO, Irena "Lena" Kosińska.
Na koniec spotkania pojawił się Święty Mikołaj, który zaprosił obecnych na słodki poczęstunek, natomiast Policjanci wręczyli obecnym elementy odblaskowe, które będą zapewniały im bezpieczeństwo na drogach.

Opracowała: p. Małgorzata Kłosińska

Konkursy ortograficzne dla uczniów klas V i VI.

13 marca 2012 r. odbyły się w naszej szkole konkursy ortograficzne dla uczniów klas V i VI.

Wzięli w nich udział chętni uczniowie klas V i VI , pisząc dyktanda zawierające materiał z różnorodnymi trudnościami ortograficznymi. Zwycięzcy konkursów
z poszczególnych poziomów klas zdobyli tytuły SZKOLNYCH MISTRZÓW ORTOGRAFII

W rywalizacji wzięło udział ogółem 19 uczniów.

Uczniowie pisali dyktando, w którym należało wykazać się znajomością zasad ortograficznych i umiejętnością stosowania ich w praktyce.

Wyniki konkursu dla klas V:
1. miejsce - Jan Solich kl. V b
2. miejsce - Dominika Jońska kl. V d
3. miejsce - Joanna Bardadin kl. V b


Tytuł SZKOLNEGO MISTRZA ORTOGRAFII klas V zdobył Jan Solich z kl. V b

Wyniki konkursu dla klas VI:
1. miejsce - Julian Maciejewski kl. VI c
2. miejsce - Grzegorz Szcześniak kl. VI c
3. miejsce - Emilia Kosieradzka kl. VI d
Wyróżnienie:
Kamila Jaworska kl. VI b

Tytuł SZKOLNEGO MISTRZA ORTOGRAFII klas VI zdobył Julian Maciejewski z kl. VI c

Wszystkim laureatom gratulujemy!

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu - Joanna Zając

Znane Polki

W ramach trwającego w naszej szkole projektu "Znani Polacy "’, 8 marca uczniowie obejrzeli przedstawienie
pt: "Znane Polki ".

W występie wzięli udział uczniowie z klasy Va oraz VIb, którzy wcielili się w postaci takich Polek:
Królowa Jadwiga
Nawojka
Emilia Plater
Maria Konopnicka
Maria Skłodowska - Curie
Helena Modrzejewska
Helena Marusarzówna
Wanda Rutkiewicz - Błaszkiewicz
Krystyna Chojnowska - Listkiewicz.

Lekcja historii na żywo -
"Imperium rzymskie i tradycje antyku "

1.03.2012 roku w naszej szkole gościła grupa artystyczna REKONSTRUKTO, która poprowadziła lekcję historii na żywo – Rzymskie imperium i tradycje antyku.
Podczas tej lekcji uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat Imperium rzymskiego: kultury, podbojów, prawa rzymskiego jak również upadku imperium. Chętni skorzystali z możliwości przymierzenia zbroi i obejrzenia z bliska rekwizytów.

Opracowała: p. Małgorzata Sieńkowska

Akcja "Warto być dobrym"

prezentacja dotycząca tej akcji

Maria Skłodowska - Curie w ramach
projektu szkolnego "Sławni Polacy"

17 lutego 2012 roku klasa Vc miała możliwość odwiedzić Instytut Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach. Postać słynnej noblistki została wybrana przez uczniów w ramach projektu "Sławni Polacy".

Pani profesor Teodozja Lipińska - przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Chemicznego Oddział Siedlce - wprowadziła nas w atmosferę świata nauki. Na początku uczniowie obejrzeli film o życiu i działalności naukowej Marii Skłodowskiej - Curie. Następnie klasa zwiedziła laboratorium chemiczne Katedry Chemii Organicznej oraz pracownię studencką. W tej ostatniej dr Krzysztof Lipiński zaprezentował doświadczenie polegające na otrzymaniu octanu butylu, który ma zapach oranżady! Spotkało się z dużym zainteresowaniem i uwagą uczniów. Na koniec dr Konrad Zdanowski przedstawił Pracownię Rezonansu Magnetycznego.

Naszą wycieczkę podsumował konkurs wiedzy o życiu i działalności Marii Skłodowskiej - Curie, w którym
II miejsce zajęli Michał Zając i Jakub Anusiewicz,
a III -Bartosz Danilewski. Uczniowie otrzymają nagrody podarowane przez pracowników UPH.

Opracowanie: p.Renata Zdanowska

Lekcja przyrody na żywo "pokaz węży"
BAL KARNAWAŁOWY
Zbiórka na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

W tym roku miał miejsce XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W całym kraju odbyły się zbiórki funduszy na zakup urządzeń do ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. W związku z tym Szkolne Koło PCK zorganizowało zbiórkę pieniężną. Zebrana kwota, która została wpłacona na konto WOŚP to 140 zł 97 gr. Po raz kolejny uczniowie udowodnili, iż nie są obojętni na los drugiego człowieka.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (http://wosp.org.pl/).

Opracowała: p. Iwona Doszko

Szkolny Konkurs Matematyczny
dla klas V

W dniu 13.12.11 roku odbył się szkolny konkurs
z matematyki dla klas V.
Wzięło w nim udział 15 uczniów klas piątych.
Komisja w składzie: Ewa Konarzewska, Barbara Piasecka, Edyta Piskorska wyłoniła najlepsze prace:

I miejsce: Piotr Mitelski kl.Ve
II miejsce: Jan Solich kl. Vb
III miejsce: Anna Zgorzałek kl.Va , Bartosz Chazan
kl. Va

Gratulujemy!

Opracowała: p. Ewa Konarzewska

Konkurs recytacji poezji anglojęzycznej dla klas 2-3

9 stycznia 2012 roku odbył się w naszej szkole konkurs recytacji poezji anglojęzycznej dla klas 2- 3.

Jego celem było upowszechnienie tradycyjnej poezji dziecięcej w kulturze angielskiej, zachęcanie uczniów do wyrażania własnej ekspresji oraz interpretacji treści poetyckich.

W konkursie wzięło udział 13 uczniów. Konkurs poprzedzony był eliminacjami wewnątrzklasowymi, które wyłoniły po dwóch przedstawicieli z klas 2 - 3.

Wyniki:
I miejsce - Karolina Soćko 2d - przechodzi do konkursu międzyszkolnego
II miejsce - Dominik Joński 2 b
III miejsce - Julia Rogalka 3a, Olga Stawska 2a
Wyróżnienia:
Patrycja Kamińska 3 b,
Kacper Uziembło 3 d,
Natalia Sawicka 2 e

Skład komisji:

Renata Zdanowska - przewodnicząca
Dariusz Grabarski - członek komisji

Opracowała: p. Renata Zdanowska

"Idą kolędnicy"
WYNIKI KONKURSU RECYTACJI POEZJI I CZYTANIA PROZY ANLOJĘZYCZNEJ

Konkurs Recytacji Poezji i Czytania Prozy Anglojęzyczne odbył się dnia 14.12.2011 roku.
W konkursie wzięło udział 14 uczniów.
Każdy z uczestników przygotował do zaprezentowania jeden wiersz do recytacji oraz fragment prozy do odczytania o tematyce dowolnej (wiersz ok. 80 słów, fragment prozy ok. 150 słów).

Wyniki konkursu:
1. Kamila Jaworska (klasa 6b)
2. Michalina Kosowska (klasa 6d)
3. Gracjan Sadowski (klasa 4)

Serdecznie gratulujemy!


Opracowała: p. Małgorzata Szewczak

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Klasa 6a razem z wychowawcą w ramach programu "Znani Polacy" nawiązała współpracę ze szkołą w Stanach Zjednoczonych. Głównym celem projektu jest ćwiczenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim
i rozpowszechnianie historii Polski.

Razem z uczniami ze Stanów Zjednoczonych poszerzamy wiedzę o Tadeuszu Kościuszce.
Naszą współpracę wspiera Fundacja Kościuszkowska, której serdecznie dziękujemy za podarowane książki.

Blog strony polskiej: http://whowaskosciuszko.blogspot.com/
Blog strony amerykańskiej: http://www.tkosciuszko.blogspot.com/

Opracowała: p. Małgorzata Szewczak

Konkurs klas V ze znajomości polskich przysłów

W grudniu 2011 roku przedstawiciele klas piątych wzięli udział w konkursie bibliotecznym "Przysłowie prawdę Ci powie". Głównym celem turnieju było motywowanie uczniów do poszerzania swoich wiadomości na temat przysłów polskich oraz podnoszenie poziomu kompetencji językowych i świadomego odbioru wiedzy polonistycznej. Uczniowie mogli wykazać się znajomością przysłów w kilku konkurencjach. Uczestnicy turnieju mieli za zadanie, m.in. odszyfrować z podanych znaków przysłowie, odgadnąć je na ilustracjach, rozwiązać krzyżówkę, dokończyć podane przysłowia, ułożyć je
z rozsypanki wyrazowej. Piątoklasiści mieli też okazję pokazać za pomocą pantomimy zadane przysłowie.

Sądzę, że idea popularyzowania znajomości przysłów wśród dzieci przyniesie dobre rezultaty zarówno wychowawcze, jak i poznawcze, dlatego warta jest rozpowszechnienia. Oto zwycięzcy:

I miejsce - uczennice klasy V C, Andżelika Borkowska, Weronika Małczuk, Maja Sadocha

II miejsce - uczniowie klasy V A, Weronika Czapska, Mateusz Czyżewski, Natalia Kobylińska

III miejsce - uczniowie klasy IV D, Kryspin Drabarek, Damian Kaczkiewicz, Mateusz Pastor

Opracowała: p. Justyna Kowalczyk

Wizyta w pracowni zbiorów specjalnych Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
"Oczami ludzi niewidomych jest serce"
Horatio

W grudniu 2011 roku uczniowie klasy I E udali się na wycieczkę do pracowni zbiorów specjalnych Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego
w Siedlcach. Organizatorem wycieczki była pani Beata Jastrzębska, opiekunem była pani Justyna Kowalczyk.

Dzieci miały okazję poznać alfabet Braille’a, którym posługują się osoby niewidome, mogły też obejrzeć książki pisane językiem Braille’a oraz dotknąć plansz dydaktycznych, dzięki którym osoby niewidome poznają otaczający je świat. Pan Marek niewidomy pracownik czytelni opowiadał o swojej pracy ze studentami. Bardzo chętnie odpowiedział na wszystkie nasze pytania. Dzieci próbowały też z zamkniętymi oczami rozpoznawać za pomocą dotyku wartości monet. Uczniowie, aby lepiej zrozumieć problemy osób niewidomych, miały również okazję przejść się z przewodnikiem oraz z zawiązanymi oczami i z białą laską w dłoni. Okazało się, że nie są to proste zadanie. Spotkanie przebiegło w miłej
i serdecznej atmosferze. Na koniec przyszedł czas na podziękowania i drobny upominek z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Opracowała: p. Justyna Kowalczyk

"Podaruj uśmiech na Gwiazdkę, czyli przepis na udane święta Bożego Narodzenia"
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać. Ks. Jan Twardowski

W okresie przedświątecznym uczniowie klas III wzięli udział w zajęciach "Podaruj uśmiech na Gwiazdkę, czyli przepis na udane święta Bożego Narodzenia". Na papierowych bombkach zapisaliśmy nazwy pozytywnych postaw i uczuć przeżywanych w czasie wieczerzy wigilijnej i Świąt, które składają się na cudowną, niepowtarzalną atmosferę Bożego Narodzenia. Powstała z nich duża zielona choinka.
Następnie dzieci układały przepis na udane Święta. Oto propozycja autorstwa Lidki Jakubowskiej, Oli Murawskiej i Martyna Frąckowiaka:
" Do 1 szklanki radości dodajemy 1 kg dobroci, mieszamy ze szczyptą wiary, wkładamy do miski. Następnie dodajemy 1 łyżeczkę życzliwości, posypujemy dobrym nastrojem i zagniatamy ciasto. Wsypujemy torebkę zgody, wrzucamy ziarenko nadziei i listek zaangażowania, wkładamy do piekarnika na 1 godzinę. Po wyjęciu posypujemy ciasto serdecznością,, pojednaniem, ozdabiamy kolędami i życzeniami".
Julia Rogalka, Irmina Skrzecz i Olga Stawska zaproponowały zaś następujący przepis:
" 2 kg radości łączymy z 1 kg miłości, rozgrzewamy
w garnku litr ofiarności, dodajemy radość i miłość, wsypujemy łyżeczkę uśmiechu. Mieszamy wszystkie składniki, posypujemy torebką dobrego nastroju. Zagniatamy ciasto, rozwałkowujemy, wycinamy gwiazdki. Ciastka pieczemy w temperaturze 1800C. Po upieczeniu sporządzamy posypkę z serdeczności i życzliwości. Dodajemy aromat prezentów. Podajemy ciastka na stół".

Opracowała: p. Maria Stańczuk

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

Dnia 22 grudnia 2011r. odbyło się w szkole wspólne kolędowanie w formie karaoke zorganizowane przez Samorząd Uczniowski. W uroczystości wzięli udział uczniowie z klas IV- VI. Każda klasa wybrała po dwóch reprezentantów, którzy musieli zaśpiewać wylosowaną kolędę. Wszyscy wykonawcy otrzymali czekoladowe mikołaje, które ufundował Samorząd Uczniowski.

Wszyscy zebrani w sali gimnastycznej starali się włączyć do tego kolędowania.

Uczniowie obejrzeli również przedstawienie Bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów klasy IIIa oraz VIb.

Opracowała:p. Małgorzata Serzycka i p. Małgorzata Sieńkowska

"Jest taka noc, na którą człowiek
czeka i za którą tęskni.
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,
gdy wszyscy obecni gromadzą się
przy wspólnym stole,
Jest taki wieczór, gdy gasną spory,
znika nienawiść...
Wieczór, gdy łamiemy opłatek,
składamy życzenia...
To noc wyjątkowa... Jedyna… Niepowtarzalna...
Noc Bożego Narodzenia"


DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Przy tej wyjątkowej okazji pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, cudownych Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego ciepła i wielkiej radości,
pod choinką prezentów, a w domu miłych gości.
Niechaj radość ze Święta, ciepłe myśli o bliskich.
pokój, miłość i szczęście, otaczają w nie wszystkich.
A Rok, co nadchodzi niech przyniesie Wam w darze miłość,
radość i szczęście oraz spełnienie marzeń.


Ze świątecznymi pozdrowieniami
Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 7 w Siedlcach

szkolny konkurs historyczny pt. "Dynastia Piastów "

Dnia 21.12.2011 roku odbył się szkolny konkurs historyczny pt. "Dynastia Piastów "’. W konkursie tym udział wzięli uczniowie z klas VI.
Wyniki konkursu:
I miejsce - Wiktoria Danilkiewicz klasa VIa, Radosław Niedźwiecki klasa VIc
II miejsce - Arkadiusz Lewczuk klasa VIb
III miejsce - Grzegorz Szcześniak klasa VIc

Opracowała: p. Małgorzata Sieńkowska

Konkurs plastyczny pt.:" Sceny z życia zwierząt" - organizowany przez Nadleśnictwo Siedlce
Kamila Zboina kl.IV b- I miejsce
Kamila Zboina kl.IV b- I miejsce
Filip Skrobecki kl. IIe - I miejsce
Alicja Augustyniak kl. II d - II miejsce
Kacper Uziembło kl. IId- II miejsce
Aleksandra Skultecka kl. IId - II miejsce

wychowawcy:
Podgórzak Dorota, Mościcka Agnieszka, Kadej Edyta, Michalik Hanna

Szkolny konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"

W dniach 12- 13 grudnia 2011 r. odbył się w naszej szkole konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?",
w którym wzięli udział chętni uczniowie klas IV- VI. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test sprawdzający ich sprawność językową. W rywalizacji wzięło udział 30 uczniów.

Komisja po sprawdzeniu prac wyłoniła laureatów konkursu:
Klasy IV:
I miejsce - ……………………………
II miejsce - …………………………..
III miejsce - Monika Mirosław kl. IV e
Wyróżnienie :
Gabriela Mrozek kl. IV e
Weronika Świątek kl. IV e
Klasy V:
I miejsce - Piotr Mitelski kl. V e
II miejsce - Anna Piwowarczyk kl. Vd
III miejsce - Paweł Wasiak kl. Vd i Dominika Jońska
kl. V d
Wyróżnienie - Katarzyna Wróbel kl. V e
Klasy VI
I miejsce - Julian Maciejewski kl. VI c
II miejsce - Grzegorz Szcześniak kl. .VI c
III miejsce - Wiktoria Rozbicka kl. VI c
Wyróżnienie:
Natalia Borkowska kl. VI c
Radosław Niedźwiecki kl. VI c
Bartłomiej Augustyniak kl. VI d
Julia Zborowska kl. VI d
Jagoda Skolimowska kl. VI b
Wiktoria Sowa kl. VI d
Michalina Kosowska kl. VI d
Kamila Joworska kl. VI b

Konkurs przygotowała i przeprowadziła - Joanna Zając

Opracowała: p. Joanna Zając

"Jestem widoczny. Chcę być bezpieczny"

Dnia 16 listopada 2011r. odbył się apel na temat potrzeby noszenia odblasków oraz właściwego zachowania się na drodze dla uczniów klas I- IV pod hasłem "Jestem widoczny. Chcę być bezpieczny".

Tak ważne dla zdrowia i życia dzieci informacje przekazali uczniom zaproszeni goście: aspirant Janusz Cabaj z KMP w Siedlcach z Wydziału Ruchu Drogowego
i sierżant sztabowy Edyta Barycka z Zespołu
ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Siedlcach. Uczniowie mogli wysłuchać zasad dotyczących pieszych i obejrzeć ciekawą prezentację, a następnie wykazać się posiadaną wiedzą, odpowiadając na pytania gości. Uczniowie za właściwe odpowiedzi otrzymali elementy odblaskowe. Dodatkową atrakcją apelu było pojawienie się komisarza Jacka, maskotki siedleckiej policji.


Pamiętaj!

Pieszy, który porusza się po drodze po zmierzchu lub przy złej pogodzie, powinien postarać się, aby kierowcy pojazdów mogli go odpowiednio wcześnie zauważyć. Dobrą widoczność pieszy może uzyskać poprzez noszenie jasnego ubrania, odblasków. Odblaski powinny być umieszczone w taki sposób
z przodu i z tyłu pieszego, aby były widoczne dla kierujących pojazdami. W nocy w ciemnym ubraniu pieszy jest widoczny przez kierującego samochodem z odległości około 20m, w jaskrawym - ok. 50m, natomiast pieszy z odblaskami - ponad 150m.

Pieszy w ciemnym ubraniu i bez odblasków poruszający się po zmroku, powinien liczyć się z tym, że podczas przechodzenia przez jezdnię nie zostanie zauważony przez kierujących pojazdami.

Opracowała: p. Małgorzata Kłosińska

"Zdrowe dzieci to nasz kapitał"
Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach otrzymała dotację
w otwartym konkursie ofert
"Zdrowe dzieci to nasz kapitał"
- szkolne projekty popularyzujące zdrowy styl życia
w szkołach oraz w społecznościach lokalnych
ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Celem projektu jest:
* promowanie zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie koncepcji i doświadczeń szkoły promującej zdrowie.

Odbiorcy projektu to uczniowie klas IV- VI Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 4
w Siedlcach a także ich rodzice.

Opracowała: p. Hanna Sobieszuk

SZKO ŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

W 2010 roku nasza szkoła, po odbyciu 3- letniego stażu kandydackiego, została przyjęta do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

14 lipca 2011r. Kapituła powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty przyznała Szkole Podstawowej nr 7
w Siedlcach Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

23 listopada 2011 r. na II Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Warszawie Pani Dyrektor Alicja Świderska wraz ze szkolnym koordynatorem programu - Hanną Sobieszuk, odebrały nadany certyfikat z rąk Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Pani Katarzyny Góralskiej.

Opracowała: p. Hanna Sobieszuk

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W roku szkolnym 2011/ 2012 rozpoczynamy projekt językowy pt. "Pamiętnik nastolatka" (My teenage diary).

Projekt realizują uczniowie z klasy 6d. Koordynatorami projektu są: p. Rukiye Aydin z Turcji
i p. Małgorzata Szewczak.

Celem projektu jest kształtowanie umiejętności językowych, szczególnie rozwijanie sprawności pisania
i mówienia w języku angielskim.

Projekt ma swój blog internetowy, na którym można znaleźć prace i zdjęcia uczniów.
http://eteenagediary.blogspot.com/


Opracowała: p. Małgorzata Szewczak


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W roku szkolnym 2011/ 2012 rozpoczynamy projekt językowy pt. "Zwyczaje bożonarodzeniowe w Wielkiej Brytanii i w Polsce" (Christmas traditions in the UK and Poland).

Projekt realizują klasy:1c (razem z p. Katarzyną Wąsowską i p. Iwoną Doszko), 2d (razem z p. Edytą Kadej oraz p. M. Szewczak) i dwie szkoły podstawowe z Wielkiej Brytanii. Koordynatorami projektu są:
p. Elizabeth Hallam i p. Małgorzata Szewczak.

Celem projektu jest kształtowanie umiejętności językowych, a także odpowiedniej postawy uczniów: radości płynącej z rozumienia języka angielskiego, zaciekawienia, pozytywnego stosunku do nauki.
Projekt ma już swój blog internetowy, na którym można znaleźć prace i zdjęcia uczniów.

http://ukpoland.blogspot.com/

Opracowała:p. Małgorzata Szewczak

11 Listopada - Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości - polskie święto państwowe, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległości w 1918 roku. Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989. Jest dniem wolnym od pracy.

10 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia poświęcona temu wielkiemu wydarzeniu.
Uroczystość przygotowali uczniowie z klasy VId
z pomocą pani Małgorzaty Sieńkowskiej oraz chór szkolny pod opieką pani Joanny Chibowskiej.

Dzień później, 11 listopada, nasza szkoła włączyła się
w obchody Święta Niepodległości zorganizowane
w mieście. Delegacja szkoły wraz z pocztem sztandarowym o godz. 10.00 uczestniczyła we mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Józefa. Po mszy nastąpiło otwarcie nowej ulicy w Siedlcach, później uczniowie złożyli kwiaty pod Pomnikiem Wolności.

Opracowała: p. Małgorzata Sieńkowska

DNI PAPIESKIE
Olimpiada Franciszkańska wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe - część plastyczna

Na początku października został ogłoszony regulamin Olimpiady Franciszkańskiej. Uczniowie kl. IV- VI mogli wziąć udział w konkursie wykonując pracę plastyczną na temat "Św. Maksymilian - męczennik z Auschwitz" ilustrując wybrany fragment opowiadania.
Napłynęło 35 prac z kl. IV- VI.

Uczniowie, których prace zostały wybrane do II etapu:

Grzegorz Szcześniak kl. VI c
Kamila Zboina kl. V b
Mateusz Pastor kl. V d
Natalia Sawicka kl. IV e

Opracowała Małgorzata Serzycka

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE
DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW
(za II semestr roku szkolnego 2010/2011)

204 najzdolniejszych uczniów siedleckich szkół otrzymało stypendia Prezydenta Miasta Siedlce.

W gronie nagrodzonych, trzydziestu dwóch uczniów zostało wyróżnionych stypendiami pierwszego stopnia za osiągnięcia w naukowe, artystyczne i sportowe na szczeblu ponadwojewódzkim i międzynarodowym. Stypendia te z naszej szkoły otrzymało 2 uczniów:
Jan Jerzy Kabat
( kl. V a ) i Weronika Biaduń ( kl. VI d ).

Stypendia drugiego stopnia otrzymało 172 osoby,
w tej liczbie znalazło się 59 uczniów szkół podstawowych, a z naszej szkoły otrzymało 11 uczniów, w tym
2 absolwentów: Mateusz Pastor kl. Vd, Jakub Pałgan
kl. Vd, Paweł Wasiak kl. Vd, Kamila Zboina kl. Vb, Klaudia Czorniej kl. VId, Korneliusz Dawid Kochan kl. VId, Martyna Skultecka kl. VIa, Agnieszka Skup kl. VIb, Jagoda Joanna Skolimowska kl. VIb, Michał Kowieski
i Damian Niedziółka – absolwenci szkoły.

GRATULACJE DLA NASZYCH UCZNIÓW I ICH RODZICÓW

Opracowała: p. Alicja Świderska

14 października - Dzień Edukacji Narodowej
ZBIÓRKA DLA KOTKÓW

Grupa "Miauczykotek" pod opieką fundacji Viva! zajmuje się bezdomnymi kotami. Grupa prowadzi obecnie kilka domów tymczasowych, leczy oraz utrzymuje niechciane koty. Szkolne Koło PCK przeprowadziło
w październiku zbiórkę pieniężną dla "Miauczykotka". Zebrano 166,52 zł. Kolejny już raz uczniowie naszej szkoły okazali serce potrzebującym zwierzętom. Pamiętajmy, iż każda złotówka ma znaczenie i może ocalić życie zwierzakowi. Więcej informacji o działalności grupy "Miauczykotek" można przeczytać na stronie www.miauczykotek.pl. Zachęcamy do obejrzenia kotków
w dziale "Gotowe do adopcji".

Szkolne Koło PCK

opracowała: p. Iwona Doszko

I Festiwal Piosenki Europejskiej

Dnia 26 września 2011r. odbył się I Festiwal Piosenki Europejskiej, którego organizatorem byli Stowarzyszenie ProDeutsch przy współpracy z Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
i Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. W festiwalu brali udział uczniowie siedleckich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.

Naszą szkołę na Festiwalu Piosenki Europejskiej reprezentowały Agnieszka Skup- uczennica kl. VIb oraz Zuzanna Mościcka, Wiktoria Sowa i Emilia Kosieradzka- uczennice kl. VId.

Opracowała: p. Izabela Woźniak

Klub fotograficzny w naszej szkole

Klub fotograficzny powstał w Szkole Podstawowej
nr 7 w Siedlcach w roku szkolnym 2011/2012.

Cele naszego klubu to: rozwijanie zainteresowania fotografią, umacnianie wrażliwości artystycznej oraz dostarczanie wiedzy, iż fotografia jest sztuką oraz narzędziem utrwalającym ważne chwile w naszym życiu. Ponadto uczniowie mają możliwość sprawdzić się w pracy indywidualnej oraz grupowej.

Zainteresowania naszego klubu sięgają od ogólnych zagadnień z zakresu fotografii, poprzez zasady kompozycji obrazu, aż do pracy ze zdjęciami na komputerze. Członkowie klubu chętnie biorą udział
w zajęciach w terenie, poszukują inspiracji w plenerze. Wykonują zdjęcia naszego miasta, Siedlce (sekcja zabytków, opiekun - pani Renata Zdanowska), obiektów
i uroczystości sakralnych (sekcja sakralna, opiekun – pani Małgorzata Matuszewska) oraz dokumentują uroczystości szkolne (sekcja uroczystości szkolnych, opiekun – pani Iwona Doszko).

Prowadzony przez klub blog jest zapisem naszych postępów w dziedzinie fotografii oraz dowodem na to,iż można rozwijać swoją pasję, nawet jeśli nie posiada się profesjonalnego sprzętu. Zapraszamy do zapoznania się
z naszą twórczością na blogu: http://kfotograficzny.blogspot.com/.
 

Opracowała: p. Iwona Doszko

Spotkanie z p. Dorotą Pikulą, kustoszem
Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach

5 października 2011 roku w naszej szkole gościła pani Dorota Pikula, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. W spotkaniu "Sekrety dawnej książki" wzięli udział uczniowie klas VI A, VI B, VI C i V A.

Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały ciekawej opowieści o materiałach i narzędziach pisarskich w różnych epokach, książkach rękopiśmiennych oraz wynalazkach Jana Gutenberga. Uczestnicy spotkania obejrzeli przyniesione eksponaty, m.in. faksymile, czyli dokładną kopię Biblii Gutenberga z 1455 roku, liczący kilkaset lat ręcznie pisany modlitewnik, zabytkowe ozdobne okładki starej księgi oraz ilustracje przedstawiające iluminacje
w książkach rękopiśmiennych.

Opracowała: p. Maria Stańczuk

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W NASZEJ SZKOLE

Dzień 26 września jest szczególnie istotny dla wszystkich mieszkańców Europy. To święto kultur, tradycji i języków.

Nasza szkoła nigdy nie zapomina o tym ważnym wydarzeniu. Europejski Dzień Języków Obcych jest obchodzony w naszej placówce już od kilku lat. Głównym celem tego święta jest promowanie nauki języków oraz uczenie otwartości i tolerancji na nowe kultury.

W bieżącym roku szkolnym podczas akademii z okazji Europejskiego Dnia Języków uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą nauki języków, odpowiadali na pytania sprawdzające wiedzę dotyczącą Unii Europejskiej oraz wysłuchali wystąpienia Agnieszki Skup, uczennicy klasy 6b.

W konkursie wiedzy o Unii Europejskiej dla klas V zwyciężyła reprezentacja klasy 5c.

W ramach przygotowań do Europejskiego Dnia Języków uczniowie klas szóstych uczestniczyli
w konkursie na najlepszego tłumacza. Osobą, która najlepiej przetłumaczyła fragment z literatury angielskiej był uczeń klasy 6c, Radosław Niedźwiecki. Serdecznie gratulujemy!

Opracowała: p. Małgorzata Szewczak

INAUGURACJA SPORTOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

Dnia 16 września 2011 r. odbyła się Inauguracja sportowego roku szkolnego 2011/2012 zorganizowana przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach.

Nasza szkoła otrzymała PUCHAR za zajęcie IV miejsca
we współzawodnictwie sportowym Szkół Podstawowych powiatu siedleckiego i miasta Siedlce w roku szkolnym 2010/2011.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w zawodach sportowych oraz nauczycielom wychowania fizycznego, którzy z wielkim zaangażowaniem przygotowywali uczniów do różnych konkurencji.

Opracowała: p. Alicja Świderska

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
w roku szkolnym 2011/2012
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012